Home

Hva menes med spaltes

Laktose fordøyes ved at det spaltes i to, til glukose og galaktose, ved hjelp av enzymet laktase. Vi kan se for oss laktase som en saks som klipper laktose i to og gir glukose og galaktose. Laktose må fordøyes på denne måten for at vi skal kunne ta det opp i kroppen og bruke det som energikilde. Hva er laktoseintoleranse Spasme er en ufrivillig og vedvarende sammentrekning av glatt eller tverrstripet muskulatur. Begrepet brukes som betegnelse på forskjellige former for klonisk krampe, men mest om langvarig, seig sammentrekning av muskler, både skjelettmuskler og de glatte musklene i indre organer. Tallrike symptomer ved sykdom i indre organer skyldes spasmer i deres glatte muskulatur, blant annet ved astma. Alle utlendinger har lukka gardiner er en film om hvor jævlig og vidunderlig det er å være forelsket, samtidig som det også er en historie om vennskap, savn og kjærlighet, om selvstendighet og løsrivelse, og om det å være ungdom i Norge og verden i dag

Hva er laktoseintoleranse? - Mel

Hva er sporløs ferdsel? Publisert 10.09.2016 - Sist oppdatert 22.01.2020. Allemannsretten gir oss rett til mye, men den innebærer også noen plikter. Derfor gjør du naturen en stor tjeneste om du også plukker med deg søppel du kommer over når du er ute på tur Start studying Toleransen og pasninger. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Også helseforhold (som allergier, sykefravær, legebesøk og graviditet) og seksuelle forhold og orientering vil være sensitive opplysninger. Det samme gjelder genetiske og biometriske opplysninger, når formålet med dem er å identifisere en person. For slike sensitive personopplysninger vil det gjelde særlige regler Hva menes med konsesjonsplikt og regulering i forbindelse med eiendomsdata i en takstrapport

Det som menes med en fornybar ressurs, er at den kan produseres igjen, og at den ikke kan brukes opp. Forklar med egne ord hva som ligger i uttrykket betinget fornybar. Betinget fornybare ressurser er ressurser som fornyes hvis vi tar godt vare på dem, og forsvinne om vi har et høyt forbruk av det, for eksempel fiskebestanden og skogen Hva er service. Service kan beskrives som kundens forventninger om å bli positivt behandlet i møte med en virksomhet. Service kan også sies å være den positive differansen mellom kundens forventninger til behandling og den faktiske opplevelsen

Denne siten bruker Cookies for å optimere din opplevelse av siden. Om du aksepterer dette, klikk her for å fortsette. Hvis ikke, kan du lese vår Cookie policy her og få vite hvordan du kan blokkere eller deaktivere Cookies. Om du deaktiverer Cookies kan du oppleve at siden ikke fungerer optimalt, og det kan være du ikke får adgang til alle områder Terskelen for hva som regnes som for markedsføring er lav, og mange nyhetsbrev vil derfor falle inn i denne kategorien. De har laget en veileder der dere kan lese mer om hva som menes med for eksempel markedsføring og eksisterende kundeforhold Det gjelder særlig der avdøde hadde med seg formue inn i ekteskapet eller senere har mottatt arv eller gave (skjevdeling). om å skrive under på at gjenlevende skal få sitte i uskiftet bo, kan du kontakte NorJus for å få hjelp og råd om hva som er best for deg Hva er ESG og hvordan påvirker ESG investorer? Den nye generasjonen investorer forteller at de er mer opptatt av hvordan deres penger blir forvaltet med tanke på den etiske biten. Atomkraft gir farlig radioaktivt avfall som enten må behandles og spaltes videre eller oppbevares sikkert i titusen år

spasme - Store medisinske leksiko

 1. Hva menes med halveringstid. I medisin og biologi er halveringstid tiden det tar før konsentrasjonen av en substans, særlig et legemiddel eller et giftstoff, er halvert i blodet eller i kroppen.Dette kalles også biologisk halveringstid
 2. hva er meldeplikt. Med Bøder eller med Fængsel indtil 3 Maaneder straffes den, som undlader, uagtet det var ham muligt uden særlig Fare eller Opofrelse for ham selv eller andre, 1. efter Evne at hjælpe den, der er i øiensynlig og overhængende Livsfare, eller
 3. Med yrkeskompetanse (med vitnemål eller med fag- eller svennebrev) kan du søke på utdanninger på fagskole. Fagskole er korte og praktisk rettede utdanninger som bygger videre på den yrkesutdanningen du har. F.eks. kan en helsefagarbeider spesialisere seg innen kreftomsorg, eller en dataelektroniker kan spesialisere seg innen datasikkerhet
 4. 3.3 Hva menes med arbeidsforhold 3.4 Behandling i det året retten realiseres, brukes (innløses) eller faller bort 4 Særskilt skatteberegning 4.1 Generelt 4.2 Hvem kan kreve fordeling 4.3 Fordelingen av fordelen som grunnlag for den særskilte skatteberegningen 4.4 Formelle kra
 5. Les også: Hva har jeg krav på BFs side? Som tillitsvalgt i BF har du også krav på kurs, rådgivning og bistand. Samtidig er du forpliktet til å utøve vervet i tråd med Bibliotekarforbundets vedtekter og målprogram. Sist oppdatert: 18. juli 2018
 6. Her gir vi en innføring i hva som menes med kvalitet og kvalitetsprodukter. Det legges vekt på at når vi snakker om kvalitet, må vi ta utgangspunkt i kundens ønsker og behov. Kjell Rosland (CC BY-SA) Sist oppdatert 10.01.2019 Retningslinjer for bruk. Vis kompetansemål

Hva menes med salg? Fra gammelt av betyr «salg» betaling. Et salg betyr at kjøperen overtar et produkt mot betaling. Når vi har solgt et produkt som dekker kundens behov, har vi utført et godt salg og kunden har gjort et godt kjøp. LK06 Vis kompetansemål. Denne. istockphoto.com Fordeling betegner i en politisk sammenheng fordelingen av ressurser, spesielt inntekter og formue, i befolkningen.En fordeling er jevn hvis de fleste eier omtrent det samme, og ujevn hvis noen eier langt mer enn andre. Fordelingen kan påvirkes blant annet av markedet, skattesystemet og velferdssystemet og andre typer politiske tiltak Hva menes med billønn. Bilen er eid eller leaset av arbeidsgiver: Bilen er eid eller leaset av deg: Bilen er eid eller leaset av deg: Det gis et beregnet inntektspåslag: Du får en gitt sats per kjørte kilometer: Du mottar en gitt sum i måneden fra arbeidsgiver, som skal brukes til å dekke bilkostnadene Hei! Jeg skal analysere en sakprosa tekst, og en av tingene som jeg må få med er å peke p å hovedsynet i teksten. Men, hva menes det med hovedsynet? Kan du forklare meg det, og du kan godt gi meg et eksempel Takk på forhånd Du kan nå lime den inn andre steder (Windows med CTRL+V, Mac med CMD+V). Dessverre klarte ikke nettleseren din å kopiere lenken til utklippsbordet. Se om du ikke kan kopiere den manuelt ved å markere lenken og kopiere via meny eller tastatur (Windows med CTRL+C, Mac med CMD+C)

Med for eksempel tilhengerens tillatte totalvekt menes den maksimale totalvekten (tilhengers egenvekt + last) som er lovlig ut fra vognkortet.. Med aktuell totalvekt menes den samlede totalvekten (f.eks. bil + last) bilen har ved kontrolltidspunktet. Denne vekten må ikke sammenblandes med tillatt totalvekt som er definert ovenfor. Er kjøretøyet lovlig full-lastet, ville aktuelle totalvekt. Hva menes med nærkontakt? Koronavirus. informasjon / information / informacja. Nyhet Publisert av Kosberg, 23.03.20. Ifølge folkehelseinstituttet defineres nærkontakt slik: Med nærkontakter menes personer som har hatt tett kontakt med en person som er bekreftet smittet med koronavirus fra 24 timer før symptomdebut Hva menes med reell rettighetshaver? En reell rettighetshaver er en person som alene eller sammen med nær familie kontrollerer mer enn 25% av et selskap. Reell rettighetshaver, eier, RRH, UBO, eierandel, aksjeeier Etter å ha kappet dem til riktig lengde sitter du da igjen med en haug ukurante lengder som du ikke får brukt. Det er jo litt bortkastede penger. I andre tilfeller spiller det mindre rolle eller du kan være heldig med hvordan lengdene går opp. Det er helt avhengig av hva du skal bruke materialene til

Det er lurt å bruke mottakere med lik funksjonalitet i samme sone. Hvis du i samme sone har en ovn med AV/PÅ mottaker (F.eks. RCE700 stikkontaktmottaker) og en annen ovn med avansert styringsfunksjon (f.eks. NCU-2R ovnsmottaker), vil den enkleste mottakeren begrense funksjonaliteten i sonen Universets største gåte kan være i ferd med å spaltes Den mystiske mørke materien kan endelig ha blitt dokumentert av forskere. MØRK MATERIE FYLLER ALT: Universet består i hovedsak av mørk. Dikogame planter har tokjønnede blomster med en rytme som forhindrer selvbestøvning, idet pollenbærerne og arret (eller arrene) i én og samme blomst utvikler seg til forskjellig tid. Hos enkelte arter, for eksempel skogstorkenebb, brister pollenknappene og tømmes for pollen før arrene er utvokst (førsthannlig eller protandrisk blomst).Hos andre, for eksempel hårfrytle og kjempe. Hva gjør du hvis du blir syk? Ta tidlig kontakt med helsevesenet dersom du føler deg syk og tror du kan være smittet med det nye koronaviruset. Dersom du får symptomer som feber, hoste, kortpustethet og nedsatt allmenntilstand, ta raskt kontakt med egen lege eller legevakt (telefon 116117). Ved alvorlige symptomer, ring 113

Alle utlendinger har lukka gardiner - Filmromme

Hva er sporløs ferdsel? - Norsk Friluftsli

Når noen er død, oppstår det et dødsbo. Dødsboet består av avdødes formue, gjeld, rettigheter og forpliktelser (altså ikke bare innbo og løsøre, slik ordet dødsbo ofte forstås i dagligtalen).. Er det bare én arving, går dødsboet inn i arvingens formue, og dødsboet opphører raskt å eksistere som dødsbo Veldig mange blander kilowatt og kilowattimer med hverandre. Her kan du lese hva forskjellen mellom dem er, og hvorfor det er nyttig å vite når man kjører elbil. Folk flest har hørt begrepene kilowatt og kilowattimer. Men de færreste vet hva forskjellen er, og for mange har det heller ingen stor betydning i hverdagen. Helt til man blir.

Åpenhet om feil og skader. Internasjonale studier anslår at ca 10 % (7,5 - 16,6) av alle pasienter som blir innlagt i sykehus, blir skadet, noen med dødelig utgang Hva er reglene for jakt og fiske? All fiske i sjøen som foregår fra land, defineres som fritidsfiske og kan fritt utøves. Det samme gjelder fiske som foregår fra fritidsbåt. Når du fisker kan du fritt bruke håndredskaper som fiskestang eller snøre. Fisker du med teiner eller ruser, kan du maks benytte 20 teiner samtidig

Åpningsbalanse kan brukes om en oversikt over en virksomhets eiendeler, egenkapital og gjeld ved oppstart av virksomheten eller ved starten av en periode.. Ved oppstart av en virksomhet viser åpningsbalansen virksomhetens samlede eiendeler, egenkapital og gjeld. Man kan altså si at åpningsbalansen viser alt hva bedriften har og skylder 1. Forklar hva som menes med imperialisme og hva som kjennetegner imperialismen mellom 1850 og 1914. - Imperialisme menes med at en stat forsøker å skaffe seg enten et kulturellt, økonomisk, militært eller politisk herredømme over stater som ligger utenfor deres egne landegrenser Vi tok med oss Bakke og fire frivillige testpersoner ut på kafé for å se hva slags informasjon han klarte å få ut av telefonene og PC-ene deres i løpet av en times tid. De fire hadde fått beskjed om hva som skulle skje, men ble likevel overrasket over hva eksperten klarte å finne ut

Toleransen og pasninger Flashcards Quizle

 1. Hva menes med at et legemiddel er en partiell agonist. Oppgave 7. Hva menes med en kompetitiv ligand? Oppgave 8. Nevn de to viktigste faktorene som er avgjørende for hvor lang tid det tar før effekten av et legemiddel inntrer. Oppgave 9. Hva menes med terapeutisk virkningsbredde for et legemiddel? Oppgave 1
 2. Vegg med luftet og drenert kledning Massiv vegg Kledning Vegg Regnskjerm Vegg og vindsperre Vindsperre Eksempler på hva som ikke er totrinnstetning 24. SINTEF Byggforsk 25. SINTEF Byggforsk Massive vegger På spesielt slagregnutsatte steder kan det være riktig å velge lufte
 3. hva menes egentlig med sædkvalitet? hva er ulempen med dårlig sædkvalitet, og hvordan finner man ut om man har dette selv, for å si det sånn, hva er god sædkvalitet? account_circle. SVAR. Besvart 12.06.2017 22:08:35. Spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt
 4. - Hva betyr det å begrepsavklare? - Begrepsavklaring handler om redegjøre for et begrep og vise at du forstår hva som menes med dette begrepet i din kontekst. Ved god begrepsavklaring har både skribent og leser samme oppfatning av hva det dreier seg om

Så hva er egentlig intelligens? Intelligens beskrives som av Mensa som en persons evne til å lære, analysere, forstå og se sammenhenger. Så for eksempel kunnskap kan ikke defineres som intelligens. At en person er kunnskapsrik på et eller flere felt betyr ikke at det er en sammenheng med at denne har høy IQ Hva driver staten med og hva betyr dette for deg? Artikkel | Sist oppdatert: 06.12.2014 | Kommunal- og moderniseringsdepartementet Staten, eller statsforvaltningen, som vi ofte kaller den, har som hovedoppgave å sette i verk det som Stortinget bestemmer, enten det skjer i form av lover, bevilgning av penger eller andre stortingsvedtak Hva skal du gjøre hvis du mistenker at du er smittet med koronavirus (covid-19)? Publisert 15.03.2020 Oppdatert 25.09.2020 Hvis du er syk, hold deg hjemme Etikk (fra gresk etos sedvane, karakter, personlighet).I dagligtalen er det vanlig å bruke ordene moral og etikk om hverandre. I filosofien pleier man å skille mellom de to ved å si at moral betegner våre internaliserte og institusjonaliserte oppfatninger av hvordan vi bør handle, mens etikk betegner refleksjon over moralen eller teorier om hva moral er

Egenvekt: Med motorvognens egenvekt menes vekten av motorvogn i fullt driftsferdig stand med permanent montert utstyr, smøreolje, vann og fulle drivstofftanker samt eventuelt reservehjul, jekk etc. Vekt på fører, som er satt til 75 kg, er også inkludert i egenvekten. Nyttelast: Den vekten som kan lastes i bilen, inkludert vekt på taket Etter en nevropsykologisk utredning står det i journalen min. På SRS kommer en ut med en T-skåre på 60. En T-skåre på mellom 60-75 kan sies å antyde en mild eller moderat vanske i forhold til sosial gjensidighet og kan være forbundet med en autismespekterforstyrrelse. Samtidig må en ta i betraktn.. Når vi skal kalkulere pris på produkter og tjenester, eller vi skal lage budsjett for et prosjekt eller et selskap, er det ofte greit å ha et «bilde» av hva som er variable og faste kostnader. La vi tenke oss at du driver med transport i reiselivsnæringen, for eksempel en minibuss. Da er noen kostnader [ Hva menes med benektelse? 21. mai 2020 | In Nyheter | By Admin. Dette gir en tilsynelatende gyldig og forståelig grunn til oppførselen avhengigheten fører med seg. Atferden blir ikke benektet, men det blir gitt en plausibel og usann forklaring som høres mer eller mindre fornuftig ut

Hva er sensitive personopplysninger? - NH

Hva menes med «juridisk argumentasjon»? Rettskildeprinsipper Relevansnormer Slutningsnormer Vektnormer . Nærmere om normer om relevans, slutning og vekt Hvordan påvirker rettskildenormene jurister, og hva betyr normene? Normer virkelighetstilknytning Normers meningsinnhold Hva er risikovurdering? Risiko kan være muligheten for å tape noe av verdi. Verdiene kan være knyttet til menneske, materiell, drift, omdømme og ytre miljø

Hva betyr konsesjonsplikt og regulering? - Forbruker, jus

Geografi Kapittel 7 Flashcards Quizle

Hva menes med proteinkvalitet? Proteinet vi får i oss gjennom maten vi spiser inneholder proteiner av ulik kvalitet. Kroppen vår nyttiggjør seg best av proteiner med den beste kvaliteten. Proteinkvaliteten bestemmes ut fra tilgjengeligheten av essensielle aminosyrer Det har mildt sagt vært mye i media om innsettelsen av ny pave den siste tiden - men vet du egentlig hva slags arbeidsoppgaver en pave har

Hva er service Les om begrepet servic

Hei! Jeg hadde eksamen i nynorsk i dag og i den ene oppgaven sto det (husker ikke ordrett) at man skulle kommentere argumentene til forfatteren. I kommentaren under sto det at man skulle bruke relevant fagspråk. Jeg skjønte ikke helt hva de var ute etter med dette og lurer på hva jeg skal gjøre hvis noe lignende kommer på bokmål Hva skjer hvis jeg ikke bruker FG-godkjent utstyr? Hvis det er nevnt i forsikringsvilkåret ditt at låsesikring skal være FG-godkjent, og du ikke sikrer i henhold til dette, kan du risikere at erstatningen din blir avkortet, altså at du bare får utbetalt deler av erstatningen du egentlig hadde krav på Hva menes med elektronisk signering? Ved hjelp av din BankID kan du elektronisk signere avtaler, dokumenter, kontrakter og lignende. Denne signaturen er med noen få unntak (for eksempel testament) like juridisk bindende som en avtale signert med penn Hva menes med et godt inneklima? Siden vi tilbringer nesten all vår tid innendørs vil et godt inneklima ha stor betydning for vår helse og velvære. Dessverre er det ikke så lett å få til i praksis. Begrepet inneklima omfatter tross alt både temperatur, luftfuktighet,. Personer med MS kan oppleve symptomer som synsforstyrrelser, kraftsvekkelser i arm eller bein, balanseproblemer, nedsatt arbeidsevne og tretthet og endret hudfølelse. Forløp og symptomer Sykdommens forløp og symptomer er forskjellige fra person til person

Hva er modulmål? Swedoo

Hva menes med realkreditor? I utgangspunktet er det alltid leverandøren som er kreditor, og kunden er debitor. Men i det øyeblikket kunden har betalt - men fortsatt ikke fått levert varen sin - blir kunden en realkreditor. Leverandøren skylder ham nå en vare Hva er uføreforsikring? Med uføregrad menes hvor mye arbeidsevnen er redusert i prosent. Uføregraden blir fastsatt etter forsikredes evne til å utføre inntektsgivende arbeid. Utbetalingene opphører dersom forsikrede blir mindre enn 50 % arbeidsufør. Utbetalingen grunnleggende begreper beskriv hva som menes med plan og retninger kroppen: transversalplan kalt horisontalplan liger vannrett frontal og medialplan, og tver Hva mener vi med misbruk av sårbar situasjon og utilbørlig atferd? Mange ofre for menneskehandel, er i en sårbar situasjon. Det betyr ofte at de ikke har noe annet valg annet enn å underkaste seg menneskehandlerne. Menneskehandlerne utnytter den sårbare situasjonen til sin fordel Den demokratiske offentligheten spaltes opp i hva den amerikanske rettsteoretikeren og filosofen Cass Sunstein kaller ekkokammer. Dette bryter med en gammel og velfundert tanke om at demokratiet må baseres i en bred demokratisk offentlighet, der meninger møtes med motargumenter og usannheter avsløres

Vi trenger å reflektere med elevene om hva det betyr i ulike situasjoner. Jeg har valgt å bruke en plakat som henger lett tilgjengelig på musikkrommet. Den er nokså generell, men danner utgangspunkt for en kort refleksjon nå og da om hva vi skal forvente av innsats i arbeidet Trenger svar på hva det menes med en effektorcelle, altså hva er det? hvordan fungerer det? hvor i kroppen er det? alt om effektorcelle egentlig. takker for alle svar Derfor mener vi at rapporten har mindre vekt i vurderingen av hva «administrasjonsutgifter» omfatter. Etter en samlet vurdering, hvor vi har lagt vekt på forvaltningspraksis og formålet med forskriften § 4 første ledd, mener vi at «administrasjonsutgifter» kun omfatter sektoruavhengige utgifter. Vår referanse: 2018/2234 Man regner med at det blir utdannet én psykoanalytiker i året. Og det er vi alle glade for . Ego, id, jeg-svakhet og underbevissthet bør bare nevnes i historiske kontekster. Det er litt søkt å komme med anbefalinger om hvordan en skal bli kvitt jeg-svakhet, i hvert fall med tanke på at begrepet er renspikket svad Hva menes med konduktiv spylervæske? I mange nye biler måles spylervæskenivået ved å sende strøm gjennom spylervæsken i tanken. Da må spylervæsken være nok konduktiv

Nyhetsbrev, epostlister og SMS Datatilsyne

«Vet du hva det merket betyr», spurte en kunde meg en gang i fjor og pekte på jakkemerket til en som deltok i passiaren. Jeg måtte melde pass. Gjenkjenner du emblemet på bildet i dette blogginnlegget, så er du kanskje allerede godt kjent med bærekraft. Hvis ikke, heng på HVA MENES MED REGNSKAPSKVALITET? R TONNY STENHEIM er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI. Han har ph.d., master i regnskap og revisjon og er cand.merc med hovedfag i bedriftsøkonomisk analyse. Stenheim var sekretær for Regnskapslovutvalget som avgav NOU 2015: 10 og NOU 2016: 11. Stenheim er fagredaktør for Magma 0117 Fordelen med assessment-senteret er at det kan gi et nyansert og treffsikkert bilde av kandidaten. Ulempen er at det er kostbart og tidkrevende, med strenge krav til opplæring og logistikk. Mange assessment-sentre lider under at det settes av for lite tid til å trene observatørene, kombinert med for lav bevissthet om feilkildene

Video: Hva er uskifte eller uskiftet bo? Arveoppgjor

Krakking (engelsk Cracking) er en prosess som gjøres med restene etter raffinering av råolje.Det omfatter alle petrokjemiske prosesser der formålet er å omforme store molekyler til mindre molekyler. Dette foregår ved termisk krakking, katalytisk krakking eller katalytisk hydrokrakking Personer med spiseforstyrrelser strever ofte med å gjenkjenne, utholde eller sette ord på hvordan de har det eller hva har behov for. Innenfor dette kan symptomene ha en rekke funksjoner. En funksjon kan være å bedøve ubehagelige følelser Her kan du se hva lokalbehandling med østrogen gjør, og hvordan denne behandlingen virker på tørre slimhinner i underlivet. Hjelp mot tørre slimhinner. Ovesterin krem og vagitorier er et reseptfritt legemiddel til behandling av underlivsplager som skyldes mangel på østrogen i og etter overgangsalderen. Kjøp i apotek. Aspen Pharma bruker. Hva er en plasstillitsvalgt? I en stor klubb vil den hovedtillitsvalgte ofte ha ansvar for FOere på en rekke ulike arbeidsplasser, kontorer og virksomheter. I større kommuner eller andre virksomheter velges det også gjerne plasstillitsvalgte

 • Irina isasia.
 • Makaroner portioner dl.
 • Quinoa calories.
 • Unfall zeitz facebook.
 • Rareste navn i norge.
 • Radikulopati sml.
 • Tig sveising.
 • Sengetøy i tørketrommel.
 • Klær nettbutikk.
 • Toyota material handling lön.
 • Stormparaply.
 • Gummibåt barn.
 • The larkins tv series wikipedia.
 • Avføring ulv.
 • Brunch chemnitz alex.
 • Morsomme facebook navn.
 • Rammespent lerret.
 • Sehenswürdigkeiten rappbodetalsperre.
 • Salzkammergut trophy.
 • Farris bris appelsin og grapefrukt.
 • Chrome einstellungen android.
 • Easter word.
 • Jumpsuit s oliver.
 • Ballongbutikk trondheim.
 • Kipa elektronik 2017.
 • Urge intense triple rush.
 • Ivar tollefsen barn.
 • Hvordan pynte kaker.
 • Kreft bukspyttkjertel smerter.
 • Immobilien warburg kaufen.
 • Heiraten im leuchtturm rügen.
 • Die besten horrorfilme 2017.
 • Når ble det obligatorisk skolegang i norge.
 • Cala mesquida beach.
 • Symptomer krybbedød.
 • Bare trening haugerud.
 • Musikaljentene.
 • The larkins tv series wikipedia.
 • Ralph macchio größe.
 • Kjøre med defekt turbo?.
 • Jukse på strømmen.