Home

Institutt for lærerutdanning ntnu

Derfor har Lise Vikan Sandvik lyst på jobben som prorektor

Om - Institutt for lærerutdanning - NTNU

Institutt for lærerutdanning Dato Vår 2019 Referanse Sensorveiledning - Institutt for lærerutdanning, NTNU Emnekode Angi også fag A/fag B MGLU1103 Emnenavn Matematikk 1 (1-7) Emne 1 Semester/år Vår 2019 Emneansvarlig(e) Reidun Persdatter Ødegaard Vurderingsform Skriftlig skoleeksamen Vurderes med (stryk det som ikke passer Fant du ikke det du lette etter? Meld feil og forbedringsforslag til: NTNU Hjel Institutt for lærerutdanning Dato Høst 2019 Referanse Sensorveiledning - Institutt for lærerutdanning, NTNU Emnekode Angi også fag A/fag B MGLU1501 Emnenavn Norsk 1 (5-10) emne 1 språk og litteratur. Semester/år Høst 2019 Emneansvarlig(e) Marion Gimsøy Stavsøien Vurderingsform Digital skoleeksamen (6 timer) Vurderes me Institutt for lærerutdanning ved NTNU påpeker ofte at den er landets største. Hvis ikke landets største lærerutdanning skal ha råd å beholde kunstfagene, hvem har det da? Jeg er bekymret for kunstfagenes plass i lærerutdanningene i hele landet Hun er førsteamanuensis i yrkesfagspedagogikk ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU. Smeplass er opprørt etter at regjeringen i forrige uke presenterte sitt forslag til statsbudsjett. - De har avslørt sitt eget prosjekt gjennom en total mangel på forståelse for hva som gir kvalitet i utdanningen

Ungene må lære svømming utendørs

Tittel Sted Fra Til; Møte i utvidet ledergruppe 12.6.2017 Moholt, møterom D323: 12.06.2017 12.06.201 Oppfølgingslærer er en representant for Institutt for lærerutdanning, NTNU, og har det overordnede ansvaret for studenten gjennom praksisperioden. Praksislærer og oppfølgingslærer samarbeider om sluttvurderingen av studenten. Ved uenighet mellom partene har NTNU myndighet til å avgjøre den endelige vurderingen Institutt for lærerutdanning (ILU) ved NTNUs SU-fakultet ble opprettet 1. januar 2017. Instituttet favner NTNUs tidligere Program for lærerutdanning (PLU) ved Campus Moholt, og Fakultet for lærer- og tolkeutdanning (FLT) ved Campus Rotvoll, og er et av NTNUs største, med over 300 ansatte, derav om lag 280 ansatte i forsknings- og undervisningsstillinger. Lærerutdanning gis for trinn 1-13.

Kontakt - Institutt for lærerutdanning - NTNU

 1. Anne Charlotte Torvatn, førsteamanuensis Institutt for lærerutdanning, NTNU. Les mer. Universitetsavisa. NTNU, Høgskoleringen 1. 7491 TRONDHEIM. Tlf 73 59 53 03. Faks - tips@universitetsavisa.no. www.universitetsavisa.no. Flere saker fra Universitetsavisa. Kritisk til manglende informasjon om forsinkede retningslinjer
 2. Institutt for lærerutdanning [1297] Institutt for pedagogikk og livslang læring [1849] Institutt for psykologi [1516] Institutt for sosialantropologi [181] NTNU [19357] Publikasjoner fra Cristin - St. Olavs hospital [301] Videreutdanning: Master- og bacheloroppgaver [74] Kontakt oss | Gi tilbakemelding
 3. NTNU Institutt for lærerutdanning. På denne siden finner du referanser fra NTNU Institutt for lærerutdanning. Uttalelsene stammer fra vårt samarbeid og fra de foredragsholderne vi har hatt ute. Hvis du ønsker en utdypning, så er du alltid velkommen til å kontakte oss
 4. Blar i Institutt for lærerutdanning på dokumenttype; JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it. Blar i Institutt for lærerutdanning på dokumenttyp

NTNU Open: Institutt for lærerutdanning

Førstekonsulent HR hos NTNU - Institutt for Lærerutdanning Trondheim-området, Norge 236 forbindelser. Bli med for å knytte kontakt NTNU - Institutt for Lærerutdanning. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Rapporter denne profilen Om. Blar i Institutt for lærerutdanning på emneord; JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it. Blar i Institutt for lærerutdanning på emneor Institutt for lærerutdanning (ILU) er et av NTNUs største institutt, med om lag 280 ansatte i drift av fagenheter og sentre som ble vedtatt av styret ved NTNU 7.12.2016 (styresak 84/16). Inndeling i fagenheter skal ifølge retningslinjene gjøres ut fra faglige oppgavefellesskap

Av: Tone Pernille Østern, fagseksjonsleder for Kunstfagene, kroppsøving og idrett, Institutt for lærerutdanning, NTNU Inger Langseth . Inger Langseth er dosent i fremmedspråksdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU. Hun arbeider spesielt med digitalisering av undervisning og læring og leder NTNUs Program for digitalisering av utdanningsområdet, NTNU Drive

Ole K. Solbjørg. Ole Kristen Solbjørg er universitetslektor ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU. Han har blant annet bakgrunn som leder for Læringssenteret ved NTNU, rektors stab for utdanning og Faggruppe for kvalitetsutvikling. Han arbeider nå med digitalisering av undervisning og læring som del av NTNUs program for digitalisering av utdanningsområdet, NTNU Drive Strømme dosent ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU. Han er biolog og naturfagdidaktiker og har arbeidet mye med universitetspedagogikk og forsket på og undervist i lærerutdanning. Om kurstilbyder NTNU DRIVE. NTNU DRIVE støtter studenter, undervisere, instituttledere og studieprogramledere som vil utvikle digitale kompetanser på. Institutt for lærerutdanning, NTNU. (NTNU) Gjøvik kommune. Romain Billy. Romain Billy PhD Candidate at Norwegian University of Science and Technology (NTNU) Rosenborg. Marcin Pasinski. Marcin Pasinski Scrum and Agile enthusiast; technical leader with strong software development background Figur 2 Fakulteter ved NTNU fra 1. januar 20174 Institutt for lærerutdanning (ILU) ble opprettet under Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap gjennom en sammenslåing av Fakultet for lærer- og tolkeutdanning (FLT) og Program for lærerutdanning (PLU), som lå under Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse ved gamle NTNU - Man bør spørre seg, hvor mange timer man har til å undervise om islam i løpet av et år, og hvor mange av dem det er rimelig å vie til terror, sier Camilla Stabel Jørgensen, førsteamanuensis ved institutt for lærerutdanning på NTNU med ansvar for undervisning i Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE)

Blar i Institutt for lærerutdanning på tittel; JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it. Blar i Institutt for lærerutdanning på titte Institutt for lærerutdanning (ILU) er Norges største fagmiljø innen lærerutdanning og utdanningsforskning. Vi tilbyr praksisnære og profesjonsrettede bachelo.. Blar i Institutt for lærerutdanning på tittel Pauliina (Doctoral theses at NTNU;2019:288, Doctoral thesis, 2019) Sammendrag : Hensikten med denne avhandlingen er å bidra med kunnskap om de didaktiske og relasjonelle mulighetsrom innen trearbeid i faget kunst og håndverk som lærere i norske barneskoler er med på å skape i de. Blar i Institutt for lærerutdanning på tidsskrift; JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it. Blar i Institutt for lærerutdanning på tidsskrif Institutt for lærerutdanning (ILU) er et av NTNUs største institutt, med om lag 280 ansatte i drift av fagenheter og sentre som ble vedtatt av styret ved NTNU 7.12.2016 (styresak 84/16). Inndeling i fagenheter skal ifølge retningslinjene gjøres ut fra faglige oppgavefellesskap

Høst 2019 Institutt for lærerutdanning - NTNU

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, kortform SU-fakultetet, ved NTNU ble opprettet 1. januar 2017, som en følge av fusjonen mellom NTNU, Høgskolen i Gjøvik (nå: NTNU i Gjøvik), Høgskolen i Sør-Trøndelag og Høgskolen i Ålesund (nå: NTNU i Ålesund).. Fusjonen trådte i kraft 1. januar 2016, men aktiviteten ved de ulike enhetene fortsatte med små endringer i 2016, samtidig. Assistant Professor Institutt for lærerutdanning NTNU august 2016 - nå 3 år 3 måneder. Trondheim-området, Norge. Universitetslektor i matematikk ved institutt for lærerutdanning på NTNU Les denne saken på UiOs nettsider. Gudmundsdottir.G.B & Hatlevik, O.E (2020): I just Google it- Developing professional digital competence and preparing student teachers to exercise responsible ICT use.Nordic Journal of Comparative and International Education

Sensorveiledning Institutt for lærerutdanning, NTNU

NTNU Beta . Lacuna Matata - et beta-prosjekt for annotering. Year Term . Year . Term . HVER1006 Vernepleie som profesjon. Fall, 2019-2020 Her kan ansatte ved Institutt for lærerutdanning teste plattformen Lacuna. Sandkasse for Psykisk helse. Winter, 2019-2020. Taught by: Jørn Østvik Institutt for lærerutdanning og pedagogikk. kristin.e.bjorndal@uit.no. MV.110 B 319 +4777644274 Forskningsinteresser: Dialogpedagogikk, pedagogiske grunnlagsproblemer, filosofering med barn og ungdom, filosofi og kritisk tenkning i skolen, digital kompetanse med vekt på digital dømmekraft og danning, oppmerksomt nærvær (Mindfulness). Institutt lærerutdanning og utdanningsvitenskap (ILU) ved Fakultet for realfag og teknologi tilbyr studietilbudene praktisk-pedagogisk utdanning i realfag og naturbruk, lektorutdanning i realfag, samt videre- og etterutdanning av lærere. I tillegg til undervisning har vi også et aktivt forskningsmiljø med både nasjonale og internasjonale prosjekter Institutt for biologi (IBI) ved NTNU hører fra 1. januar 2017 inn under Fakultet for naturvitenskap.Instituttet er ansvarlig for forskning og utdanning innen biologi, og tilbyr studier på bachelor-, master- og PhD-nivå.Instituttet er lokalisert i Realfagbygget på Gløshaugen i Trondheim.. Forskningen og undervisningen ved instituttet foregår hovedsakelig innen feltene akvakultur, etologi. Universitetslektor hos NTNU Institutt for lærerutdanning. Universitetslektor hos NTNU Institutt for lærerutdanning . OsloMet - storbyuniversitetet. Vis profil Vis profilmerker Vis tilsvarende profiler. Eva Marie Brunvoll. Eva Marie Brunvoll OT- rådgiver i Haram og Sandøy/ Spesialpedagog v/ Haram vidaregåande skule

Åpningskonferanse Institutt for lærerutdanning - NTNU

 1. Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. Førsteamanuensis i KRLE ved Institutt for lærerutdanning Denne stillingen er ikke aktiv
 2. NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Førsteamanuensis i norsk/norskdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere
 3. NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Førsteamanuensis i drama/teater fagdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere
 4. NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Universitetslektor i engelsk fagdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere
 5. istrasjonen for Institutt for lærerutdanning (145681), Arbeidsgiver: NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Søknadsfrist: Avslutte
 6. Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. Instituttleder ved Institutt for lærerutdanning Denne stillingen er ikke aktiv
Language Acquisition and Language Processing (LALP) Lab

Statsbudsjettet - dødsstøtet mot kunstfagene i skole og

- Utdanningen blir brukt som en lærerfabrikk

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. Stipendiat i yrkesfag ved Institutt for lærerutdanning Denne stillingen er ikke aktiv Institutt for Petroleumsteknologi og Anvendt Geofysikk (IPT) var et institutt ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Instituttet ble etablert i 1973. Fra 1. januar 2017 inngår virksomheten i Institutt for geovitenskap og petroleum, ved Fakultet for ingeniørvitenskap Eli Smeplass Førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning, NTNU. Les mer. Utdanning. Boks 9191 Grønland. 0134 OSLO. Tlf 24 14 20 00. Faks - redaksjonen@utdanningsnytt.no. utdanningsnytt.no. Antall lesere 218 000. TNS Gallup F&M 2011. Flere saker fra Utdanning. Privatisteksamen i Oslo gjennomføres som planlagt

Utvidet ledermøte, Institutt for lærerutdanning - NTNU

Institutt for musikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim ble opprettet 1. september 2002 etter sammenslåingen av Musikkonservatoriet i Trondheim og Musikkvitenskapelig institutt. Instituttet hører inn under Det humanistiske fakultet.. Som en følge av fusjonen mellom NTNU, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Gjøvik (nå: NTNU i Gjøvik) og Høgskolen. Karen Birgitte Dille Faglig ansvarlig for praksis i GLU i NTNU, Institutt for lærerutdanning Trondheim-området, Norge 92 forbindelse

Stillingstittel: Stipendiat i kulturskoleutvikling ved Institutt for lærerutdanning (137177), Arbeidsgiver: NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Søknadsfrist: Avslutte Seniorkonsulent for Institutt for lærerutdanning, NTNU Trondheim-området, Norge 83 forbindelser. Bli med for å knytte kontakt. Institutt for lærerutdanning, NTNU. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Rapporter denne profilen; Erfaring. Seniorkonsulen

Instituttillitsvalgte for institutt for lærerutdanning, Trondheim, Norway. 245 likes · 71 talking about this. Vi er de tillitsvalgte for studentene ved institutt for lærerutdanning. Her vil du finne.. Førsteamanuensis NTNU institutt for lærerutdanning Trondheim. Kirsti Engelien. Kirsti Engelien Head of Studies at Department of Teacher Education and School Research, University of Oslo Oslo. Terese Balsnes. Terese Balsnes Kontorleder i Fjordane folkehøgskule Sogn og Fjordane.

NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Vikariat som universitetslektor i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere Stillingstittel: Førsteamanuensis i norsk/norskdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning (145965), Arbeidsgiver: NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Søknadsfrist: Avslutte Erfaringer med Korona i grunnskolen v/ Marte Blikstad-Balas, mfl, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo. Presentasjonen: Marte Blikstad-Balas sin presentasjon.pdf. Tidsrom i video: 08:30-19:30: Erfaringer med Korona i videregående skole v/ Lise Vikan Sandvik mfl, Institutt for lærerutdanning, NTNU Jesper Petersen (45), førsteamanuensis/nestleder forskning - Institutt for lærerutdanning, NTNU Stephen Dobson (57), dekan - Faculty of Education, University of Wellington New Zealand Tine Arntzen Hestbek (53), fungerende dekan - Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, NTNU NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Førsteamanuensis i KRLE ved Institutt for lærerutdanning. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. Instituttleder ved Institutt for lærerutdanning This job is no longer active Institutt for psykologi er et institutt ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Instituttet har rundt 144 ansatte (2019) og 1100 studenter; det er NTNUs største institutt og en av de to største forskningsinstitusjonene og lærestedene i psykologi i Norge ved siden av Psykologisk institutt ved UiO.. Instituttet gjennomfører forskning på en rekke av psykologiens. Master i kunsthistorie, UiO/NTNU (2005), Emneord: Studieadministrasjon, Lektorprogrammet. Publisert 6. aug. 2013 09:13 - Sist endret 16. okt. 2019 13:39. UiO > Det utdanningsvitenskapelige fakultet > Institutt for lærerutdanning og skoleforskning > Personer > Besøksadresse. Niels Henrik Abels hus Moltke Moes vei 35 0851 OSLO. Postadresse.

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) er et av tre institutter ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet. ILS er Norges ledende miljø innen fagdidaktikk, utdanningsledelse og praksisrelevant skoleforskning, og har ansvar for Norges første senter for fremragende utdanning, ProTed, som er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø • 2008-: Forsker ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo • 2004-2006: Førsteamanuensis ved Lesesenteret, Universitetet i Stavanger . Tilknyttet prosjektet Nasjonale prøver i skriving som grunnleggende ferdighet, et prosjekt i regi av Utdanningsdepartementet Institutt for lærerutdanning, NTNU. jan. 2014 - nå 6 år 7 måneder. Arbeidsoppgaver og ansvarsområder: - Ledersstøtte innen kommunikasjon for Institutt for lærerutdanning (ILU) - Kommunikasjon og nettarbeid for Institutt for lærerutdanning (ILU Ruth Grüters, førsteamanuensis ved norsk fagseksjon, Institutt for lærerutdanning, Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, NTNU Finsk skole er ikke alltid et godt forbild Her ser du en oversikt over hele kontordelen i 2.etasje ved Institutt for Bygg, anlegg og transport. Som gjest må du gå inn via resepsjonen litt til venstre på tegningen. Faggruppe Veg og samferdsel er til høyre på bildet, og du finner en mer detaljert plan lenger ned på siden

Solomon Abedom Tesfamicael - NTNUDEKOM | Skrivesenteret

Falstadsenteret, Institutt for lærerutdanning ved NTNU og Utdanningsforbundet i Trøndelag inviterer til LÆRERSEMINAR PÅ FALSTADSENTERET TIRSDAG 24. APRIL 2018. Created Date Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) utdanner barnehagelærere, lærere til alle nivåer i skolen, tegnspråktolker, tolker til offentlig sektor og kandidater innen internasjonale studier. Vi har omfattende forsknings- og utviklingsaktivitet knyttet til utdanningsområdene våre. Fakultetet samarbeider tett med praksisfelt og arbeidsliv, og har internasjonalt forsknings. Anne Berit Emstad, førsteamanuensis, Institutt for lærerutdanning, NTNU og Lise Vikan Sandvik, førsteamanuensis, Institutt for lærerutdanning, NTNU; Best å gi lærerne faglig påfyll i fellesskap The institute is a Kavli Foundation Institute since 2007, a Centre of Excellence (CoE) since 2002, and a department at the Faculty of Medicine and Health Sciences, at Norwegian University of Science and Technology (NTNU) since 2017 Institutt for lærerutdanning - NTNU. Farah - Trondheim,Trøndelag : Jeg er grunnskolelærer student Samarbeidsformer på tvers av institusjoner PS HiST auf Twitter: Onsdag 29. oktober kommer Egil NASJONALT SENTER FOR MAT, HELSE OG FYSISK AKTIVITET. - ppt. Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (Oahpaheaddjeoahpu ja pedagogihka instituhtta) har avdelinger i Tromsø og Alta, og utdanningstilbud i hele Nord-Norge - moderne og aktuelle utdanninger med relevans for dagens og morgendagens samfunn

 • Rundreiser italia.
 • Einwohnermeldeamt cham.
 • Subway meny kalorier.
 • 11.22.63 stream.
 • Stadthausstrasse winterthur geschäfte.
 • Feuerwehr datenbank.
 • Matilda 1996.
 • Komoot gutschein komplettpaket.
 • Eventyrbok dåp.
 • Djurfoder innehåll.
 • Bestnine2017.
 • Styrkebelte dame.
 • Nike fotballsko hypervenom.
 • Windows 10 join pdf files.
 • Max comunio.
 • Kristen stewart und stella maxwell.
 • Tom cruise height cm.
 • Mz merseburg facebook.
 • Hva er antibiotikaprofylakse.
 • Melhus motor og fritid bodø.
 • Maritim hotel kaiserhof heringsdorf heringsdorf.
 • Stiftelsen midt troms museum.
 • India ambassade.
 • Aok bonus app kontakt.
 • Duran duran concerts 2018.
 • Tauchshop 24.
 • Hengende oppbevaring.
 • Twilight saga summary.
 • Amtsblatt rust.
 • Audi modeller 2017.
 • Nhl season 2018/19.
 • Ringperm liten.
 • Abs shooting norge.
 • Ottoman traveller selections from the book of travels by evliya çelebi.
 • Rød puddel.
 • Loipenbericht niederösterreich.
 • Karte großbritannien und irland.
 • Pm jena.
 • Oreokake med bringebær.
 • U7 berlin bauarbeiten 2017.
 • Drømmehytta priser.