Home

Påvirkning ndla

Påvirkning fra engelsk. Hvor påvirket er du av det engelske språket? NDLA sin visjon er å lage gode, åpne digitale læremidler for alle fag i videregående opplæring og støtte opp om elever og lærere i aktivt og deltakende læringsarbeid. Andre NDLA nettsteder Påvirkning og kommunikasjon. Kjell Rosland (CC BY-SA) Last updated 01/16/2019 Cite or use. Rights for reuse and sharing of content. The work's creator have to be named; The work can not be used commercially. You should share only under a license identical (not more restrictive) to the license that governs the original work

Kommunikasjon og kultur - Påvirkning fra engelsk - NDLA

 1. Påvirkning og selvtillit. Drøft hvordan bruk av sosiale medier kan påvirke ungdoms selvtillit. NDLA sin visjon er å lage gode, åpne digitale læremidler for alle fag i videregående opplæring og støtte opp om elever og lærere i aktivt og deltakende læringsarbeid
 2. Politikk er påvirkning. 3 av 12. Hvorfor skal jeg delta? Velg målform: Bokmål. NDLA sin visjon er å lage gode, åpne digitale læremidler for alle fag i videregående opplæring og støtte opp om elever og lærere i aktivt og deltakende læringsarbeid. Andre NDLA nettsteder. Om NDLA. About NDLA.
 3. Innledning | Historisk blikk | Vold | Trend; parodi | Identitet Her har jeg laget et opplegg til ideer og stoff rundt dette temaet. Selve hovedtema er stort, og elevene kan arbeide på mange måter med tilnæringen til stoffet.Jeg har med et par historiske eksempler på virkningsfull propagandafilm og spillefilm bygd på livet til en mediemogul (Citizen Kane, og absolutt toppaktuelt i disse.
 4. Politisk påvirkning og utfordringer for demokratiet. Sosiale grupper og makt. Introduksjon. Når du har fullført denne læringsstien skal du: * vite hvordan du kan være med å påvirke politikken * ha kunnskap om de forskjellige kanalene for påvirkning * kunne diskutere utfordringer for demokratiet
 5. I samfunnsfaget ser vi på både individ og samfunn. Du er en del av samfunnet - et samfunn som gir deg rettigheter og muligheter, men også plikter. Du skal lære om hvordan samfunnet er bygd opp, og hvordan man samarbeider på ulike nivåer i Norge og verden
 6. Hva slags påvirkning på naturen har menneskene når en granskog blir hogd av hogstmaskin, slik at det bare er stubbene igjen? Bare fortell alt dere vet Så at de som eier naboskogen hadde gjort dette, og det så ikke så veldig fint ut akkuratt
 7. Link til filmen Medias påvirkning fra Nrk Skole. Link til filmen Ulike helseoppslag i mediene, hvordan de påvirker oss fra Nrk Skole. NDLA sin visjon er å lage gode, åpne digitale læremidler for alle fag i videregående opplæring og støtte opp om elever og lærere i aktivt og deltakende læringsarbeid

Reiseliv - Påvirkning og kommunikasjon - NDLA

Politikk er påvirkning. Inga Berntsen Rudi, Leonhard Vårdal, Jan-Arve Overland. 16.08.17. 5 timer. Introduksjon. Politikk er påvirkning. Politisk innflytelse. Hvorfor skal jeg delta? Stemmerett for 16-åringer? Holdninger til stemmerett for 16-åringer. Organisasjonskanalen. Aksjonskanalen I programfaget markedsføring og ledelse 1 får du innsikt i markeder og salg av produkter til forbrukere. Du lærer også om hvordan organisasjoner fungerer og om etikk og samfunnsansvar i markedsførin Innledning | Historisk blikk | Vold | Trend; parodi | Identite påvirkning mik1 oppgaver Oppgaver til artikkel om Medier og påvirkning Delt av: jan-arve overland - Publisert: 11.05.2011 20:58 - Oppdatert: 11.05.2011 20:5 Innledning | Historisk blikk| Vold | Trend; parodi | Identitet . Triumph des Willens - Viljens triumf. En av klassikerne innen propagandafilm er Viljens Triumf (1934), laget av Hitler-Tysklands fremste dokumentarregissør

Sosiologi og sosialantropologi - Medier og påvirkning - NDLA

Sparta er en by på Sør-Peloponnes i Hellas, den viktigste byen i landskapet Lakonia. Den ligger ved elven Evrotas i et av landets frodigste landskaper, om lag 40 kilometer fra havet i sør.Sparta var en av de viktigste poleis i antikkens Hellas. Det moderne Sparta ble grunnlagt i 1834, syd for ruinene etter den gamle.Den isolerte beliggenheten, omgitt av fjell på tre sider, gjorde at den. Utendørsaktivitet er vist å kunne redusere spenning, øke energinivået og ha positiv påvirkning på humøret. Blant barn og unge er det vist at fysisk aktivitet har en positiv effekt på læring og konsentrasjon. Kanskje du selv har merket en forskjell på konsentrasjonen etter en benstrekk eller luftetur Opplysningstiden er en epoke i Europas intellektuelle historie der vitenskap, fornuft, frihet, toleranse og framskritt ble innsatt som nye idealer og autoriteter. Opplysningstenkerne argumenterte blant annet for ytringsfrihet, trykkefrihet, religionsfrihet, likhet for loven og demokrati. Det var også under opplysningstiden at begrepet om menneskerettigheter oppstod Adrenalin, som kan fremstilles syntetisk, har flere viktige medisinske funksjoner. Den utvidende virkningen på bronkiene utnyttes i astmabehandlingen, idet pasienten puster inn en fint forstøvet adrenalinoppløsning fra en spray.Tilsetter man adrenalin til et lokalbedøvende stoff som sprøytes inn i huden, blir virkningen mer langvarig, fordi adrenalin får blodårene i området til å.

Samfunnsfag YF Vg2 - Politikk er påvirkning - NDLA

 1. Vikingtiden er en betegnelse brukt på tidsrommet fra omkring 800 til omkring 1050, særlig i Norden og til dels i andre regioner, som på de britiske øyer. Perioden har navn etter vikinger og vikingferder, men betegnelsen «vikingtid» ble først tatt i bruk mot slutten av 1800-tallet.I europeisk historie er denne perioden en del av tidlig middelalder, mens arkeologer ofte bruker betegnelsen.
 2. Crohns sykdom er en kronisk tarmsykdom som kan gi alvorlige tarmsymptomer. Legemidler kan dempe symptomer, men ikke kurere Chrohns sykdom
 3. Politikk er påvirkning - NDLA. Det er vi som bor i landet, som skaper politikk gjennom det engasjementet vi viser. Vi har flere kanaler for slik politisk innflytelse. NDLA samfunnsfag. June 12 · Det er tydelig at mange bruker NDLA i eksamensperioden
 4. NDLA - Heimefra - 19.3.20. Temaer i forelesningen. Bærekraftig utvikling. Menneskets påvirkning på miljøet. Forbruksvalg og avfallet vi produserer. Internasjonalt samarbeid. Interessekonflikter. Corona-viruset sin påvirkning på forurensingen. Hvordan kan du påvirke verden i en positiv retning? Praktiske oppgaver
 5. Tips fra NDLA samfunnsfag: Kulturen er under stadig påvirkning og endring - det har den alltid vært, og slik vil det alltid være. Nye innslag i kulturen kommer av kontakt med andre kulturer
 6. Klimaendringer er endringer i hvor ofte ulike typer vær forekommer. Det kan være endring i middelverdier (gjennomsnitt) av temperatur, nedbør eller vind. Det kan også være endringer i hvor ofte ekstremt vær inntreffer. Siden slutten av 1800-tallet, da temperaturmålinger med instrumenter (termometer) begynte, har den globale middeltemperaturen ved jordoverflaten økt med omkring 0,8 °C
 7. Trolig er det en gjensidig påvirkning mellom rus og psykiske lidelser (Cerdá, 2008; Chassin, 2013; Schulenberg, 2002). Personer med rusbrukslidelser har ofte også kroppslig sykdom. Dette kan skyldes de skadelige virkningene av rusbruken (van Amsterdam, 2013)

Nettsiden Ndla satt opp noen gode punkter som oppsumerer medias påvirkning på oss. Media påvirker blant annet:-hva vi lærer-hvordan vi oppfatter omverdenen-hva vi bruker penger på-hvor vi vil bo-hvilke yrker vi vil ha-hvilke rollemodeller vi velger-hvordan vi lever-hvilke klær vi tar på oss-hva vi prioriterer i live Hva er LØFT? LØFT er en metode for å løse konflikter som har sitt utspring fra «appreciative inquiry» og omtales på norsk som Løsningsfokusert tilnærming til konflikter. Teorien ble lansert i Norge i 1999 av Gro Johnsrud Langslet, og brukes idag som en alternativ konfliktløsningsmetode til den universelle konfliktløsningsmetoden og problemløsende metoder De punktene som bølgebevegelsen etter hvert er nådd frem til, er bølgefronten.. Frekvensen i bølgebevegelsen er det antall svingninger hver enkelt partikkel utfører i løpet av et sekund, og den er lik antall bølger som passerer et bestemt sted i løpet av et sekund.. En linje som for en transversal bølge viser svingeutslaget på samme tidspunkt langs hele bølgebevegelsen, er en.

Bruk Tramadol er et smertestillende legemiddel som brukes til behandling av moderate og sterke smerter. Det er et morfinlignende (opioid) legemiddel og er bare aktuelt å bruke dersom svakere smertestillende legemidler ikke gir tilstrekkelig effekt eller ikke kan brukes av spesielle grunner Ved revmatisk sykdom kan et kosthold der man velger fisk fremfor kjøtt være gunstig. Omega 3-fettsyrer kan ha en direkte påvirkning på sykdomsaktivitet. Søk råd hos lege eller klinisk ernæringsfysiolog for å fastsette dose for eventuelt tilskudd med fiskeolje Langsomme karbohydrater fordøyes saktere og gir et stabilt blodsukker, dette fører til en langvarig metthetsfølelse. Raske karbohydrater fordøyes raskt og gir en kjapp blodsukkerøkning som fører til at du blir fort sulten igjen

Massemedier og påvirkning deling

Naturfag - Fornybare energikilder - NDLA

Cerebral parese er en skade i hjernen som oppstår i perioden fra tidlig fosterliv til to års alder. Hva slags utslag cerebral parese gir, kommer an på skadens omfang og lokalisasjon i hjernen Dosering Individuell. Voksne: Initialt 5-100 mg eller mer om nødvendig. Gradvis reduksjon til laveste vedlikeholdsdose (se Forsiktighetsregler). Ved substitusjonsbehandling med steroider bør det tilstrebes minst mulig hemming av ACTH-sekresjonen.Døgndosen bør derfor, hvis mulig, gis som enkeltdose om morgenen

Kommunikasjon betyr u tveksling av menings- eller betydningsinnhold mellom individer og grupper ved hjelp av et felles system av symboler.; Personlig kommunikasjon forgår mellom mennesker, enten mellom to eller flere. Vi er sendere og mottakere. Massekommunikasjon sender/formidler et budskap til mange.; Massemedier er t eknologiske meddelelsesmiddel som gjør det mulig å nå et stort og. Alle har en psykisk helse, og den er det viktig å ta vare på. Får man psykiske plager er det mange spørsmål som melder seg. Her finner du noen svar

Politikk er påvirkning - NDLA

Hemoglobin er det røde fargestoffet i blod. Hemoglobin finnes i de røde blodcellene og skiftes ikke ut i blodcellenes levetid, som er cirka 120 døgn. Hemoglobin har to viktige funksjoner: Hemoglobin opptar oksygen i lungene og transporterer det ut til vevscellene. Der opptar det karbondioksid som transporteres til lungene og utåndes Dette er en oppgave i Historie som fokuserer på samfunnsforhold og statsutvikling i Norge fra ca. 700 til ca. 1500. Oppgaven tar i tillegg for seg en rekke kompetansemål i forbindelse med middelalderen og den industrielle revolusjon, og svarer på følgende spørsmål Trening er vist å være en hjørnestein i lungerehabilitering. Hjerte- og muskelfunksjonen er i stor grad reversibel ved fysisk aktivitet. Både styrke- og utholdenhetstrening gir stor effekt ved kols, og effekten overstiger ofte det man kan oppnå med medisiner og kommer i tillegg til denne Ivar Aasen fulgte noen av P.A. Munchs tanker og samlet inn opplysninger om norske dialekter. [omstridt - diskuter] Han ga ut Det norske Folkesprogs Grammatik i 1848 og Ordbog over det norske Folkesprog i 1850.I 1853 ga han ut Prøver af Landsmaalet i Norge, og han hadde dermed lagt grunnen for et nytt norsk språk.Aasens nye språk bygget på dialektene fra Vestlandet, Agderfylkene, Telemark.

Samfunnsfag YF Vg2 - NDLA

Påvirkning på kreft, depresjon og søvn. En oppsummering av til sammen 12 studier gjort i USA og Europa, viser at risikoen for i alt 13 krefttyper blir redusert med fysisk aktivitet. Dette gjelder uavhengig av om personen for eksempel er overvektig eller røyker. Dette er også ny kunnskap hos forskerne Demokrati, også kalt folkestyre, er en styreform der folket, forstått som landets voksne innbyggere, velger representanter som utformer lovene og tar viktige politiske beslutninger. I et demokrati kan innbyggerne også selv delta i utformingen av de politiske vedtakene. Mer generelt betyr demokrati at innbyggerne deltar aktivt i viktige politiske beslutningsprosesser og har like rettigheter. Tertiærsosialisering - Sosial påvirkning fra massemedia. F.eks. film, sosiale medier, aviser og reklame. Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst Logg inn. Ikke medlem? Bli med oss. Facebook. Twitter. WhatsApp. Linkedin. Email. Kjetil Sander påvirkning (stresserfaring) og c) som en respons på samspillet mellom de ytre påvirkningene og reaksjonene på dem (Lazarus & Folkman, 1984; Selye, 2013; Ursin & Eriksen, 2004). I følge Selye (1965) er stressopp-levelser som oftest resultatet av en tre-stegs lineær stimulus-respons

Ordet ble brukt første gang i Norge i 1995 i hovedfagsoppgaven «Kebab-norsk: fremmedspråklig påvirkning på ungdomsspråket i Oslo» av Stine Cecile Aasheim ved Universitetet i Oslo. Begrepet kommer fra Sverige: kebabsvenska. Kan også kalles for eksempel ny norsk eller en urban, multietnolektisk talestil FNs bærekraftsmålNår vi skal lære om etisk handel kan det være lurt å kjenne til FNs bærekraftsmål. FNs bærekraftsmål er en felles arbeidsplan laget av alle medlemslandene for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Det finnes 17 mål og 169 delmål Situasjonsanalysen 1. Situasjonsanalysen Foto: Scanpix 2. Situasjonsanalyse og SWOT-analyseSituasjonsanalysen er en systematiskgjennomgang av• interne arbeidsbetingelser og• eksterne arbeidsbetingelsersom vil kunne påvirke bedriften.En SWOT-analyse er en gjennom-gang av• styrker• svakhete Indre motivasjon er en naturlig motivasjon som kommer innenfra - og fører til atferd vi faktisk har lyst til å bedrive. Et barn som leker fritt, drives altså av en indre motivasjon. Ytre motivasjon er motivasjon som stammer fra ytre påvirkning, som for eksempel lysten på en fet julebonus eller angsten for sosiale sanksjoner og straff NDLA I 2014: Bilde av ansatte i NDLA under den årlige samlingen «Skoleskipet», i 2014, i Bekkjarvik i Austevoll. Tommy Wessel Nordeng og Jarle Ragnar Meløy fra Cerpus er henholdsvis nummer én.

Lærer begynner med en grubletegning over mat- og vannkrisen, med 4 påstander, elevene diskuterer disse i grupper på 3-4 elever.Elevgruppene får deretter utlevert ulike utsagn/påstander og de skal vurdere hvor stor påvirkning, om noen, de ulike utsagnene har på mat- og vannkrisen i verden. Elevene sorterer utsagnene i gruppene ingen påvirkning, noe påvirkning og stor påvirkning Elbilen kommer i de aller fleste tilfeller bedre ut enn bensin- og dieselbiler når det gjelder lokal og global luftforurensning. Likevel er det slik at all menneskelig produksjon og bruk har påvirkning på miljø og klimaet. På denne siden tar vi for oss ulike tema knyttet til elbilens påvirkning på energi, miljø og klima

Menneskelig påvirkning Spør en biolo

Markedsføring og ledelse 1 - NDLA

Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2 - Mediene former oss - NDLA

Emnet mangfold og endring er nytt i navnet på våre sider, men har en god blanding av nytt og gammelt innhol Kommunikasjon og påvirkning by Binta Victoria ORG3641 - Kommunikasjon for ledere og organisasjoner (Notater fra hele pensum) - Filefora.no kap 10 Massekommunikasjon by Lisa Gabrielse Elevgruppene får deretter utlevert ulike utsagn/påstander, og de skal vurdere hvor stor påvirkning, om noen, de ulike utsagnene har på mat- og vannkrisen i verden. Elevene sorterer utsagnene i gruppene ingen påvirkning, noe påvirkning og stor påvirkning. Tove Gustafsson - 05.02.2014 15:4 Vedkommende fortalte om Cerpus-ledernes angivelige påvirkning på NDLAs investeringer, innsynet de skulle ha i NDLAs budsjetter, og at NDLA kjøpte tjenester av Cerpus utenfor kontrakter

Kommunikasjon, makt og påvirkning - ORG 3402 - BI - StuDocu. Kommunikasjon og interaksjon - Markedsøkonom. Rammer som sier klikk. framing som verktøy for å vinne Påvirkning. Kapittel 9 - Valg av kontaktflater | Medieplanlegging. Reiseliv - Påvirkning og kommunikasjon - NDLA På 1950-tallet utviklet to amerikanske psykologer ved navn Joseph Luft og Harrington Ingham en kommunikasjonsmodell de kalte Johari-vinduet (Jo for Joseph, og hari for Harrington) Ved emfysem er veggene i lungeblærene delvis ødelagte. Da kommer det ikke nok oksygen inn i blodet. Den vanligste årsaken til emfysem er røyking Virkestoff: prednisolon. Bruk Prednisolon er et kraftig betennelsesdempende legemiddel der innholdet er et kortison i tablettform. Medikamentet brukes ofte i lave doser ved kroniske revmatiske sykdommer eller i høyere doser over kort tid ved alvorligere sykdomsoppbluss

Markedsføring og ledelse 1 - Stå på stand! - NDLA

Markedsføring og ledelse 1 - NDLA

Oganiske psykiske lidelser omfatter forstyrrelser i tenkning, følelser og/eller atferd som skyldes organisk påvirkning av hjernens funksjon (fysiske, psykiske, strukturelle, biokjemiske forandringer). De vanligste symptomene er svikt i oppfatning og hukommelse samt forvirring, oftest i kombinasjon med psykiske symptomer som angst,. Psykisk helse kan beskrives som en opplevelse av å ha det bra, med muligheter til å virkeliggjøre sine talenter, mestre vanlige belastninger i livet, finne glede i arbeid og aktivitet samt delta og bidra i samfunnet.Psykisk helse handler slik om vår til enhver tid opplevelse av trivsel. Dette er forhold ved menneskelivet som er i bevegelse gjennom livsløpet, og som varierer med tid og. Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig organisasjon som jobber med demens og hjerte- og karsykdommer ved lokalt arbeid, politisk påvirkning og innsamling til forskning. Ifølge Folkehelseinstituttet 1 vil mellom én av seks og én av fire mennesker i den voksne norske befolkningen rammes av en psykisk lidelse i løpet av et år.. Forskere mener at fysisk aktivitet bidrar til å opprettholde og forbedre vår psykiske velvære på en rekke måter

NDLA definisjon: Merk de l'Auteur - Note de l'Auteur. Engelsk - Australia's People - Easy Text - NDLA. NDLA Engelsk, 2010. NDLA Engelsk (@ndla_engelsk) | Twitter Hva vi spiser har en direkte påvirkning på hvordan vi føler oss fysisk og mentalt i lengden. Det innvirker også på hva slags sykdommer som kan utvikle seg i kroppen vår. Når vi ikke får i oss nok næring kan det slå ut på omtrent alle deler av kroppen. Konsekvenser av underernæring hos eldre er mange Påvirkning av engelsk på norsk by Svetlana Chernysheva on Engelsk A, mediefag B, samfundsfag B. SRP i Engelsk A og Billedkunst A om Jane Austen og Adam Buck. Node Engelsk. Engelsk påvirkning på det norske språket by lisa buvald. God Påvirkning Engelsk Skrumplever, levercirrhose, skyldes i de fleste tilfeller alkoholmisbruk, hepatitt C, eller overvekt. Det er en tilstand som utvikler seg i det stille. Når diagnosen settes, er tilstanden så langtkommen at den er vanskelig å behandle Det autonome nervesystemet er den delen av nervesystemet som styrer aktiviteten i glatt muskulatur, hjertemuskulatur og kjertler, det vil si så godt som alle våre indre organer unntatt de tverrstripete skjelettmusklene. Navnet autonome (selvstyrende) henger sammen med at vi ikke har noen direkte, viljemessig kontroll over aktiviteten i denne delen av nervesystemet

Massemedier og påvirkning - parodier deling

Påvirkning av helse. Det er ulike innfallsvinkler til å påvirke helsen: behandling/rehabilitering, forebygging og helsefremmende arbeid. Behandling/rehabilitering tar sikte på å behandle og lindre skade som allerede har oppstått drøfte tiltak som kan fremme barn og unges evne til å vurdere medienes påvirkning gjøre rede for hva observasjon, planlegging og dokumentasjon kan bety i arbeidet med barn og unge drøfte hva motivasjon kan bety for læring og utviklin Et slik stimuli av nervesystemet gir en større påvirkning av motoriske enheter, en effekt som kan vare i fra 5 til 30 minutter. Kort oppvarmingstid best? Studien fra Universitetet i Calgary fant ut at spesielle typer oppvarming kan være bedre enn andre når det er snakk om å forbedre prestasjon og utsette utmattelse

På NHI.no finner du pasientinformasjoner, nyhetsartikler og intervjuer. Alle pasientinformasjonene er basert på artikler skrevet for leger i Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) og forfattet av NEL-redaksjonens leger, med mindre annet er oppgitt Medie- og informasjonskunnskap - Mediebruk og påvirkning - NDLA. Munin: Barnevernets omdømme og medias påvirkning. Etikk og nettvett i barnehagen - ppt laste ned. Medias Påvirkning på Mennesker - Studienett.no. Medietrender for 2020 - PR-operatørene AS Digitalt sosialt nettverk. Snakker vi om digitale sosiale nettverk mener vi:. Et samlingspunkt på Internett, for en gruppe mennesker med felles interesser eller verdier. Gode eksempler på digitale sosiale nettverk er Facebook og Myspace som begrenser lesbarhet av informasjon til de som er med i ditt personlige nettverk.For at et sosialt medie skal være et sosialt nettverk må denne. Traumatiske hjerneskader er en betegnelse for at skaden skyldes ytre påvirkning, altså at man har slått eller blitt slått i hodet. Informasjonen om kognitiv svikt gjelder allikevel alle grupper, både de med nevrologiske sykdommer, de som er skadet i ulykker og for eksempel slagrammede Rollekonflikt ndla. Ansvarlig redaktør: Sigurd Trageton.Utgaveansvarlig: Pål Frønsdal. Nettstedet er utarbeidet av NDLA som åpen kildekode, basert på Drupa Rollekonflikt oppstår når et individ utsettes for motstridende krav og forventninger fra omverdenen

Feil som skyldes ytre påvirkning, feil bruk, uhell og alminnelig slitasje vil normalt ikke anses som en kjøpsrettslig mangel. Slike forhold bærer kjøper selv risikoen for. Dersom varen derimot ikke er i samsvar med det som er avtalt eller det for eksempel dreier seg om materialsvakhet, kan selger bli ansvarlig Teoriene om at individet er styrt av ubevisste drifter og av ytre påvirkning, har hatt stor betydning for utviklingen av psykologien. Men det finnes teorier som legger vekt på at individet av natur er aktivt og har en fri vilje. Innenfor den retningen som er kalt humanistisk psykologi, er dette et helt grunnleggende utgangspunkt Markedssegmentering ndla. Nettstedet er utarbeidet av NDLA med åpen kildekode.Spør NDLA. Personvernserklæring. Markedssegmentering vil si å dele markedet inn i ulike segmenter eller deler. Hvert segment består av mest mulig like kunder Forretningsplanen - momenter til innholdsfortegnelsen. Innledning (hvem, hva, hvorfor) Forretningside. visjon, forretningside, mål. Markedsførin Salgs og service: Bruk av markedsføringstiltak - påvirkning. Naturbruk: Analysere reklame som er rettet mot naturbruk. Bedriftsbesøk med rapportskriving Elevene skal analysere reklame fra bedrifter som har lokal tilknytting. Vi har valgt Hallingkost. Aktuelle oppgaver: Analysere reklameannonse fra Hallingkost. Analysere nettsiden til.

Brønnteknikk Vg2 - Borevæsker som brukes på norsk sokkel

Mål: Elevene skal øves i filmforståelse, lesing, skriving, skildring, refleksjon og sjangerforståelse. Opplegget tar utgangspunkt i filmen The Hunger Games, basert på Suzanne Collins' roman med samme tittel. (Bokens trilogi heter på norsk Dødslekene, Opp i flammer og Fugl Føniks.) Filmen blir i dette opplegget knytta til eventyr- og mytesjangeren, og opplegget forutsetter a Kristningen av Norge startet relativt sent i forhold til resten av Europa, men tok seg kraftig opp med de kristne kongene Håkon den gode, Olav Tryggvason og første del av kristningen regnes ofte som fullført da Olav den hellige fikk kristendommen inn i landets lover. Det er ikke sikkert når kristningen av Norge begynte, men det har nok vært kontakt med kristne fra folkevandringstiden og. I dette undervisningsopplegget legger programfaget rammer i forhold til hva en skal satse på innenfor byggeskikk; historiske linjer eller sammenligning? I programfaget får elevene nødvendig bakgrunnskunnskap, både teori og en tur i nærområdet for å se på byggeskikk.Norskfaget legger rammer i forhold til teksttyper (rapport, artikkel, presentasjon) og grafisk utforming. Kunne Hitler ha lyktes i dag? Gymnaslærer Rainer Wenger stiller seg dette spørsmålet og gjennomfører et kontroversielt eksperiment med sine elever Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger og ansvarlig redaktør (siden 2001). I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS.En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring

Middelalderens litteratur dekker et bredt emne og omslutter alle skrevne verker tilgjengelig i Europa og hinsides i løpet av middelalderen, en periode som strekker seg over tusen år fra Romerrikets fall rundt år 500 e.Kr. og frem til begynnelsen av den italienske renessanse på slutten av 1400-tallet. Litteraturen i middelalderen besto av religiøse skrifter som verdslige arbeider Kortsiktige og langsiktige årsaker til den franske revolusjonen. Du er her: Skole > Årsaker til den franske revolusjonen Årsaker til den franske revolusjonen. Kortsiktige og langsiktige årsaker til den franske revolusjonen Hva som kjennetegner den norske kulturen og væremåten er et resultat av historie, levekår,befolkningen og påvirkning både fra egen befolkning og andre land. Og nye i Norge Dette kan bidra til å utjevne maktforskjeller, men også true idealet om lik fordeling av makt mellom borgerne; det kan svekke politikernes rolle, feilfordele ulike gruppers mulighet til politisk påvirkning og svekke folkets tillit og oppslutning rundt vedtak 4 Fastsatt av Post- og teletilsynet 22. januar 2007 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) § 1-4, § 2-3, § 8-2 og § 10-5, jf. Kronprinsreg.res. 4. juli 2003 nr. 881 om funksjonsfordeling innen myndigheten etter lov om elektronisk kommunikasjon del I punkt 2

Brønnteknikk Vg2 - Logging i brønnen - NDLAMedie- og informasjonskunnskap - Vi morer oss til døde - NDLA
 • Blanx white shock test.
 • Minstemål ørret ferskvann.
 • Motorfeil ford s max.
 • Unterschrift einscannen hintergrund transparent mac.
 • Rom stoff tid elektrisitet.
 • Villmarkspanel montering.
 • Slitasje kneskål.
 • Gravering kryssord.
 • Innovasjon norge tromsø.
 • Hund anfänger tipps.
 • Eagles nest film.
 • Tivoli radio batteritid.
 • Jordomseiling med barn.
 • Bydeler i oslo kart.
 • Autosomal rezessiver erbgang mukoviszidose.
 • Was macht ein chat moderator.
 • Bølgetang eller krølltang.
 • Stormparaply.
 • Nordea kundeservice chat.
 • Hva er et samfunn sosiologi.
 • Belbin typer.
 • Stadtverwaltung nordhausen frau hornkohl.
 • Niedersächsischer hof bentheim speisekarte.
 • Uniformsreglement for politi og lensmannsetaten.
 • Cfs test.
 • Kite.
 • Skjepper mussa.
 • Stjørdal dans.
 • Fototapet over kjøkkenbenk.
 • Hvordan få tv2 sumo gratis.
 • Musik langenfeld halloween.
 • Var är bussen app.
 • Kofferraum abmessungen bmw x3.
 • Chevrolet deutschland kontakt.
 • Krimmler wasserfälle winter geöffnet.
 • Biltema sladd.
 • Horoskop jungfrau.
 • Magirus hlf 10.
 • A river runs through it.
 • Hvilken ikea.madrass er best.
 • Bos digitalfunk frequenzen.