Home

Verneplikt forsvaret

Allmenn verneplikt gir Forsvaret et grunnlag for å rekruttere de best egnede og mest motiverte unge kvinner og menn fra hele befolkningen. Tirsdag 14. oktober vedtok Stortinget å endre vernepliktsloven og heimevernloven. Dermed blir verneplikten kjønnsnøytral. Hva skjer. Alle som har verneplikt, militært tilsatte og andre som har inngått kontrakt om tjeneste med Forsvaret, har tjenesteplikt. Verneplikten er den plikten som norske statsborgere og utenlandske statsborgere etter § 6 har til i fred og krig å gjøre tjeneste i Forsvaret hvis Forsvaret finner dem skikket til tjeneste Verneplikt er den plikten borgere i et land har til å delta i forsvaret av landet sitt. Verneplikt i Norge Om lag 8000 norske kvinner og menn blir hvert år innkalt til førstegangstjeneste som vernepliktige Norske statsborgere som er skikket til tjeneste i Forsvaret, har verneplikt fra det året de fyller 19 år, til utgangen av det året de fyller 44 år. Norske statsborgere som også er statsborgere av et annet land, har verneplikt i Norge så lenge de er bosatt her, og så lenge avtale med det andre landet ikke er til hinder for det

Verneplikt Kvart år har Forsvaret mange vernepliktige inne til førstegongsteneste. Her kan du lese om vegen frå innkalling i posten til teneste. Les mer. Sesjon - ditt første fysiske møte med Forsvaret Sesjonen er ditt første fysiske møte med Forsvaret Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer på værnepligtens Facebook-side nedenfor Repetisjonstjeneste, også kalt «repøvelse», innebærer at du som har tjenestegjort i Forsvaret tidligere, kan bli innkalt til øvelse. Målet er å holde ved like både det du har trent på og kunnskapen om din egen rolle i krise eller krig

Allmenn verneplikt - regjeringen

 1. Erstatnings­ordning for verne­pliktige og sivil­forsvaret Skader som pådras under avtjening av verneplikt kan gi rett til erstatning etter forsvarsloven og/eller yrkesskadeforsikringsloven
 2. 1. januar 2015 ble allmenn verneplikt innført. Nå er første kull med vernepliktige jenter godt i gang, og de har fått kjenne på hvordan livet er i Forsvaret
 3. Forsvaret er tjent med å ha et større antall leger i basehelsetjenesten. Jo flere leger Forsvaret har, desto større er sjansen for at en av dem før eller senere sier ja til et oppdrag i utlandet. Debatten om gradsnedsettelsen av VAB-leger tidligere i år virket mer som en debatt om status enn som en reell trussel mot legene i Forsvaret

Verneplikt eller tvungen militærtjeneste er en plikt et lands statsborgere har til å delta i krigstjeneste, noe som omfatter både forsvar av landets grenser og krigføring utenlands, samt tjenestegjøring i militære styrker i fredstid.Verneplikt har tidligere vært vanlig i mange land, spesielt i krigstid, men de fleste land har nå avskaffet dette, og i den vestlige verden er det bare. Tjenesteplikten for personer som ikke har verneplikt. De som ikke har verneplikt, kan først kalles inn til tjeneste eller utdanning i Forsvaret når de inngår kontrakt om tjeneste. Kontrakten skal inneholde informasjon om hvilke plikter og rettigheter som gjelder for den tjenestepliktige

Lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret m

 1. nelighet like forpliktet til i en viss tid å verne om sitt fedreland, uten hensyn til fødsel eller formue
 2. - Forsvaret ønsker ikke negative forskningsresultater om verneplikt for kvinner Norge er eneste Nato-land som har innført allmenn verneplikt for kvinner. Forsvarsforskere mener det er ganske oppsiktsvekkende at det ikke forskes mer på en så stor historisk endring
 3. sesjon verneplikt nyheter forsvaret. Meld deg på vårt nyhetsbrev her! Få de viktigste forsvarsnyhetene rett i mailboksen hver morgen. Flere HV-øvelser er avlyst eller utsatt. Fare for flere voldelige opptøyer i USA. Bergenhus heimevernsdistrikt innstiller øvingsaktiviteten
 4. 2 Verneplikt - historie og fremtid Verneplikt - historie og fremtid 3 Norges Offisersforbund og fag-bevegelsen (det vil i praksis si LO) Det norske forsvaret etter 1814 var allikevel ikke noe rent vernepliktsforsvar. Eidsvolls-mennene var i tvil om hvor hensiktsmessig et slikt forsvar ville være, rent militært
 5. Forsvaret er en betegnelse på Norges væpnede styrker med tilhørende institusjoner. Forsvaret er en etat under Forsvarsdepartementet og ledes av forsvarssjefen. Norges forsvar er basert på allmenn verneplikt. Rundt 8000 unge kvinner og menn avtjener hvert år førstegangstjeneste i Forsvaret. Forsvaret er utviklet og anvendes innenfor rammen av norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk

verneplikt - Store norske leksiko

 1. dre krigersk, har ingen grunn til å juble. Det kravet er nå innfridd, og de første evalueringene er kommet. Vi merker oss at Forsvaret kan være fornøyd, forventningene om et bedre Forsvar later til å slå til
 2. Forsvaret åbner hele verden for dig. Vælg en uddannelse, som gør en forskel. Søg et job med mening. Læs om dine muligheder i Forsvaret - Start her
 3. Det å ha forsvaret på CV'n har hjulpet meg svært mye, da arbeidsgivere stort sett liker personer som har vært inne. Siter; Del dette innlegget. Lenke til innlegg. Bli med i samtalen. Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere
 4. Verneplikt i Norge er fastsatt i Norges Grunnlov § 119, og det finnes mer detaljerte regler om verneplikten i vernepliktsloven av 1953. Forsvarets organ for organisering av vernepliktsforvaltningen heter Forsvarets personell- og vernepliktssenter, og deres arbeidsoppgaver inkluderer sesjon, fordeling, og innkalling til førstegangstjeneste og repetisjonstjeneste, rulleføring, mobilisering.

 1. I 2007 gjennomførte Forsvaret en undersøkelse blant jentene som var inne til frivillig sesjon som viste at 67 prosent - hele to av tre - jenter som var tjenestedyktige ønsket å avtjene.
 2. Fordi Forsvaret tar mobbing- og seksuell trakassering på alvor. Det er jeg stolt av. debatt meninger verneplikt mobbing og seksuell trakassering. Meld deg på vårt nyhetsbrev her! Få de viktigste forsvarsnyhetene rett i mailboksen hver morgen. 14 korona-smittet ved krigsskolen
 3. Ikke lenger frivillige - møtet med Forsvaret ble tøft. I juli og august møtte drøyt 900 unge kvinner til førstegangstjeneste. De fleste kom fra 1997-årgangen, den første der jenter har gjennomført sesjon og hatt samme verneplikt som guttene
 4. Ta sivilutdanning mens man tjenestegjør i forsvaret? Verneplikt og depresjon. Var på sesjon for en stund siden og hadde litt dårlig syn. Befalskole og straffesak. Ferie som krasjer med sesjon 2. Blir man testa for narkotika på sessjon? Hvor har 1. Gardekompani trening? Bare i felten eller også foran Slottet? Lærling og verneplikt
 5. Forsvaret - hva skal vi med det? Naar har Norge som land bruk for det?? Ingen har jo angrepet Norge de siste femti aarene, kommer noen til aa gjore det de neste femti? Skal alle menn ha verneplikt? Er det nodvendig? Skal kvinner ogsaa ha verneplikt? Eller skal vi ha yrkessoldater og kutte ut vern..
 6. dre frafall enn guttene NORGE / / For abonnenter. Slik blir morgendagens.

Forsvaret, betegnelse på Norges væpnede styrker med tilhørende institusjoner. Forsvaret er en etat under Forsvarsdepartementet og ledes av forsvarssjefen. Norges forsvar er basert på allmenn verneplikt. Rundt 8000 unge kvinner og menn avtjener hvert år førstegangstjeneste i Forsvaret Hensikten til Forsvaret er å velge inn de som er best egnet. I dag er det svært populært å avtjene verneplikt, dette gjelder spesielt i kampavdelingene i Hæren hvor vi har opp mot to års. Avtroppende forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen mener Forsvaret har blitt styrket av at verneplikt er innført også for kvinner. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix. Under forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen ble det innført verneplikt for kvinner. Det mener han har styrket Forsvarets stridsevne Med dagens allmenne verneplikt der kvinner og menn kalles inn på like vilkår, har vi nå fullt fokus på å tilpasse kaserneforholdene. Forsvarets langtidsplan stiller krav til kasernene I langtidsplanen for Forsvaret stilles det krav om at «alle kaserner skal være akseptabel, men nøktern standard likeverdig for- og tilpasset begge kjønn» innen utgangen av 2020 Verneplikt og heimevern har en slående fellesnevner: vern. Vårt militære forsvar er til for å verne - for å trygge. Verne demokratiet, trygge befolkningen. Verneplikten er nedfelt i grunnloven og bidrar til folkestyret: Borgerne (og nå både menn og kvinner) har en plikt til å delta i vernet av nasjonen

Verneplikt, den plikta statsborgarane i eit land har til å delta i forsvaret av landet sitt. Noreg innførte allmenn verneplikt frå 1.1.2015 og vart det første NATO-landet med kjønnsnøytral verneplikt Forsvaret - hva skal vi med det? Naar har Norge som land bruk for det?? Ingen har jo angrepet Norge de siste femti aarene, kommer noen til aa gjore det de neste femti? Skal alle menn ha verneplikt? Er det nodvendig? Skal kvinner ogsaa ha verneplikt? Eller skal vi ha yrkessoldater og kutte ut vern.. Det skal gjøres en spørreundersøkelse om jenter og verneplikt. Det kan skje en lovendring fra 2015 om akkurat dette. Hva mener du? Enig eller ikke enig? Og hva tror dere grunnen er? Likestilling? Jeg ville personlig ikke dra i forsvaret fordi jeg ikke var i god form, jeg var ikke motivert og hadd.. I løpet av neste år kommer jeg til å bli kalt inn til sesjon i forsvaret, det jeg lurer på med denne tråden er hvordan jeg slipper å gå i militæret? Siviltjeneste er også uaktuelt. Grunnene til at jeg personlig ønsker å slippe dette er mange, men det er ikke meg som er viktigst i denne saken, her er noen av grunnene til at jeg ønsker at tvungen militærtjeneste bør fjernes Verneplikt, for eller imot? Selv er jeg imot. Jeg var intill ganske nylig( før Krohn Devold) for verneplikt, men etter å ha sett hvordan den siste regjeringen har vannstyrt forsvaret er blitt motstander av verneplikten

Verneplikt / Forsvaret - Ung

Forsvar og sikkerhet. Innført allmenn verneplikt fra 1. januar 2015. Med det ble Norge det første NATO-landet som gir både menn og kvinner lik plikt til å verne om sitt land. Økt forsvarsbudsjettet hvert år i perioden,. Erstatnings­ordninger for forsvaret Dersom du blir skadet i tjeneste mens du avtjener verneplikt eller tjenestegjør i internasjonale operasjoner, så har du krav på økonomisk kompensasjon eller erstatning Stortinget vedtok tirsdag allmenn verneplikt for kvinner, gjeldende fra og med 2016. De siste årene har samtlige tjenestedyktige jenter blitt kalt inn til sesjon, men hvorvidt de ønsker å gjennomføre førstegangstjenesten eller ikke har vært basert på frivillighet. Denne frivilligheten vil altså for

Sverre Diesen var forsvarssjef i årene 2005 til 2009. Nå som mobiliseringsstyrkene i forsvaret er avskaffet, kritiserer han at dagens verneplikt for å være dyr og lite effektiv. Han hevder soldatene bruker 75 prosent av tiden inne til opplæring og bare de siste tre månedene på å være tilgjengelig og fullt utlært Forsvaret og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) inngikk 1. februar 2005 en samarbeidsavtale som gir toppidrettsutøvere mulighet til å bli fritatt for førstegangstjeneste i Forsvaret. Søknadsberettiget er toppidrettsutøvere i idretter tilknyttet NIF Avtroppende forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen mener Forsvaret har blitt styrket av at verneplikt er innført også for kvinner. - Ja, det er mitt absolutte inntrykk, sier Bruun-Hanssen til NRK Verneplikt og forsvar. Redaksjonen januar 31, 2018 Vår politikk; Les mer. Et fritt og forent Norden 18. juni 2019 Forretningsliv 31. januar 2018 Folkehelse og helsevesen 31. januar 2018 Skole og utdanning 31. januar 2018 Del artikkelen. Share on vk. VK Share on telegram. Telegram. Som norsk statsborger kan du i prinsippet bli innkalt til å avtjene norsk verneplikt hvis du flytter til Norge og er mellom 19 og 44 år. Men da det hvert år er flere vernepliktige enn det Forsvaret har bruk for, er det liten sjanse for dette

Værnepligt » Læs Mere Forsvaret

 1. Nei til kvinnelig verneplikt! Forsvaret har lenge drevet en målbevisst jakt på kvinner. I 2004 satte Stortinget som mål å få 15 prosent i Forsvaret og 25 prosent ved befalsskolene innen 2008. For å oppnå dette, innkalles nå kvinner til sesjon for å avtjene frivillig førstegangstjeneste
 2. Allmenn verneplikt gir Forsvaret et grunnlag for å rekruttere de best egnede og mest motiverte unge kvinner og menn fra hele befolkningen. Samtidig vet vi at kvinner og menn som ikke skal eller har vært i førstegangstjeneste har lyst til å gjøre en innsats for totalforsvaret
 3. Forsvaret har styrket sin stridsevne ved at kvinnene har fått komme inn. Følg oss på Facebook. Stortinget fattet vedtak om kjønnsnøytral verneplikt i 2013. Ap, SV, Sp og Venstre var klare på et ja, og så fulgte et flertall på Høyres landsmøte opp med det samme
 4. Side med 1636 svar fra våre spesialister innen Verneplikt / Forsvaret. Ungdom har lurt på det samme som deg, få svarene her

Verneplikt. Publisert : 27.06.2017 #Utenriks og forsvar. Verneplikten utgjør bærebjelken i folkeforsvaret. Senterpartiet mener at verneplikten gir en demokratisk basis for Forsvaret som sikrer rekrutteringsbasen og mener det er nødvendig å øke antallet som gjennomfører verneplikten Forsvaret kan ikke forsvare oss. MENINGER. Dannelsesreisen som ble borte Sverige gjeninnfører verneplikt for begge kjønn. Bli voksen i uniform! Sier ja til kvinnelig verneplikt

Repetisjonstjeneste - Forsvaret

Verneplikt Det er ingen regel som sier at ungdom som har kreft, ikke får avtjene verneplikt. Det gis imidlertid ikke grønt lys før Forsvaret føler seg overbevist om at det er medisinsk forsvarlig Verneplikt i Norge. Brødsmulesti Store medisinske leksikon. Samfunn. Forsvar og sikkerhet. Norges forsvar. Verneplikt er den plikten borgere i et land har til å delta i forsvaret av landet sitt. . Hele artikkelen. Fagansvarlig. Jacob Børresen Redaktør. Stig Arild Pettersen Ny artikkel. Inneholder 9 artikler: A B C.

Video: Erstatnings­ordning for verne­pliktige og sivil­forsvaret

Verneplikt for jenter styrker Forsvaret Journale

Allmenn verneplikt har gitt gode rekrutteringsmuligheter til Forsvaret ved at man kan velge blant de best egnede og mest motiverte unge kvinner og menn fra hele befolkningen. Venstre mener andelen ungdommer som avtjener vernepliktig i hvert ungdomskull er for lav, og at det som ledd i en styrking av hæren må innkalles flere vernepliktige til tjeneste Men Forsvaret hadde bare registrert noen få dagers tjeneste fra 1998 til 2005, sier Pedersen, som avsluttet karrieren som vernepliktig løytnant. Men etter å ha sett på de konkrete innsigelsene valgte HV å fastholde at han hadde flere måneder igjen av sin verneplikt allmenn verneplikt, men kun til forsvar av nasjonen i krigstid. Jeg har også funnet en sammenheng mellom vernepliktskonsepter og utvikling av nye taktikker på slutten av 1700-tallet som i liten grad er belyst tidligere. 5. 6 Innholdsfortegnels

Vernepliktige leger i Forsvaret - Debatt og kronikk

Arbeiderpartiet er opptatt av at Forsvaret skal være integrert del av det norske samfunnet.. Vi ønsker fortsatt allmenn verneplikt, og mener at innretningen på verneplikten og førstegangstjenesten må utvikles for å være best mulig tilpasset Forsvarets, samfunnets og den enkelte vernepliktiges behov verneplikt. Tiden for å revitalisere norsk verneplikt er overmoden. Like mye av hensyn til samfunnet som Forsvaret. Til toppen Besøksadresse: Dronningens gt 18, Bod. Verneplikt er ei plikt statsborgarane i eit land har til å ta del i forsvaret av landet sitt. Nokre land har obligatorisk verneplikt; andre kan innføra det berre dersom dei er i krig og treng fleire soldatar.. Land med obligatorisk verneplikt er mellom anna: Austerrike, Danmark, Kina, Finland, Tyskland, Hellas, Israel, Libanon, Malaysia, Russland, Singapore, Sør-Korea, Sveits, Taiwan og Nore Kjønnsnøytral verneplikt: En milepæl for Forsvaret Kvinner: Flere kvinner vil gi Forsvaret større bredde, flere gode hoder og økt operativ evne.illustrasjo forsvaret, vil bestemmelsen først håndheves fra 2022 (Bendada 2018). Konsekvenser ved å unndra seg verneplikt Straffereaksjonene ved å unndra seg verneplikt reguleres av den militære straffeloven og i lov om verneplikt. Saker som omhandler vernepliktsunndragelse skal behandles i militærdomstolen

Det er derfor nokså freidig av forsvarssjefen å bagatellisere og avfeie denne innsatsen som norske menn har lagt ned i snart to hundre år, ved å påstå at tre usle år med kvinnelig verneplikt har gjort forsvaret bedre (kvinner har vært tilstede i forsvaret lenger enn siden 2016, men andelen har vært ubetydelig og selv med innførselen av kvinnelig verneplikt samt enorm ressursbruk på. På ett felt har Norge imidlertid ikke oppnådd full likestilling og det er Forsvaret. Som forsvarspolitiker mener jeg det er på tide at vi innfører allmenn verneplikt for kvinner for å oppnå. Som forsvarspolitiker mener jeg det er på tide at vi innfører allmenn verneplikt for kvinner for å oppnå full reell likestilling. På den måten kan Forsvaret styrkes, etaten får et bredere grunnlag å rekruttere fra, og det vil gi Forsvaret mer mangfold og kompetanse Ført i fjor ble prinsippet om allmenn verneplikt i realiteten innført, da unge kvinner fikk verneplikt på samme måte som unge menn har hatt i alle år. Selv om bare 7-8000 ungdommer hvert år blir tatt inn til førstegangstjeneste, har alle i utangspunktet nå en plikt til å tjenestegjøre i Forsvaret

Verneplikt - Wikipedi

Forsvaret søker mangfold, men som MI-operatør kan du ikke være noen sofasliter. Du må bestå de fysiske minstekravene til karakter fem for å få starte utdanningen Ikke verneplikt for kvinner . Regjeringen velger trolig å trosse Forsvarsministerens forslag om verneplikt for kvinner når langtidsplanen for Forsvaret legges frem i dag Han mener Forsvaret har mange utfordringer for å holde på kvinnene som rekrutteres, og er usikker på om de kjønnsrelaterte problemene vil endre seg som følge av kjønnsnøytral verneplikt. - Dette er mer en velment politisk satsning enn et vedtak basert på konsekvensanalyse og forskning, sier han

Spesialbåtoperatør i MarinejegerkommandoenVernepliktig fra KV Nordkapp er savnetKongelige norske marines musikkorps

Forskrift om verneplikt og heimevernstjeneste

Forsvaret, Oslo, Norway. 171,946 likes · 1,351 talking about this. Dette er det norske Forsvarets offisielle Facebook-side Stortinget gjorde 14.oktober 2014 et historisk vedtak om at Norge skal innføre allmenn verneplikt i ordets rette forstand. Lovendringene trer i kraft i 2015 og vil omfatte jentene i 97-kullet. Vi stiller spørsmål ved hvorvidt Forsvaret, jentene og deres foresatte, samt rådgivere/lærere i den videregående skolen, er forberedt Forsvaret Oslo, Sivilforsvaret, Garnisoner, Heimevern, Heimevernet, Sivilforsvar, Orlogsstasjoner, Sjøforsvaret, Sjøforsvar, Militæret, Marinen, Bataljone

ET TYPISK BILDE: Dette forbinder de aller fleste med

Verneplikt - Ung.n

Kvinner har fått verneplikt på lik linje med menn.I løpet av sommeren kryper kvinneprosenten blant de vernepliktige i Forsvaret opp på 20-tallet. - Vi vet faktisk ikke det nøyaktige tallet. Forsvaret, Sivilforsvaret, Garnisoner, Heimevern, Heimevernet, Sivilforsvar, Orlogsstasjoner, Sjøforsvaret, Sjøforsvar, Militæret, Marinen, Bataljone Sverige innførte allmenn verneplikt i 1901. Denne gjaldt fram til 1. juli 2010 da den ble erstattet med en frivillig grunnleggende soldatutdanning. I begynnelsen av 1990-tallet sluttet det svenske forsvaret å innkalle alle stridsdyktige menn til grunnutdanning Under forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen ble det innført verneplikt for kvinner. Han mener beslutningen har styrket Forsvarets stridsevne. - Ja, det er mitt absolutte inntrykk, sier Bruun-Hanssen til NRK. Verneplikt for kvinner ble vedtatt innført av Stortinget i 2013, og gjelder fra 2016. I 2019 I utgangspunktet skal den vernepliktige få utlevert de vanligste medisinene direkte fra Forsvaret, men ofte er ikke medisiner tilgjengelig fra Forsvaret der og da. Legevaktlegen kan da forskrive legemidler på blåresept som merkes med «Vernepliktig», og pasienten får legemidlene kostnadsfritt utlevert fra apotek mot å dokumentere avtjening av verneplikt med Forsvarets ID-kort

- Forsvaret ønsker ikke negative forskningsresultater om

Færre ønsker tjeneste i Forsvaret

Forsvar og verneplikt. Posted on oktober 26, 2007 | 4 kommentarer. Vi prøver oss nå med følgende formuleringer: Høyre vil verne om Norge som en selvstendig, demokratisk og fri nasjon og ser på Forsvaret som et viktig instrument for å ivareta det tidløse og grunnleggende ansvar det er å skape sikkerhet for befolkningen, samfunnet og staten VERNEPLIKT: Første møte med Forsvaret er en egenerklæring som du må fylle ut på nett. Alle gutter og jenter med norsk statsborgerskap og bostedsadresse i Norge må fylle ut en egenerklæring først så Forsvaret kan plukke ut hvem som skal på sesjon Forsvaret har rett og plikt til å forsvare landet. Det fremgår av Grunnloven, og er grunnen til at vi har et forsvar og alminnelig verneplikt. Men hva ligger egentlig i den retten og plikten? Hva hadde Regjeringen og Forsvaret eksempelvis lov til å gjøre i aprildagene i 1940 og 22. juli 2011

Porsanger - Forsvaret

Sammenhengen mellom demokratisering, verneplikt, militarisme og utviklingen mot den total krig belyses. Del 3 tar for seg Forsvaret som sikkerhetspolitisk instrument og omhandler norsk sikkerhetspolitikk fra den Kalde krigen og fram til i dag At allmenn verneplikt ikke lenger er allmenn, er noe de fleste som studerer i dag er klar over. Det er langt fra 70-åras mobiliseringsforsvar til det moderne norske forsvaret. Det er lett å komme seg unna, for Forsvaret trenger langt fra alle. Så lite som en tredjedel av guttene gjennomfører førstegangstjeneste, sivilt så vel som militært Verneplikt er ei plikt mannlege statsborgarar i landet har til å delta i forsvaret av Noreg Allmenn verneplikt gir forsvaret bedre mulighet til å velge de som passer best, og de som er mest motiverte til arbeidet som skal utføres. Kjønnsnøytraliseringen beviste at jenter og gutter er minst like gode soldater og at trivselen økte. - Det første vi så på var dette med forlegning og utstyr

Lederen av utenriks- og forsvarskomiteen, Ine Eriksen Søreide, understreket søndag at det er personellet og kompetansen som er avgjørende for framtidens forsvarsevne Det skjer mye i det norske forsvaret.Forsvaret har de siste årene vært gjennom kraftig omstilling. Materiell er i ferd med å oppgrades/skiftes ut.Kanskje ikke i et tempo alle er komfortable med. I tillegg har norske styrker bidratt i stadig flere operasjoner utenfor landets grenser, blant annet under FN-paraplyen. Og når det gjelder førstegangstjenesten har de Forsvaret må hevde norsk suverenitet, over territorium, naturressurser og - i siste instans - ved grensene. Senterpartiet mener at investeringen i nye kampfly ikke må gå på bekostning av bevilgningene til de andre forsvarsgrenene Ministeren viser til at temaet er sentralt i langtidsplanen for forsvaret, og at mange instansar no skal seie meininga si om verneplikt for kvinner. - Me har sett i gang eit arbeid med å kartlegge kompetanse og personell i forsvaret, dette spørsmålet er ein del av det. Det er viktig å forstå at alle kvinner ikkje skal inn i forsvaret sjølv om ein får verneplikt for kvinner Regjeringen må ta stilling til verneplikt for kvinner i neste langtidsplan for Forsvaret, som legges fram for Stortinget i 2008. I dag har Forsvaret en kvinneandel på omkring syv prosent blant.

Omstilling er den nye normenbrannvernsoldat-i-luftforsvaret-3

Den er lett å forstå for soldatene som skal overleve livsfarlige operasjoner. Den er like vanskelig å forsvare i et fredelig Norge - i alle fall var den uforståelig for mange før 22. juli. Den lille nye norske klassen av grenaderer og offiserer med krigserfaring vil ha stor innflytelse på fremtidig tenkning i Forsvaret Jeg mener det ikke er noe argument mot kjønnsnøytral verneplikt. Forsvaret ønsker at de vi har i våre rekker skal avspeile dagens samfunn og vi har også behov for å kunne rekruttere blant de best egnede for å løse våre oppgaver. Slik det er i dag er rekrutteringsgrunnlaget kun blant halvparten av befolkningen Nei til kvinnelig verneplikt. Forsvaret har lenge drevet en målbevisst jakt på kvinner. I 2004 satte Stortinget som mål å få 15 prosent i Forsvaret og 25 prosent ved befalsskolene innen 2008. For å oppnå dette, innkalles nå kvinner til sesjon for å avtjene frivillig førstegangstjeneste

 • Personlige navnelapper.
 • U7 berlin bauarbeiten 2017.
 • Reuma sol leiligheter.
 • Montagne svizzera.
 • Allikevel engelsk.
 • Uniformsreglement for politi og lensmannsetaten.
 • Grøfting av jorder.
 • Bmw mc stavanger.
 • Lure seg unna bompenger.
 • Vegetarische paella rezept.
 • Kaliumreiche getränke.
 • Displayport cable.
 • Cuvette steg.
 • Klimatabelle siem reap.
 • Kay bojesen fugl tilbud.
 • Chrome einstellungen android.
 • Hvordan få 6 i norsk skriftlig.
 • Brukt lastebilkran.
 • Ipad home knap sidder fast.
 • Speed dating wien ab 18.
 • Aktiviteter for barn i kirkenes.
 • Åshild fabrikkutsalg.
 • Hvordan kan kvinne unngå å bli gravid.
 • Guess the logo.
 • T online jahreshoroskop 2018.
 • Trebokstaver nettbutikk.
 • Norske bærsorter.
 • Musikk om vennskap.
 • Atlantis the lost empire sequel.
 • Flom sørlandet 2017.
 • Futterhaus käfige.
 • Lund universitet kjente tidligere studenter.
 • Tungtvann rjukan film.
 • Platetopp med ventilator test.
 • Dom würzburg menora.
 • Reiterstandbild bedeutung.
 • Verneplikt forsvaret.
 • 2014 world cup.
 • Jettegryte dannelse.
 • Lær armbånd dame.
 • Har ikke lyst på kjæreste.