Home

For hijab i skolen

Hijab-forbud i skolen? Hodeplagg og symboler? Slik er

 1. Ingen regler for hodeplagg i offentlige skoler, men den danske regjeringen i 2008 bestemte at dommere ved offentlige domstoler ikke lenger kunne bære noen religiøse symboler, slik som kors, hijab og jødiske kippa'er. Tyrkia. Tyrkia har i nyere tid hatt en streng sekularisering og oppdeling av den offentlige og religiøse sfære
 2. Forbud mot hijab i skolen I dag fremmer Frp forslag om å totalforby hijab og niqab i barneskolen. - Barneskolen må være en arena der det kulturelle og religiøse legges igjen hjemme, sier Mette.
 3. Nei til forbud mot hijab i Oslo-skolen. Høyre er prinsipielt tilhenger av ytringsfriheten, også der den gir seg uttrykk som en hijab. Oppdatert 14. juni 2017. Dette er en kronikk

Fremskrittspartiets landsmøte viser til at Kunnskapsdepartementet i brev av 14.3.17 til Oslo kommune ved Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap sier følgende om et forbud mot hijab i skolen: «Kunnskapsdepartementet kan på bakgrunn av dette ikke se at det har skjedd noe som gjør at Lovavdelingens uttalelse fra 2010 ikke kan legges til grunn Rektor ved Tøyen skole i Gamle Oslo, Terje Andersen, er lite begeistret for tanken om et hijab-forbud. Skolen hans er en av de med høyest andel elever med innvandringsbakgrunn, men han har ikke. I regjeringens Tolkningsuttalelse «§§ 2-9 og 3-7 - Forbud mot hijab i skolen» datert 23.03.2010 heter det bl.a. at SP i art. 18 nr. 4 gir «en uttrykkelig bestemmelse om at staten plikter å respektere foreldrenes frihet til å sørge for sine barns religiøse og moralske oppdragelse i samsvar med deres egen overbevisning.» 5 Det påpekes. I skoler, folkehøyskoler og skoler godkjent etter voksenopplæringsloven gjelder forbudet for elever og ansatte som underviser. Men forbudet gjelder bare i selve undervisningen, ikke ellers. Det betyr at elever og lærere kan bruke ansiktsdekkende plagg i pauser og friminutt, og på personalmøter på skolens områder utenom undervisning Forbud mot nikab i utdanningsinstitusjoner, og retningslinjer for å hindre barn med hijab i skolen er blant forslagene fra det selvoppnevnte integreringsutvalget

En hijab er et muslimsk hodeplagg for kvinner. Det arabiske ordet hijab kommer av hajaba, «å skjule, gjemme», og brukes om alle former for slør eller forheng som skjuler en person eller gjenstand. I Koranen viser hijab først og fremst til segregasjon, atskilthet, ikke til hodeplagg eller drakt. Det er først i nyere tid, trolig tidlig på 1970-tallet, at hijab entydig brukes om hodeplagg. Om en elev bruker hijab i skolen har ingenting å si for kvaliteten på undervisningen eller sikkerheten til andre på skolen. Det forteller heller ingenting om barnet kommer frå et resurssterkt hjem eller ikke. Religiøse holdninger har gjennom alle år preget klesdrakten både til voksne og barn

Forbud mot hijab i skolen - Debatt - Dagsavise

 1. I oktober 1989 kom Leila, Fatima og Samira med muslimsk slør på skolen i Creil, nord for Paris. Den franske staten, og dermed skolen, er strengt sekulær. Lærerne ba jentene ta av hijaben i klasserommet. Jentene nektet, og viste til respekt for sin religion. Reaksjonen var kontant: De ble utvist av rektor
 2. Et annet argument for å forby hijab er at et forbud vil kunne hjelpe jenter som er tvunget til å gå med hijab, og vil kunne dempe eventuelt press på dem som ikke bruker hijab. De som forsvarer muslimske kvinners rett til å bruke hijab i skolen, viser blant annet til den norske religionsfriheten, og peker på hvor viktig det er at skolen utviser en inkluderende og åpen holdning
 3. VURDERER: Nestleder i Ap, Helga Pedersen, vurderer om hijab bør forbys i grunnskolen. Foto: Espen Røst / Dagbladet Vis mer Åpner for hijabforbud i skolen Ap-nestleder Helga Pedersen liker ikke.
 4. Norge kan ikke forby bruk av hijab i skolen uten å bryte internasjonale menneskerettigheter. Det mener lovavdelingen i Justisdepartementet
 5. Hijab eller ikke, vi må få inn våre nye landsmenn i samfunnet, det er den eneste måten å få slutt på fremmedhat og rasisme på. Og hvorfor ikke begynne med å godta hijab som en del av uniformen i politet og det militæret. Og la ungene få gå med hijab i skolen
 6. Stoltenberg mener skolene selv må få bestemme om de skal forby hijab eller ikke. - Det er ganske stor forskjell på noe som dekker ansiktet og noe som ikke gjør det, som er et hodeplagg. Jeg mener vi har en god løsning i dag ved at vi overlater til den enkelte skole og den enkelte kommune å vurdere om det er behov for regler eller forbud, sier han til NRK

Den absurde debatten om hijab. Vi er enige i at det ikke er ønskelig å presse på barn et religiøst plagg, i dette tilfellet hijaben. Men det er problematisk å peke ut ett symbol, spesielt i. Muslimske Ap-politikere i Drammen bystyre vil forby hijab i skolen. De kaster seg dermed inn i den interne Ap-debatten om forbud mot de religiøse, ansiktstildekkende plaggene niqab og burka. Hijab på barn er et mye større og mer alvorlig problem, mener bystyrepolitiker Aisha Ahmed, som ønsker et Ønsker hijab-forbud i skolen. Østfold fylkeskommune vedtok forrige uke å forby plagg som «helt eller delvis dekker ansiktet til elever» i videregående skole. Nå ønsker Sarpsborgpolitikeren Kai Roger Hagen (Frp) også forbud mot hijab. Hijaben er et religiøst hodeplagg, som ligner et skaut, der ansiktet ikke er tildekket Her finner du en artikkel skrevet i Religion og etikk som drøfter et aktuelt tema, nemlig om hijab bør forbys på norske skoler. Oppgaven som ble gitt lyder som følger: Drøft spørsmålet om hijab/religiøse hodeplagg bør forbys på norske skoler som en etisk utfordring der ulike verdier står mot hverandre

Det er dessverre ikke bare rektor på mottaksskolen som er bekymret for den økende bruk av hijab på små barn, vi er mange med han Hijab. I 2010 vurderte Justisdepartementets lovavdeling om ein kan forby hijab i grunnskulen ved å bruke opplæringslova. Lovavdelinga konkluderte med at «Et generelt forbud mot hijab i skolen vil ramme elever som bruker hijab for å markere sin tro» Vil forby niqab i skolen. UTVALGSLEDER SVs Bård Vegar Solhjell er leder for utvalget som vil ha strenge restriksjoner på bruk av niqab i - Vanskelig å forby hijab uten å forby kristne kors

Hun antyder imidlertid at det for eksempel kan være nok å «sikre at rektor opplever at han eller hun har nok ryggdekning» til å ta opp saken på egen skole. Tajik: Mitt eget standpunkt Tidligere debatter i Ap har vist at det har vært svært delte meninger i partiet om forbud mot hijab og niqab - Hijab er for voksne, og det er en uting at religiøse plagg brukes av stadig yngre. Det skal imidlertid ikke bekjempes med lov, men debatt, sier partileder Kristin Halvorsen til NTB. Heldekkende plagg som burka og nikab oppfatter SV som kvinneundertrykkende, og de vil ikke bli godtatt på skolen Bruken av hijab hos norske skolejenter har økt de senere årene, etter press fra blant annet enkelte imamer. Dette skaper vanskeligheter for jentene. Mange tar den av utenfor skolen, og på når. Ikke-muslimske lærere ikler seg hijab i protest mot hijabforbud. I Skurup er det vedtatt hijabforbud i skolen. Dette får svenske ikke-muslimske lærere til å ta på seg hijab i angivelig solidaritet med hijabistene. Argumenter snus på hodet, ufrihet blir frihet, frihet blir rasisme

- Forby hijab. Start i barnehagen, og fortsett i skolen og på universitetet. Slik var det i Tyrkia før. Det var forbudt å bruke hijab i det offentlige. Med Erdogan er dette endret. Tyrkia er et godt, eller dårlig, eksempel på at hijab ikke gir frihet. Det begrenser og lukker samfunnet, sier Ates. Skuffet over venstreside Hijab-forbud i skolen kan virke mot sin hensikt. Bruken av hijab er ikke nødvendigvis et uttrykk for en seksualisering av kvinnekroppen, men kan være et oppgjør mot seksualisering. Publisert: 16. des 2015 Diskusjonen om bruk av religiøse symboler på offentlige steder dukker stadig opp LeserbrevDette er et debattinnlegg.Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.I fredagens Tidens Krav (12.8.2016) kommer Steinar Jakobsen med sin mening om den pågående debatten om muslimske kvinners tildekning, og da spesifikt om hijab i skolen Om en elev bruker hijab i skolen har ingenting å si for kvaliteten på undervisningen eller sikkerheten til andre på skolen. Det forteller heller ingenting om barnet kommer frå et ressurssterkt hjem eller ikke. Religiøse holdninger har gjennom alle år preget klesdrakten både til voksne og barn Oslo Frp vil ha forbud mot hijab og andre synlige religiøse symboler i skolen

- På skolen i Porsgrunn der barna mine går, er det barn ned til åtte års alder som kommer med hijab. Det synes jeg er helt feil. Jeg har sett barn ned i et par års alder med hijab. Felles for Grenland. Fahramand mener det nå er på høy tid at denne debatten blir tatt tak i her lokalt Er hijaben på om natten? Kan den falle når du spiller fotball? Og er det frivillig? Waad (13) svarer på det du lurer på. Waad går i 8. klasse på Storetveit skole, kom fra Sudan til Norge da hun var 6 år, og er muslim Ikke hijab-forbud i skolen - Regjeringen ønsker ikke forbud mot hijab i skolen, sa kunnskapsministeren da hun fikk overlevert vurderingen fra lovavdelingen i Justisdepartementet. Publisert mandag 22. mars 2010 - 21:0 Den franske stat fikk medhold da to muslimske jenter, som var blitt utvist fra skolen på grunn av bruk av hijab i gymtimene, prøvde sine saker for Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Domstolen begrunnet medholdet med at fransk sekularisme, eller fransk laïcité, er et grunnlovsfestet prinsipp som ligger til grunn for den franske republikk, og at forsvaret av laïcité synes. Vil forby hijab i skolen. Oslo Frp vil innføre forbud mot hijab og andre synlige religiøse symbol i skoler og barnehager. Av Line Fuglehaug Onsdag 13.05 2009. Del. Lokallaget har nå sendt inn forslag om dette til Fremskrittspartiets landsmøte

Nei til forbud mot hijab i Oslo-skolen - V

 1. Barna ved Tøyen skole har hørt rykter om at noen politikere vil forby hijab i skolen. Carl I. Hagen og Sylvi Listhaug (Frp) er blant dem som vil ha forbud. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB scanpix - Det største barnetoget i Oslo. Rektor Andersen mener det er helt andre tiltak enn hijabforbud som fører til god integrering
 2. Dersom barn bruker hijab på skolen etter at et eventuelt forbud er innført, vil Listhaug vurdere straff for foreldrene. - Dersom reglene ikke følges må dette tas opp med eleven og foreldrene
 3. . At muslimer vil bære hijab truer imidlertid ikke
 4. Waad går i 8. klasse på Storetveit skole, kom fra Sudan til Norge da hun var 6 år, og er muslim. Hun får ofte spørsmål om hijaben sin (muslimsk hodeplagg). - Når du ser annerledes ut en de fleste andre i landet du bor i, må du finne deg i det, sier hun

Forbud mot hijab i skolen - Fr

Mange skoler vil ha egne ønsker for skolemiljøet og lokale utfordringer som de mener det er viktig å regulere. Det er ikke hjemmel for å forby bruk av religiøse hodeplagg der ansiktet synes, som hijab og turban, i ordensreglementet. Et slikt forbud vil trolig også stride med religionsfriheten, jf. EMK art. 9 Vil forby hijab i skolen - Del. Oslo Frp vil ha forbud mot hijab og andre synlige religiøse symboler i skolen. Fremskrittspartiets største lokallag har nå sendt inn forslag til landsmøtet om å forby bruk av religiøse symboler i offentlige barnehager,. Fremskrittspartiets Frode Filseth foreslo forbud mot hijab og andre hodeplagg innendørs i skolene i Arendal. Men ble grundig nedstemt i bystyrets møte i dag Hei skriver en oppgave om etiske utfordringer ang hijab i skolen, (timen) Noen som kan komme med noen tips til ideer til hva jeg skal ta med i teksten, føler jeg går tom for argumenter for at hijab ikke skal/bør brukes i timen.... håper på noen gode ideer som kan hjelpe til å få ned flere ord på. Hijab er et kulturelt plagg. I flere store muslimske land som Tyrkia og Egypt er det uvanlig å se kvinner med hijab. Selv i konservative områder som landsbygda i Irak er det sjelden å se. LES OGSÅ:- Velger hijab for å unngå motepress - På skolen i Porsgrunn der barna mine går, er det barn ned til åtte års alder som kommer med hijab

Rektor Christian Håve ved Grav skole påpeker overfor Resett at det i norsk lov er tillatt å bruke hijab. På spørsmål om det er greit å normalisere hijab i undervisningen, henviser han til Opplæringsloven. - Dette er en tekst som er brukt for å trene elevenes leseforståelse i norskfaget på småskoletrinnet Hijab:Hodeplagg som trekkes fram i panna, festes under haka og dekker nakke, bryst- og skulderparti.. Fargene skal være nøytrale og stoffene skal ikke være gjennomsiktige. Hijab viser ofte til hele den moderne islamske kvinnedrakten slik den ble utformet på 1970-tallet

To av tre vil ha hijab-forbud i barneskolen - NRK Norge

Argumentene holder ikke, skolen kan ikke forby hijab

Video: Til høsten blir det forbudt med ansiktsdekkende plagg i

Vil forby hijab i skolen Av Redaksjonen - Økonomisk Rapport 13. mai 2009, 09:18 Fremskrittspartiets største lokallag har nå sendt inn forslag til landsmøtet om å forby bruk av religiøse symboler i offentlige barnehager, skolefritidsordninger og grunnskole Listhaug vil forby barnehijab i skolen. - Når jeg ser små barn som bærer hijab, blir jeg lei meg. Ingen små barn er i stand til å ta et slikt valg på egen hånd Hijab-forbud på skoler . På Tabloid i kveld møter du også en rektor som vil ha hijab-forbud på norske skoler. Atle Fasteland er rektor på en av Bergens mest flerkulturelle skole, Ny. Vil ikke forby hijab i skolen Artikkeltags. politikk; skole; Lene Westgaard-Halle (H) vil ikke ha et forbud mot hijab i skolen. Foto: Privat. Av Asle Rowe. Publisert: 12. april 2016, kl. 17:08 Sist oppdatert: 13. april 2016, kl. 08:42. Artikkelen er over 4 år gammel Lene.

Jeg velger også å vise til hijab i skolen og i forsvaret for å belyse forskjellene. Avslutningsvis blir det en oppsummering og en konklusjon på problemstillingen. Jeg har også som en del av avslutningen tatt med spesielt om hijab-debatten generelt, for å belyse de ulike variablene i problemet SV-leder Kristin Halvorsen synes ikke jenter i barneskolen bør ha hijab, men ønsker ikke at det skal forbys. Nei til hijab-nekt i skolen | FriFagbevegelse JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript Av Christian Øivindsønn Boger. Debatten om bruken av hijab i norsk skole har vært svært aktuell de siste årene. Så sterk er motstanden mot hodeplagget og dets bruk blant skoleelever med muslimsk bakgrunn, at Fremskrittpartiets nestor i Oslo bystyre, Carl I Hagen, nå har fremmet et privat forslag om at bruk av hijab må bli forbudt i barne- og ungdomsskoler 17. januar 2004 ble Hijab forbudt på alle offentlige skoler i Frankrike. Dette skapte store protester blant kvinnelige muslimer i hele Europa. Demonstrasjonene utenfor den franske ambassaden i London med bannere som: If this is democracy, we say Non Merci og Hijab, our choice er bare et eksempel Leder av departementet for utdanning sa at diskusjonen om bruk av hijab i russiske skoler ser rart for den enkle grunn at russland er en sekulær stat, og at et forbud som ble erklært lovlig av høyesterett. Olga vasilyeva: jeg tror ikke virkelig religiøse mennesker prøver attributter deres holdning til tro for å understreke dette

En muslimsk lærer i Sveits som ble nektet å bære hijab på skolen, klaget skolen inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Hun tapte saken. I Frankrike har nasjonalforsamlingen truffet vedtak om å forby prangende religiøse symboler i skolen og dels på arbeidsgiveres styringsrett over sine ansatte. Riktig med forbud av hijab Videre begrunnes bruken av barnehijabens at det blir vanskeligere å velge bort hijaben i voksen alder om en har vokst opp med hijab. Foreldrenes rett til denne type sosialkontroll, må veies opp mot barns frihet, men også mot et ansvar vi som samfunn har for å hindre økt segregering av barn basert på kjønn og religion på skolen SV vil ha dialog, ikke forbud mot hijab i skolen. SV-leder Kristin Halvorsen synes ikke det er ønskelig at småjenter i barneskolen skal bruke hijab, men ønsker ikke lovforbud. Publisert: Publisert: 27. februar 2010 - Alle barn uansett bakgrunn skal ha rett til å leve et liv der de kan ta egne valg, sa Kristin Halvorsen. Ntb Skal skolene, etter forgodtbefinnende, kunne innføre parallellkulturer med kjønnssegregering? Forby hijab i barneskolen nå! Hijaben symboliserer religiøse, konservative verdier som kolliderer med kvinnefrigjøring og likestilling. Da Ayatollah Khomeini kom til makten i Iran,. - Det må være mulig for enkelte skoler å drøfte regler for antrekk. Det er noe helt annet enn å vedta en lov. Jeg synes personlig det er ekkelt å sette hijab på små barn, men jeg vil ikke forby det ved lov. En lærer må få bestemme påkledning i sin klasse i samråd med foreldrene, sa saksordfører Trine Skei Grande

Nytt integreringsforslag: Vil forby nikab i skolen - NRK

 1. eringsforbudet
 2. Wiborg er svært tydelig på at hijaben ikke har noen plass i skolen. - Ser man på begrunnelsen for hijab, så dreier det seg om å dekke seg til for å ikke vekke menns begjær. At man skal dekke til barn på denne måten reagerer jeg sterkt på, det bidrar rett og slett til en seksualisering av barn. Det hører ikke hjemme på skolen eller.
 3. erende og i enkelte tileller blir man tvunget til å bruke dette plagget

hijab - Store norske leksiko

Blant annet innførte dagligvarekjeden Kiwi et tilbud om grønne hijaber til sine ansatte i 2012. Blant Kiwis om lag 9000 ansatte, var det i underkant av 100 ansatte som da ønsket å bruke hijaben som en del av arbeidsantrekket. - Vi har tillatt folk å bruke privat hijab i mange år, og i Oslo har det vært flere som har brukt hijab Jeg ser veldig mange barn med hijab og ideologiske plagg. Og nå vil jeg ikke det mer. Jeg er helt enig med Fremskrittspartiet. Dette må forbys! Og jeg mener at barnehijab ikke bare bør forbys i skolen, men i hele det norske samfunn. Forslaget om å forby hijab i skolen ble dårlig mottatt av muslimer og islamister her til lands

- Å bruke hijab er ikke noe barna har valgt selv, og det kan kanskje hemme dem i lek, gym eller utfoldelse ellers, sier innvandringspolitisk talsperson i Senterpartiet, Heidi Greni, til NRK. Det er første gang spørsmålet stilles i Integreringsbarometeret hvor et representativt utvalg på 3.000 personer svarer på spørsmål om integrering, innvandring og mangfold Et tøystykke på 30 gram skaper rabalder igjen. Det finnes gode argumenter både for og imot politihijab, og det er interessant å se at politikerne ikke plasserer seg forutsigbart i høyre-venstre-aksen. En del fremtredende SVere er for eksempel imot, argumentet er at hijab er kvinneundertrykkende og at religion er en privatsak. En del Krf-ere se

Nei til forbud av hijab i skolen! - Drammen Venstr

Utbredte forståelser av hijab som påtvunget, kvinnediskriminerende og som en indikator på mangel på frihet, er noe som står sentralt i deres fortellinger, fordi dette er forståelser de har møtt og stadig møter i deres hverdag, både i og utenfor skolen Hijab har som formål å hindre menns seksuelle lyster. Å sende barnet på skolen i hijab, er det samme som å sende barnet på skolen i høye hæler, sterk sminke og miniskjørt. Begge klesplagg bygger på sex. Det hører ikke hjemme på barn

Positiv effekt etter hijab-forbu

 1. Hijab i skolen. I tillegg til fred betyr islam: fullstendig underkastelse av ens egen vilje under den eneste sanne gud, Allah. Fullstendig underkastelse er altså religionens kjernepunkt, blind tro uten selvrefleksjon, der formålet er å skape lydige og underdanige enkeltmennesker som i alle sammenhenger gjør hva de blir bedt om, hvis den som ber har den riktige autoriteten
 2. Hijaben blir dermed et uttrykk for en større motsetning. Frankrike var det første landet til å juridisk gripe inn i diskusjoner rundt hodeplagget da man i 2004 forbød hijab i den offentlige skolen. Loven forbød «iøynefallende religiøse symboler»,.
 3. Hijab-jenter på skolen Høgskolelektor Birte Simonsen ved Fakultet for pedagogikk bidrar med kapitlet Mangfold i skolen i boka Hijab i Norge, redigert av Njål Høstmælingen og gitt ut med støtte fra Senter for Menneskerettigheter på Abstrakt forlag
 4. iskjørt i Marokko. Se video under
 5. - Hijab synliggjør religiøs tilhørighet, identitet og et bestemt syn på kvinners plass i samfunnet. Dette handler om hva som er formålstjenlig for god pedagogikk og positiv integrering. Alle bør ha samme mulighet til å utvikle seg, for mange kan hijab være hemmende, sier Rektor Atle Fasteland til Aftenposten. Her er utfordringen
 6. — Hijab har ingen plass i skolen, og får vi ikke et forbud mot dette, vil vi kunne oppleve at integreringen av barn og unge blir vanskeligere enn nødvendig, understreket Hagen. — Like barn leker ikke best. Forslaget fra Frp-nestoren ble svært lite godt mottatt av kollegene i bystyret
 7. Frp-lag vil forby hijab i skolen Oslo Frp vil ha forbud mot hijab og andre synlige religiøse symboler i skolen. Fremskrittspartiets største lokallag har nå sendt inn forslag til landsmøtet om å forby bruk av religiøse symboler i offentlige barnehager, skolefritidsordninger og grunnskole. - Religi..

Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2 - Å snakke om hijab - NDL

Statsminister Jens Stoltenberg har sagt at det er opp til skolene å bestemme om elevene får lov til å bruke hijab på skolen. LES MER HER: Skolene skal bestemme. Men nå viser det seg at skolene uansett ikke kan forby det religiøse hodeplagget. Lov-avdelingen i Justisdepartementet har gransket saken - Hijab på småjenter er seksualiserende og ødeleggende for barnas identitet, mener de. Lokalpolitikerne Torunn Skottevik (Ap) og Reidun Valen (SV) vil forby hijab blant barnehagebarn. - Hijab på småjenter er seksualiserende og ødeleggende for barnas identitet, Mens Valen støtter et lovforbud også i skolen,. Hijab er et politisk plagg som ikke hører hjemme i Norge og enda verre er at barn tvinges til å bære det. Det er ikke normalt at barn skal hindres med slike plagg og det er mildt sagt hårreisende at deres integrering skal ødelegges på denne måten

Nikab er et tøystykke som dekker både hode og ansikt, og hvor bare en smal åpning rundt øynene gjør det mulig å se ut. Nikab er en variant av den islamske skikken med tildekking av kvinner i det offentlige rom (se hijab). Nikab blir ofte forvekslet med den afghanske burka, som er et plagg som ikke bare dekker hode og ansikt, men hele kroppen. Misforstå meg rett nå, jeg er imot kvinneundertrykkelse på lik linje som deg. Jeg er for at vi skal kjempe for et trygt demokrati, som deg. Det å forby min religion for å bidra til religionsfrihet gjør at friheten brått tar slutt, for du krenker min. Det å forby hijab på skolen for å bidra til et trygt og beskyttende demokrati og for å kjempe mot at kvinner skal bli fremstilt som. Nikab som problem i skolen må en ha mikroskop for å få øye på. Damene i Solør brukte hijab på 1800-tallet, fordi de trodde Gud befalte det. Kanskje kan vi finne noen av de samme refleksjonene som de gjorde seg rundt hodeplagg også hos dagens hijab-brukere. Forbud mot hijab Hadia Tajik vil ha forbud mot hijab i barneskolen - Forbud mot hijab er ikke veien å gå - Å innføre forbud mot barnehijab er ikke løsningen for å forhindre at barn går med hijAb i skolen. Det sier leder for Rabita-moskeen i Oslo, Basim Ghozlan. Innvandrings-og integreringsminister Sylvi Listhaug sier i dag at hun vil forby hijab for barn på barneskolen og i barnehagen

Kristne elever i videregående skole er redd for å såre muslimske medelever, særlig jentene som går i hijab. Muslimske jenter er på sin side lei av å bli oppfattet som undertrykte. Foto: Janet Ohemen Religionsfrihet slås fast i grunnloven. Videre vil et forbud mot hijab i barneskolen, slik LIM og Farahmand har stått i spissen for, trosse Opplæringslovens §1-1 som understreker mangfoldet i skolen: kristne, humanistiske verdier OG andre religiøse verdier. Å kle seg ulikt er en del av mangfoldet Danskene delt om hijab-forbud i skolen Av: Hans Rustad 1. november 2005, 01:28 Næsten hver anden danske vælger mener, at muslimske pigers brug af tørklæde skal være forbudt i folkeskolen Svar til Steinar Jacobsens innlegg onsdag 24/8. Jeg får først beklage at jeg feilsiterte Jacobsen i mitt forrige innlegg, der jeg siterte.: «om

Åpner for hijabforbud i skolen - dagbladet

I noen land, f eks Tyrkia, har det vært forbudt å bruke hijab på skolen. I andre muslimske land brukes ikke slike plagg i det hele tatt. Mens i f eks Iran er det strengt påbudt for alle kvinner - ikke bare de muslimske - å bruke hijab. I Norge er det ikke lov for lærere og barnehagelærere å bruke niqab og burka mens man er på jobb Østrig: Vil forbyde hijab i børnehaver og grundskoler - 5. april 2018 Socialdemokrater i Østrig vil ikke tillade tørklæder for børn under 14 år i skoler - 15. september 2018 Schweiz byder radikalisering velkommen - 21. juni 201

- Kan ikke forby hijab i skolen

Hijaben kan helt sikkert oppleves undertrykkende for noen som blir tvunget til å bruke den. Derfor bør man støtte de jentene som ønsker å bryte ut av tvangen. Men samtidig kan man støtte dem som ønsker å fortsette å bruke hijab. Hijaben ser ikke ut til å være et problem i skolen eksempel forbudt å bruke hijab og andre iøyenfallende religiøse symboler eller plagg i den offentlige skolen. Sverige og Storbritannia har en mer liberal praksis. Der har de åpnet for bruk av hijab både i politiet og domstolene. 1 Med offentligheten mener jeg først og fremst utdanning og arbeidsliv Hijab er et helt spesifikt plagg som ble utviklet og kom på moten med fundamentalismens fremmarsj etter den iranske revolusjonen i 1979. For øvrig er uttalen hidsjææb. Hijab i Norge kommer skeivt ut fordi boken summer over av begrepsforvirring. Skaut, slør, hodeslør, ansiktslør, hijab - begrepene forekommer om hverandre Guide for hijab for jentebarn i avisen » Temaoversikt » Åpent forum; Logg inn for å følge dette . Følgere 1. De hijabkledde elevene på Sandaker videregående skole er ikke i tvil. - Vi hadde slutta på skolen hvis vi ikke fikk gå med hijab

Et stramt sjal som bare viser ansiktet, skaut, skjerf over en symbolsk del av håret eller lang kjole med hette: Muslimske kvinner med forskjellige former for hijab, er for lengst blitt et hverdagslig syn i Norge og resten av Vest-Europa. - Jeg så mamma og storesøster med det, så jeg fikk lyst til å bruke det jeg også, sier 19 år gamle Aliaa Al-Derawi, født i Norge og oppvokst på. Aps nestleder Hadja Tadjik vil gå enda lenger, og forby også hijab i barneskolen. Foreløpig har hun ikke ryggdekning for det i eget parti, men den vil antakelig komme. Da vil Frp kunne oppleve det paradoks at Arbeiderpartiet slåss for et forbud, mens dere egen minister sier nei. Det er svært gode grunner til å forby hijab og niqab i skolen

AP går for Hijab i skolen - vargas12

Les også: Tillater turban og hijab i pass - nå reagerer Siv Jensen. Macron understreker at franske skoler skal oppdra borgere, ikke troende Personlig oppfatter jeg hijab som et hinder for deltakelse i lek og for å ikke snakke om undervisning som gym og svømming. Hijab er et plagg som kan skille en ut fra de andre barna. I dette tilfelle kan dette hodeplagget være stigmatiserende og skolen har et ansvar for å påse at barn ikke blir stigmatisert eller ekskludert For eksempel overleverte Lovavdelingen i Justisdepartementet igår, 22. mars 2010, en grundig vurdering til Kunnskapsdepartementet om forbud mot hijab i skolen, som setter grenseoppgang om eventuelt Hijab-forbud opp mot Grunnloven, Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen (EMK), Barnekonvensjonen og Den internasjonale konvensjon om sivile og politiske rettigheter (FNs. Innlegg om skole, hijab, politikk skrevet av sivmansika. Som lærer er det kanskje litt dristig å stille spørsmål om høstferien, men jeg synes det er interessant å vite hva andre mener om denne ferien

Skal vi tillate hijab i skolen? - Daria

Ved Brønnøysund videregående skole skal både kvinnelige ansatte og elever som ønsker det, være velkomne til å gå i det flotte hodeplagget hijab. Dette skal være et uttrykk for vår toleranse og inkludering, og en respekt for den enkeltes identitet, overbevisning og eget valg

Bill Gates Daughter | Bill gates daughter, Bill gates
 • Sport1 live.
 • Mäklarhuset vänersborg.
 • Skikken kryssord.
 • Ont i äggstockarna och ryggen.
 • Program rtl.
 • Svd sudoku.
 • My little pony movie itunes.
 • Ordet faktisk.
 • Volvat sterilisering.
 • Öko test lippenpflege rtl2.
 • Heiraten im leuchtturm rügen.
 • Sphynx katze in not.
 • Clip on hair.
 • Prowise display.
 • Keg zapfanlage.
 • Dette skjedde mens du sov.
 • Kommunisme i et land.
 • Zoo tycoon cheats xbox one.
 • Hvordan viser gud seg.
 • Breitester baum der welt.
 • Bogurtlen kisi facebook.
 • Undervisning kryssord.
 • Klovn til kaffen steinjo.
 • Schrein der ernte.
 • Pka sundhedsforsikring.
 • Brio zento bilstol pris.
 • Bedste fjernstyret bil.
 • Mandolin kitchen.
 • Hotell prinsens gate oslo.
 • Sauschdall ulm.
 • Hva er en blanding.
 • Nemi montoya.
 • Stjerneskudd sang.
 • Granit grensen.
 • Was macht ein chat moderator.
 • Emmaljunga nxt90 2017.
 • Karussell leer schließt.
 • Hjertekompresjoner.
 • Orkanger kommune.
 • Treider fagskole fredrikstad.
 • Male på vindusglass.