Home

Statkraft datterselskaper

Statkraft

 1. Statkraft er Europas største leverandør av fornybar energi. Vi produserer vannkraft, vindkraft og solkraft og er en global markedsaktør innen energihandel
 2. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 4 000 ansatte i 17 land. Sosiale medier. Følg oss. Kontakt oss Hvor vi har virksomhet Adresse hovedkontor. Postboks 200 Lilleaker, 0216 Oslo. Besøksadresse: Lilleakerveien 6, 0283 Oslo. Tel: +47 24 06 70 00. Vi tar.
 3. istrasjon. Daglig leder Christian Wilhelm Rynning-Tønnesen (f 1959) Styrets leder Thorhild Widvey (f 1956) Kilde: Brønnøysundregistrene
 4. Statkraft AS er et internasjonalt kraftselskap og Europas største produsent av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, gasskraft, fjernvarme og solkraft, og er en global markedsaktør innen energihandel. Statkraft har 3600 ansatte i 16 land og er heleid av den norske sta
 5. Statkraft har inngått avtale om å kjøpe en av pionérene innen solenergi, Solarcentury. Sammen er de to selskapene godt posisjonert for rask vekst innen solkraft, og for å bli et av verdens ledende selskaper innen fornybar energi
 6. Statkraft-konsernet har virksomheter over store deler av verden gjennom morselskapet Statkraft AS og en rekke datterselskaper. Statkraft AS er formelt eid av Statkraft SF, som er et holdingselskap direkte underlagt Nærings- og fiskeridepartementet i Norge
 7. Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 4 000 ansatte i 17 land

90 STATKRAFT ÅRSRAPPORT 2014 STATKRAFT AS KONSERN REGNSKAP SAMFUNNSANSVAR Kontantstrømoppstilling Statkraft AS morselskap Note 11 Eierandeler i datterselskaper og tilknyttede selskaper Note 12 Øvrige nansielle anleggsmidler Note 13 Fordringer Note 14 Bankinnskudd, kontanter og lignend 92 STATKRAFT ÅRSRAPPORT 2013 STATKRAFT AS KONSERN RENSKAP SAMFUNNSANSVAR Kontantstrømoppstilling Statkraft AS morselskap Note 11 Eierandeler i datterselskaper og tilknyttede selskaper Note 12 Øvrige finansielle anleggsmidler Note 13 Fordringer Note 14 Bankinnskudd, kontanter og lignend Statkraft Energi AS inngår i et konsern med totalt 23 selskaper. Morselskap: Statkraft AS; Statkraft Energi AS har 4 datterselskaper. Se konsernrelasjoner. Ledelse/administrasjon. Daglig leder Hilde Bakken (f 1966) Styrets leder Christian Wilhelm Rynning-Tønnesen (f 1959

Statkraft rapporterer årlig på ulike temaer knyttet til samfunnsansvar. Rapporteringen følger i hovedsak konsernets regnskapsprinsipper for behandling av datterselskaper, deleide kraftverk og tilknyttede selskaper. Data innhentes fra alle selskaper der Statkraft er majoritetseier, og disse dataene er tatt inn i regnskapet i sin helhet Et datterselskap er innen selskapsretten et selskap som er stiftet, eid og/eller kontrollert av et annet selskap («morselskapet»). Morselskapet, eller holdingselskapet, eier en del av aksjekapitalen, normalt over 50 %, så holdingselskapet kan sikre en bestemmende innflytelse over datterselskapet Statkraft rapporterer årlig på ulike temaer knyttet til samfunnsansvar. Rapporteringen følger i hovedsak konsernets regnskapsprinsipper for behandling av datterselskaper, deleide kraftverk og tilknyttede selskaper

Statkraft i minus etter milliardtap på vindkraft. Kraftkjempen Statkraft går kraftig i minus i første kvartal. En av årsakene er nedskrivninger av vindkraft i Norge og Sverige med 2,6 milliarder kroner etter fallende kraftpriser Statkraft Sf inngår i et konsern med totalt 23 selskaper. Statkraft Sf har 1 datterselskaper. Se konsernrelasjoner. Ledelse/administrasjon. Daglig leder Christian Wilhelm Rynning-Tønnesen (f 1959) Styrets leder Thorhild Widvey (f 1956) Kilde: Brønnøysundregistrene. Vis alle roller Statkraft Sverige AB og Statkraft Financial Energy er heleide datterselskaper i Statkraft-konsernet. Statkraft er i dag det fjerde største energiselskapet i Sverige, og eier og driver 55 vannkraftverk

Kontakt oss Statkraft

Statkraft eier en rekke datterselskap med virksomhet og/eller hovedkontor i Norge. I tillegg har Statkraft eierandeler i flere tilknyttede selskap med tilholdssted i Norge. Her kan du lese mer om Statkrafts mest vesentlige datterselskaper i Norge: Statkraft Energi (100 %) Statkraft Energi AS er heleid av Statkraft AS Kraftselskapet Statkraft la torsdag morgen frem resultater for første kvartal. Av den ferske rapporten går det frem at selskapet fikk et underskudd på 840 millioner kroner i årets tre første måneder, mot et resultat før skatt på 7,3 milliarder i samme kvartal i fjor Statkraft, Celsa og Mo Industripark as har inngått en intensjonsavtale om å etablere en verdikjede for grønt hydrogen til industriell bruk. Målet er å erstatte fossil energi med hydrogen basert på elektrolyse og produsere verdens mest klimavennlige armeringsstål. Hydrogen Hub Mo Statkraft, Celsa og Mo Industripark AS skal samarbeide om å etablere «Hydrogen Hub Mo», [ Statoil og Statkraft sparte tilsammen 1,2 milliarder kroner i skatt til Norge i fjor, sammenlignet med at internbankenes resultat ville ha blitt skattlagt med 28 prosent her hjemme. Internbankene er heleide datterselskaper i Belgia under navnene Statoil Coordination Center NV og Statkraft Treasury Centre SA Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 3400 ansatte i 16 land. Vi er opptatt av deg som student, som nyutdannet og som erfaren, rekrutterer årlig til våre sommerjobber, tverrfaglige sommerprosjekt og traineestillinger i Statkrafts internasjonale traineeprogram

Statkraft AS - 987059699 - Oslo - Se Regnskap, Roller og me

 1. (Oslo, 22. juni 2005) Adm. direktør Gunn Wærsted og rådgiver Olav Fjell ble på ordinært foretaksmøte i Statkraft SF i dag valgt som nye styremedlemmer i Statkraft SF og Statkraft AS. De overtar etter Rebecca Selvik og Erik Nygaard som trer ut av styret
 2. π Statkraft har ambisjoner om ytterligere vekst innen fjern- varme, og via hel- og deleide datterselskaper søker Statkraft om konsesjon for både utvidelse av eksisterende fjernvarmenett og bygging av nye. Fjernvarme Fjernvarme er et eget energisystem og en naturlig del av energiforsyningen i byer og tettsteder. Statkraft e
 3. STATKRAFT KONSERN REGNSKAP SAMFUNNSANSVAR AS Balanse Statkraft AS morselskap Beløp i mill. kroner Note 31.12.2016 31.12.2015 EIENDELER Utsatt skattefordel 9 790 1 245 Varige driftsmidler 10 300 319 Investering i datterselskap, tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet 11 78 017 101 019 Derivater 19, 22 48 110 Øvrige finansielle anleggsmidler 12, 22 20 824 19 14
 4. Statkraft og Ferroglobe Mangan Norge AS har inngått en ny langsiktig industrikraftavtale for perioden 2021 til 2030. Leveransen er totalt på 4,4 TWh, med årlige leveranser på omlag 0,44 TWh. Kontrakten vil bidra til forsyning av kraft til Ferroglobes manganverk i Mo i Rana og avløser kontrakten Statkraft og Ferroglobe inngikk i 2005. Ferroglobe Mangan [
 5. STATKRAFT AS SAMFUNNSANSVAR Ambisjoner og mål for samfunnsansvar - vesentligste aspekter Alle aspekter ved samfunnsansvar er viktige for Statkraft. I 2015 gjennomførte Statkraft en vesentlighetsanalyse der formålet var å identifisere de vesentligste aspektene innenfor samfunnsansvar for selskapet
 6. Statkraft får tilgang til en prosjektportefølje på 6 GW både i Europa og Sør-Amerika, Transaksjonen innebærer kjøp av samtlige aksjer i Solarcentury Holdings og dets datterselskaper. De tidligere hovedaksjonærene i selskapet var Scottish Equity Partners, VantagePoint Capital Partners, Zouk Capital, og Grupo Ecos
 7. § 1. Formål. Formålet med loven er å regulere enkelte forhold som oppstår ved overføring av Statkraft SFs virksomhet til et underliggende aksjeselskap med datterselskaper

Statkraft har i dag mange datterselskaper, så det vil ikke være en ny konstruksjon sånn sett, sier Astrup. Han understreker at denne skissen ikke nødvendigvis blir Høyres endelige løsning, men at den viser retningen partiet tenker Lov om omorganisering av Statkraft SF: Ot.prp.nr.63 (2003-2004), Innst.O.nr.99 (2003-2004) og Besl.O.nr.102 (2003-2004). Odels- og lagtingsvedtak hhv. 14. regulere enkelte forhold som oppstår ved overføring av Statkraft SFs virksomhet til et underliggende aksjeselskap med datterselskaper Statkraft Varme AS inngår i et konsern med totalt 23 selskaper. Morselskap: Statkraft Energi AS; Statkraft Varme AS har 1 datterselskaper. Se konsernrelasjoner. Ledelse/administrasjon. Daglig leder Svein Ove Slinde (f 1967) Styrets leder Hilde Bakken (f 1966) Kilde: Brønnøysundregistrene Lov om omorganisering av Statkraft SF § 1. Formål. Formålet med loven er å regulere enkelte forhold som oppstår ved overføring av Statkraft SFs virksomhet til et underliggende aksjeselskap med datterselskaper

Nortura | Gilde klatrer på bærekraft-indeks

Statkraft - Wikipedi

Internbankenes oppgaver er blant annet å låne ut penger til andre datterselskaper i konsernet. Undergraver velferden. 2012-regnskapene viser at Stoltenberg i fjor gikk glipp av 1 milliard kroner i skatt fra Statkraft og Statoil. Så mye ville skatten ha økt for internbankene med norsk skattesats på 28 prosent og alt annet likt Statkraft rapporterer jevnlig på relevante temaer knyttet til samfunnsansvar. Rapporteringen følger i hovedsak konsernets regnskapsprinsipper for behandling av datterselskaper, deleide kraftverk og tilknyttede selskaper

krav om kjønnsfordeling i styrene i datterselskaper og i selskaper. der Statkraft har større eierinteresser. Statkraft ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø, og fremmer. likebehandling ved rekruttering og i personalpolitikken. Statkraftkonsernet. har medarbeidere fra over 20 land, og det legges Internkontroll er en sentral del av god risikostyring, og Statkraft arbeider målrettet med å videreutvikle internkontrollen. Det overordnede styringssystemet The Statkraft Way definerer konsernets retningslinjer og bidrar til et godt kontrollmiljø for å oppfylle ledelsens mål. Krav til internkontroll er innarbeidet i fagområdene HMS, etikk, IKT, samfunnsansvar og finansiell.

Solarcentury - statkraft

BKK er det største energiselskapet på Vestlandet og en av Norges største distributører av elektrisk energi. BKK-konsernets hovedaktiviteter er produksjon, omsetning og transport av elektrisk kraft. I tilknytning til hovedaktivitetene selges også rådgivings- og entreprenørtjenester Statkraft aS konSern EnhEt 2008 2008 2007 2007 2006 2006 2005 2005. fra resultatregnskapet. trondheim energi og skagerak energi inngår som datterselskaper. i konsernet. π i sverige har statkraft vært til stede som markedsaktør siden. 1996 og med egen kraftproduksjon siden 2005. i1998 ble Etablering av minstevannføringsarrangement ved Dragstsjøen (0,1 m3/s), Hyttfossen (1,4 m3/s), Hegset (1,5 m3/s) og Håen dam (0,5 m3/s) i Sør- Trøndelag. Hensikt er å oppfylle krav i konsesjon og sikre nøyaktig minstevannføring av hensyn til økologi og økonomi. Alle tappearrangementene skal plasseres i eksisterende bygningsmasse hvilket gjør oppdraget ekstra faglig spennende og.

Equinor (OSE: EQNR, NYSE: STO) (Statoil til 2018, StatoilHydro fra 2007 til 2009) er et norsk børsnotert olje- og gasselskap. Den norske stat er hovedaksjonær med en eierandel på 67 prosent som forvaltes av Olje- og energidepartementet. I tillegg eier Folketrygdfondet 3,45 prosent av aksjene, noe som gjør at den norske stat sin samlede eierandel i Equinor er på 70,5 prosent Statkraft Energi AS Avd Adm Korgen/Røssåga Kraftverk inngår i et konsern med totalt 23 selskaper. Morselskap: Statkraft AS; Statkraft Energi AS Avd Adm Korgen/Røssåga Kraftverk har 4 datterselskaper Mo Industripark er det ledende industrielle miljøet i Nord-Norge. Sterke kompetansemiljøer og en avansert infrastruktur er blant faktorer som har lagt grunnlag for det livskraftige næringslivet i industriparken Statkraft Energi AS skal eie alle aksjene i øvrige datterselskaper. I 2005 skal styret fortsette omorganiseringen. Administrerende direktør Bård Mikkelsen i Statkraft SF blir administrerende direktør også i Statkraft AS Statkraft, TrønderEnergi og Nordic Wind Power DA går sammen om å bygge Europas største landbaserte vindkraftanlegg i Midt-Norge. Omlag 11 milliarder kroner skal investeres i seks vindparker på til sammen 1000 MW. Johs. J. Syltern er en viktig samarbeidspartner

Statkraft er eksponert for renterisiko gjennom fremmedfinansieringen og inntektene fra nettvirksomheten. Konsernet er eksponert for valutarisiko gjennom: Integrasjonen mellom det nordiske og det kontinentale kraftmarkedet; Konsernets krafthandel i euro; Finansiering; Andre kontantstrømmer knyttet til utenlandske datterselskaper og tilknyttede. Vi har et system for internkontroll over finansiell rapportering som skal bidra til pålitelig og rettidig finansiell informasjon i Statkrafts månedlige, kvartalsvise og årlige rapporter. Vi baserer arbeidet med internkontroll over finansiell rapportering på COSO-rammeverkene for internkontroll, som utgis av Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission

Statkraft følger derfor den teknologiske utviklingen tett for å kunne avdekke og utnytte potensielle forretningsmuligheter, samt håndtere potensielle trusler for å unngå tap. Tilpasning i vedlikeholdsinvesteringene og driftsfilosofien i tråd med det nye risikobildet vil bli viktig fremover for å opprettholde verdien av Statkrafts eiendeler på tross av lavere kraftpriser Statkraft-utbyttet økte i fjor til 8,5 milliarder kroner, fra rundt seks milliarder året før. - Sammenslåingen med Eidsiva Energi med Hafslund E-COs datterselskaper vil gi sterke kompetansemiljøer med gode forutsetninger for videreutvikling av virksomhetene Statkraft AS (Statkraft) består av Statkraft AS med datterselskaper. Statkraft AS er et norsk aksjeselskap, stiftet og hjemmehørende i Norge. Statkraft AS er heleid av Statkraft SF, som igjen er heleid av den norske stat, gjennom den Nærings- og handelsdepartementet Statkraft Varme er fjernvarmevirksomheten iStatkraft. Vår målsetting er å ha en miljøriktig, konkurransedyktig og fleksibel TrønderEnergi er organisert som et konsern med TrønderEnergi AS som morselskap og en rekke datterselskaper. Konsernet har fem forretningsområder: FO Produksjon, FO Ny fornybar, FO Handel, FO Kunde.

Utenlandske datterselskaper regnes om etter dagskursmetoden. Det vil si at balanseposter er omregnet til kurs per 31.12, og resultatregnskapet er omregnet etter gjennomsnittskurser for året. Omregningsdifferanser føres mot egenkapitalen. Deleide kraftverk. Kraftverk med delt eierskap, det vil si verk Statkraft driver, men der andre e Nordisk Regnskapstjenestesenter (RTS) i Statkraft fører regnskapene for alle norske og svenske datterselskaper i konsernet. I tillegg skannes inngående fakturer for selskapene i Norge, Sverige og UK. RTS har også et konsernansvar for andre regnskapssentre i utlandet. Senteret er delt i tre team; Inngående fakturaer, Team Norge og Team Sverige Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Norge AS.. Statkraft søker Regnskaonsulent til sitt Nordiske Regnskapstjenestesenter. Senteret har ansvar for å føre regnskapene for alle norske og svenske datterselskaper i konsernet og er delt inn i tre team; Team Norge, Team Sverige og Inngående fakturaer

Våre kraftverk Statkraft

Statkraft Energi AS avd Eresfjord Settefiskanlegg. Org nr : 974 796 171 : Juridisk selskapsnavn : Statkraft Energi AS avd Eresfjord Settefiskanleg Statkraft er eksponert for renterisiko gjennom fremmedfinansieringen og inntektene fra nettvirksomheten. Konsernet er eksponert for valutarisiko gjennom integrasjonen mellom det nordiske og det kontinentale kraftmarkedet, konsernets krafthandel i euro og andre valutaer, finansiering samt andre kontantstrømmer knyttet til utenlandske datterselskaper og tilknyttede selskaper Statkraft kjøper opp solenergiselskapet Solarcentury. Det opplyser selskapene gjennom en pressemelding mandag. Statkraft betaler 117,7 millioner britiske pund, rundt 1,45 milliarder norske kroner, for det britiske energiselskapet. Gjennom oppkjøpet vil Statkraft få tilgang til en prosjektportefølje på 6 gigawatt i Europa og Sør-Amerika Statkraft har i 2005 vist stor evne til å videreutvikle konsernet i tråd med vedtatte strategier og mål. For å fortsette dette arbeidet er Statkraft avhengig av en solid finansiell plattform. Styret er derfor opptatt av at utbyttenivået settes slik at en rimelig del av overskuddet kan reinvesteres i virksomheten Ved omorganiseringen av Statkraft til aksjeselskap 1. oktober 2004, ble det alt vesentlige av virksomheten i Statkraft SF overført til datterselskapet Statkraft AS og underliggende datterselskaper. Overføringen omfattet vel 96 prosent av verdiene i Statkraft SF

Organisasjon Statkraft

Konsernet Statkraft SFs resultat for første kvartal 2006 ble 4,1 milliarder kroner før skatt, 1,5 milliarder kroner bedre enn i første kvartal i fjor. Resultatet etter skatt ble 2,9 milliarder kroner, en økning på 1,1 milliard kroner tilsvarende 62 prosent MIP energi Avdelingen drifter viktige infrastrukturleveranser innenfor vann- og gassdistribusjon, fjernvarme og kraftproduksjon. Vannverk Kraftproduksjon Gassdistribusjon Øvrige produkter og tjenester Kontaktinfo MIP energi MIP Energi har 3 ingeniører og 11 operatører som dekker fagområdene prosess, mekanisk, elektro og automasjon som drifter viktige infrastrukturleveranser innenfor vann.

Statkraft har i perioden 2000-2014 mottatt 402,7 millioner kroner i utbytte, direkte og gjennom datterselskaper. BKK har i samme periode fått utbetalt 270 millioner kroner i utbytte. Norfunds andel av utbyttet fra HPL er på 209,3 millioner kroner Når Statkraft må selge sin eierandel på 20 prosent i E-CO og 49 prosent i HEAS til en uavhengig tredjepart, blir det minst en betydelig aktør mer i Sør-Norge som kan konkurrere med Statkraft. Agder Energi er Norges tredje største energikonsern med 16 heleide datterselskaper. Arkivnyheter Energi

www.statkraft.com.pe ANNUAL REPORT 2014-4-LETTER FROM THE SENIOR VICE PRESIDENT FOR SOUTH AMERICA Dear shareholders, It is with great pleasure that I present the annual report and financial statements of Statkraft Perú S.A om omorganisering av Statkraft SF. I § 1 Formål. Formålet med loven er å regulere enkelte forhold som oppstår ved overføring av Statkraft SFs virksomhet til et underliggende aksjeselskap med datterselskaper. § 2 Overføring av eiendeler, forpliktelser mv Statkraft Energi AS har i 2010 inngått langsiktige kontrakter med. Elkem, Norske Skog og Finnfjord Smelteverk. Samlet utgjør disse. avtalene et årlig volum på 3 TWh. Ved inngangen til 2011 har. Statkraft Energi AS en kontraktsportefølje på cirka 14 TWh per år på. langsiktige kraftavtaler. Dette kommer i tillegg til energiserviceavtaler.

Kontraktsforlengelse ved prestisjeprosjekt i Albania

Kontantstrømoppstilling Statkraft AS morselska

Sverige Statkraft

Norske statsselskaper slanker skatten i Belgi

Statkraft kjøper Solarcentury - Energiteknik

Lov om omorganisering av Statkraft SF - - Lovdat

 • Solenergi fakta.
 • Bastogne ww2.
 • God morgon på franska.
 • V75 startlista.
 • Doppelniere bilder.
 • Nettverkskabel cat6.
 • Stone island bergen.
 • Maritim hotel kaiserhof heringsdorf heringsdorf.
 • Vitensenteret i tromsø.
 • Agenda rådgivning.
 • Hochzeitslocation hildesheim.
 • Flurstücksverzeichnis.
 • Leie lokale kalbakken.
 • 50plus.
 • Super mario bros emulator.
 • Bike race spill.
 • Skjære filet av kveite.
 • The fault in our stars miljø.
 • Phi phi o'hara jaremi carey.
 • Grimstad fotpleie.
 • Ærfuglene.
 • Wohnungen salzburg.
 • Odds ratio prosent.
 • Willys jeep club schweiz.
 • Utrikesdepartementet postadress.
 • Aboriginal deutsch.
 • Tannleger i alta.
 • Seniordans, youtube.
 • Vern for eldre.
 • Fødselsforberedende kurs på nett.
 • Fiolin barn oslo.
 • Ausländerbehörde biedenkopf öffnungszeiten.
 • Maxim sportsdrikk.
 • Prins joachim bryllup.
 • Heide simonis.
 • Brukt lastebilkran.
 • Byplan harstad.
 • Ncis sesong 14 norge.
 • Day spa schwarzwald.
 • Ørret holdbarhet.
 • Mz merseburg facebook.