Home

Etterisolering av hus

Ulike typer etterisolering av hus Omfanget av prosjektet vil i stor grad avgjøre hva slags isolasjon du bør velge for etterisolering. Om du har åpnet veggene, eller om de fortsatt er lukket har mye å si for hvilken type isolasjon som er best å bruke til ditt prosjekt Etterisolering av boligen gir deg lavere energiutgifter og bedre bokomfort. I tillegg kan energitiltaket forbedre energimerket på boligen. Etterisolering egner seg godt for deg som: Har et hus bygget på 80-tallet eller tidligere Etterisolering av ytterveggene. Løs isolasjon. I eldre hus er isolasjonen i veggene betydelig dårligere enn i tilsvarende moderne hus, om det ikke er foretatt utbedringer. Hvis du har en uisolert vegg og ikke ønsker å bytte kledning, kan det være et alternativ å blåse løs isolasjon inn i hulrommene Denne guiden dekker alt om etterisolering. Her går vi gjennom priser, regler, prosess, tidsbruk og mye annet knyttet til etterisolering av hus, bolig, mv Etterisolering av etasjeskillere Etterisolering av etasjeskillere gir en høyere overflatetemperatur på loft og gulv - noe som fjerner trekken og dermed gir en forbedret bo komfort. Ett eventuelt gammelt lag med leire i bjelkekonstruksjonen forhindrer ikke en effektiv etterisolering

Dette avhenger blant annet av strømprisen, hvor omfattende tiltak du gjør og boligens nåværende tilstand. Det kan vise seg å være betydelige årlige innsparinger. I dette regnestykket har vi tatt utgangspunkt i et hus fra 1970, på 160 kvadratmeter, og en strømpris på 1 kr/kWh Istappene dannes når taket, som egentlig skal være kaldt, er så oppvarmet av rommene under at snøen smelter, renner nedover og fryser igjen i møtet med den kalde takrennen. God etterisolering, kombinert med god lufting, gir kaldere tak - og istappene må dermed finne seg andre hus å henge i

Hva koster det å etterisolere et hus? Pris i 202

Allikevel bør ikke etterisolering være det første tiltaket som utføres for å energieffektivisere et gammelt hus. Først bør: vinduer utbedres; luftlekkasjer tettes etasjeskiller etterisoleres Bruk gjerne en erfaren tømrer eller energirådgiver for å få en grundig tilstandsvurdering av huset Du sparer mye penger på å isolere de kalde ytterveggene i huset ditt. Isolering av vegger er et opplagt gjør det selv prosjekt. Her kan du få en oversikt over de forskjellige mulighetene som finnes når du skal i gang med isolering av yttervegg

Vi har nylig kjøpt et hus fra 74. Vi skal nå etterisolere alle ytterveggene i stua. Vi tenkte å etterisolere med 5 eller 10 cm, veggene er kun isolert med 10 cm fra før. Det blir derfor totalt 15 eller 20 cm. Stua er ganske stor fra før (rundt 35-40kvm), så vi vil nok ikke merke mye arealmessig Har huset ditt stort varmetap, vil etterisolering gi både bedre bokomfort og lavere strømregning. Dagens krav til nye boliger er 25 cm isolasjon i yttervegger og 30-35 cm i tak, mens et hus som er bygd på 1970- og begynnelsen av 1980-tallet, kan ha så lite som 10 cm isolasjon i veggene og 15 cm i taket

Etterisolering. Året boligen din er boliger bygget på 1970 til slutten av 1990 tallet; Det er viktig å være klar over at selv om boliger ble bygget innenfor disse periodene, valgte man ulike typer konstruksjon. I et 2 etasjers hus med 150m2 grunnflate kan du spare: 7.500 kr per å Isolering er ikke noe særlig gøy, men som huseier er det nødvendig. Du kan spare mye penger ved å ha orden på isoleringen. Her får du oversikten over de forskjellige typene isolering. Vi viser deg trinn for trinn, hvordan du enkelt og billig kan isolere huset lnnblåsing av isolasjon i bindingsverksvegger, bjelkelag med hulrom og i hulmurer. Bildet over: isolering av loft og tak i gamle hus gir ofte nye bruksmuligheter og bidrar til bedre varmeutnyttelse av rom i etasjen under. Dessuten er etterisolering av loft og tak ofte enkleste tiltak som medfører mindre alvorlige inngrep i bygningen Etterisolering av bjelkelag mot kalde loft er et av de mest effektive tiltakene for å spare energi i boliger og andre bygninger. Men det fører også til endrede temperatur- og fuktforhold på loftet. Redusert varmetap fører til lavere temperatur på loftet, og dermed økt sårbarhet for kondens hvis man ikke gjør det riktig. Et viktig stikkord er lufttetthet

Termografering av hus og bygninger, blåseisolering, etterisolering og isolering med glava i tak, vegg, gulv og loft (Buskerud, Vestfold, Oslo og Akershus. Etterisolering av hus - en god investering. Vi har lang erfaring med etterisolering. Isolering av bolighus ble ikke vanlig før på midten av 1950-tallet. Men også mange hus av nyere dato er dårlig isolert i forhold til dagens standard og krav til komfort, og er unødig kostbare å varme opp Vi tilbyr etterisolering med blåseisolasjon av yttervegg, loft, gulv, skråtak/tak samt gesims og sjakter ved behov. Etterisolering med Paroc steinull har mange fordeler: Et godt isolert hus forbruker ca. 20% av energien som går med til å varme opp et standardhus Etterisolering av kalde loft. Etterisolering av enkelte stubbeloftsgulv og betonggulv over kjeller eller kryprom. I bolig uten oppvarmet kjeller er god isolasjon av gulvet nødvendig for å unngå kalde gulv. Veggisolering i sammenheng med oppussing eller rehabilitering. lnnblåsing av mineralull i bindingsverksvegger, bjelkelag med hulrom og i. Var ikke borti natta det der. Har brukt ca 4-500 på hus med 280kvm over 2 etasjer. Tok all riving og rigging av stillasje selv. Eier også stillasjet selv. Da har vi også byttet 19 vinduer, 3 dører, 5-10cm isolasjon, vindsperre, utlekting, stående perlemorstaff, falske laftekasser i senter og på hjørner, og malt alt selv

Etterisolering av vegg og mot loft nBegge tiltak aktuelle nIsolering mot loft gir størst effekt nFortsatt luftet kaldt loft nKontroll med tett himling! nKan gi økt risiko for kondens påloft nAvhav tekning (opplektet eller ikke, samt type undertak) Ev beholde eksisterende vindsperre Etterisolering av loft og kjeller. Etterisolering av etasjeskillet mot kaldt loft og kjeller er et effektivt, billig og relativt enkelt tiltak. Det vil i liten grad endre utseende på huset og vil som regel gjøre større tiltak som etterisolering av veggene overflødig Etterisolering med blåseisolasjon gir store fordeler med tanke på eldre bygg. I stedet for å gjøre store operasjoner med demontering av vegg og lignende forarbeid, har blåseisolering fordel med at vi borrer et eller flere hull, og etterisoleringen er i gang

Etterisolering Enov

Hus i reisverk kan også ha hulrom der det er mulig å blåse inn isolasjon, men dette kan tette igjen naturlige tørkemuligheter, og må bare gjøres etter en grundig bygningsteknisk kontroll. Etterisolering er ett av flere viktige grep du kan gjøre for å få en mer energieffektiv bolig Større etterisoleringsarbeid bør man derimot la fagfolk ta seg av. - Det fins flere metoder for etterisolering avhengig av hvilket hus du har. Velg fagfolk med omhu, det er store forskjeller i kvaliteten. Et tips er å kontakte det lokale energiverket, de kan og gi råd om forskjellige energisparende tiltak, påpeker Edvardsen Etterisolering av loft Hvis du til nå har klart å henge med i forklaringen har du forstått mye om RH, og har den nødvendige kunnskapen til å forstå hva som skjer ved bla etterisolering og ventilering. Det er mye som skjer i et hus, og ting kan gå bra i mange år. Ved å endre på bruk av boligen kan en få en del uheldige konsekvenser

Bør du i et hus der det trekker fra vinduer og dører, sier du enkelt kan ta jobben med etterisolering av vinduer og dører selv, så lenge du er nøyaktig. - Det er ikke dyrt eller vanskelig, alt du trenger kan fås hos en byggevareforhandler, sier han og anbefaler å bruke dyttestrimmel av glassull rundt dører og vinduer Et fredet hus Vonens hus er et laftet hus i halvannen etasjes høyde. Veggene er kledd med supanel og taket tekt med teglpanner. Huset er fredet siden 1978 og i 1984 ble fredningen utvidet til også å gjelde tunet og flere sjøboder. På 1970-tallet gjennomførte man en etterisolering og bygget har i ettertid bært preg av skader fra dette. Vonens hus er et laftet hus i halvannen etasjes høyde. Veggene er kledd med supanel og taket tekt med teglpanner. Huset er fredet siden 1978 og i 1984 ble fredningen utvidet til også å gjelde tunet og flere sjøboder. På 1970-tallet gjennomførte man en etterisolering og bygget har i ettertid bært preg av skader fra dette inngrepet

Få mer ut av isolasjonen Etterisolering med de spesielle veggplatene gjøres tett-i-tett, og holdes fast med små plastfester. Foto: Paal-André Schwital. Rundt om i landet står tusenvis av bygg fra en tid da forskriftskravene til isolering var vesentlig lavere enn nå. For hus fra 60- og 70-tallet lønner det seg å oppgradere med bedre. Vi utfører isolering og etterisolering av alle type bygninger ved hjelp av blåseisolering. Innblåsing av isolasjoner er både effektivt og miljøvennlig. Isomax Energi - Isolering og etterisolering av alle type hus, blokker og næringsbyg

I gulv og etasjeskille mot loft er det ofte dårligst isolert, mest trekkfullt og der du vil få mest effekt av etterisolering. Linmatter er et isolasjonsmateriale som passer i gamle hus. Det har god evne til å ta opp og avgi fuktighet (hygroskopisk), er naturlig motstands-dyktig mot skadedyr, råte og mugg, og er ikke lettantennelig Mitt hus er fra 1975 og er tilknyttet Haugtussa Borettslag Stavanger som ble den gang bygget av Block Watne og på billigst mulig måte. Isoleringen er veldig tynn, jeg tror den er ca 10-cm. Vil gjerne ha et pristilbud på etterisolering av vegger, tak og golv hver for seg. Huset er ca 130 kvm og i rekke La etterisolering bli en del av husets utvendige rehabilitering. Øk standarden på fasaden. Et varmere hus får du også om du plasserer varmepumpen din riktig. Sjekk hvordan her! - Vi anbefaler å ta av den gamle kledningen og se hvordan det ser ut inni veggen Etterisolering og energieffektivisering av eldre hus. 19. desember 2019 | i Bygg | Av Madelen Fjeld. For å redusere sløsingen med energi ble prosjektet med etterisolering og bytte av vinduer igangsatt. Panelet på huset er blitt endret og vinduene ble byttet

Når jeg leste det var det første jeg tenkte at aggresjon er sint på alt og alle og tenner lett, mens naturlig sinne er at en reagerer på en gitt situasjon med sinne ROCKWOOL isolasjon er laget av stein- stein brenner ikke! I tilfelle en brann kan ROCKWOOL isolasjon bidra til å forhindre en spredning av brannen samt gi ekstra verdifull tid til å redde liv og verdier

Etterisolering av vegger og tak - Byggmakke

Etterisolering - Byggmakker

Etterisolering: En komplett guide (pris, regler, tips

Et lønnsomt tiltak i mange tilfeller. Å etterisolere boligen er ofte noe av det mest lønnsomme du kan gjøre, spesielt i eldre hus. Etterisolering gir lavere fyringsutgifter, øker bokomforten og kan øke verdien på boligen ved et eventuelt salg Etterisolering av boligen hjelper med å redusere varmetapet i boligen, og på den måten trenger du like mye energi for å varme opp boligen. Les også: Fem ting du bør vite om LED-belysning. De tre energinivåene du kan velge mellom sier noe om hvor mye varmetap boligen din kan ha. - Boligeieren kan velge hvor energieffektiv huset skal være Kommunal kontaktinformasjon for korona-utbruddet (COVID-19). Firmasøk. Om 180.no Min Sid Vi er et av Norges største og eldste isoleringsfirmaer som isolerer både nye og eldre hus med Paroc og Knauf blåseisolasjon. For å sikre at du som kunde skal bli fornøyd er alle våre ansatte autoriserte blåseisolatører, og har gjennomgått kvalifisert opplæring hos både Paroc AS og Knauf Insulation AS Dette er et 50 talls hus gammel isolasjon, papp, etterisolering med glava, vindsperre, ny lekt for lufting og til slutt bordkledning.... Sykt rotete innlegg, beklager det men det er tusen ting som surrer i toppen for tida!! Endret 14. september 2012 av TheWaldorfMorfJorfGorfLorf. Siter; Del dette innlegget. Lenke til innlegg. Friluftskar.

En utvendig etterisolering vil f rst v re aktuell hvis du allikevel m foreta omfattende arbeider, som f.eks. bytte bordkledning, vinduer eller tilbakef re et stakkars skakkj rt hus til opprinnelig stil. Pass da p ta vare p alt originalt listverk/snekkerglede og notere ned alle avstandsm l Pris: 348,-. spiral, 2017. Sendes innen 2-5 virkedager. Kjøp boken Etterisolering av småhus av Trond Bøhlerengen (ISBN 9788253615363) hos Adlibris.com. Fri frakt. Vi har mer enn 10 millioner bøker, finn din neste leseopplevelse i dag! Alltid lave priser, fri frakt over 299,- | Adlibri Etterisolering av eldre hus. De fleste eldre hus er solide og velholdte og verdt å ta. vare på, men i tillegg til vedlikeholdsutgiftene er det en. kjennsgjerning at de også krever 2 til 3 ganger større. fyringsutgifter enn nyere hus. Innblåsing i eksisterende bjelkelag Ved isolering av nybygg kan innblåst isolasjon blåses løst på kaldloft og i bjelkelag, samt alle lukkede konstruksjoner. Fyller alle tomrom rundt ventilasjon, VVS-installasjoner etc. Blåsemetoden gjør isolering av bygget raskere og tettere enn isolering med plater og ruller som må skjæres og monteres Etterisolering av hus blir alltid kostbart. Det finnes ikke fullgode løsninger for et hus på husbankstørrelse til under kr. 200.000,- vil jeg tro ut fra at noboen over gaten betalte kr. 100.000,- for en endevegg, inkl 2 nye vinduer og ny kledning. Innvendig isolering blir også omfattende og stjeler plass

Den kalde høsten har ført til at firmaer som driver med etterisolering av gamle hus har travle dager. Det kan være mye å spare på å få inn mer isolasjon i veggene Har en utebod som er ca. 5,5m2 jeg tenkte jeg skulle isolere og kle igjen. Sette inn justerbar ventil i veggen + vifte for avtrekk på motsatt vegg. (For utlufting ved lakking og maling. Og røyking:P) Skal ha arbeidsbenk og fryser og litt mere der inne så hadde vært kjekt og hatt den isolert. Samt.. etterisolering Isolering av bolighus ble ikke vanlig før på midten av 1950-tallet. Men også mange hus av nyere dato er dårlig isolert i forhold til dagens standard og krav til komfort, og er unødig kostbare å varme opp. Derfor kan det svært ofte også lønne seg å etterisolere loftsrom på hus som er bygget på 1970- og 1980-tallet

..utfører innblåsing av isolasjon i alle typer bygningskonstruksjoner, som feks vegger, bjelkelag og himlinger.. Ønsker tilbud på etterisolering/innsprøyting av isolasjon i vegger på hus. Hus fra ca 1959 Herbør bedømmes av kyndige Fagfolk. Som ikke skal selge for envær pris. Men tenker seg godt inn i bruken av huset osv. Kledningens levetid, vedlikeholds intervaller osv. hva som øker verdien på Hus/hytte. Innvending etterisolering vil derimot ikke føre med seg noen fasadeendring og man må da ikke utføre hele isoleringsjobben på en gang Ikke alle energitiltak kvalifiserer til støtte fra Enova. Likevel er de smarte å gjennomføre, hvis målet ditt er å redusere energiutgiftene. Etterisolering av boligen er et slikt tiltak Etterisolering og skifte av bordkledning Isolering,Snekker Hus fra slutten av 60 tallet over 3 etasjer. Bordkledning over 2 etasjer på huset - underetasjen er grunnmur. Ønsker her etterisolering og skifte av bordkledning. To enkle garasjer bygd inntil huset - ønsker her skifte av eksisterende bordkledning samt noe ny kledning på murvegger

Etterisolering gamle hus - yttervegg, loft og

Utvendig etterisolering av murhus på Bryn desember 9, 2013 by Webmaster. Her ble vi kontaktet av eierne av ett stort 2.etg hus på Bryn. De ønsket å få etterisolert boligen sin, som er oppført i mur med pusset fasade. De ønsket å unngå å gjøre noen inngrep på veggene på innsiden da huset nylig var renovert på innsiden Isolering av hus og bygninger primært i Oslo og Viken men også resten av Norge. Ved etterisolering av ytterveggene og taket kan du gå en varmere, billigere vinter i møte. Jo eldre huset ditt er, jo mer vil du antagelig ha å hente på å etterisolere veggene og isolere tak Eldre hus har fra ingen til svært lite isolasjon. Det vil da være økonomisk gunstig å etterisolere, og en vil få en bolig som er nesten etter dagens standard. Bygga AS kommer på befaring og gir råd om hele eller deler av kledningen må byttes, og om det er hensiktsmessig med etterisolering ut fra de gjeldene forhold Mange eldre hus er dårlig isolert og har mye varmetap, ved etterisolering av tak og vegger vil varmetapet bli mye mindre og du vil bruke mye mindre strøm på oppvarming. Det er ikke nødvendigvis veldig dyrt å etterisolere, dette kan gjøres fra innside, eller fra utsiden, vis man feks. vurderer å bytte utvendig kledning og vind tetting, eller bytte ut taket

10

Etterisolering: Kan man få støtte? (Tilskudd i 2020

 1. Har huset ditt stort varmetap, vil etterisolering bedre inneklimaet og senke energibehovet. Denne boka gir råd om hvilke etterisoleringsmetoder som egner seg for ulike hustyper, og viser hvordan du skal gå fram når du etterisolerer. Den viser også andre tiltak som kan senke energibehovet i boligen. Noen av tiltakene kan du gjennomføre selv, andre må utføres av fagfolk
 2. Etterisolering - bad, påbygg, boligbygging, restaurering, oppussing, hus, snekkerarbeid, snekkerservice, baderom, rehabilitering, snekkere, snekkertjenester - Finn.
 3. Hus og hage ; Etterisolering av betongvegg Etterisolering av betongvegg. Av thumbalina, Oktober 19, 2009 i Hus og hage. Anbefalte innlegg. thumbalina 3 418 9 thumbalina. Fast inventar; Medlem; 3 418 9 · #1. Skrevet Oktober 19, 2009 Vi har et rom i kjelleren som tidligere var delt opp i et vaskerom og en bod
 4. AS Byggisolering isolerer nye - og gamle hus med innblåsing av Rockwool. Det har vi gjort siden 1974, og har dermed lang erfaring med etterisolering. Vi utfører isolering for byggmestere, entreprenører, private og det offentlige. Vi isolerer loft, skråtak, bjelkelag, og vegger,.
 5. Har du et eldre hus, er etterisolering effektivt Hus bygget før 1960 er ofte dårlig isolerte. Ja, selv nyere hus viser seg ofte å være langt fra så tette eller godt isolerte som en skulle tro

Video: Slik etterisolerer du loftet Huseiern

Og Enova har ikke bare én, men 3 grenser, som kvalifiserer for ulik grad av støtte. Det er dyrt å være fattig og måtte kjøpe løsninger der du ikke får glede av pakkeeffekten fordi du må ta litt om gangen og betale for bare en og en arbeidsoperasjon når pengene en sjelden gang er der. Det er også slitsomt å bo på en byggeplass Gamle hus kan dra stor nytte av etterisolering. Er du allerede i gang med oppussing eller for eksempel skifte av bordkledning, anbefaler vi på det sterkeste at du vurderer en etterisolering samtidig. Dette er både mer praktisk og rimeligere enn å gjøre det i flere runder Etterisolering inne i hulrom i konstruksjonen er enkelt når forholdene ligger til rette for det. Ved etterisolering er det beste og enkleste tiltaket å etterisolere på loft og i gulv, der er det enkelt å komme til og det har stor effekt. Det er viktig å ikke isolere for mye i et gammelt hus Typisk eksempel på kaldt loft med etasjeskiller som egner seg for etterisolering. Løsningen er vanlig i hus fra 1960-, 1970- og 1980-tallet. Kilde: Etterisolering. Energisparende tiltak i småhus, og Boligkjøperboka. Etasjeskilleren ovenfor, med etterisolering. Etterisolering av etasjeskiller mot loftet er et enkelt og effektivt tiltak ETTERISOLERING AV LOFT MED W-TAKSTOLER Papp/papir 2 x 150 mm GLAVA ®Rull Hvis du bare skal utføre ett etterisoleringstiltak, er det å ta taket den mest lønnsomme investe - ringen du kan gjøre. Fra tidlig på 60-tallet ble det vanlig å bygge hus med fabrikkfremstilte W-takstoler

Etterisolering - ulike metoder - Bygg og Beva

Etterisolering av boligen gir deg lavere energiutgifter og bedre bo komfort. I tillegg kan energitiltaket forbedre energimerket på boligen. Hus bygget før 80-tallet har ofte behov for etterisolering. Vurderer du å etterisolere din bolig? Kontakt oss for et uforpliktende tilbud på isoleringsarbeid Da er vi ferdig med dette prosjektet. Her har vi etterisolert veggene på gamle delen av huset med 8cm blåseisolasjon i gjennomsnitt, ny vindsperre , kledning og nye vinduer, samt isolert opp kvisten med 45cm blåseisolasjon, og laget lufting i kasser og gavler. Vi takker for oppdraget, og ønsker kun Hus bygd før midten av 90-tallet trenger som regel etterisolering. I følge Enova kan du spare inntil 15 000 kr i året på å etterisolere eldre boliger. ByggIsolering AS isolerer gjennom innblåsing av isolasjon i veggene, på denne måten slipper du å rive panel/vegger for å isoler

Isolering av vegg - Gjør Det Sel

 1. dre, og verdien av boligen kan stige. Bytte vinduer
 2. Gamle hus er godt bygget, men er ofte kalde. Deretter følger etterisolering av yttervegger av betong etc. Byggforsk skal også i gang med revisjon av ventilasjonsanvisninger, blant annet for oppgradering eksisterende bygninger. Ventilasjon vil være et stadig viktigere element for bedre ENØK-tiltak
 3. Alt dette gjør vi av fire grunner: Spare strøm, miljø, bedre komfort, som til slutt gir oss høyere verdi ved et fremtidig salg. Hvis du har isolert hus tidligere, eller bare kan mye om det, tar vi mer enn gjerne i mot tips og råd. Vi skal bruke håndtverkere i familien som vi stoler på, men det er uansett bra å få hjelp fra flere hold
 4. Etterisolering av krypkjeller og gulvisolering. Fryser du på tærne og vil du gjerne ha et deilig varmt gulv, så dine barn ikke behøver tykke gensere og tøfler når de leker i huset? En dårlig isolert krypkjeller er ofte årsak til stort varmetap og dårlig inneklima
 5. etterisolering og enøk i et gammelt hus. Bruk av tre-basert isolasjon bidrar da sterkt til å bedre det LOFT OG KJELLER - IKKE VEGGER Den største effekten av etterisolering får du ved å isolere mot kaldloft og mot kjeller. I det som kalles etasjeskillerne. Det er også langt enklere å isolere mot loft og kjeller enn å isolere.
 6. Etterisolering av tak. Totland Blikk utfører etterisolering av tak. Med kalde vintre og vekselsvis høye strømpriser, kan det lønne seg å etterisolere taket. Spesielt hvis man bor i et eldre hus. Krav til energisparing. Med dagens krav til energisparing og miljøvennlige hus som ikke sløser med energi, er det høyaktuelt å ta en titt på.

Etterisolere stue med 5 eller 10 cm - ByggeBoli

 1. Etterisolering av yttervegg med Paroc løsull er en effektiv metode for å tette gamle hus. Den langsiktige inntjeningen er også imponerende. Du kan få redusert strømregningen med så mye som 15 til 25 prosent, avhengig av klima og eksisterende nivåer av isolasjon
 2. Innvendig etterisolering av hus av bindingsverk anbefales utført med våre lettprodukter. Dette fordi lettmørtelen raskt tar opp fukt i og omkring trestolpene i bindingsverket som i sin tur gjør at lettmørtelen tørker fortere. Resultatet er et godt inneklima og en optimal sikring av d
 3. Isolering ved blåsing brukes både på loft i nye hus og til etterisolering av vegger, etasjeskillere og loft i eldre hus. Metoden er uansett svært kostnadseffek-tiv både når det gjelder utførelse og resultat. Energisparing og komfort De fl este etterisolerer huset sitt for å spare energi-kostnader. Erfaringer viser alikevel at.

Etterisolering eller isolering av loftsrom med Isocell celluloseisolasjon er effektivt og bærekraftig, fordi varmetap elimineres og strømregningen blir mindre. Ingen kuldebroer Ved loftsisolering blåses isolasjonsmaterialet løst ut på loftet Etterisolering kan være en lønnsom investering på mange måter. Det vil føre til at man reduserer varmetapet til boligen. Dette vil gjøre strømutgiftene lavere, og man vil tjene inn prisen på kostnaden av å sette inn isolasjonen relativt raskt. Etterisolering vil også minske sjansene for at boligen utsettes for fuktskader Under behandling av phthyriasis bør sengetøy og undertøy behandles. For å gjøre dette skal det være fuktet i 1, 5 timer i varmt vann, deretter vasket ved maksimal temperatur med vaskemiddel. Etter at tøyet tørker, bør det varmebehandles med jern på begge sider Vi hjelper til med prosjektering av energitiltak i hus og andre bygninger. Som eksempel på energitiltak kan nevnes; Installasjon av varmepumper. Etterisolering av loft, tak, gulv og vegger. Bytting til energieffektive vinduer og dører. Foto fra Glava.n

Husbygging på Stuveset: Etterisolering

Etterisolering av tak, gulv, vegger SINTEF Bokhande

Sikring i skap er selvfølgelig med den »nye i2» iforhold til overvelastning av kurs. Svar 20.01.2019 - 17:00 Re: Etterisolering. Torje. Eg er elektriker for industri , og spørsmålet er vel meg på her, påvirkes en 16A kurs med i2: 1,3 med ulike tykkelser av isolasjon i feks tak, fra 10cm-20cm-35cm? Nye hus kommer. Blåseisolasjon AS tilbyr isolering av nye hus og etterisolering av eldre hus. Hvis du har et stort prosjekt eller et lite og trenger hjelp. Vi tar på oss mange typer prosjekter i alle prisklasser,og er gode på å finne bra løsninger og alternativer for kunder i alle prisklasser Etterisolering av etasjeskiller mot kjeller..... 18 Etterisolering av etasjeskiller mot kaldt loft r Eiere og brukere av gamle hus r Arkitekter og konsulenter r Materialleverandører og håndverkere r Saksbehandlere i kommuner og fylke. FØR DU STARTE

Etterisolering - Hunton Fibe

 1. Etterisolering: For å gi en pekepinn på hvor mye energi du kan spare, har Enova laget et eksempel basert på et hus med ti centimeter isolasjon i gulv, tak og vegger fra før og en strømpris på én krone per kilowattime. Etterisolering av tak (fra 10 til totalt 30 centimeter) sparer deg 2.300 kroner per år ved 100 kvadratmeter
 2. Etterisolering av hus i Spania - slik går du fram. Spansk byggeskikk har vært milevis unna det vi kjenner fra Skandinavia. Pusset murstein og ettlags glass er det som gjelder. BOLIG gir deg her informasjon om mulighetene for etterisolering. Solveig Langmoen Kalbakk sol@vikingposten.no>
 3. Etterisolering av hus! - posted in Off Topic: Driver å planlegger litt etterisolering av huset vårt. Det er bygd i 1892 av 4x4 reisverk med 30 mellom stenderne og er omtrent uisolert.Å isplere mellom stenderne er greit, mye kapping men det skjønner jeg hvordan skal gjøres.Det jeg derimot lurer på er hvordan jeg skal gjøre det videre utover i veggen, jeg har tenkt å totalt ha 15cm.
 4. MjøsElement AS har utviklet et helt nytt byggesystem for bolig- og næringsbygg. Systemet består av et statisk samvirke mellom tre og polyuretan, og er tids-, kostnads-, material- og energibesparende. MjøsElement AS fremstiller sine lett håndterlige bygningselement basert på polyuretanteknologien, en isolasjonsmetode som benyttes i bl.a. kjøleskap
 5. Nyere hus med stor tykkelse isolasjon krever skikkelig ventilasjon og utskifting av luft i huset (ifølge byggeforskrifter). Har du anlegg for dette.? 50 mm isolasjon er ypperlig til å etterisolere med. Nå vet jeg ikke om du har noe fra før, da isolasjonen startet man å bruke på 60 tallet. For mye kan skade huset om du ikke får nok lufting

Isolering - Gjør Det Sel

 1. Etterisolering egner seg spesielt godt å utføre på eldre hus med kaldloft for å hindre varmetap og for å sikre bedre fyringsøkonomi. Vi benytter cellulosefiber ved etterisolering av tak, bjelkelag, kjellere og kryprom. Cellulosefiber er et anerkjent miljøprodukt som vi har brukt i både nye og gamle bygg helt siden 1991
 2. Velkommen til Bygg Iso-Term AS Her kan du få gode råd og opplysninger om etterisolering og miljøvennlige hus, samt direkte prisberegninger på etterisolering av ditt hus
 3. I Mesterhus er vi opptatt av energisparing og miljø, og vi jobber hele tiden for å ligge i forkant av utviklingen når det gjelder effektive og gode løsninger for rehabilitering av bygg. Mesterhus var den første aktøren som bygget svanemerkede hus. Mesterhus har også deltatt i forskningsprosjektet SEOPP, som handlet om e nergioppgradering av småhus bygd mellom 1960 og 1990
 4. Innlegg Currently viewing the category: Etterisolering av murhus Etterisolering av murhus i Ski i Akershus april 17, 2014 by Webmaster. Dette var en del av en mer omfattende jobb på en enebolig i Ski. Her ble vi kontaktet av eierne av ett stort 2.etg hus på Bryn
 5. Etterisolering av hus en god investering. Vi er eksperter på isolering. Isolering av bolighus ble ikke vanlig før på midten av 1950-tallet. Men også mange hus av nyere dato er dårlig isolert i forhold til dagens standard og krav til komfort, og er unødig kostbare å varme opp. Vårt arbeidsområde er Buskerud, Vestfold, Oslo og Akershus

Isolering i gamle trehus - Alt om gamle hus

Etterisolering av småhus Har huset ditt stort varmetap, vil etterisolering bedre inneklimaet og senke energibehovet. kr 398,00: Innføring i byggereglene TEK17 Oppdatert oversikt over lover og forskrifter som gjelder bygninger og byggevirksomhet. kr 520,00 Etterisolering Norge - bad, påbygg, boligbygging, restaurering, oppussing, hus, snekkerarbeid, baderom, rehabilitering, snekkere, snekkertjenester, byggefirma - Finn. Etterisolering av yttervegg Med et nytt system kan du forvandle et trehus til et topp moderne velisolert hus, med pussvegger - uten å risikere tidligere tiders fuktproblemer. Her er noen tanker om planlegging og innhenting av pristilbud Etterisolering av hus- god investering. Isolering av bolighus ble ikke vanlig før på midten av 1950-tallet. Men også mange hus av nyere dato er dårlig isolert i forhold til dagens standard og krav til komfort, og er unødig kostbare å varme opp. Etterisoleringen vil øke bo komforten og kutte fyringskostnadene betraktelig etterisolering av gammelt hus. 4056 Tananger. etterisolering med skum eller lign sprøytet inn fra ytterkledingen. Jobbtyper. Snekker / Bygningshåndverkere - Isolasjon; Ønsker du å få gjort det samme? Eller er det kanskje andre ting du ønsker å få gjort? Uansett bør du.

Utforing/etterisolering av innvendige veggerEr huset ditt klart for en ny vinter? - SINTEFEtterisolering av vegger og tak - ByggmakkerEtterisolering av bindingsverksvegg, innblåsing - Bygg ogLegging av Parkett og ny fotlister i Øvre Storgate
 • Takkonstruksjon pulttak.
 • Boller uten melk og kardemomme.
 • Flughafen tempelhof tag der offenen tür.
 • Blue band butter.
 • Sio parkeringskode.
 • Soft mint ncs.
 • Beast titan.
 • Poncho mit kapuze nähen.
 • Nederlandse messen.
 • Urter i hagen.
 • The notebook imdb.
 • Lifjellstua.
 • Tapet bjørkestammer.
 • Kjente høyre politikere.
 • Transmit hdmi wireless.
 • Synonym es geht darum.
 • Tanzschule hoffmann nordenham.
 • Om norges rike.
 • Brodera bokstäver stjälkstygn.
 • Temperaturmåler app.
 • Boller med makronfyll og vaniljekrem.
 • Treg ipad hva gjør jeg.
 • Unnvikende personlighetsforstyrrelse forhold.
 • Vhs esslingen portugiesisch.
 • Ont i äggstockarna och ryggen.
 • Beg volvo v40.
 • Hemnet jämtland.
 • Er epidural farlig.
 • Tranebær butikk.
 • Kodein urinprøve.
 • Hartz 4 flirt.
 • Whisky tasting rheinland pfalz.
 • 9 mm haarlänge.
 • Taxi gatwick to london.
 • Hodepine uke 39.
 • Seniordans norge region nord trøndelag.
 • Tut ankh amon tomb.
 • Romerike folkehøgskole kjendiser.
 • Oktoberfest hannover jobs.
 • Kontroversiell litteratur.
 • Rød puddel.