Home

Skjønnlitterær tekst

Vigmostad & Bjørke AS, Fagbokforlaget Kanalveien 51 5068 Bergen Organisasjonsnummer: 964 234 973 MVA Telefon: +47 55 38 88 00 E-post: post@fagbokforlaget.no Kontakt os Skjønnlitterær tekst i språkopplæringa. Av Ingrid Slettevoll, Nynorsksenteret. Vaksne som skal lære norsk som eit nytt språk i eit nynorskområde, kan ha nytte av å lese og snakke om skjønnlitterære tekstar på nynorsk Skjønnlitteratur er en fellesbetegnelse på litteratur som er oppdiktet, altså fiksjon. Eksempler på skjønnlitterære sjangere er roman, novelle og lyrikk.Skjønnlitteraturen skiller seg fra sakprosaen, som har et mer direkte forhold til virkeligheten.

Skjønnlitterære tekster - Portfoli

Skjønnlitterær tekst i språkopplæringa - Nynorsksentere

Kritisk tilnærming til tekst. Skriftlig tekstskaping. Når du skriver, har du tid til å planlegge, endre og forbedre teksten din. Til gjengjeld må du være enda mer mottakerbevisst enn når du snakker, for leseren kan ikke spørre deg om noe skulle være uklart En flerstemmig skjønnlitterær tekst tar oss med inn i slike utfordrende møter. At teksten er flerstemmig innebærer at den ikke gir entydige moralske svar, samtidig som den fremmer vesentlige og engasjerende problemstillinger. Når litterære karakterer lar meninger brytes,. Så å si alle tekster har et budskap. Det enkleste å finne frem til er reklamens: Kjøp vårt produkt, så blir du lykkelig! Andre budskap er både tvetydige og mer skjult, og det er opp til leseren å finne det. Nå vil ikke alle lesere oppfatte en og samme tekst likt, og det finnes ingen fasitsvar for hva budskapet i en tekst er En skjønnlitterær tekst som handler om 10 år gamle Hanna som må flytte fra bestevenninnen Bente. Karakter: 4+ (10. klasse, sidemål) Nynorsk. After the party. 5+ Engelsk. Agony of Mind. Kort novelle om en SMS som endrer et menneske sitt liv drastisk. Skrevet i 10.

I kapitlene her finner du nyttig informasjon og råd om skriving av tekster, rettskrivning, ordbetydning og eksamen. Alle undersidene finner du i menyen til høyre. I utgangspunktet er sidene tilpasset elever på videregående skole, men du kan også finne Fortsett lesing Litterære virkemidler brukes av stilistiske eller innholdsmessige årsaker, i all hovedsak i skjønnlitterære tekster.. Liste over ulike virkemidler. Allusjon - henvisning til en kjent tekst.; Besjeling - At man gir konkrete ting menneskelige egenskaper (konkrete ting er ofte naturen, dyr eller planter) Eks: Klokken går.; Bokstavrim - At to/flere ord som kommer etter eller i nærheten. skjønnlitterær tekst Logg inn for å følge dette . Følgere 0. skjønnlitterær tekst. Av skyrim1, 3. mars 2013 i Skole og leksehjelp. Svar i emnet; Start nytt emne; Anbefalte innlegg. skyrim1 1 skyrim1 1 Medlemmer; 1 81 innlegg; Rapporter innlegg; Skrevet 3. mars.

skjønnlitteratur - Store norske leksiko

 1. Kapitlet er delt i to hoveddeler. Den første delen tar for seg analyse av sakprosa, mens den andre delen går inn på skjønnlitterær analyse. Elevene lærer at det er mange fellestrekk når man analyserer, selv om tekstene har ulike funksjoner
 2. Slik tekst kan jo gjerne være litt personlig og formidle egne meninger og erfaringer. Hvis du for eksempel skriver om en barbermaskin som firmaet ditt lager er du trygg. Som produsent er du da eier av den informasjonen du presenterer
 3. Tips til hvordan du kan skrive en god tekst 13. februar 2018 Har du en skrivespire i deg? Tar du skriveoppgavene fra skolen på strak arm, eller misliker du alt som har med egenskriving å gjøre? I norskfaget må vi gjennom alt fra artikler til kåseri. Dette skaper.
 4. Når du skriver en oppgave skal den alltid inneholde en innledning, men hva er det egentlig som kjennetegner en god innledning? Og hvordan skriver du den..

Tekst kan også være et skriftledd eller utdrag av Bibelen, som grunnlag for en preken (som i dagens tekst).. I språkvitenskapen defineres tekst som en helhetlig, sammenhengende, språklig ytring med en bestemt kommunikativ funksjon.En tekst gir uttrykk for en kommunikativ intensjon, som å informere om noe, å oppfordre til handling eller å uttrykke talerens følelser En novelle er en kort skjønnlitterær tekst. En novelle og en fortelling er på mange måter det samme, men det blir satt større krav til novellen. En novelle forteller ikke alt direkte i teksten, leseren må tolke og gi teksten mening. Leseren skal kunne lese mellom linjene, derfor vil det være naturlig at ulike lesere forstår teksten ulikt En tekst om en jente som blir mobbet og til slutt ikke klarer mer. Bokmål Fortelling. Friminutt. Om mobbing på skolen. mange måter å kommunisere på. Å kommunisere uten ord kan ha sterkere virkning enn å kommunisere med ord. Skriv en skjønnlitterær tekst der dette er tema. Karakter: Skjønnlitterær tekst i språkopplæringa. Forfatter: Ingrid Slettevoll; Utgivelsesår: 2015; Eitt av kapitla i lettlesboka Flukt av Atle Hansen er utgangspunkt for dette undervisningsopplegget der vi legg vekt på å avgrense lærestoffet og finne strukturar i språket

Skjønnlitterær tekst. Innledning Hvem er du? Hvem er jeg? Hvem er vi? Hva er det som gjør at vi er forskjellige, men så like? Hvorfor gråter du når jeg ler, og smiler når jeg er stille Skriving av skjønnlitterær tekst Februar 2012 Dette er et opplegg som strukturerer skrivingen av en tekst for eleven, kan brukes både til skriving av skjønnlitterære og sakpregede tekster. Eleven skal ta skrivingen steg for steg. Til slutt skal teksten settes sammen til en helhet. Heftet Skrivetrappa har vært et godt utgangspunkt her Sjangrer - Fortelling Fortelling Hva er en god fortelling? - Handling? - Mål? - Belønning? - Risiko? - Hindring? - Verktøy? Hva er forskjellen på en saktekst og en skjønnlitterær tekst? - Begynnelse, hoveddel og avslutning Hva er forskjellen på en saktekst og en skjønnlitterær

Å skrive egen skjønnlitterær tekst (fortelling). 1. undervisningstime: (60 minutter) Mål: Å kunne fortelle om sjangertrekk til fortelling ( skjønnlitterær tekst). Vi samtaler og elevene skriver ned på sin PC det som gruppen, sammen med lærer, kommer fram til Kunsten å sitere og henvise riktig. I akademisk skriving er det vanlig både å skrive ut av eget hode, og hente informasjon fra andre kilder. Når du bruker andre kilder er det alltid svært viktig å synliggjøre disse. Årsakene er flere

Hva er en Skjønnlitterær tekst? - Skole og leksehjelp

virkemidler i skjønnlitterære tekster Kjetils

Det er fordi at leseren skal forstå enkelt det som står i teksten. Men uansett blir ikke tekstene tolket likt. Det er fordi alderen på leserne kan være forskjellig og hvordan man ser sammenhengen. Språket i en saktekst er ofte mer presist. Det er brukt enkle ord, som alle kan forstå, og teksta går rett på saken analyse av skjØnnlitterÆr tekst / sakprosatekst våga 2014 En analyse vil i større eller mindre grad bygge på elementene under. Les oppgaven nøye og vær sikker at du svarer på det som det spørres om Tekst 04.09.2016 2016 Skolehverdag Lurer på om psykologer går under egenandelstak 1. 10.04.2017 2017 Økonomien din lurer på hvilken katorogi Jagdkommando kniven går under 18.09.2014 2014 Lov og ret

Hvordan analysere og tolke skjønnlitterære tekster og

Skrive saktekster/artikler Det å skrive saktekster er uten tvil en svært viktig kompetanse dersom du skal lykkes på skolen og i arbeidslivet. Kunnskap om hvordan du kan bygge opp saktekster vil også kunne overføres til muntlige fremføringer og presentasjoner. Under finner du derfor noen oppgaver knyttet til skriving av saktekster. Hvorfor skrive saktekster Som eksempel på en skjønnlitterær tekst trekker de fram Lars Saabye Christensens novelle «Grisen» (som også inngår i Grip tekstens tekstantologi), der de to eldre mennene Asbjørn og Aslam deler rom på et sykehus, og der en tegning av en gris på veggen utløser konflikter, men også dialog mellom religioner Det vil si at du skal analysere en sakprosatekst eller en skjønnlitterær tekst. 3. Personlige sjangrer. Det vil si at du skal skrive et kåseri, et personlig essay eller en novelle. I de siste oppgavesettene som er gitt har formuleringen skriv en tekst forekommet Sammenlign de to skapelsesfortellingene i 1 Mosebok og drøft med utgangspunkt i en av dem hvordan ulike bibelsyn kan føre til ulike tolkinger av teksta. Her får jeg vite at jeg skal sammenligne de to skapelsesfortellingene, men jeg valgte å redegjøre for både tema, budskapet og virkemidler under hver av disse før jeg kom til den delen der jeg skulle sammenligne Episk dikting Episke tekster er fortellende tekster. Når de er oppdiktet kalles de episk dikting . En fortelling kan være kort (vi..

Hvordan skrive en novelle - Studieweb

TEKSTARBEID er en ressurspakke utviklet for å støtte elever i arbeidet med hvilken som helst tekst, både faktatekst og skjønnlitterær. Den er også utviklet med tanke på Malimo's nivådelte leseserie kalt LESEGLØD. Opplegget kommer på nynorsk og bokmål i hver sin fil. Opplegget er i utgangspunktet ferdig, men i prinsipp Tekst må produseres og leveres enten du er en journalist som skal ha en sak ute imorgen formiddag, om du går på skole og skal levere fordypningsoppgave / særemne før helgen, eller om du studerer og semesteroppgaven begynner å tårne seg opp. Jeg håper disse 12 triksene kan gjøre skrivelivet ditt akkurat litt enklere: 1 • kunne reflektere over skjønnlitterær tekst • opptre saklig i diskusjoner • kunne bruke noen enkle litterære begreper Læringsmål, skriftlig: • kunne tenkeskrive og kunne ta notater • eventuelt å kunne skrive lengre, sammenhengende tekst med selvstendig refleksjon over en etisk problemstilling, eller kunne skrive kreativt me

Skjønnlitteratur og sakprosa Sjangerbokse

 1. Innsending i brevs form skal helst ha maskinskrevet tekst. Send pr. post eller lever i resepsjonen hos Enhet for kulturformidling og deltakelse. Merk konvolutten med Kraftverk-adressen. Postadresse Tidsskriftet Kraftverk Enhet for kulturformidling og deltakelse Neumannsgate 1 5015 Bergen. Telefon +47 957 75 33
 2. skjønnlitterær tekst. I den forbindelse har jeg gjennomført et undervisningsopplegg der aktiviteten meddiktning har vært særlig vektlagt. Meddiktning er en aktivitet som ofte anvendes i litteraturundervisning der elevene vanligvis får i oppgave å dikte videre på en lest tekst, for eksempel hva skjer etter slutten
 3. Vi vil også gi deg noen eksempler på lesestrategier utifra hvilken tekst du skal lese. En skjønnlitterær bok. En fagbok. En rapport eller utredning. En fagartikkel. En avis. Et brev eller en e-post. En internettside. En bruksanvisning. Et ukeblad eller et tidskrift
 4. Klage over generisk bruk av varemerke i skjønnlitterær tekst ble avvist Utskrift av protokoll fra møte i Næringslivets Konkurranseutvalg den 24. september 2012. Under behandling av nedenstående sak deltok: Ida Gjessing, Bente Holmvang, Thea BrockErik Loe, Cathrine Lødrup, Knut B. Kjøsnes og Nina Skramstad

Kommunikasjon og kultur - Saktekster - NDL

innspill om tekst: innhold, struktur og språk - uttrykker seg med et forståelig ordforråd, en viss struktur og sammenheng om kjente emner til en viss grad tilpasset formål, mottaker og digitale formkrav : Eleven - finner informasjon i ulike typer tekster o hva er sakpreget tekst. En sakpreget tekst er en det omvendte av en skjønnlitterær tekst. Den skal være saklig og bestå av fakta. Gode eksempler på sakpregede tekster er nyhetsartikler i aviser og blader og artikler i blader som f.eks. Illustrert Vitenskap 30. juli er FNs internasjonale vennskapsdag, og den markerer vi jo. Venner er jo noe av det viktigste vi ha I høst er det kommet flere utgivelser om «problemfri homofili». Altså; homofile romanfigurer som ikke har trøbbel med legningen sin

Ikke mange elever tenker på dette, og det er en del av problemet. «Vær mot andre slik du vil at andre skal være med deg.» Det er den gylne regel og den bør følges i alle aspekt av livet ditt. Hvis noen bare stod og så på at du ble mobbet og ikke gjorde noen ting, hvordan ville du føle deg? Hvis du synes at mobbing er uakseptabelt må du gjøre alt du kan for å hindre at de som. 30 - 40 sider skjønnlitterær tekst som skal være et sammenhengende utdrag fra et skjønnlitterært arbeid under utvikling (f.eks. novelle-, roman-, lyrikk- eller kortprosamanus). Motivasjonsbrev på maksimum to sider, inneholdende: Kort kommentar til innsendt tekst; er teksten(e) ferdig(e), under arbeid, hvordan søkeren har jobbet med de

Er du en av dem som har en skjønnlitterær tekst i magen - en fortelling som tar utgangspunkt i livet og arbeidslivet til vår tids arbeidere? Har du for eksempel opplevd noe som kan være utgangspunkte for en fortelling? Lurer du på hva som er forskjellen på skjønnlitteratur og sakprosa? Klikk på boksen under: {f1 Arbeid med innhold, form og formål i skjønnlitterær tekst Delt av: julie bjørnstad - Publisert: 19.01.2015 15:42 - Oppdatert: 01.06.2015 15:44. Beskrivelse: Heftet Treffsikker undervisning er gitt ut av Skrivesenteret. Det er. Anne Oterholm arbeider som skjønnlitterær forfatter. Er utdannet cand. philol, hovedfag i fransk, litterær, fordypning ved universitetet i Oslo (1994). Hovedfagsoppgaven var en analyse av Marguerite Duras sin tekst Détruire, dit-elle denne oppgaven bare vært: «En studie av en lokal, skjønnlitterær tekst i norskfaget». I tillegg rettes en stor takk til Jonas Bakken for vennlig og kunnskapsrik veiledning, og til Johannes Rørtveit for et klassesett av bøker og de kloke ordene: «Det er viktig at elevene får ei ordentlig bok å holde i.

7 tips til en bedre tekst Skriveti

 1. Dette er en fri skriveoppgave i engelsk hvor vi fikk bruke fantasien. Det resulterte i en skjønnlitterær tekst om kjærlighet med mye metaforer og skildringer
 2. dre enn 72 dpi. En pdf-fil kan inneholde flere bilder av samme verk, men ikke overstige 2 sider. Opplysninger om type medium, materiale, format, tittel og produksjonsår kan skrives direkte i pdf-filen, men unngå større mengder tekst i bildevedleggene utover dette
 3. Innleveringsoppgave skjønnlitterær tekst Oppgave 3 Livet rammes inn av fødsel og død. Skriv en skjønnlitterær tekst om ett eller begge av disse temaene. Lag tittel selv. Utdrag «Oh, så vondt det var å puste! Det var så kaldt at jeg ikke kjente følelser i.

Vårt fokus var spesielt knyttet til hvordan elevene utviklet forståelse gjennom lesing og samtale om skjønnlitterær tekst, samt hvordan de satte ord på egen læring. Overordnet ønsket vi å få innsyn i om praksisen kunne være en vei til muntlig utvikling og dybdelæring Romaner virker på en annen måte enn sakprosa. Jeg ville bruke en skjønnlitterær tekst til å gå i dialog med en skjønnlitterær tekst, sier hun. Vil ha en løpende debatt Boka er delt inn i årstidene haust, vinter og vår. Kvar årstid har ulike tema, og kvart tema har ein skjønnlitterær tekst, ein naturfagleg tekst og ein matematisk tekst. Desse tre teksttypane KAN og MÅ lesast på forskjellig vis og ved hjelp av ulike lesestrategiar, slik at elevane lærer - å lese for å oppleve - å lese for å lær Oppsummering saktekst og skjønnlitterær tekst. Disse to ukene oppsummerer vi det dere har lært om saktekst og skjønnlitterær tekst. Se derfor på læringsmålene for de forrige ukene. 21: 22-----23----

Skriverammer Skrivesentere

 1. En lettlest skjønnlitterær tekst kan være en fin felles start på skoledagen, og kan blant annet danne grunnlag for diskusjon og skriving av egne tekster. I det digitale biblioteket Bøkenes verden finner du lettleste bokserier som passer like godt til underholdning som til undervisning
 2. 20 - 25 sider skjønnlitterær tekst som skal være et sammenhengende utdrag fra et skjønnlitterært arbeid under utvikling(f.eks.novelle-, roman-, lyrikk- eller kortprosamanus). Motivasjonsbrev på maksimum to sider, inneholdende: Kort kommentar til innsendt tekst; er teksten(e) ferdig(e), under arbeid, hvordan søkeren har jobbet med de
 3. - Jeg tenkte også på hvor viktig en skjønnlitterær tekst kan være, fordi den, når den er så god som her, setter ord på sorg, usikkerhet, frykt - alle byrdene et enkelt menneske kan bli.
 4. Lesevis 3 - ENDA MER Lesing på ulike måter tar utgangspunkt i ferdighetene lese, skrive, regne og muntlig aktivitet og er i tråd med kompetansemålene i norsk, naturfag og matematikk etter 4. trinn. Boka er delt inn i årstidene høst, vinter og vår. Hver å
 5. En kort, skjønnlitterær tekst; preget av visse kjennetegn. Wikipedia sier. Novelle er en litterær sjanger. Ord som likner på novelle. novellist novellette november novial novise. Dine siste søk. novelle. Siste søk. novelle utveksling buss historisk bedrohen. Hjelp oss å bli bedre.

Velg det sitatet du liker best og skriv en skjønnlitterær tekst der du bruker det sitatet du har valgt. (Opplegget kan også gjennomføres med utgangspunkt i et annet utdrag fra antologien.) Oppgaven dekker følgende kompetansemål Forfatteren har som regel bygd opp en skjønnlitterær tekst på en slik måte at du får størst utbytte av å lese den fra begynnelse til slutt. Allerede de første setningene kan sette stemningen i teksten, vise hva den handler om og hvordan den er bygd opp. Forfatteren etablerer her en kontakt med deg som leser og har lagt inn signaler som gjør at du leser resten av teksten slik.

Norsk Stil: Innledning Og Avslutnin

I skjønnlitterær skriving står du fritt til å dikte og bruke fantasien. I sakprosaskriving skal du komme med bevisbare fakta. 6. Hva er en novelle? En forholdsvis kort, skjønnlitterær tekst med en klar spenningskurve, få personer, og gjerne ett eller flere høyde- eller vendepunkt. 7. Hva er forskjellen på en skildring og en beskrivelse En pedagogisk tekst kan være skrevet som sakprosa, men den kan også være en skjønnlitterær tekst dersom den står i en pedagogisk-didaktisk sammenheng eller ramme. Det kan videre være tale om tekster man til vanlig ikke tenker inn i en slik sammenheng, som bruksanvisninger, togtabeller, bokanmeldelser, forord i forskjellige bøker

Norsk - NDL

Lese skjønnlitteratur for å se de andre - eller oss selv

beskrive språklige og tekstlige kjennetegn ved ulike typer tekst, spesielt i akademiske sjangre; kunne redegjøre for særskilte språk- og sjangerrelaterte utfordringer for andrespråksstudenter ved lesing av skjønnlitterær tekst; anvende sin tekstkompetanse i egen akademiske framstilling, muntlig og skriftli Er dette skjønnlitteratur eller sakprosa? Kontakt oss; Nødvendig programvare; Rettighete

En fortellingspyramide handler om å analysere en skjønnlitterær tekst, forhåndsdefinerte spørsmål definerer hvordan teksten skal brytes ned. fortellingspyramide.docx: File Size: 13 kb: File Type: docx: Download File. Laget for fremmedspråk for innlæring og repetisjon av gloser, i hovedsak elevstyrt skjønnlitterær tekst skal ha vern etter åndsverkloven samt eneretten som opphavsmannen oppnår, vil kort redegjøres for i kapittel 4. Ulik bruk av andres tekster og grensen mot hva som utgjør en eksemplarfremstilling av opphavsmannens åndsverk, vil bli drøftet i kapit-tel 5 I retorikken finnes det en rekke språklige virkemidler vi kan bruke for å gjøre språket i teksten, talen eller fremføringen rikere og bedre, eller sagt på en annen måte: - mer interessant, spennende og forståelig.. I denne artikkelserien skal vi kort se på de vanligste språklige virkemidlene vi benytter oss av. De språklige virkemidlene vi her vi ta for oss er

Den går ut på å lese en skjønnlitterær tekst høyt i en gruppe, for så å ha en samtale om teksten etterpå. Det er en leseleder som styrer gruppen. Først leser gruppen en novelle, så et dikt. Fokuset i samtalen er ikke på litterær analyse, men på opplevelsen av teksten Emnet handler om sentrale tema og problemstillinger i Christian Krohgs forfatterskap og billedkunst, med hovedvekt på perioden frem til 1900. Brytningen mellom norsk, tysk og fransk kunst og teori er et sentralt tema. Krohgs virksomhet som maler, skjønnlitterær forfatter, kritiker, lærer og.

Vigdis og Helga Hjorth - Vigdis Hjorth bryter tausheten om

Arbeid med tekst. Et teksteksempel til diskusjon: Utforskende samtale rundt teksten Løp for livet av Roy Jacobsen. Introduksjon (5 min): Les teksten og arbeid med teksten på egen hånd. (Hva legger du merke til?) Det er ikke meningen at dere skal lage noe didaktisk opplegg til teksten, kun arbeide med den som skjønnlitterær tekst Endelig tekst leveres, og lærer gir karakter. Opplegget krever 3-4 skoletimer. Elevene kan også utnytte stoffet, med diktet I chose to look the other way som inspirasjon, til å skrive en skjønnlitterær tekst, f.eks: Write a short story where safety at work is an issue. Use the poem I chose to look the other way as an inspiration to your. Hvordan kan det å reflektere over en skjønnlitterær tekst også være noe som kan hjelpe deg i det vanlige livet, både deg selv og andre? Sjekk ut Facebook Leserne Shared Reading Norge. Alders og demensvennlig bibliotek. Demens rammer mange og berører enda flere Trenger du et godt sitat? På Siterte sitater finner du sitater og ordtak om relasjoner og mer enn 1200 andre emner

Tekstanalyse - Riksmålsforbunde

Helt til slutt tipser vi om en kort, skjønnlitterær tekst eleven sannsynligvis ikke har lest før, og som de kan bruke til å utforske en ukjent tekst på egen hånd (men her kan man selvsagt velge en hvilken som helst tekst). SLÅ FØLGE MED en erfaren leser For de leser allerede tekster i mange fag, og derfor kan leseleksa godt være en tekst klassen uansett skal jobbe med den uka. - Så lenge man sørger for at man har en viss fordeling mellom fagene, kan du godt velge en naturfagstekst, en samfunnsfagstekst eller en skjønnlitterær tekst fra norskundervisningen En skjønnlitterær tekst - underveisvurdering av flere småtekster i løpet av perioden - eleven velger selv hvilken av dem som skal leveres. Uke 49-50. Film og kommunikasjon. Lytte til, oppsummere hovedinnhold og trekke ut relevant informasjon i muntlige tekster Forfatterstudium 1 er rettet mot studenter som ønsker å utvikle sitt skrivetalent og evne til å vurdere litterær tekst. I løpet av studiet vil studentene skrive tekster i ulike sjangrer og tradisjoner og få tilbakemeldinger fra medstudenter og forfattere på egne tekster. Studiet har 8 samlinger i løpet av studieåret. Forfatterstudiet ved UiT Norges arktiske universitet ligger på.

Skriving av skjønnlitterær tekst Februar 2012. Dette er et opplegg som strukturerer skrivingen av en tekst for eleven, kan brukes både til skriving av. skjønnlitterære og sakpregede tekster. Eleven skal ta skrivingen steg for steg. Til slutt skal teksten. settes sammen til en helhet. Heftet Skrivetrappa har vært et godt utgangspunkt. a) Med utgangspunkt i en skjønnlitterær tekst (for eksempel en bildebok, et eventyr, et dikt, en regle, en novelle etc.) skal studentene gruppevis utarbeide en skriftlig plan for et prosessdrama med varighet minimum 30 minutter. Dette skal demonstreres på en samling. Omfang: maksimum 700 ord mai er det skriving av «sakpreget tekst», torsdag 24. mai står skjønnlitterær tekst for tur. Elevene velger selv hvilken av dagene de besvarer oppgaven på nynorsk og hvilken de skriver på.

Novelle - Daria.n

Denne masteroppgaven presenterer en empirisk undersøkelse som har sett på hvordan elever bruker egne minner og erfaringer i møtet med en skjønnlitterær tekst for å tolke det teksten antyder, men ikke fremstiller direkte Hvordan skape en skjønnlitterær tekst? Grep og teknikker. Hvordan finne sin egen stemme? Kurset går over 6 uker, 3 timer hver gang Oppstart 21. oktober kl. 11-14 Påmeldingsfrist 16. oktober kl. 11. Kursholder Sindre Ekrheim er en norsk forfatter fra Stavanger. Han har gitt ut tre bøker, og er også aktiv som bokanmelder I dette emnet står analyse av tekst i ulike sjangrar, medium og tekstkulturar sentralt. Individuell fagartikkel på 5-7 sider som knytter ein skjønnlitterær tekst til relevant teori, t.d. om oppbrot, kulturmøte, identitet, danning ut frå relevante omgrep, t.d. oppbrot, kulturmøte, identitet, danning Forfatterstudium 3 retter seg mot personer som allerede har skjønnlitterær skriveerfaring gjennom 2 års forfatterstudium eller gjennom tidligere skjønnlitterære utgivelser. Studentene skal arbeide med eget skriveprosjekt i valgfri skjønnlitterær sjanger. Studentene vil også arbeide med refleksjoner rundt form og nødvendighet i egne.

Lyrikk del1

Hvordan skrive gode tekster - Riksmålsforbunde

Andrespråksleserens forståelse og tolkning av skjønnlitterær tekst. View all works in Cristin. Published May 13, 2020 3:44 PM - Last modified May 14, 2020 10:51 AM. UiO > Faculty of Humanities > Department of Linguistics and Scandinavian Studies > People > Visiting address. Henrik Wergelands hus Niels Henrik Abels vei 36 031 For å bli en av de ti utvalgte må du sende inn 15 sider skjønnlitterær tekst (12 pkt. og halvannen linjeavstand til skriveskole@gyldendal.no Frist for levering er 15. april 2016. Forlaget vil også ha et følgebrev der du forteller litt om deg selv, hvor lenge du har skrevet, og kort om det litterære prosjektet ditt Fristen for å sende inn tekst er 1. oktober 2019. Formelle rammer for konkurransen: Dette er en ren skriveoppgave, og altså ikke en oppgave med interaktive og digitale elementer. Elevene står fritt til å utforme oppgaven, men det er en fordel at den er leservennlig og gir et godt visuelt inntrykk. Det kan være en skjønnlitterær tekst

kom med forslag til en god skjØnnlitterÆr tekst som tÅler Å bli formidlet! Etter dette vil en litteraturgruppe velge ut fem tekster ut fra de forslagene som er kommet inn. Videre vil det holdes en avstemning mellom disse fem tekstene, hvor alle som vil kan være med å stemme frem den ene, som blir den obligatoriske skjønnlitterære teksten i NM i litteraturformidling 2012 Høstens høytlesningshistorie i Leseskogen med Foreningen !les er i full gang. I forbindelse med Leseskogens tegnekonkurranse har Kunst i Skolen bidratt med en lærerressurs om illustrasjon. Den kan lastes ned her: Å TEGNE TIL TEKST - ILLUSTRASJON TIL SKJØNNLITTERÆR TEKST En lærerressurs om illustrasjon fra Kunst i Skol LES MER skjønnlitterær tekst, ein naturfagleg tekst og ein matematisk tekst. Desse tre teksttypane KAN og MÅ lesast på forskjellig vis og ved hjelp av ulike lesestrategiar, slik at elevane lærer - å lese for å oppleve - å lese for å lære - å lese for å gjere Lær elevane å bli lesevise

Kristin Bjørn om arbeidet med novellesamlinga Sant nokBokomtale: Den blinde guden, Chris Tvedt & ElisabethBokomtale: Djevelens barn, Chris Tvedt & ElisabethLigningsverdi bolig utlandetNORSK - VURDERINGSSKJEMA SKRIVEDAG 1[Løst] Løgn og sannhet - Skole og leksehjelp - Diskusjon

Helga Hjorths grep om å svare en skjønnlitterær tekst med en annen skjønnlitterær tekst engasjerer folk, og det er flott å se at forfattere og samfunnsdebattanter ønsker denne romanen. Om andrespråksleserens forståelse og tolkning av skjønnlitterær tekst. I NOA. Norsk som andrespråk, nr.19, s. 1 - 40. Ellingsen, Elisabeth (2015). Alle spiller. Jeg tror det er derfor det heter Et dukkehjem. Om litterær fortolkning i en andrespråkskontekst Nynorsktentamen var en herlig slutt på uka. Vi hadde blitt informerte om at vi skulle skrive en skjønnlitterær tekst hvor temaet var Ord, ord, ord. Vi skulle skrive med Verdana skriftstørrelse 12 og linjeavstand 1,5. Oppgavene var dem samme som vi hadde hatt i fjor. Jeg var veldig usikker på hvilken oppgave jeg skull - Ja, det mener jeg, men samtidig handler det om hva en skjønnlitterær tekst er, at en skjønnlitterær tekst ikke skal leses som en juridisk tekst eller en bruksanvisning. Øyehaug er lei av debatten om forholdet mellom fiksjon og virkelighet i samtidslitteraturen,. Tekst og bilde. Faget er nytt av året, og vil utforske ulike måter å kombinere tekst og bilde på, både med tradisjonelle og moderne teknikker. Faglærerne er billedkunstnere som jobber på Nansenskolen. Friluftsfag. I dette valgfaget vil vi gå ut i naturen på små ekspedisjoner og turer

 • Birger n. haug follo ski.
 • Forskningsparken tromsø catering.
 • Scoville scale habanero.
 • Fjelloverganger sør norge.
 • Tapwell dusjgarnityr.
 • How to get @ on mac keyboard.
 • Miljøterapi larsen.
 • Drømmekjøkken tønsberg.
 • Urban exploring oppland.
 • Gaststätte astloch dresden.
 • Azzalure galderma.
 • Bredtveit kvinnefengsel nrk.
 • Lønn jula butikk.
 • Rundreiser italia.
 • Askjem.
 • Eset free online scanner.
 • Språkkurs tyskland.
 • Robert gustafsson best of.
 • Norwegian finans holding kursmål.
 • Einwohnerzahl friedberg bayern.
 • Barnevogn butikk bergen.
 • Ricotta holdbarhet.
 • Pdf komprimieren foxit reader.
 • Liker jeg han eller ikke.
 • Styrketrening og brokk.
 • Svart ullskjørt.
 • Kompetanseløftet 2020.
 • Leeches.
 • Kända tyska låtar.
 • Deutscher bildhauer.
 • Preem privatkort.
 • Norske spilleautomater.
 • Temperatures la.
 • Arkeologi peru.
 • Miami news.
 • Stanley tucci.
 • Matkurs på nett.
 • Asc bil.
 • Optisk kabel clas ohlson.
 • Weekend dublin.
 • Fiskestang ferskvann test.