Home

Oljeboring i lofoten argumenter

Folket sier nei til oljeboring. I 2010 sa kun én Lofotkommune nei til oljeboring i dette området, i 2016 er bildet snudd på hodet og det er i dag kun én Lofotkommune som sier ja til å åpne Lofoten, Vesterålen og Senja for petroleumsvirksomhet Statsminister Erna Solberg (H) klargjorde i august 2016 at Høyre vil gå inn for oljeleting i de omstridte havområdene utenfor Senja, Lofoten og Vesterålen i valget i 2017

Argumenter for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

 1. Parlamentarisk nestleder i Senterpartiet Ola Borten Moe ønsker oljeboring i Lofoten og sier ja under visse betingelser. Senterpartiet har programfestet at partiet i denne fireårsperioden «viser ansvar ved å gå imot åpning av oljeboring i Lofoten og Vesterålen og prioriterer livet i havet»
 2. Men noen nye argumenter har også kommet. Fakta i saken taler altså for at det er riktig å si nei til oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen
 3. Ett av spørsmålene har vært om oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen. I flere år har knappe 50 prosent av befolkningen vært motstandere av boring. Drøye 30 prosent har vært tilhengere. Men våren 2017 skjedde det noe. Nesten 60 prosent var blitt imot boring utenfor Lofoten og Vesterålen. Flest imot i Nord-Norg

Utredninger om konsekvenser. Havforskningsinstituttet har utarbeidet studier for området og fraråder oljeutvinning. Det argumenteres med at havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen er helt annerledes enn de oljefeltene en i dag driver i Nordsjøen og Norskehavet. Den biologiske verdien er høyere og mye mer konsentrert Det er veldig mange gode grunner til å si ja til oljeutvinning utenfor Lofoten og Vesterålen. Og det er også noen gode grunner til å si nei. Når jeg lander på et ganske så tydelig ja-standpunkt i denne saken, er det rett og slett fordi ja-argumentene er både bedre, tyngre og tydeligere enn nei-argumentene. Olje- og [ I 2017 står et nytt stortingsvalget for tur, og oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja kommer igjen til å bli et aktuelt tema. De politiske partiene kommer til å bruke store, fine ord, men det kan være vanskelig å vite akkurat hva de forskjellige partiene mener. Noen partier er veldig klare i sin tale, mens andre er mer vage

På Værøy og Røst er alle kandidatene mot oljeboring

6 spørsmål og svar om hvorfor oljeboring ved Lofoten

Her finner du en kort oversikt over hva de ulike politiske partiene i Norge mener om oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Oversikten er oppdatert før stortingsvalget 2017. For Naturvernforbundet er vern av Lofoten, Vesterålen og Senja en av de aller viktigste sakene! Bli med på laget - bli medlem i Naturvernforbundet Er mer olje- og gassutvinning forenlig med tiltak for å bremse menneskeskapte klimaendringer? Regjeringen er splittet i dette spørsmålet siden SV har gjort kampen for å verne Lofoten, Vesterålen og Senja til sin hovedsak.Heller ikke Senterpartiet ønsker utbygging i Lofoten, kanskje med unntak av olje- og energiminister Ola Borten Moe, mens Ap-ledelsen er for Den norske oljevirksomhetens ekspansjon mot nord har bidratt til den mest polariserte konfliktlinjen i norsk oljepolitikk. På slutten av 1970-tallet sto striden om hvorvidt man skulle åpne områdene nord for 62. breddegrad for oljeboring. Fra midt på 1990-tallet fikk spørsmålet om hvorvidt havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen skulle åpnes for oljevirksomhet mest oppmerksomhet Kampen om oljeboring utenfor Lofoten handler også om hva vi skal leve av i framtida. Naturvernforbundet kjemper for at politikerne skal velge ren natur foran forurensning, og fornybare løsninger foran klimafiendtlig olje og gass. Det er det flere andre som også gjør. Både Fiskarlaget og Kystfiskarlaget går mot oljeboring Det blir derfor helt likegyldig om man argumenterer for eller imot oljeboring i Lofoten, faktum er at der det er olje, vil det blir boret for olje, om det skjer i år eller om fem år er likegyldig. personlig synes jeg derfor alt det politiske sirkuset rundt dette er et spill for galleriet, alle politikere vet at på et eller annet tidspunkt, så vil oljeboring starte i disse områdene

Jeg velger å innlede artikkelen med dette sitatet. For spørsmålet om oljeboring i Lofoten og Vesterålen er faktisk et verdispørsmål. Det blir anslått at det ligger olje og gass til en verdi av 600 milliarder kroner under havbunnen, som, etter at kostnadene er trukket fra, vil gi oss 100 mrd kroner Oljeboring, fiskeri og reiseliv. Havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er helt unike områder. Her gyter verdens siste store torskestamme, det er store fuglefjell og mange hvalarter. Dette er verdifull natur, som også gir grunnlag for fornybare arbeidsplasser. Oljeboring kommer i konflikt med disse

Ja til oljeboring i Lofoten - Tu

Når vi hører representanter fra oljenæringen og politikere som ønsker oljeboring velkommen i Lofoten, Vesterålen og Senja er det fort gjort å få inntrykk av at disse petroleumsressursene skal løse enn rekke av de utfordringene Norge og verden står overfor Oljeboring kan skape maksimum 1100 på bekostning av tusenvis av arbeidsplasser i fiskeriene. Lofoten, Vesterålen, og Senja har en mulighet for å være med til å skape en grønn framtid. Politikerne må våkne: Fall ikke for Ap's snikåpning av Lofoten! Vern Lofoten, Vesterålen og Senja, en gang for alle Nordland Ap snur om oljeboring i Lofoten Dette er lett å glemme dette når sentrale beslutningstakere i samme parti nå lener seg på argumenter om at andre kystbaserte næringer også skaper. At Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe) skulle bli åpnet for oljeboring, har lenge vært lite sannsynlig. Småpartiene har vunnet frem med sine krav både i Ap- og Høyre-ledede regjeringer. Likevel har saken fortsatt å prege debatten, og Norges nye olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) varsler at han skal fortsette å holde saken varm Fiskerorganisasjonene Norges Fiskarlag og Norges Kystfiskarlag er mot oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja. De vet at sameksistens mellom olje og fisker ikke går. Kontinentalsokkelen, den grunne havbunnen man kan drive kystnært fiske og utvinne olje på, er veldig smal i disse områdene. Noen steder bare et par titalls kilometer

Ap bør si nei til olje utenfor Lofoten og Vesterålen - Debat

 1. STJØRDAL/OSLO (VG) Stikk i strid med partileder Liv Signe Navarsete, som kjemper imot oljeboring i Lofoten, er parlamentarisk nestleder Ola Borten Moe åpen for å si ja
 2. I Lofoten og Vesterålen er det gjort seismiske undersøkelser av havbunnen. Oljedirektoratet har annonsert et anslag på 1,3 milliarder fat. Det har vært veldig usikkert hvor mye petroleum de tror det kan være ved Lofoten. Det første anslaget var mellom 76 millioner fat til 371 millioner fat
 3. OLJEBORING. Hvorfor er det slik at de som er for oljeboring utenfor Lofoten ønsker konsekvensvurdering, mens de som er mot ikke ønsker at konsekvensene skal utredes når en intuitivt skulle tro at det var motsatt?. Utfordringen er etter vår mening ikke å forhindre at konsekvensutredninger blir gjennomført, men å forbedre verktøyet slik at et større mangfold av kunnskap og verdier.
 4. 70 prosent i nord er imot oljeboring i Lofoten og Vesterålen En ny undersøkelse viser at motstanden mot oljeboring øker i hele landet. Illustrasjonsbilde fra Hamn i Senja
 5. Høyre vil konsekvensutrede mulighetene for petroleumsvirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Regjeringens samarbeidsavtale med Venstre og KrF slår imidlertid fast at det ikke skal åpnes for petroleumsvirksomhet eller konsekvensutredes i perioden 2013-2017, og ikke iverksettes petroleumsvirksomhet ved Jan Mayen, iskanten, Skagerak eller på Mørefeltene
 6. Blir det satt i gang oljeboring, er det stor fare for at disse naturverdiene kan trues av oljesøl. En rekke forskere har konkludert med at oljeleting kan ha katastrofale følger for livet i havet ved Lofoten, fordi man først må lokalisere oljen. Dette innebærer blant annet seismikkskyting, som skremmer fisken og dreper store mengder plankton

I Nord-Norge er over 70 prosent imot oljeboring i Lofoten

Oljeutvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja - Wikipedi

Lofoten, Vesterålen og Senja - disse havområdene har verdens største torskestamme, verdens største kaldtvannskorallrev og fastlands-Europas største sjøfuglkoloni. I tillegg er 70 prosent av all fisk som fiskes i hele Norskehavet og hele Barentshavet innom disse havområdene i løpet av livet sitt Utblåsningen i Mexicogulfen viser med all tydlighet at katastrofer kan skje. Å tenke på hva et tilsvarende utslipp utenfor kysten av Lofoten, Vesterålen eller Senja er skremmende. Her har vi også mer ekstreme forhold en i Mexicogulfen. Det er kaldere, bølgene. Nei til oljeboring i Lofoten Foto: Thomas Gulbrandsen/TV 2 Nettavisen Venstre-leder Lars Sponheim mener det er umulig for partiet å bli sittende i regjeringen hvis den går inn for oljeboring i. I den senere tid har flere store forbund i LO gjort vedtak om å frede havområdet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja mot oljeboring. Dette har blitt mulig fordi det vanlige medlem i disse forbundene har sett galskapen i å starte oljeboring i disse sårbare områdene

Rekordmotstand mot oljeboring i Lofoten og Vesterålen - Det er naivt av nordlendinger å tro at staten vil sørge for at arbeidsplasser kommer til landsdelen. Trine Skei Grande møtte reiselivet i Lofoten Reiselivet satte oljefoten ned. Stinn brakke og strålende folkefest . Fullt. Oljeboring nær Trænabanken og Røst er uklokt, og følger ikke føre-var prinsippet. Havforskerne mener området ligger oppstrøms for de sårbare og verdifulle områdene i Lofoten og Vesterålen, og at eventuelle utslipp fra uhell vil etter all sannsynlighet drive inn i de sårbare områdene lenger nord Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja www.folkeaksjonen.no // #levehavet // #oljefrittlovese // @folkeaksjonen Arbeidern, 2. etg. 8310 Kabelvåg. Tlf: 97 50 50 9

Nordland Ap sier nei til oljeboring i Lofoten. Nordland Arbeiderparti har gjort helomvending og sier nei til å utrede oljeboring i Lofoten. Ap-leder Jonas Gahr Støre tar vedtaket «til etterretning». SNUOPERASJON: Nordland Ap har snudd og vil ikke lenger ha noen konsekvensutredning av oljeboring utenfor Lofoten Lofoten er sjømat av beste kvalitet. Fabrikken vår ligger i Lofoten, og her lager vi verdens beste fiskekaker og fiskeburgere, i tillegg til røkt og gravet laks og ørret. Nyt den gode smaken av ekte, ferske og naturlige råvarer Imot oljeboring i Lofoten og Vesterålen: Argumenter imot oljeboring i Lofoten/Vesterålen: Miljøet: -Det er store gytings plasser for torsken og de noen av de nydeligste kaldtvannskorallrevene. Eierne og lederne i oljeindustrien presser på for å få tilgang til havområdet utafor Lofoten og Vesterålen. La oss håpe at de mislykkes totalt, og at Lofoten og Vesterålen gjøres til petroleumsfrie områder. Havområdet utafor Lofoten og Vesterålen er unikt. Her gyter torsken. Og her er ressursene i havet vært grunnlaget for bosetting og arbeidsplasser

Ja til olje- og gassutvinning i Lofoten og Vesterålen

 1. Lofoten (nordsamisk: Lofuohta eller Váhki) er en øygruppe i Nordland fylke som ligger på 67. og 68. breddegrad, vest i havet nord for Polarsirkelen.Øygruppens samlede areal er på 1 229,53 km². De største øyene fra øst til vest er Austvågøya 526,10 km², Gimsøya 46,36 km², Vestvågøya 411,05 km², Flakstadøya 109,76 km², Moskenesøya 185,94 km²; Værøy 15,74 km² og Røst 3,60.
 2. Ap i Bergen sier nei til oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja . Arbeiderpartiet i Bergen går imot vedtaket om å åpne for konsekvensutredning i nord. Publisert Publisert . 2. februar 2019. OLJEUTVINNING: En rekke fylkeslag i Ap har snudd i synet på konsekvensutredning i områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja
 3. Husk meg Anbefales ikke for PC/nettbrett/mobil ol. som brukes av mang
 4. Det kommer ingen bøssebærer på døren din i år. Men du kan likevel gi et bidrag til årets TV-aksjon og kampen mot plast i havet. Vipps til 2133 eller se flere støttemuligheter på blimed.no
 5. Framskrittet er ikke oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja. Min oppfordring er denne: Ta opp pennen eller tastaturet og argumenter imot! Bruk din stemme! Bli hørt! Vi kan ikke sitte stille og håpe det går bra — vi må ut og bli sett, bli hørt, bli forstått og bli regnet med! Vi er ikke alene, vi er ikke få
Klart flertall mot oljeboring | Folkeaksjonen

Lofoten er en øyrekke i Nordland langs Vestfjordens nordside. Geografisk strekker Lofoten seg i sørvest fra Skomvær utenfor Røst til Raftsundet i nordøst. Øyene er til dels tett bebodde. De største øyene er, regnet fra nordøst: Austvågøya, 526,7 kvadratkilometer Gimsøya, 46,4 kvadratkilometer Vestvågøya, 411,1 kvadratkilometer Flakstadøya, 109,8 kvadratkilometer Moskenesøya. WWFs frivillige oljevern Ren kyst! har ryddet oljesøl vekk fra fjæresteinene i Langesund-området helt siden olje begynte å spre seg langs kysten etter 'Full City'-forliset 31. juli 2009. Stein. 29. For oljeboring i Lofoten og Vesterålen: I Norge er det mange som er for petroleums utvinning utenfor Lofoten og Vesterålen. Det finnes mange argumenter for dette: 1) Penger: -Norge tjener. - SV setter kampen mot oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen på topp av våre saker. Denne kampen skal vi vinne, sa Kristin Halvorsen i sin tale til partiets 18. landsmøte. Nærmere enn det kom ikke SV-lederen i å ta ordet ultimatum i sin munn i den høyst betente saken. - En samlet miljøbevegelse står på vår side i denne saken Venstre vil ikke ha oljeboring utenfor i Lofoten, Vesterålen og Senja. Venstre har stoppet planlegging av oljeutbygging i Lofoten tidligere og sier klart nei til både konsekvensvurdering og oljeboring i disse sårbare områdene. Publisert 4. mars 2013 av Hamar Venstre. Dele. Facebook

Ekspertene slår alarm: Oljeboring i Lofoten og Vesterålen vil kanskje utløse en ny miljøkrise og evt. Lekking kan skade hele den norske kysten. Men er det så ille? Penger er et av oljenæringens argumenter. Disse pengene kan bli brukt til og bekjempe fattigdom og forske frem ny teknologi Visste du at det skal bores etter olje utenfor Lofoten? Se første episode fra Ekspedisjon Barents Prøveboringen strider mot fiskeri- og miljøfaglige råd blant annet fra Havforskningsinstituttet, Fiskeridirektoratet og miljøbevegelsen. Miljødirektoratets har også tidligere frarådet oljeboring her i både 2010 og 2013. Dermed har statens egne miljøfaglige etater levert tungtveiende argumenter mot petroleumsvirksomhet i dette området Mitt argument for å gå mot oljeboring i Lofoten og Vesterålen, og alle andre steder, er at dette innebærer å satse på en energikilde som vi ikke lenger kan basere oss på. Tilgangen på olje og andre fossile kilder må sterkt reduseres slik at den blir så dyr at andre og mer miljøvennlige energikilder utvikles og tas i bruk

Dette mener partiene om oljeboring - Puts

Oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja - Alle artikler

Oljeminister Terje Riis-Johansen (Sp) sier at han personlig ikke ønsker å åpne for oljeboring i Lofoten nå Ja til oljeboring i lofoten. Sp-topp sier ja til oljeboring i Lofoten. STJØRDAL/OSLO (VG) Stikk i strid med partileder Liv Signe Navarsete, som kjemper imot oljeboring i Lofoten, er parlamentarisk nestleder Ola Borten Moe. Aps nye Lofoten-kompromiss innebærer at et belte på 5 mil fra land gjøres petroleumsfrit Det protesteres mot oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja, og i Skagerrak. Vedebrenningen vil strekke seg fra Narvik til Lindesnes i kveld. — Dette er en nasjonal aksjon, som flere tusen mennesker vil ta del i. I Kristiansand har vi valgt et sted med historisk sus, som ikke er veldig lett tilgjengelig

Uredelig oljeindustri | Folkeaksjonen

Fem argumenter mot oljeboring i nord - Dagblade

Arbeidsplasser, Klima, Miljø, Nei til Oljeboring, Oljeindustrien, Senja og Vesterålen. Vår neste gjesteblogger er Ragnhild Gjærum. Ragnhild er født i Tromsø, men vokst opp i Stange kommune i Hedmark. Nå bor hun i Tromsø hvor hun studerer sykepleie. Grensa går ved Lofoten,. Bruk partienes programmer for stortingsperioden 2013-2017, eller se på Folkeaksjonens partioppsummering, og lag en liste over hva de ulike partiene mener om oljeutvinning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Bruk de vedlagte kildene til å lage en oversikt over argumenter for og i mot oljeboring

Debatt: Oljeboring i Lofoten - En etterlengtet spiker i kista

 1. I Lofoten og Vesterålen blir det fort veldig dårlig vær. Det kan også være enormt risikabelt å sprøyte ned kjemikalier på oljeflakene fordi det blir mer olje i vannet. Fisk, egg og yngel blir da skadet. Mange av befolkningen sier og mener at det vil ta flere år før vi kan begynne med oljeboring her
 2. I sommerferien fikk det tyske oljeselskapet Wintershall DEA tillatelse til å prøvebore etter olje ved Trænarevet, like utenfor Lofoten. Oljeriggen skal ligge helt på kanten til området som Arbeiderpartiet tidligere i år byttet mening om, og gikk mot oljeboring i
 3. Feb 2013. Slike argumenter eksisterer ikke for dette forbudet, argumentene er stort. For konsekvensutredning av oljeutvinning i Lofoten og Vesterlen 5 argumenter mot oljeboring utenfor Lofoten, Vesterlen og Senja. Verdens siste store bestand av torsk gyter utenfor Lofoten, Vesterlen og Senja. Hvis vi 11. Sep 2009
 4. Oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja vil gi mellom 400-1100 arbeidsplasser mellom Namsos og Tromsø. Men fiskeriet og turistnæringen i området kan gi opptil 6500 arbeidsplasser. I kunnskapsinnhentingen kommer det fram at det ikke er plass til både olje og fisk
 5. Hva synes dere om Oljeboring i Lofoten/Nordsjøen? Husk meg Anbefales ikke for PC/nettbrett/mobil ol. som brukes av mang

Ap i Bergen sier nei til oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja. mandag 26. november 2018 Nordland Ap snur om oljeboring i Lofoten - sier nei Nordland Arbeiderparti har gjort helomvending og sier nei til å utrede oljeboring i Lofoten. Ap-leder Jonas Gahr Støre tar vedtaket «til etterretning» Hei folkens, i dag skal jeg snakke om enda et viktig tema. Nemlig oljeboring i Norge. Jeg leste to kronikker angående dette; Naturvernforbundet Derfor må oljen bli liggende (mot oljeboring) og Industri Energi Vi trenger mer kunnskap om Lofoten og Vesterålen (for oljeboring). Begge tekstene hadde gode argumenter og hensikter. Men det går ikke a Oljeboring er sååå 2000 and late, verning er det nye, hippe og kule nå! Ta opp kampen mot miljøverstingene nå, og støtt AUF i arbeidet våres mot oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja! Det handler om fritiden DIN(og fiskens.) Verne Priy Oljeboring i lofoten vesterålen og senja youtube. Da jeg flytta fra Harstad som 19-åring, lovet jeg meg selv at jeg aldri skulle flytte tilbake, verken til byen jeg vokste opp i eller til Nord-Norge som landsdel. Nå, mer enn seks år etter, er jeg tilbake i nord Dersom vi nå holder Lofoten, Vesterålen og Senja unna den risiko oljeaktivitet innebærer, vil vi fortsatt holde oss i elitedivisjonen i uoverskuelig framtid. Det er ikke mer kunnskap om oljekonsekvenser noen av våre lokale og sentrale politikere trenger mer av, men grundigere kunnskap om fiskerinæringas betydning for både næringsutvikling og befolkningsutvikling

Hva har skjedd med oljeutboringen i nord etter stortingsvalget i september 2013? Vår mening Oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja Ved forrige kongress i 2013 vedtok LO å arbeide for konsekvensutredning i stengte og uåpnede deler av Barentshavet, Norskehavet og Skagerrak. Me Venstre har sagt nei allerede, og i helgen har SV gjort det: Sagt nei til oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen.Begge partiene gjør det av hensyn til miljøet, og av hensyn til fiskeriene. Nordlendinger har alltid levet av fiske, og skal fortsette med det. Som et middels u-land; råvareeksport Rundt 4.000 personer har svart på spørsmålet om oljeboring. Les også: Jensen lokker med 15.000 oljejobber - Nasjonale hensyn. Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) mener nasjonale hensyn bør veie tyngst i striden om oljeutvinning i Lofoten og Vesterålen

Ap i Bergen sier nei til oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja. Energi. Martine Holøien. Publ. 07:49 - 3.02.19 | Oppd. 07:52. Arbeiderpartiet i Bergen går imot vedtaket om å åpne for konsekvensutredning av oljevirksomhet utenfor Lofoten,. Spesielt rundt saken om oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja har de to partiene markert seg som sterke stemmer. Dette er veldig godt nytt for miljøorganisasjonene. Erna Solberg kan nemlig ikke danne flertallsregjering uten verken KrF eller Venstre - dermed vil en tilhenger av vern sitte i regjering, uansett

Derfor er det farlig med oljeboring i Lofoten Telinet Energ

Russere advarer mot oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja. Reine i Lofoten. Nå frykter den russiske fiskeriindustriunionen at oljeutvinning i området vil få negative konsekvenser for fiskerinæringen både i Norge og Russland. Foto: Jonathan Nackstrand / AFP Schjøtt-Pedersen ser ingen argumenter mot oljeutredning. Administrerende direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk olje og gass sier han ikke ser noen argumenter mot konsekvensutredning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja

Bayerngas – PetromagasinetLofotposten - 54 prosent sier nei

Hva mener partiene? - naturvernforbundet

Motstanden mot oljeboring øker i Nord-Norge - Gledelige tall. Men fremdeles er det noe herskap som ikke gir seg, og forsøker å vri vann ut av stål, sier leder Leif Karlsen i Vågan Fiskarlag Advarer mot oljeboring nær kysten Oljeutslipp nær kysten kan få store konsekvenser for sjøfugl, Viktige verdier i Lofoten. I Norskehavet anbefaler DN at myndighetene er varsomme med å tildele lisenser i blokker som grenser inn mot feltet Nordland VI Krever oljeboring i nord nå Som følge av den store asylregningen, må Norge åpne de omdiskuterte oljefeltene i Lofoten, Vesterålen og Senja for å sikre fremtidige inntekter. Det foreslår Frp. Den saken som skaper høyest temperatur på Aps pågående landsmøte, er oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe). AUF har, sammen med en rekke fylkeslag i partiet - deriblant Trøndelag - flertall for å si nei til konsekvensutredning

SV kjem ikkje til å godta oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja. I fleire stortingsperiodar har vi hinda oljeindustrien å bore i dette området. Lofoten, Vesterålen og Senja, Møreblokkene, Skagerrak, iskanten, polarfronten, Jan Mayen og andre uopna område på norsk sokkel, skal vere fri for olje Ting å gjøre i Lofoten: Se anmeldelser og bilder av ting å gjøre i Lofoten, Nordland på Tripadvisor Se mer: Krever Lofoten-svar fra Støre; Nei fra Finnmark. I 13-tiden søndag har også Finnmark Arbeiderpartis representantskapsmøte stemt over den såkalte LoVeSe-saken. Også der ble svaret nei til petroleumsnæringen med 24 mot 17 stemmer nei til åpning av Lofoten, Vesterålen og Senja for oljeboring. Vi kommer tilbake med mer Statoil-direktør advarer mot å vente med oljeboring i Lofoten. ntbbruker. Publisert tirsdag 12. april 2016 - 10:00. Frykter produksjonsfall etter 2025. Sysselsetting og næringsaktivitet er viktige argumenter for tilhengerne av konsekvensutredning i Lofoten, Vesterålen og Senja Marta (26) står på dag og natt for at Ap skal si nei til oljeboring i LoVeSe. Stortinget anbefaler gigant-utbygging i Barentshavet. Her spretter de champagnen for oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Aksjonerte mot borerigg i Barentshavet. Får inndratt 300 kilo tung globus

Diskusjonen rundt Oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja har herjet i politiske sfærer, så vel som blant folket i flere år. Høyre og Arbeiderpartiet er enige om å utvide oljeboringen i nord, mens Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne er sterke motstandere Oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja blir et sentralt tema i årets stortingsvalgkamp.Oljeindustrien presser på for åpning. Men uavhengig av hvilken regjering landet får til høsten, vil Ap, Høyre og FrP etter alt å dømme være avhengige av støtte fra partier som er motstandere av å åpne områdene Nei til oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja! Postet den 20/01/2011 by kurtlolsen Lo-Ve Petro har i det siste vært veldig aktiv i å framstille meningsmålinger som viser stor oppslutning for Konsekvensutredning etter petroleumsloven som en seier for dem selv og resten av Oljehaukene Frp-lederen var krystallklar i sitt syn på norsk olje- og gassvirksomhet da hun talte til Fremskrittspartiets landsmøte Over 60 steder over hele landet ble det tent varder for å varsle om farene ved oljeboring. - Barn er opptatte av å ta vare på naturen vår og klimaet. Derfor er et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja en kjempeviktig sak for oss, sa Agnes som holdte appell foran flere hundre mennesker utenfor Stortinget i Oslo

Nordland Ap snur om oljeboring i Lofoten - sier neiNordland Arbeiderparti har gjort helomvending i LoVeSe-saken og vil legge bort kravet om konsekvensutredning av oljeboring i Lofoten. Dramatisk, mener Frp. Det er vel ikke oljeboring de snur om, men bare konsekvensutredningen Produksjonen vil falle etter 2025 om ikke det åpnes opp for oljevirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja snart, mener direktør. Arne Sigve Nylund, konserndirektør for utvikling og produksjon i Statoil, ønsker en konsekvensutredning nå, skriver Stavanger Aftenblad.. Han tror det er mulig å opprettholde dagens produksjonsnivå med lønnsomhet fram til 2030, men understreker at det. Kystfiskarlaget har også vært tydelige på at oljeboring i området truer gytefeltene for viktige fiskearter. Tidligere i år snudde AP i spørsmålet om oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja. Nå frykter miljøvernere at denne tillatelsen setter det verdifulle naturområdet på spill Lofoten, Vesterålen og Senja Natur- og fiskeressursene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er unike og sårbare. I dag er det over 6500 arbeidsplasser innenfor fiskeri og reiselivsnæring i Lofoten, Vesterålen og Senja. Dette er om lag seks ganger så mye som oljeboring i området, i beste fall, vil kunne skape av arbeidsplasser

5 argumenter mot oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Verdens siste store bestand av torsk gyter utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja Advarer mot oljeboring i nord; naturvitenskap fisk olje og gass havforskning. Spør en forsker:. Oljeboring i lofoten vesterålen og senja may Det handler også om hva vi skal leve av i framtida. Rapporten Framtid i Nord fra Nærings- og fiskeridepartementet viser at potensialet for arbeidsplasser innenfor marine næringer i Nord-Norge er større enn arbeidsplassene man regner med å få ved en åpning av området for oljeboring

Audun Lysbakken sammen med leder i Vestvågøy SV Kurt AtleStyrkeprøven om olje i nordLofotposten - Finstad møtte oljeministerenSe torsken! - og spis den | Folkeaksjonen

Nei til oljeboring i Lofoten og Vesterålen dreier seg om ikke å gå flere skritt i feil retning. Med den klimakrisen vi opplever, og med skadevirkningene av den globale oppvarmingen som allerede begynner å bli tydelige, så vil oljeboring i LoVe etter min mening helt klart være et steg i feil retning På en rekke meningsmålinger som NRK har gjennomført de siste 10 årene kommer det og fram at flertallet i befolkningen ikke ønsker oljeboring i dette området. Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen la i 2018 fram en ny rapport hvor de hadde undersøkt nordmenns holdninger til fortsatt oljeutvinning, generelt og i Lofoten-Vesterålen MDG er svært i mot oljeboring i Lofoten og Vesterålen. Har vi gode argumenter for å la olja ligge? Les og døm selv Wassdahl står for ordens skyld også på 9. plass for Folkeliste mot oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja Nordland. 700 stemmer Minst og sist av partiene var Norges Kommunistiske Parti (NKP)

 • Split ancona blue line.
 • Gul sopp på trær.
 • Hltv eleague premier.
 • Midt i et samlivsbrudd.
 • Rød puddel.
 • Kvinner og deltidsarbeid.
 • Fcn gladbach.
 • Snøhvit musikal.
 • Wüstenleguan.
 • Balingen kunsthalle.
 • Tungtvann rjukan film.
 • Saltkraft fremtiden.
 • Photo story 3 norsk.
 • Bydeler i oslo kart.
 • Vikar sykemeldt rettigheter.
 • Wie viele kirchen hat eichstätt.
 • Salg rc biler.
 • Musikaljentene.
 • Grünschnitt teningen.
 • Hartz 4 flirt.
 • Quick dating intalniri rapide in bucuresti, centrul vechi.
 • Norwegian finans holding kursmål.
 • Hoe werkt united wardrobe.
 • Edvard viii av storbritannia.
 • Immobilien gronau privat.
 • Soziale arbeit duales studium bonn.
 • Humantoksikologi.
 • Oligarki.
 • Macedonian ethnicity.
 • Volksbank emden mitarbeiter.
 • Nordmarkitt.
 • Mountainbike damen 16 zoll.
 • Ikea barnestol.
 • Sunne vafler havremel.
 • Overvektig mann.
 • Tog oslo charlottenberg.
 • Da nang beach.
 • Lekebutikk kristiansand.
 • K7 bulletin issuu.
 • Du ser meg lyrics.
 • Deutscher tourist in thailand ertrunken 2018.