Home

E konsultasjon frikort

- tjenester.helsenorge.n

 1. Frikort og egenandeler. Registrerte egenandeler og frikortstatus. Bytte fastlege. Finn og bytt fastlege, eller stå på venteliste. Sykdom og kritisk info. Viktige opplysninger til helsepersonell. Dokumenter. Egne dokumenter lagret på Helsenorge. Donorkort. Digitalt donorkort for organdonasjon
 2. Bakgrunn. E-konsultasjon er i denne undersøkelsen en elektronisk legetime der kommunikasjonen mellom pasient og fastlege skjer skriftlig (og asynkront) via helsenorge.no. E-konsultasjon skal brukes ved kjente tilstander hos pasienten, og ikke til øyeblikkelig hjelp
 3. Frikort og e-konsultasjon » Kosthold, kropp, trening og sport » Kropp og helse.
 4. E-konsultasjon besvares så raskt som mulig og prises etter når på døgnet eller hvilken ukedag de blir besvart og ikke etter når de blir mottatt (se prislisten). Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Når du mottar frikort, slipper du å betale egenandeler for resten av kalenderåret
 5. E-konsultasjon: 155 kr: Hvor mye du må betale i egenandel for medisiner på blå resept avhenger av hvilken medisin det er. Dette inngår i egenandelstak 2. Dersom du har frikort, må du selv betale mellomlegget mellom det som tannlege/tannpleier krever og det beløpet folketrygden dekker
 6. Kortet er tilgjengelig elektronisk og du trenger ikke bestille nytt frikort hvis du allerede har fått et frikort. Dersom du lurer på om du har fått frikort kan du logge deg inn for å sjekke. Frikortet er tilgjengelig for arbeidsgiver med en gang det tildeles. Når en ny arbeidsgiver henter frikortet, får du beskjed på e-post eller SMS

Legen din, eller senteret hvor du går til behandling, plikter å opplyse om hvilke takster som ikke blir dekket av frikort, slik at du kan beregne hvor mye du skal betale for en konsultasjon, både med og uten frikort E-resept betyr elektronisk resept. Her kan du se dine og dine barns resepter

Helsenorge har kvalitetssikret informasjon om helse, sykdom og rettigheter, og digitale tjenester som bytt fastlege, e-resepter og kjernejournal Den som har fått frikort for helsetjenester har selv ansvaret for å vise frem frikortet. for eksempel når det er avtalt time for konsultasjon. Tilsvarende søk benyttes i kontroll av refusjonskravene hos Helfo. Kontakt din EPJ-leverandør Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Når du viser frikortet, slipper du å betale egenandeler for resten av kalenderåret. I 2020 er beløpet 2.460 kroner for frikort tak 1 som omhandler behandling av lege, psykolog, poliklinikk på sykehus, røntgeninstitutt, pasientreiser samt medisiner, næringsmidler og medisinsk utstyr på blå resept E-konsultasjon brukes som nettbasert oppfølging av helseproblemer, for eksempel oppfølging under sykemeldinger, justering av behandling, gi henvisninger eller informasjon. Pasienter som har rett til frikort bruker tjenesten mye. Dette bør administreres på en fornuftig måte E-konsultasjon er en konsultasjon som foregår skriftlig. Konsultasjonen koster det samme som en vanlig konsultasjon på legekontoret og egenandelen kvalifiserer for frikort. Den egner seg best for oppfølging av kjente og avgrensede problemstillinger

Bruk av e-konsultasjon mellom pasient og fastlege

 1. Egenandelen ved digital dialog (e-konsultasjon) vil telle til frikort, og vil være gratis dersom du har frikort, på samme måte som egenandelen ved fremmøte-konsultasjoner. Det vil vanligvis bli sendt ut giro ved besvarelse av digital dialog (e-konsultasjon) etter offentlig regulert avtale
 2. Egenandelen ved eKonsultasjon vil telle til frikort, og vil være gratis for pasienter med frikort, helt lik egenandelen ved fremmøte-konsultasjoner. Pasienten har mulighet for å komme innom kontoret og betale for e-konsultasjon innen 7 dager. Deretter vil det bli sendt giro med påfølgende gebyr
 3. Konsultasjon hos allmennlege: 155 (Det er samme pris for video-konsultasjon og skriftlig e-konsultasjon, som for fremmøte på legekontoret.) Konsultasjon hos spesialist i allmennmedisin: 204 (Det er samme pris for video-konsultasjon og skriftlig e-konsultasjon, som for fremmøte på legekontoret.
 4. Konsultasjon hos legen koster i utgangspunktet 152 kroner - men er legen din tilfeldigvis spesialist, tilkommer et tillegg på 49 kroner, som du kan se i øvre del av prislisten. har du nådd noe som helsevesenet kaller egenandelstak - og du får da automatisk et frikort i posten
 5. e-Portal. I e-Portal kan du gjøre timeavtaler, fornye faste medisiner, kontakte kontoret eller gjennomføre en e-Konsultasjon med fastlegen. Alle legene tilbyr også telefon- og videokonsultasjon. Det er også hit fastlegen sender deg brev med svar på ulike undersøkelser
Solvang Legesenter

E-konsultasjon; Helsesekretærer; Søk. Søk etter: E-konsultasjon. Kontakt. Telefon 33 30 19 00. E-post: resepsjon@atlasmedica.no. Åpningstider. Mandag til torsdag: 08:00 - 15:30. Fredag: 08:15 - 15:00. Adresse. Atlas Medica Gauterødveien 6B 3154 Tolvsrød (Olsrød Park) Nyttige linker. Bytte fastlege Frikort og egenandeler Refusjon og. Det gis også fritak for å betale egenandel dersom pasienten fremviser frikort for egenandelstak 2. Det er du som er fysioterapeut som skal vurdere om pasienten har rettigheter etter reglene om honorartakst. Du må kunne dokumentere dine vurderinger, og pasientjournalen skal inneholde alle opplysninger som er relevante og nødvendige Vi har begynt å legge ut timebøker for online timebestilling. Det vil være mulig å booke e-konsultasjon hvis det er noe du lurer på, men ikke trenger å komme på time for. Dette er ikke mulig ved behov for sykemeldinger. Det er samme pris på konsultasjon ved oppmøte og e-konsultasjon. Har du frikort, er det gratis

Frikort og e-konsultasjon - Kropp og helse - Kvinneguiden

Elektronisk konsultasjon og video konsultasjon med legen koster det samme som en vanlig konsultasjon hos legen, les mer informasjon på www.helsenorge.no H ar du FRIKORT eller barnet er under 16 år er konsultasjon gratis. - Timebestilling: Nå har alle muligheten til å bestille time via vår hjemmeside og slippe ventetid på telefon Egenandeler som inngår i frikort fra 6.7.2020: Konsultasjon og e-konsultasjon lege allmennmedisin* Tillegg dersom konsultasjon over 20 minutter. 160. 10. 10 kroner belastes for hvert 15.minutt etter 20 minutters konsultasjonstid: Konsultasjon og e-konsultasjon spesialist allmennmedisin* Tillegg dersom konsultasjon over 20 minutter: 212. 10 Frikort egenandelstak 1 ble automatisert i 2010, og frikort egenandelstak 2 i 2017. Etter at begge frikortordningene ble fullautomatisert ble det i 2017 sendt ut 1,6 millioner frikort. I egenandelstak 1 inngår egenandeler fra lege, psykolog, poliklinikk (sykehus), røntgeninstitutt, pasientreiser, medisiner og utstyr på blå resept e-Konsultasjon kan brukes til • utdypende spørsmål i et utredning-eller behandlingsforløp • tilbakemelding om forløp, f eks effekt av gjennomført behandlingsendring • avklare enkle problemstillinger, som erstatning for en konsultasjon Men kan: • medføre fare om pasienten forventer hurtig aksjon på uoversiktlige problemstillinge

Fastlegen - Prisliste - Solbergmoen legehu

Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over ett visst beløp i egenandeler. E-KONSULTASJON: Alle legene på Fagerstrand legesenter tilbyr mulighet for e-konsultasjon. E-konsultasjon er gjennomføringen av en legetime gjennom digitale kanaler Hvis man har frikort, må man ikke betale for e-konsultasjon på helsenorge da? Hvis man skal kontakte fastlegen? Anonymkode: a6c26...e97 Gå til innhold. Kropp og helse; Meny . Forside Siste innlegg Regler Blogger Ubesvarte tråder Temaoversikt Familie, samliv og seksualitet Når du har fått frikort, slipper du å betale egenandeler for helsetjenester resten av kalenderåret. Egenandel er det du selv betaler for behandling hos for eksempel fastlege eller psykolog. Du får frikort når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Du må selv betale de utgiftene som ikke er godkjente egenandeler Takst 3, 4a1, 4b1 og 4e kan også benyttes ved telefonkonsultasjon og e-konsultasjon i forbindelse med utbrudd av SARS-CoV-2-viruset frem til 1. juli 2021. Det vises til merknad B9 der forhold knyttet til e-konsultasjon spesifiseres nærmere. Merknad B E-konsultasjon og sykmelding Hei, Arbeids- og velferdsdirektoratet er blitt gjort oppmerksomme på deres praksis, når det gjelder skriving av sykmeldinger over nett. Konsultasjonen koster det samme som en vanlig konsultasjon på legekontoret og egenandelen kvalifiserer for frikort

Egenandelstak 1 og egenandelstak 2 - Smarte Penge

Del frikortet på flere arbeidsgivere - Skatteetate

Konsultasjonstid . I allmennpraksis er ofte problemstillinger uavklarte når pasienten kommer til oppsatt time. I en travel allmennpraksis kan mye skje underveis og vi må av den grunn prioritere akutt sykdom og skade Konsultasjon/er. Vanllig konsultasjon foregår kun etter timebestilling, i ordinær kontortid. E-konsultasjon (krever BankId. Samme pris som vanlig konsultasjon. Kan være kostnadfritt for pasienter med frikort og barn under 16 år) Video-konsultasjon: avtale på forhånd for tidspunkt. Samme pris som vanlig konsultasjon Start e-konsultasjon; Kontakt legekontoret; Forny resept; Bestill time Les meir om desse fire tenestane på helsenorge.no. Frikort Informasjon om frikort. Frikort for eigendelstak 2 er automatisert frå 1. januar 2017. Frå denne datoen slepp du å søke om frikort for helsetenester 3) Sett opp time i legens timebok, forespør resept eller e-konsultasjon ved behov for råd eller beskjeder til legen. (E-konsultasjon er gratis for gravide, barn og med frikort, konsultasjonskostnad frem til frikortgrensen Ved e-konsultasjon kan fastlegen vurdere ulike situasjoner og det kan foregå en elektronisk dialog fra lege til pasient. Dette koster det samme som en ordinær legetime men dekkes av frikort dersom pasienten har dette. Det oppfordres til å bruke tjenestene for å unngå lang ventetid på telefon

5 vanlige spørsmål om betaling for legetim

Fra 15. mars og frem til 1. september har Stortinget vedtatt ved forskrift at telefonkonsultasjon, e-konsultasjon eller videokonsultasjon med lege får samme egenandel som vanlig legetime (154,- for ikke-spesialist, 204,- for spesialist). Denne egenandelen inngår i frikortgrunnlaget, og dekkes av frikort. Fakturagebyr på 59,- kan tilkomme Konsultasjon hos spesialist i allmennmedisin 201 kr; Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgiving 68 kr; Tillegg for taking og innsending av prøver på lab. 54 kr; Annet: Omfattes ikke av frikortordningen. Du må betale for dette selv om du har frikort. Førerkortattest 650 kr. Tilleggserklæring for diabetikere 150kr; E-konsultasjon 152 k Egenandelene er bestemt av helsemyndighetene og registreres på egenandelstak 2. For 2020 er frikort egenandelstak 2 på 2176,-. Fysioterapeut Første konsultasjon: 316,- Oppfølgende konsultasjon: fra 171,- Manuellterapeut Første konsultasjon: 359,- Oppfølgende konsultasjon: fra 237,- Følgende personer betaler ikke egenandel: barn under 16 år godkjent yrkesskade fra NAV (gjelder.

E-resept og mine resepter - helsenorge

Pris: Som vanlig konsultasjon + egenandel for vaksinen, unntatt pasienter med frikort. Husk å avbestille timen om du skulle bli syk! Ikke oppsøk legekontoret med forkjølelsessymptomer, feber, osv. Hold avstand til andre når du venter på din time! Aksdal legesenter frikort tak 2 Etter man har betalt totalt 2176,- (året 2020) for behandling hos terapeut som har avtale med kommunen, vil man automatisk få tilsendt frikort. Fra man mottar frikortet vil ytterligere behandling være gratis ut kalenderåret, gitt at man går til terapeut med avtale Frikort. Mine vaksiner. Selvbetjening. Bestille time, fornye resepter på faste medikamenter, e-konsultasjon. Logg inn her eller les mer om brukeropprettelse i menyen over. Logg på ePortal her. Åpningstider. Åpent i luka: Mandag-fredag 08.30-11.30 og 13.00-15.00. Telefonhenvendelser Automatisk frikort er innført fra 1. juni 2010. Egenandeler: Konsultasjon hos allmennlege 155 kr; Konsultasjon hos allmennlege, spesialist i allmennmedisin 204 kr; E-konsultasjon hos allmennlege 155 kr; E-konsultasjon hos allmennlege, spesialist i allmennmedisin 204 kr; Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgiving v/fremmøte, bud 56 kr Frikort, barn og gravide er gratis. Øvrige kr 160-250. Tillegg for prosedyrer og utstyr. Legesenteret har alle platformer til alternativt oppmøte til konsultasjon: E-dialog; E-konsultasjon; E-resept; Videokonsultasjon ; Telefon; Legesenteret har fax for den som måtte trenge det :

Video: Helsenorge - din helse på nett - helsenorge

Egenandelstak for helsetjenester - Helf

Bestill time, e-konsultasjon, forny resepter og les brev fra din fastlege. If you need an interpreter at the doctor's appointment, please call 77 60 69 10 for an appointment. Logg inn her. Logg på ePortal he Slik betaling kreves også av pasienter som er fritatt for betaling av egenandel (barn < 16 år, gravide, frikort). Åpningstider Man-tors: 08.00-11.30, 12.00-15.0

Digitalt frikort: - Nå trenger du ikke lenger dett

 1. Priser hos fastlegen gjeldende fra 1. november 2020 Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget. Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege (inkludert e-konsultasjon, videokonsultasjon og telefonkonsultasjon): 160 k
 2. Korte beskjeder, reseptforespørsler, timebestilling mv er gratis. Elektronisk KONSULTASJON med legen koster det samme som en vanlig konsultasjon hos legen, les mer informasjon på www.helsenorge.no . Har du FRIKORT eller barnet er under 16 år er konsultasjon gratis
 3. Betaling ved konsultasjon/oppmøte MauraLegesenter 2017-01-29T12:33:18+01:00 Betaling ved konsultasjon/oppmøte Du kan betale med kort (kortgebyr tilkommer) på betalingsautomaten samme dag som helsetjenesten (for eksempel legetime, blodprøvetaking eller henting av fysioterapirekvisisjon) utføres
 4. Vi ønsker ingen med luftveissymptomer på legekontoret, men har god kapasitet og ønsker at pasientene beholder legetimen og at man forsøker gjennomføre konsultasjonene sine også gjennomfører vi dem elektronisk (e-konsultasjon på HelseNorge.no eller video gjennom invitasjon fra legen)
 5. Alpha legegruppe er stengt fra og med 09/11 til og med 13/11 -2020 , på grunn av korona smitte og karentene . Lab. er også stengt .Venlligst følg opp med denne siden for videre fremgangs driften
 6. E-konsultasjon: e konsultasjon koster kr 152. Men om du har frikort, er gravid, eller det gjelder barn under 16 år så er e-konsultasjonen gratis. E-dialog er gratis

E-konsultasjon—fastlegens erfaringer, resultater av

Ofte kan det være greit å la Hvorfor mener du det? være første respons på slike utsagn. Så kan man ut fra svaret man får diskutere saken videre. Tror ikke det er så gunstig å benekte barnets opplevelse. Men man bør heller ikke bekrefte noe som ikke er tilfelle. Hva betyr det egentlig å være feit?.. Vi tilbyr videokonsultasjon for enklere problemstillinger uten behov for klinisk undersøkelse eller oppfølging av kjente tilstander. Du betaler som for en vanlig konsultasjon. Om du har frikort er det gratis å bruke. Slik fungerer det Bestill time som vanlig, men oppgi i kommentarfeltet om du ønsker video- eller telefonkonsultasjon. Så lenge koronaepedemien pågår tilbyr vi [ Automatisk frikort er innført fra 1. juni 2010. Egenandeler. Konsultasjon hos lege: kr 155,-Konsultasjon hos spesialist i allmennmedisin: kr 204,-E-konsultasjon: kr 204,-(155,- hos ikke-spesialist) Tillegg til konsultasjon (for blodprøve, celleprøve o.l.) kr 55,-Enkel pasientkontakt (sår, injeksjoner) kr 56,

Frei Legesenter

Egenandeler og frikort . Sjekk hvor mye egenandeler du har betalt og om du har fått frikort. Logg på Helsenorge Oppdaterte priser for 2020/2021 forventes å være klare i oktober. Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget. Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege På dagtid: 155,- På kveldstid, legevakt: 262,-Sykebesøk Dagtid. Enkel pasientkontakt ved telefon, sykmelding, rekvisisjon til røntgen/fysioterapi og henvisning til spesialist på gul trygdeblankett Disse må betales selv om man har frikort. Vi anbefaler å spørre under konsultasjon eller sjekke på betalingsautomaten ved tvil om det skal betales eller ikke. Bjørnsletta legesenter tilbyr nå mobilbetalingsløsning for e-konsultasjon, videokonsultasjon og telefonkonsultasjon Som student med betalt semesteravgift og som fastlegepasient hos SiO, kan du søke om refusjon for alle helseutgifter du har på mer enn 350 kr i året, så lenge de er godkjente som egenandeler (Egenandelstak 1 hos HELFO), ved at behandleren du går til har offentlig driftstilskudd

E-konsultasjon Obs: egenandel for e-konsultasjon på kr 212,- (kr 160,- hos lege uten spesialisering). Egenandelene inngår som del av egenaldelstaket for frikort. Du må være registrert pasient hos oss for å benytte deg av våre selvbetjeningssider Pris for risikogruppen 50 kr (gratis ved frikort). Pris for andre: 299 kr. - Vi oppfordrer til bruk av MUNNBIND i legesenterets lokaler. Les siste nytt. Velkommen til Lørenlegene, Hva vil du gjøre? Bestill time (både vanlig og video) Start e-konsultasjon Nettbasert skriftlig konsultasjon. Du betaler egenandel som ved vanlig legetime. NB Konsultasjon hos allmennlege, spesialist i allmennmedisin kr 155 (Ikke spesialist) og kr 204 (spesialist) E-konsultasjon hos fastlege 160 kr; Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgiving kr 56. Tillegg for taking og innsending av blodprøver kr 55. Annet: Omfattes ikke av frikortordningen. Du må betale for dette selv om du har frikort Konsultasjon-Dekkes av frikort-Konsultasjon (15min) 155,-Tillegg ved spesialist 49,-Sykebesøk-Dekkes av frikort-Sykebesøk* 209,-Tillegg ved spesialist 36,-*Av kapasitetshensyn kan syke besøk kun tilbys pasienter som bor i nærheten og ikke kan komme på konsultasjon. Prøve Barn under 16 år er gratis (nytt fra 1. januar 2010). Automatisk frikort er innført fra 1. juni 2010. Egenandeler: Konsultasjon hos allmennlege 152 kr; E-konsultasjon hos fastlege 152 kr; Konsultasjon hos allmennlege, spesialist i allmennmedisin 201 kr; Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgiving 60 k

En e-konsultasjon er gjennomføringen av en legetime gjennom digitale kanaler. Det vil være en situasjon hvor du får helsehjelp, og som kan erstatte og/eller supplere en fysisk legetime. Vanligvis må du betale en egenandel som teller med i opptjeningen til frikort for egenandelstak 1 E-konsultasjon 155 kr kommer på SMS (fakturagebyr på 59 kr kommer i tillegg, om den ikke blir betalt innen 24 t) Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer: Gynekologiske undersøkelser, enkle elastiske bind m.m 63 kr; Spirometri, EKG, rektoskopi, enkel sårskift m.m 95 kr; Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m 134 k Pasienter med frikort, gravide og barn <16 år er fritatt for egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget. Konsultasjon hos fastlege. 155 NOK. E-konsultasjon hos fastlege. 155 NOK. Tillegg hos spesialist i allmennmedisin . 49 NOK. Tillegg for taking av blodprøver og andre prøve

E-konsultasjon - Hinnatrekanten Legesente

Dersom vedtak om frikort ikke kan dokumenteres, skal det kreves egenandelsbetaling. Egenandelsbeløpet vil bli refundert av HELFO dersom bruker faktisk hadde et frikortvedtak. At man har frikort innebærer at man resten av kalenderåret ikke skal ha utgifter til egenandel for helsehjelp som omfattes av egenandelstak 1-ordningen Frikort gjelder som vanlig. For problemstillinger som det haster med og ikke kan løses via e-konsultasjon, telefon eller video bes ringe vårt sentralbord. Det vil til enhver tid være to leger på vakt for å serve pasienter som har behov for øyeblikkelig medisinsk tilsyn Normaltariff NOK: Konsultasjon hos lege: 155,-Konsultasjon hos spesialist i allmennmedisin: 204,-Tillegg til konsultasjon (for blodprøve, celleprøve o.l. Frikort: Frikort dekker konsultasjon og blodprøvetaking, men ikke forbruksmateriell som blir brukt, henvisninger, attester og uteblitt time som ikke blir avbestilt 24 timer dagen før (faktura med gebyr sendes i posten). Barn under 16 år 4.2 Egenandeler og frikort - Folketrygdloven § 5-3 Departementets vurdering er at det vil være urimelig om egenandelen pasienten må betale ved konsultasjon/ytelse som er utført av lege inngår i egenandelstak-ordningen, mens egenbetaling for konsultasjon/ytelse som er utført av annet helsepersonell ikke inngår i egenandelstaket

Tjenester

Resepter og digital dialog - Fjellsiden legesente

Vaksinen koster kr 50,- og er gratis dersom du har frikort. Vi kan nå tilby e-konsultasjon, videokonsultasjon, telefonkonsultasjon og vanlig konsultasjon (for ikke-luftveisrelaterte problemstillinger) De ulike legene har noe forskjellig tilbud som oversikten under viser Egenandeler og frikort . Sjekk hvor mye egenandeler du har betalt og Priser hos fastleger som gjelder fra 1. juli 2019 - 30. juni 2020. Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget. Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege På dagtid: 155 faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten Pris: 59,-For bestilt enkelttime som. Vi har muligheten til å ta imot e-konsultasjoner. Du må da logge inn med bank-id og velge e-konsultasjon. Du vil da kunne kommunisere med legen som i en vanlig konsultasjon. (Tjenesten koster kr. 152,- + ekspedisjonsgebyr kr. 59,- For legespesialister er taksten 212 + gebyr

Ørebekk Legesenter | HelseResponsBestill time - Piren psykologsenter

e-konsultasjon Bylegene Mos

Med frikort slipper du å betale egenandel i inneværende kalenderår. Det kan også påløpe et ekstra fast gebyr for materiell. Dersom du blir syk, og ikke kan møte til time bes du om å ta kontakt senest dagen før avtalen Etter hvert vil vi også tilby e-konsultasjon for de situasjoner der du ikke trenger å møte på legesenteret. Dette koster det samme som en konsultasjon. Frikort gjelder også for e-konsultasjoner. For å benytte tjenestene må du ha en PC, nettbrett eller en smart-mobil o Legetjenester. Kontakt fastlegen i åpningstiden, kontakt sentralbord 750 12 400 Om det haster, utenom åpningstid: ring 116117 legevakt Om det haster, i åpningstiden (kl. 0800-1600) ring 970 84 11

Priser - Her ser du priser hos legen - Si

Tingnes Legesenter Tingnesvegen 720, 2350 Nes på Hedmark. Tlf: 62 34 73 50. Øyeblikkelig hjelp: 623 53218 ( i våre åpningstider) Etter kl. 16 ringes legevakta på tlf. 116117 E-konsultasjon; Helsesekretærer; Søk. Søk etter: Kontakt. Telefon 33 30 19 00. E-post: resepsjon@atlasmedica.no. Åpningstider. Mandag til torsdag: 08:00 - 15:30. Fredag: 08:15 - 15:00 Stengt 11.30 - 12.30. Gauterødveien 6B 3154 Tolvsrød (Olsrød Park) Nyttige linker. Bytte fastlege Frikort og egenandeler Refusjon og. E-portal. Ny portal for E-kommunikasjon. Sømna legekontor tilbyr innbyggerne å kommunisere med legekontoret via Norges offisielle helseportal: www.helsenorge.no.Her kan du også se dine aktive resepter, få oversikt over egenandeler og lese rapporter fra sykehus INFLUENSAVAKSINE. VIKTIG INFORMASJON. Vi har desverre gått tom for influensavaksiner i dag 22.10. Dersom du ønsker influensavaksine kan du enten ta kontakt på c19.no eller 7157 3700 for bestilling av time til vaksinering i Braatthallen eller ta kontakt med legekontoret for bestilling av resept på vaksine som hentes på apotek For medisinske oppgaver over e-konsultasjon (råd, svar på spørsmål, attester osv) påløper det egenandel som ved en vanlig konsultasjon med mindre du har frikort. e-KONTAKT til resepsjonen: Du kan sende en sikret beskjed eller et spørsmål til vår resepsjon ved å velge e-kontakt etter at du har logget inn under selvbetjening

Egenandel hos legen - 3 av 5 må betale tillegg til

Dersom du har frikort er vaksinering gratis. Helsepersonell som trenger vaksine skal få dette dekket av arbeidsgiver. NB! Du kan også bestille timer og fornye resepter, samt sende melding til sekretær e-kontakt, eller sende e-konsultasjon til lege vi appen helsenorge.no Du er ansvarlig for å betale dine legeregninger. Når du i løpet av kalenderåret har betalt et fastsatt beløp som er grunnlag for frikort, vil du automatisk få tilsendt frikort. Dette må du vise ved konsultasjon for å slippe å betale egenandeler resten av kalenderåret. Din lege har ikke mulighet til å kreve NAV for din legeregning Ved e-konsultasjon er det mulig å benytte Vipps for betaling. SMS går ut kl 08:00 dagen etter til registrert mobilnummer og du har da 12 timer på å betale . Hvis du velger å ikke benytte Vipps mottar du vanlig faktura i posten med fakturagebyr. Hvis du har behov for akutt legetime samme dag må du ringe oss på telefon 32 77 08 00 Fastlegetjenester: Tilgjengeliggjør e-konsultasjon og reseptfornyelse for SIO. Pasientjournal: Innsyn pasientjournal blir tilgjengelig for alle i Helse Sør-Øst. Innbygger vil kunne få tilgang til både journaldokumenter og tilgangslogg med oversikt over hvem som har åpnet pasientens journal Utskriving av flere resepter under én konsultasjon, regnes som én resept Hvis legen har skrevet ut flere resepter til medlemmet under én konsultasjon, anses dette som én resept. Det har ingen betydning om legemidlene, det medisinske forbruksmateriellet og næringsmidlene er forskrevet for en eller flere sykdommer

Solbergmoen legehus - Når det haster med plaste

Dette gjelder uansett om du er barn eller har frikort. Øyeblikkelig hjelp. Fornyelse kan evt skje over e-konsultasjon. Rådfør deg med oss. Hva som ikke kan bestilles på nett: Time til 24 timers blodtrykk, spirometri, attester til politihøyskolen, øreskyll,. Frem til 1. desember er årets influensavaksiner forbeholdt helsepersonell med pasientkontakt og personer som er i risikogruppene. Koronapandemien endrer ikke anbefalingene for influensavaksinasjon. Det er de samme risikogruppene som tidligere som anbefales å ta influensavaksine. Særlig viktig er Konsultasjon. Egenandel: 375,-* inngår i frikortbeløpet. Priser for diverse attester og legeerklæringer - inngår ikke i frikortbeløpet - kortere bekreftelser: 100,-- legeattest ved samtidig konsultasjon: 150,-- legeattest uten samtidig konsultasjon: 300,- for inntil 15 minutters arbeid, deretter 300,- per 15 minutt arbeid - journalutskrift.

E-konsultasjon - Atlas Medic

Send til 2097: ALG fødselsdato, ditt navn, grad av hast (Unngå sensitiv informasjon) Se eksempel. ALG 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon. Kr. 6,- per mottatt melding Betalingsinformasjon Legene ved Dalen legesenter følger offentlige takster. Dette innebærer at pasientene betaler egenandel. Egenandelen varierer i forhold til hvilke undersøkelser som gjøres. Prislisten for legesenteret er slått opp på veggen på venterommet. Vi oppfordrer alle våre kunder til å betale med kort i vår gebyrfrie betalingsterminal. Hvis man ikke kan betale med en gang. Egenandelen for vaksinen er kr 50,- for alle i risikogruppene (gratis med frikort) Korona virus Høsten 2020: Vi forsøker å drive legekontoret mest mulig normalt. En betydelig endring for både pasientene og oss er at vi prøver å avklare mest mulig enten via skriftlig e-konsultasjon eller pr video. Begge disse tjenestene kan nås fra.

 • Danske bank prisliste.
 • Slitasje kneskål.
 • Sandefjord blad.
 • Ms bonanza fred olsen.
 • Viktige spanske setninger.
 • Zimmer münchen mieten.
 • Vannstand mjøsa.
 • Unfall zeitz facebook.
 • Eggstokk.
 • Blå agave.
 • Tina jørgensen kjæreste.
 • Liatoppen.
 • Hugendubel filialen düsseldorf.
 • Urin lukt på bad.
 • Galactus film.
 • Aktiviteter for ungdomsklubb.
 • Hansaforbundet i bergen.
 • Møbeltapetserer oslo akershus.
 • Popkoret.
 • Neuer schlachthof straubing.
 • Expressguthalle schwenningen bilder 2017.
 • Laserbehandling hår tromsø.
 • Min hyo rin filmer og tv programmer.
 • Küs preisliste.
 • Håpet på kryssord.
 • Push up pixie jeans.
 • Olav v..
 • Ostsee rostock.
 • Båstnäs bilkyrkogård adress.
 • Haben wassermann und steinbock eine chance.
 • Bjørkelangen kommune.
 • Dixie weekend bag.
 • Pioneer knutsen.
 • Vanninnhold i agurk.
 • Create pdf.
 • Exorlive øvelser.
 • Fransk flagg før revolusjonen.
 • Nachtspaziergang münchen.
 • Laika studio movies.
 • 1 live musikwunsch.
 • Helly hansen bag 50l.