Home

Kroppsøving svømming

Kroppsøving. Idretter. Svømming. Svømming. Fagartikkel. Svømming. Svømming som konkurranseidrett er en av verdens Alle de store nasjonene fra oldtiden la vekt på svømming som aktivitet, og Platon sa i sin tid at «en som ikke kan svømme, mangler en god utdanning» Svømming er en av verdens største idretter, og det finnes en rekke ulike distanser, teknikker og grener. I skolesammenheng er det oftest bryst og crawl du trener på. Har du tilgang på et basseng der du bor, er svømming en fin treningsform i seg selv, og en måte å variere treningen på Gjeldende læreplan Læreplan i kroppsøving (KRO1-04) Gjelder fra: 1.8.2015 Under utfasing Kroppsøving (KRO01-05) Gjelder fra: 1.8.2020 Under innføring UTGÅTTE Utgåtte / erstattede læreplaner. Kroppsøving har gjennom hele sin historie speilet samfunnsutviklingen, og det har hele tiden vært diskutert hva som bør kjennetegne faget. Faget har fra begynnelsen av dratt veksler på antikkens gymnastikk og idretter. Det har blant annet tatt opp i seg dannings-mottoet «en sunn sjel i et sunt legeme» og hentet impulser fra antikkens idretter som ballspill, friidrett, dans, svømming og. Kroppsøving! Dette nettstedet er for elever og lærere i kroppsøving. Her vil vi formidle kunnskap og inspirasjon i form av en blogg og en podcast. Siden for elever er basert på 'omvendt undervisning' der eleven ser en video som forberedelse til undervisningen. Lærersiden er tenkt som 'videreutdanning' i aktuelle tema

Dybdelæring i kroppsøving må slikt sett være noe helt annet enn fordypning i idretter på ferdighetsnivå for å øke hva utvalgt kaller 'utøverkompetanse'. Etter innspill fra ulike hold ble den lovnaden fra delutredningen en om å se på samvirke mellom skole og samfunn for å få til dybdelæring i kroppsøving lagt bort Svømming. Vinteraktiviteter. Alternativ aktivitet. Siste aktiviteter. Førstehjelp Kine Caspersen og Kent Kirkhaug 13/09/2020 Les mer. Ressursbank og undervisningsopplegg i kroppsøving - Enkeltøvelser og ferdige undervisningsopplegg i kroppsøving - Frigjør verdifull tid

Kroppsøving - Svømming - NDL

Aktivitetskassen - Din verktøykasse for kroppsøving og fysisk aktivitet. Barna lærer gjennom fysisk aktiv læring å gjenkjenne bokstavenes lyd og egenskap og å stave lette ord Svømmedyktig.no - din støtte i svømme- og livredningsopplæringen. For deg som underviser i-, eller har ansvar for å tilrettelegge for svømme- og livredningsopplæring i grunnskolen. Aktiviteter som støtter opp under kompetansemålene etter 4.-, 7.- og 10.trinn. Særlig fokus på øvelsene i den obligatoriske ferdighetsprøven som skal bidra til at eleven blir svømmedyktig

Den såkalte Fagfornyelsen ble nylig lansert av Utdanningsdirektoratet. Fra høsten 2020 skal den nye læreplanen i kroppsøving tre i kraft. I denne ligger det kompetansemål for grunnskolen i svømme- og livredningsoppæring, og den gir klare føringer på at deler av barnas svømme- og livredningsundervisning skal foregå utendørs Svømming Du må være Gymtroll-medlem for å se dette innholdet. Registrer deg som Gymtroll-medlem for 89,- eller 99,- og få tilgang til alt innhold i 6 eller 12 måneder

Spesifikke tema er svømming, dans, grunnleggende ferdigheter og muntlig kompetanse. Høsten 2006 fikk Norge ny læreplan, Kunnskapsløftet, og de fem grunnleggende ferdighetene ble innført. I 2012 ble læreplanen i kroppsøving revidert og satsingen på de fem grunnleggende ferighetene ble revidert Kroppsøving: Hva om vi tok vekk alt press om å være god i idrett? Det er slik forsker Morten Rustad ved Norges idrettshøgskole mener kroppsøving skal være. Sammen med elever og lærere forsker han på hvordan faget blir når fysiske ferdigheter ikke teller I kroppsøving skal elevene løse utfordringer og oppgaver i et mangfoldig læringsfellesskap. Faget skal også utfordre motet deres til å tøye egne grenser. Leik, friluftsliv, dans, svømming, idrettsaktiviteter og andre bevegelsesaktiviteter er en del av den felles danningen og identitetsskapingen i samfunnet Skoleleder/rektor må ha kunnskap og kompetanse om det antall undervisningstimer som kreves for at de som underviser i kroppsøving skal kunne bidra til at elevene når kompetansemålene. Skoleleder/rektor må også sørge for at de som underviser i svømming har tilstrekkelig kompetanse til å undervise i faget Svømming og sirkeltrening. Sekstimeter og stille lengde. Han har vært med i læreplangruppen for kroppsøving i fagfornyelsen, og kjenner godt til utviklingen i faget. - Det var i størst grad «guttegymmen» som ble med videre i det nye kroppsøvingsfaget i 1974

 1. g, selvberging og livredning ute i naturen er sentralt i faget
 2. e elever. Det å jobbe mot et mål har vært veldig motivernde for mange
 3. Hvalmerke-nivået fokuserer på kjernefunksjonen 'Dykke', som innebærer at man skal kunne dykke kroppen under vann. For å lære å svømme må man kunne oppholde seg under vann - dykke, og orientere seg der. Dette innebærer også at man kan kontrollere pustingen: puste inn - dykke under - se og orientere seg - komme opp - puste ut og inn

Læreplan i kroppsøving (KRO1-04) - Udi

 1. g og.
 2. Netteleven.no hjelper elevene i skolen til å bli bedre å tegne. Her kan du bl.a. finne lenker til tegnekurs på youtube
 3. Kroppsøving er et praktisk fag, og elevene får uformelle underveisvurderinger hele tiden mens de er i aktivitet og øver. Samtidig gir jeg elevene skriftlige vurderinger gjennom ITSL, og gjennomfører korte samtaler med basis i disse. Undervisningen i kroppsøving pleier å være organisert i ulike tema gjennom året
 4. I aktivitetsbanken finner du mange forslag til øvelser, treningsøkter og treningsperioder for en rekke forskjellige idretter. I tillegg til treningsforslag for de spesifikke idrettene har vi også mange generelle øvelser som passer uavhengig av idrett

Kroppsøving er en sosial og faglig læringsarena der elevene skal lære å bruke kroppen gjennom sentrale områder som lek, idrett, dans, svømming og friluftsliv, ved å oppleve mestring, fair play og inspirasjon i aktivitet sammen med andre (1-3) Kroppsøving er et fag som skal gi elevene mulighet til å oppleve gleden ved å bevege seg, drive med lek, dans, idrett og friluftsliv. Samspill, respekt og fair play er viktige elementer, men d et viktigste i faget er bevegelse mao. det å være fysisk aktiv Dans og friluftsliv har også sine tilhengere. Etter 2015 har svømming blitt satt tydeligere på dagsorden. Fra forskningshold har det blitt hevdet at det er et gap mellom den formelle (skrevne) læreplanen og praksis (den praktiserte læreplanen). Vi har derfor spurt elevene om hva de selv mener at de lærer i kroppsøving Kroppsøving - Svømming By carita matre Denne podcasten belyser problemstillinga om korleis elevar ved 6. og 9. trinn vert motivert for læring ved ulike lærerstrategiar

kroppsøving - Store norske leksiko

Kroppsøving deltid retter seg mot alle lærere og barnehagelærere som jobber med kroppsøving i skolen uten formell sansemotorikk, dans, salaktiviteter og svømming. Det er krav om minst 80 % aktiv deltakelse i hvert emne. Studieavgiften er på totalt kr 21.600,- for et studium på 1 år. Eksamensavgift og litteratur trykket på NIH. Kompetansemålene om svømming i læreplanen for kroppsøving på fjerde årstrinn ble endret fra og med høsten 2015. Kompetansemålene ble konkretisert bl.a. for å skape en bedre forståelse av hva svømmedyktighet er. Ferdighetsprøven i svømming skal prøve elevene i to konkrete kompetansemål i læreplanen for kroppsøving på 4. årstrinn

Kroppsøving Graden av måloppnåelse kan der det er naturlig også vurderes med målinger av f.eks spenst, hurtighet, kondisjon, styrke og ballteknikk. Lav Behersker i liten grad svømming på mage og rygg. Klarer ikke å innta en energisparende flytestilling. Dykking: Klarer å holde pusten under vann me Nasjonale prøver i svømming strir med viktige prinsipper for opplæringen i kroppsøving. Undervisningen skal gi elevene glede, inspirasjon og selvforståelse ved å være i fysisk aktivitet. Konkrete atferdsmål har alltid vært relevante i kroppsøving, men ikke uten at andre mål blir vektlagt minst like mye

For elever og lærere i kroppsøving

 1. g hvis de skal i praksis til en av skolene i Bergen kommune som ikke har tilgang til svømmebasseng? Publisert . Publisert: 7. desember 2015 11:20
 2. g, sansemotorikk, dans, salaktiviteter og svøm
 3. g på timeplanen en gang i uken. Spennet er med andre stort. Svømmeforbundet anbefaler
 4. Utstyr. Intet spesielt utstyr påkrevd. Hensikt. Bli god og varm i hele kroppen / alle kropsdeler med morsomme, enkle og lekbetone øvelse
 5. g. Om svømmeopplæring og funksjonsnedsettelser Denne boka bygger på innholdet i «Slik lærer du å svømme», men da med fokus på svømmeopplæring for funksjonshemmede. Lærerkurs Norges Svømmeforbund har kurslærere som kan ha hel,- eller halvdagskurs for skolens lærere
 6. g og kroppsøving hver for seg. Dette blir gjort til tross for at det i Norge siden begynnelsen på 1970-tallet har vært lovfestet at den norske skolen ikke på permanent basis skal organisere undervisningen på grunnlag av kjønn
 7. g. Vi foreslår en
Aktivitetskassen | Din verktøykasse for kroppsøving og

Kroppsøving. Kan du ikke følge den vanlige opplæringen i kroppsøving (gym) skal du få tilrettelagt undervisning så langt det er mulig. Hvis den tilrettelagte opplæringen ikke kan vurderes med karakter, kan du få fritak for vurdering. Det er ganske strenge regler på å få fritak for kroppsøving i videregående skole Vil fritak i svømming på ungdomsskolen resulterer i nedsatt karakter i kroppsøving? Still spørsmål Still spørsmål account_circle. Jente, 14 år. account_circle. i kroppsøvingsfaget handler om mange kompetanse mål og du vil kunne oppnå høy måloppnålese dersom det kun er svømming du ikke kan delta i

The 60's - Mæla ungdomsskole

Dybdelæring i kroppsøving? - For elever og lærere i

 1. g, selvberging og livredning ute i naturen er sentralt i faget. Her synliggjør vi kravene i regelverket og gir anbefalinger til skoleeier og skolen som et profesjonsfelle
 2. Vurdering og vurderingskriterier i kroppsøving Grunnlaget for vurdering i kroppsøving er de samlede kompetansemålene i læreplanen og innsatsen til eleven. Kompetansemålene er gjengitt til slutt i dette dokumentet. For 8.-10. trinn er disse sortert i hovedområdene Trening og livsstil, Friluftsliv og Idrettsaktiviteter
 3. g, selvberging og livredning i ny læreplan for kroppsøving. 2. trinn: leike og utføre grunnleggjande øvingar med tilvenning til vatn, som å dykke, flyte, gli, skape framdrift, hoppe uti og orientere seg i vatn; øve på trygg ferdsel ved vatn og på å kunne tilkalle hjelp; 4. trinn
 4. g kan være i strid med opplæringsloven. Der heter det at organiseringen av elever i grupper til vanlig ikke skal skje etter faglig nivå, kjønn eller etnisk tilhørighet
 5. g inngår i faget kroppsøving, og gjennomføres i Husebybadet, Pirbadet, Charlottenlund skole, Dalgård skole og Byåsen skole. Svøm

Kroppsøving og svømming. SVØMMING. Rossabø skole har svømmeundervisning bare for elevene på 4. trinn, dette er i tråd med retningslinjene til Haugesund kommune. Svømmeundervisningen er lagt til Håvåsen skole. Viktige ting å merke seg når en deltar i skolebading: 1. Gulvet er glatt. Vi løper aldri, verken i garderobe eller. kroppsøving/ svømming ved behov. Vi kan ikke skjønne annet enn at Tromsø kommune og andre kommuner burde tilby etter- og videreutdanning i kroppsøving/ svømming for sine lærere, siden behovet er stort. Og lærerutdanninger ved Universitetet og høgskoler bø I læreplanen i kroppsøving kommer det frem at opplæringen skal gi elevene et utgangspunkt for livslang bevegelsesglede og mestring ut fra egne forutsetninger. Absolutte krav som kompetansemålene i svømming har, legger ikke til rette verken for mestring eller inspirasjon for alle, og det tar ikke utgangspunkt i elevenes forutsetninger

har kunnskap i leik, svømming, individuell idrett, lagidrett, dans, friluftsliv og tidsaktuelle bevegelsesformer i barne- og ungdomskultur har kunnskap om eleven med utgangspunkt i teorier om fysisk og motorisk utvikling, betydning av kjønn, sosial bakgrunn, etnisitet, evne og funksjonsnivå knyttet til kroppsøving og kroppslig lærin Kroppsøving og svømming. Svømmeplan 2017-2018. 4. trinn gjennomfører svømming på fredager. Dette gjennomføres i Skjetten svømmehall. Elevene kjører buss til og fra sammen med to voksne. Skoleåret deles i to, hvor en av klassene har svømming den første halvdelen og den andre klassen har kroppsøving. Deretter bytter klassene halvveis. Svømmeundervisningen varer 45 minutter pr. gang

Gymtroll - Ressursbank og undervisningsopplegg i kroppsøving

Aktivitetskassen Din verktøykasse for kroppsøving og

Startside - Svømmedykti

Ifølge Tromsø kommune sin kompetanseplan for lærere 2012-2015, vil det kunne bli arrangert kompetansehevingskurs for kroppsøving/svømming ved behov. Vi kan ikke skjønne annet enn at Tromsø kommune burde tilby etter- og videreutdanning i kroppsøving/svømming for sine lærere, siden behovet er stort Fagdag fagnettverk kroppsøving for midt- og nord- Gudbrandsdalen 14. januar (samling 2 av 3) Otta kl. 09.30-15.30 v/ Geir Vegge Førstelektor kroppsøving Høgskolen i Innlandet, Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk. -Svømming-Friluftsliv-Om dybdelæring, med eksempler fra bevegelseslær

And THEN some: Trim for eldre

Svømmeopplæring skal også foregå ute

Kroppsøving - Svømming (Trailer) May 01, 2020. 1 . Kroppsøving - Svømming . By carita matre . Denne podcasten belyser problemstillinga om korleis elevar ved 6. og 9. trinn vert motivert for læring ved ulike lærerstrategiar. Visit Podcast Website. RSS. Kroppsøving - Svømming 2 Episodes Produced by carita matre Website Denne podcasten belyser problemstillinga om korleis elevar ved 6. og 9. trinn vert motivert for læring ved ulike lærerstrategiar Studiet er en innføring i det å være lærer i kroppsøving på trinn 1-10 i grunnskolen. Dette krever kompetanse i individuell idrett, lagidrett, svømming/livredning, dans og friluftsliv og i hvordan bruk av ulike bevegelsesmiljøer kan bidra til opplæringen Øktplan svømming 9.trinn. Ferdiglaget øktplan i svømming. Bygd på didaktiske prinsipper vi har lært i svømmeundervisningen. Universitet. Oslomet - storbyuniversitetet. Fag. Kroppsøving (M5GKP3100) Opplastet av. Håkon Lund. Studieår. 2017/201 Her er svømmekravene til norske elever. Mange elever vil ikke ha en sjanse i havet til å oppnå statens nye krav til svømmedyktighet i kroppsøving, mener både rektor Lillan Wittenberg og.

Svømming - Ressursbank og undervisningsopplegg i kroppsøving

 1. g er viktig av mange grunner. Gjør rede for de ulike årsakene til at det er viktig å varme opp. Begrunn også hvert punkt. Du skal ha en økt i håndball. Dere får beskjed om å varme opp på egenhånd i 20
 2. g. Øktplanen forklarer, utover hvilke øvelser som skal trenes, kort hva utholdenhetstrening er, hvordan det trenes og rådgivning i forhold til treningen
 3. g og friluftsliv er ein del av den felles danninga og identitetsskapinga i samfunnet
 4. dre problemer, som vår datter som sliter veldig med anklene hvis de bel..
 5. g eller kroppsøving, hvis skolen ikke har garderobeanlegg med egne garderober for jenter og gutter, sier Røe Isaksen. Veilederen sier samtidig at skolen i disse tilfellene først må se om det finnes andre løsninger
 6. g på magen, på ryggen og under vann. (7. trinn) Flyte Gli Fremdrift svømmedyktighetsmerker Dykke 200 m Se egen årsplan i svøm
 7. g - Barn må få svømmeundervisning ute De fleste drukningsulykker skjer ute, men ifølge ekspertene kan mange av dem unngås dersom barna får øve seg på reelle situasjoner. Grydeland håper at den nye læreplanen i kroppsøving, som trer i kraft høsten 2020,.

idrettsaktiviteter med bruk av apparat småredskap. 47 Elevstyrte aktiviteter. - Elevene planlegger og gjennomfører en time. Larsgården skole. 14 Orientering/ Friidrett/ lek/ 15 ballspill/ kondisjon. terreng. - Fair play cup i håndball og fotball. I løpet av året vil elevene få utføre. FAGPLAN I KROPPSØVING. TRØGSTAD UNGDOMSSKOLE. APRIL 2010. ÅRSHJUL KROPPSØVING. Måned Friidrett Dans Friluftsliv Lagidretter Svømming Vurdering (tester) August X X (mila) X 200 m bane, 1,5 km løp, orientering, 3 min fri (svøm) September x X X 60 m, lengde, kule Oktober x X 200 m bane, 1,5 km løp, 3 min fri (svøm) November X X 10 m, 50 m bryst (svøm), 100 m fri (svøm) Desember X X X. Svømming og løping | Egentreningsrapport Kroppsøving Egentreningsrapport fra fra en treningsperiode med fokus på løp og svømming. Rapporten inneholder både en innledning om valg av aktivitet og fakta om svømming og løping, i tillegg til arbeidskrav- og (

Kroppsøving - Grunnleggende ferdigheter

Madeleine kroppsøving onsdag 14. desember 2016. Svømming Hva er svømming? Svømming er bra trening om man sliter med å gjøre aktiviteter på land. Vannet gjør deg nesten vektløs, og derfor minsker det sjansen for skader når det ikke blir noen belastning Kroppsøving er det eneste faget som tar hensyn til individuelle forutsetninger ved - svømming - friidrett - Basketturnering. - Innebandyturnering. • Arbeide videre med idrettene fra 8.klasse. Fokus på tekniske og taktiske ferdigheter. • Sammenlikne ulik 3.6 Svømming 46 3.7 Undervisningspraksis og læring 50 3.8 Vurdering i kroppsøving 59 3.9 Undervisningsrom, timetall og fravær 60 3.10 Garderobesituasjonen i kroppsøving 64 3.11 Elevenes opplevelse av kroppsøvingstimen 68 4.0 Diskusjon 71 4.1 Kroppsøvingstimen 71 4.2 Kroppsøving i dag og i morgen 77 5.0 Konklusjon 80 Referanseliste 8

Karbohydrater - Mæla ungdomsskole

Kroppsøving: Hva om vi tok vekk alt press om å være god i

Geir Lyder Hansen Undervisning i Kroppsøving svømming og IKT på Linderud skole. Oslo-området, Norge 33 forbindelse Kroppsøving. I tillegg til de vanlige kroppsøvingstimene arrangeres det idretts- og aktivitetsdager. Det er en fordel å ha klær som er lette å ta på seg de dagene de har kroppsøving og svømming, særlig gjelder dette de minste elevene. Dusjing Alle elever skal til vanlig dusje etter hver gymtime Kompetansemål etter 7. årssteget Idrettsaktivitet Mål for opplæringa er at eleven skal kunne • utføre varierte aktivitetar og delta i leik som fremjar uthald, koordinasjon og anna kroppsleg utvikling • utføre grunnleggjande teknikkar i svømming på magen, på ryggen, på sida, under vatn, og kunne berge seg sjølv i vatn • praktisere trygg ferdsel og gjere risiko- og. Lærer i kroppsøving Bjørn Magnus Bliksrud hevder i et debattinnlegg på nettstedet Utdanning at det er problematisk at spesielt muslimske jenter har religiøse restriksjoner for deres deltakelse i kroppsøving generelt, og svømming spesielt.. Skolen har som oppgave å formidle kunnskap til de unge og skape selvstendig tenkende individer. Fagene som det skal undervises i har sine planer og. Trygg opplæring i svømming, selvberging og livredning i kroppsøving og ved bading i skolens regi ALLE LÆRERE MÅ TA ÅRLIG LIVREDNINGSPRØVE Alle lærere, som jobber med svømmeundervisning, må ta årlig livredningsprøve

Pronomen og eigedomsord - Mæla ungdomsskole

Kroppsøving - Wikipedi

» 6. klasse Kroppsøving | Steinerskolen på Nesodde kroppsøving går frå språkleg utforsking i bevegelseserfaringar til vidare refleksjon og drøfting rundt sentralt innhald i faget. Gjennom deltaking og samspel i aktivitetar vil kommunikasjon, språk og omgrep kunne utviklast. 1.5.2. Å KUNNE SKRIVE Å kunne skrive i kroppsøving er å planleggje, gi uttrykk for, vurdere og reflektere over eig

Dersom du ikke kan delta på vanlig kroppsøving, skal du jobbe med denne oppgave. Send på mail til Meri. Teorioppgave KRØ. Teorioppgave utholdenhet. Svømming. Grupper svømming. Livredningskurs 2017 . Brosjyre allemannsretten. Brosjyre allemannsretten Svømming og Kroppsøving. På tirsdag begynner vi med svømming. Som før, skal vi svømme på Radisson-hotellet. Dette skal vi gjøre hver tirsdag frem til jul. Det er derfor selvsagt viktig at alle har med svømmetøy og håndkle. I de fleste ukene med svømming skal vi også ha en kroppsøvingsøkt på onsdag Kroppsøving, svømming, vanntilvenning, smil, lek og glede i Vesletjern i dag! Tenk at vi er så heldige at vi kan ha svømmeundervisning et steinkast fra skolen! Både lærer Juni og elevene i 9A hadde.. Bare to prosent øver svømming utendørs. En spørreundersøkelse fra 2018 viser at bare 2 prosent av skolene øver svømming utendørs i dag. Altså gjør 98 prosent det ikke. - Det er ikke så lett å svare på hvorfor de ikke gjør det, men muligens synes de risikoen er for høy, eller kanskje ikke bryr seg så hardt o

 • Trygdebil regler.
 • Youtube video seve.
 • Bröllop skåne.
 • Horoskop stier 2018.
 • Opptrening droppfinger.
 • Vi er perfekt verden er ikke astrid s.
 • Wayne brady show.
 • Jumanji 2 stream deutsch kinox.
 • Rabatt mat.
 • Kia picanto.
 • Adria campingvogn 2018.
 • Kanelsnurren ledige stillinger.
 • Golf live stream free.
 • Språkutvikling hos barn 0 6 år.
 • Ajungilak tundra 195 r.
 • Waldmannhalle baar parkplätze.
 • Kirkeskip.
 • Hai angriff 2017.
 • Sparebank 1 telemark ansatte.
 • Meningsmåling tv2.
 • Elodie details smokk.
 • Grillstativ lam.
 • Questerland prague.
 • Jack russel bilder kostenlos.
 • Vitamintilskudd test.
 • Tog oslo charlottenberg.
 • Argumenter for bokmål.
 • Exorlive øvelser.
 • Südstadt münchen.
 • Indianere kryssord.
 • Berufsgenossenschaft holz und metall leipzig.
 • Løfte etter brystforstørrelse.
 • Sunndal kulturhus kino.
 • Supercup deutschland.
 • Jane kilcher wikipedia.
 • Ebay bilder hochladen.
 • Tidsforskjell norge kreta.
 • Waka waka lyrics.
 • Utvekslingsår i usa.
 • Flying culinary circus vinglass.
 • Fantomet tegneserie på nett.