Home

Phd kurs uit

Ansatte - Result

Are you a PhD fellow at UiT? Do you have the desire to develop your teaching abilities? The course is aimed at PhD fellows who want to improve their teaching abilities. The purpose of the course is to help you improve your teaching skills and to reflect on your role as a teacher in higher education UiT The Arctic University of Norway offer researchers education in all our main research areas. The PhD education is organised at the Faculties in wide PhD Programmes or in thematically more targeted PhD Schools. In addition, it is possible to apply for the free DrPhilos Degree, which is mostly targeted for Norwegian and Nordic applicants PhD candidates from all faculties at UiT, regardless of scientific background. PhDs outside UiT, Postdocs and others may participate if there are available spaces. See how to register below. When should I participate: Some courses are handy early on in your PhD, whereas others are more useful towards the end

PhD Course - Result - Result UiT Norges Arktiske Universite

 1. This website provides an overview of PhD courses in the Social Sciences offered at Norwegian universities. Courses with an English headline are given in English and courses with a Norwegian headline are given in Norwegian
 2. Hos oss kan du jobbe sammen med noen av Europas beste forskere innen medisin og helsefag, og delta i spennende forskningsprosjekter. Ph.d.-programmet ved Medisinsk fakultet er UiOs største. Årlig disputerer i overkant av 200 doktorgradskandidater ved fakultetet
 3. Slik søker du opptak til ph.d.-emner og forskerlinjeemner i medisin og helsefag Søkere som har studierett ved UiO. Søkere som har opptak på et ph.d.-program eller forskerlinjen ved UiO søker opptak til emner i StudentWeb fra følgende datoer:. Vår: 1. desember Høst: 1. juni Informasjon om søknadsfrister finner du i emnebeskrivelsen til det enkelte emne
 4. Fakultetet er forskningsintensivt og er høyt rangert internasjonalt. Samfunnet har behov for kandidater med sterke analytiske evner. Dermed skal vårt ph.d.-program gi en forskerutdanning med fokus på akademisk eksellens
 5. Bli student ved UiT Norges arktiske universitet. Et av Norges breddeuniversiteter, med studietilbud på ti steder: Tromsø, Harstad, Narvik, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Mo i Rana, Bodø, Bardufoss og Svalbar
 6. UiA Hjelp: 38 14 10 00. Telefonen er betjent: Mandag - fredag: 0800-2100 Lørdag: 0830-1600 Søndag: steng

Forskrift om graden ph.d. ved UiT. Kurs på doktorgradsnivå ved annan institusjon skal godkjennast i samsvar med reglene i lov om universiteter og høyskoler, § 3-5 første ledd. (5) Opplæringsdelen skal vera gjennomførd og godkjend av programstyret før studenten leverer avhandlinga Slik søker du på gradene ph.d. og dr.philos, se oversikt over disputaser, avhandlinger og ledige vitenskapelige stillinger fra UiO Ph.d.-programmer. Er du ferdig med mastergraden, men ikke helt ferdig med å fordype deg i faget ditt? Da kan en doktorgradsutdanning være noe for deg Med en ph.d. fra BI vil du bli godt forberedt for en karriere på toppuniversiteter og forskningsinstitusjoner

Kurssider for alle kurs som tilbys ved Ressursenter for Undervisning, Læring og Teknologi(RESULT) ved UiT Norges Arktiske Universitet UV-fakultetet er et av de største utdanningsvitenskapelige forskningsmiljøene i Europa. Her kan du jobbe sammen med internasjonalt ledende forskere innenfor utdanningsvitenskapelige fag og delta i spennende forskningsprosjekter Kurs og seminarer for ph.d.-programmene Alle ph.d.-programmene har en opplæringsdel. Oversikt over kurs og seminarer, hvilke som er obligatoriske og valgfrie og hvordan opplæringsdelen er organisert, finner du på de ulike programsidene Som ph.d.-kandidat vil du jobbe i et miljø med andre engasjerte kandidater og forskere. Du vil i stor grad styre dagene dine selv, så sant det ikke er kurs og planlagt undervisning, konferanser eller frister i prosjektet. Du vil bli godt kurset i metode og bli en meget trent analytiker Opptak og finansiering. For å kunne få opptak til et ph.d.-program må du ha finansiering og en mastergrad med god karakter.. NTNU legger kontinuerlig ut ledige stipendiatstillinger. Det er også mulig å ha andre finansieringskilder enn NTNU

VUK - Kurs for ph.d.-veiledere. UiS tilbyr i samarbeid med UiA og Nord Universitet veilederutdanning for ph.d.-veiledere . Publisert 11.04.2017. Kontakt oss. Kontaktinformasjon. Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger Postboks 8600 Forus . Telefon: 51 83 10 00. Epost: post@uis.no. Lenker. Studentsider; Alumni; Abonner på. Påmelding til kurs høsten 2019 skjer via studentweb for egne kandidater. Kandidater som ikke er tatt opp på program ved UV-fakultetet, må melde seg på kurs via nettskjema. Nærmere informasjon er lagt i hver enkelt kursbeskrivelse. Vær oppmerksom på at nye kurs kan legges ut i nettkatalogen gjennom hele semesteret EDOLAD er et spesialisert doktorgradsprogram for stipendiater som forsker på forholdet mellom rett og utvikling. Programmet er et unikt og innovativt tilbud, det arrangeres i samarbeid mellom seks universiteter og er den første fellesgraden på doktorgradsnivå der Norge deltar

Då kan PhD-programmet vårt vera noko for deg. Doktorgradsutdanninga ved NHH er internasjonalt orientert og vi rekrutterer PhD-studentar frå heile verda. All informasjon om programmet og dei tilhøyrande spesialiseringane finst derfor berre på engelsk Doktorgradsutdanningen i sosiologi er en forskerutdanning som leder fram til graden Philosophiae Doctor (ph.d.). Dette er det høyeste akademiske graden du kan ta innenfor et fag. Studiet gir deg høy akademisk kompetanse som har relevans for forskning, forvaltning og næringsliv Forskerskoler. En forskerskole består av et nettverk av universiteter, høyskoler og forskningsinstitutt og er et supplement til de ordinære ph.d.-programmene. Deltakelse i en forskerskole gir deg tilgang til et større fagmiljø, større utvalg i ph.d.-emner, felles samlinger m.m. Når du er tatt opp på et doktorgradsprogram, kan du delta i en forskerskole innenfor ditt fagfelt PhD-kandidatar som er tatt opp i phdprogrammet ved Det medisinske fakultet, ved Høgskolene Molde og Volda prioriterast samt høgskulelektorar ved Høgskolen i Molde og VID vitenskapelig høgskole, Bergen . Eksterne PhD-kandidater er velkommen til å søke. minimum antall deltakere 10 kandidater. maksimum antall deltakere 15 kandidate Her finner du oversikt over planlagte kurs og emner for ph.d. i pedagogiske ressurser og læreprosesser. Planlagte kurstilbud høsten 2020 PhD days 2020 avvikles 24. og 25. september, campus Drammen. Oversikt over phd-kurs ved USN . Planlagte seminarer høsten 2020. Oppstartseminar

PhD education at the UiT The Arctic University of Norway UiT

Her finner ph.d.-kandidater og veiledere trinn for trinn informasjon om gjennomføring av ph.d.-graden ved NMBU som er gjeldende for alle fakultetene (MERK at kandidater ved ph.d.-programmet i Veterinærvitenskap (VET) bør følge rutiner og informasjon på deres egne sider PhD kan ha ulike betydninger: . etymologisk er det en engelskspråklig forkortelse for philosophiae doctor, altså latin for «filosofisk doktorgrad», som i seg selv er en betegnelse med mange forskjellige betydninger. Den norskspråklige forkortelsen for philosophiae doctor er ph.d.; PhD er en akademisk grad i flere engelskspråklige land, herunder USA og Storbritannia, normalt av rundt 8. OsloMet - storbyuniversitetet - En ph.d. er det høyeste nivået for formell utdanning i Norge EPINOR is established to improve the quality and capacity of the Norwegian PhD education in epidemiological theory, methodology, and implementation of new statistical methods. The school is a cooperation between the universities in Oslo, Bergen, Trondheim and Tromsø, and it is open to all PhD-students in Norway that match EPINORs scientific profile

High North Academy - for PhD candidates at UiT

Universitetspedagogikk for stipendiater Result!-!Ressurssenter!for!undervisning,!læring!og!teknologi!arrangerer!kursetto!ganger!årlig.!I vårsemesteretavholdes. UiT The Arctic University of Norway is located in Northern Norway and has about 12000 students, 10 % of them international. The university has campuses in various towns in the region: Tromsø, Narvik, Harstad, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Mo i Rana, Bodø, Bardufoss and Svalbard. UIT offers studies in the framework of exchange programmes such as ERASMUS, North2North, Nordplus, Barentsplus and. Phdcourses.dk is a national database for PhD-courses offered from the universities in Denmark Studier 3.770 studier Skoler 2.896 skoler Yrkesguide 716 yrker Kurs 337 kurs Norge 242 studiesteder Utlandet 82 studietibud Magasinet Artikler og tips Skoler / UiT Norges arktiske UiT Norges arktiske universitet - Nettstudier Profil Studier (46) UiT Norges arktiske universitet - Nettstudier (Universitet) Norges Arktiske.

PhD Courses in the Social Sciences - PhD Courses in the

Ph.d.-håndboken skal være et lett tilgjengelig hjelpemiddel for å oppnå best mulig doktorgradsløp, fra opptak til disputas. Den tar for seg de viktigste delene i oppstartsfasen, underveis i studiet og i avslutningsfasen, og bygger på ph.d.-forskriften ved Nord universitet Ph.d.-utdanning ved Fakultet for medisin og helsevitenskap. Vi tilbyr våre ph.d.-kandidater et tverrfaglig forskningsmiljø, og muligheten for deltakelse i både nasjonale og internasjonale forskernettverk For PhD-studenter følges kurset av en hjemmeeksamen. Den norske legeforening har godkjent kurset med 20 timer som valgfritt kurs for alle spesialiteter. Kursarrangør. Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE), Helse Nord, Institutt for klinisk medisin (IKM), UiT (forskerskolen TRAVERS) og Klinisk forskningsavdeling, UNN. Kursavgif Nettkatalogen for vårsemesteret samler forskerkurs i regi av fakultetets enheter. Påmelding til kurs våren 2020 skjer via studentweb for egne kandidater. Kandidater som ikke er tatt opp på program ved UV-fakultetet må melde seg på kurs via nettskjema.Nærmere informasjon er lagt i hver enkelt kursbeskrivelse

Forskerutdanning: ph

NT-fakultetet bidrar til bedre realfagskompetanse i

Valgfrie ph.d.- emner i medisin og helsefag - Det ..

UiT Norges arktiske universitet UiT

Emnet utgjør ph.d.-studiets felles kurs i forskningsmetodologi- og design. Det skal gi en innføring i forskningsmetodologi på generelt nivå - konkretisert gjennom utvalgte kvantitative og kvalitative forskningsdesign. Kurset går nærmere inn på utvalgte kvalitative og kvantitative metoders særpreg og deres teoretiske grunnlag og premisser Er du PhD-student ved NTNU som ønsker å ta emner som ikke inngår i programmet du er tatt opp til, må du også søke om studierett ved å velge 'Enkeltemner' -> 'Ph.d.-kurs og forskerkurs for eksterne kandidater' via NTNUs Søknadsweb innen gjeldende frister For PhD-studenter følges kurset av en hjemmeeksamen. Det er søkt om godkjenning av Den norske legeforening med 20 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning. Kursarrangør: Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) ved Helse Nord ogInstitutt for klinisk medisin (IKM), UIT

Dette er et fireårig doktorgradsstudie og krever fullførelse av kurs med minst 60 studiepoeng, et forskningsprosjekt med veiledning og en disputas. Kandidatene må også forsvare prosjektet sitt i god tid før avleggelse av endelig avhandling Alle ph.d.-programmene ved HINN har en opplæringsdel. Oversikt over hvordan opplæringsdelen er organisert, hvilke kurs og seminarer som er obligatoriske og valgfrie, finner du på de ulike programsidene. 2021: Dato for samlinger: 20. - 21. januar, 7. - 8. april, 6. - 7. september, innlevering 5. november 202 Kurset er basert på et eksisterende statistikk-kurs (STAT100) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Kurset passer godt for lærere som ønsker å etterutdanne seg i emnet statistikk, for studenter ved høyskoler som vil utvide sin kurs-portefølje og andre i forvaltning og næring som kan ha nytte av en innføring i statistikk Senter for profesjonsstudier (SPS) tilbyr kurs for deg som veileder doktorgradsstudenter. Kurset handler om ph.d.-veiledning som prosess, utfordringer, medforfatterskap, etiske aspekter ved veiledning og relasjonen mellom veileder og kandidat. Kursopplegget innebærer: Forarbeid. Aktiv deltakelse. Erfaringsutveksling mellom kursdeltakere Ph.d. i samfunnsøkonomi er utformet for å gi solid opplæring i vitenskapelig forskning innen økonomi

Kurs/Course Ansvarlig/Responsible, track Dato/Date Påmeldingsfrist/ Registration deadline; Literacies, learning and cultural dynamics. The course is arranged by University of Gothenburg and University of Oslo. February 2 (online meeting) Gothenburg, March 2-3. Oslo, April 12-13 (Forskningsparken, Møterom Infra) November 10, 201 Dersom du støter på noen problemer kan du sende en e-post til: endnote@hjelp.uit.no. Kursansvarlige. Kurset er utviklet av EndNote-gruppa ved Universitetsbiblioteket - UiT Norges arktiske universitet. Gruppa består av kollegaer fra flere campusbibliotek og fagområder. Felles for oss er at vi holder kurs i EndNote for både studenter og ansatte Ved ansettelser, opprykk eller søknad om merittert underviser ved UiT brukes vanligvis pedagogisk mappe som dokumentasjonsform. I den pedagogiske mappen dokumenterer du dine ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning Ph.d.-registrering. Alle UiBs ph.d.-kandidater skal registrere seg hvert semester og bekrefte hvorvidt de er aktive i forskerutdanningen. Registreringen skjer via en nettportal, studentweb, hvor du som kandidat skal oppdatere og holde oversikt over din individuelle doktorgradsavtale, opplæringsdel og progresjonen i forskerutdanningen PhD-kurs med fokus på kvalitativ metode Tor Halfdan Aase er ansvarleg for kurset, som i år har heile 22 deltakarar. Kursansvarleg, professor Tor Halfdan Aase saman med stipendiat Aleksander Bern, stipendiat Ingrid Foss Ballo, førsteamanuensis Erik Fossåskaret, stipendiat Alexander S. Dodge og professor Giampietro Gobo

Video: Forskerutdanning ved UiA - Universitetet i Agde

PhD-student eller PhD-kandidat? Doktorgrad. Eg er heilt einig i at stipendiatar fell mellom to stolar, men ein treng ikkje gjera gapet større enn nødvendig, skriv seniorrådgjevar ved UiT Noregs arktiske universitet, Olaug Husabø Doktogradsforløpet. Veiledning

Kurs og arrangement Gjennom vår kursportal er det gjort tilgjengelig mange forskjellige kurs for studenter, ansatte og eksterne deltakere ved Universitetet i Agder. Aktuelle kurs finner du i oversikten nedenfor iKomp - kurs i informasjonskompetanse iKomp er gratis og åpent for alle som er interesserte i å lære mer om kildebruk og læringsstrategier. Hensikten med kurset er å gjøre deg godt rustet til å møte universiteters og høyskolers krav og forventninger om læring og akademisk redelighet PhD-kurs. Onsdag 21. mai - fredag 23. mai holdt Per Lægreid og Werner Jann phd-kurs for 15 stipendiater. Temaet for kurset var Coordination - How to study the organization in times of wicked problems and multilevel governance Søknadsfrist: emnet er nå stengt for søknader. Opptakskrav: Emnet tilbys kun til stipendiater opptatt i ph.d.-programmer eller tilsvarende. Eksterne søkere bruker Søknadsweb. (Søk opp Doktorgradsmoduler og deretter Doktorgradsmoduler Fakultet for samfunnsvitenskap, søkenummer vil være 5275 for Kvalitativ metode)

Forskrift om graden philosophiae doctor (ph

Nei, en dieselbil har ikke like store produksjonsutslipp

Ph.d.-programmer - OsloMe

Generelle kurs Håndtering av forskningsdata på UiT: En introduksjon GEN-8001: Take control of your PhD journey. Tematiske kurs Hvordan strukturere og dokumentere forskningsdata Lagring av forskningsdata Hvordan dele forskningsdata Hvordan søke og sitere forskningsdata Forskningsdata og avtaleverk Forskningsdata: Rettigheter og lisense Rapport fra Trine Eide PhD stipendiat, institutt for arkeologi og sosialantropologi, UiT Økonomisk støtte til PhD-prosjektet: Paths of peace; civic nationalism, transitional justice and agricultural reform in Rwanda Ph.d.-utdanningen består av to deler: En obligatorisk opplæringsdel på 30 studiepoeng, og en ph.d.-avhandling på 150 studiepoeng. Opplæringsdelen er sammensatt av emner på 5 studiepoeng, der 20 studiepoeng er obligatoriske og 10 studiepoeng er valgfrie. Emnene er åpne for alle med relevant masterutdannin Christine Dybwad. Christine is a PhD student in arctic and marine biology at UiT - The Arctic University of Norway. She has a B.Sc. from McGill University in Canada, where she worked in a behavioural ecology lab, and received a M.Sc. from UiT - The Arctic University of Norway where she studied vertical carbon export during bloom events under sea ice north of Svalbard

Kronikk: Når helseformidling går på troverdigheten løs

Ph.d. Doktorgrad B

I et Nærings-ph.d.-prosjekt går en bedrift og et universitet eller høyskole sammen om et doktorgradsprosjekt. Doktorgradsprosjektet utføres av en ansatt og skal være relevant for bedriften Les denne saken på UiOs nettsider. HF er det største humanistiske fakultetet i Norge. Her kan du jobbe sammen med noen av Europas beste forskere innen humanistiske fag og delta i spennende forskningsprosjekter 30 ledige jobber som Uit Norges Arktiske Universitet PhD er tilgjengelig på Indeed.com. Fellow, Linguist, Stipendiat og mer PhD students are connected to a Doctoral School and research groups - an active research environment. Roskilde University has 4 Doctoral Schools. We collaborate with other national and international Doctoral Schools, and as a PhD student you have the opportunity to participate in PhD courses offered at all Danish universities

Kurs - Result UiT Norges Arktiske Universite

Studentweb - UiT Norges arktiske universitet. Web-tjenester for studenter . Studentweb og søknadsweb. Gå direkte til en av web-tjenestene for studenter og søkere ved UiT Norges arktiske universitet. Gå til studentweb » Kurs: Studentweb til bruk i opplæring på FS Fakta om spesialiseringen . Denne fireårige doktorgrad-spesialiseringen i ledelse og organisasjon er utviklet for å få frem kandidater som er i stand til å fremme forskning og praksis innen HRM, organisasjonsadferd og organisasjonsvitenskap

EUS av cystiske pankreaslesjoner | GastroenterologenKorte kurs gir stor læringDeMaskUs - Universitetssykehuset Nord-NorgeFaktisk

IT-kurs Her finner du nettbaserte opplæringsressurser, brukerstøttedokumenter og arbeidsflytbeskrivelser i aktuelle digitale utdanningstjenester for deg som jobber eller studerer ved UiT Norges arktiske unversitet Planlagte eller forventede studieopphold utenfor Universitetet i Oslo og/eller feltarbeid inkluderes. Det forventes ikke at du har oversikt over de enkelte kurs, seminarer etc som skal inngå i opplæringsdelen.) Totalt inntil 14.000 tegn (inkludert mellomrom). Du disponerer selv omfanget på de ulike avsnittene i prosjektbeskrivelsen Kurs, seminarer og opplæring - ph.d. Opplæring. Opplæringsdelen skal sammen med arbeidet med avhandlingen gi faglig bredde og fordypning. Inntil 10 studiepoeng med karakter A eller B kan dekkes av mastergradsemner. Opplæringsdelen skal være på minst 30 studiepoeng, men kan ikke være på mer enn 40 studiepoeng Les denne saken på UiOs nettsider. Ved Det teologiske fakultet kan du jobbe sammen med noen av Europas beste forskere innen teologi og religionsstudier, og delta i spennende forskningsprosjekter

 • Strømbrudd ringebu.
 • Anthony horowitz books.
 • Studienverlaufsplan inklusive pädagogik uni bremen.
 • Gratis passfoto program.
 • Korean food maangchi.
 • Ford mondeo.
 • Spielemesse essen 2017 tickets kaufen.
 • E konsultasjon frikort.
 • Dieselvarmer båt.
 • Frankfurt skyline wandbild.
 • Lørdagsrådet programleder.
 • Medisin håndbok.
 • Porta potti qube 345.
 • Deutscher tourist in thailand ertrunken 2018.
 • Laroche chablis 2015.
 • Citater sjove.
 • Facebook page banner size.
 • General anzeiger bonn epaper.
 • Golf 4 starter ikke.
 • Avatar profilbilder.
 • Tinker tailor soldier spy karla.
 • Fashionista oslo.
 • Allikevel engelsk.
 • Tanzschule lohne.
 • Road house.
 • Almstedt hildesheim.
 • Bast botanik.
 • P3 christine snap.
 • Empire salzburg fotos halloween.
 • Code 1 boding.
 • Svensk design møbler.
 • Hugendubel filialen düsseldorf.
 • Studentkortet tradera.
 • Uni köln studiengänge ohne nc.
 • Redingote synonyme.
 • Freizeitmöglichkeiten düsseldorf.
 • 2 raum wohnung nordhausen swg.
 • Irische märchen zum erzählen und vorlesen.
 • Måle livmorhals gravid.
 • Fjøslykt elektrisk.
 • Hvor ofte smøre kjede mc.