Home

Norske fanger sachsenhausen

Sachsenhausen - Wikipedi

Omkring 9000 nordmenn ble sendt til Tyskland under krigen, derav cirka 5800 i konsentrasjonsleirer i Tyskland eller Polen. I Auschwitz overlevde bare 32 av cirka 770 fanger, og i Natzweiler døde omtrent halvparten av de 500 norske fangene. Den største norske kontingenten var i Sachsenhausen utenfor Berlin Norsk digitalt fangearkiv (Fanger.no) er en søkbar database over fanger under 2. verdenskrig. Her kan du finne informasjon om de enkelte personene og om fangeleirene de var i

Norske jøder ankom til Auschwitz i Polen i to store grupper: Den 1. desember 1942 ankom den største gruppen på 532 fanger, derav overlevde bare arbeidsdyktige menn ankomstdagen. Den 3.mars 1943 ankom 158 fanger, derav overlevde 26 ankomstdagen. I tillegg kom ca 60 jøder fra Norge på andre dager, og om lag 20 ble overført til Auschwitz fra andre leirer, totalt 767 norske jøder Norske fanger i Sachsenhausen. Sachsenhausen hadde i tiden 1940-1945 mer enn 2 500 norske fanger, de fleste av dem politiske fanger. Sachsenhausen var den leiren som flest norske tysklandsfanger ble deportert til, og ca. 25 % av dem ble sendt til Sachsenhausen for kortere eller lengre tid Slik feiret norske fanger jul i nazi-helvete. Annemarie ble født i en konsentrasjonsleir og vokste opp med en fange som pleiemor. Sachsenhausen 70 år etter: - Dere nordmenn reddet oss Sachsenhausen var en koncentrationslejr i Nazi-Tyskland.Den blev åbnet 12. juni 1936 i Oranienburg, 35 kilometer nord for Berlin.Grunden var på 31 hektar, men blev gradvis udvidet.Sachsenhausen var den første lejr der blev opført, efter at Reichsführer-SS Heinrich Himmler var blevet udnævnt til leder af det tyske politi i 1936.. Efter krigen overtog Sovjetunionen lejren og brugte den fra. Maskiner og fanger ble sendt ut av Sachsenhausen. Dette gjaldt også den norske fangen Moritz Nachtstern som hadde deltatt i dette spesielle tvangsarbeidet. Et av målene med falskmynteriet var å ødelegge den britiske økonomien, så i tillegg til alle andre våpen som ble brukt i krigen skulle altså penger være et av dem

Fengsler og fangeleire under andre verdenskrig assosieres først og fremst med politiske fanger. Omkring 40 000 nordmenn ble arrestert i løpet av krigsårene, det vil si rundt 1,3% av befolkningen.Det eksakte tallet er ukjent, ettersom Sipos arkiver ble brent på slutten av krigen. De fleste av dem var, sett fra et norsk ståsted, politiske fanger Titusener av fanger ble igjen. De ble beordret til å marsjere fra Sachsenhausen til Østersjøen hvor de etter planen skulle druknes. Heldigvis ble de befridd før de var framme. Likevel døde mange av utmattelse og underernæring på veien. Ingen gikk umerket fra nazistenes fangeleire. Og ingen går umerket fra et møte med dere som var fanger Fra slutten av 1942 fikk norske fanger i Sachsenhausen motta pakker fra pårørende og Røde Kors. Hensikten med å slippe til Røde Kors var fra nazistenes side trolig å øke de norske fangenes arbeidskapasitet. Dette er det eneste bildet av en norsk fange i Natzweiler før frigjøringen,. Hun og den yngste broren Helge brakte med seg mat og pakker. Ved en språklig tilfeldighet startet et betydningsfullt kartleggingsarbeid av norske fanger i hjertet av Nazi-Tyskland. Da portvakten i Sachsenhausen spurte hvor de to kom fra, svarte Wanda «Gross Kreutz». Tyskeren misforsto og trodde hun sa «Rotes Kreutz» (Røde Kors)

Sachsenhausen - Norsk digitalt fangearkiv 1940-1945

Den voksne datteren Wanda (senere Heger) hadde siden den ufrivillige ankomsten til fiendeland, ganske hurtig satt i gang med å opprette kontakt til de norske fangene i Sachsenhausen. Etter hvert som tiden gikk, styrte familien Hjort - og kretsen rundt Wanda - en hel liten organisasjon, som fikk smuglet ut lister og organisert et eget arkiv over samtlige norske og danske fanger som befant. Fredag ble det kjent at regjeringspartiene legger 1,7 millioner kroner på bordet for å få på plass et digitalt register over alle norske fanger som satt i fangenskap under andre verdenskrig Dette var situasjonen da de første norske fanger våren 1941 kom til KZ Sachsenhausen, en konsentrasjonsleir et par mil nord for Berlin. Forholdene i leiren var gjennom hele 1941, 1942 og første halvår 1943 svært vanskelige

Register over Norske fanger sendt til Sachsenhausen

Norske fanger i Sachsenhausen. Det var i Sachsenhausen flest nordmenn satt fanget. 3240 nordmenn kom til Sachsenhausen, men mange av de ble sendt videre til andre konsentrasjonsleirer. 2 000 nordmenn satt her i lengre tid, blant annet de overlevende fra Telavåg og Kvarstad-båtene.Tilsammen døde ca. 200 nordmenn i Sachsenhausen De norske tillitsmennene fordelte overskuddet av pakkehjelpen til vanskeligstilte fanger fra andre nasjoner. Hjelpen gikk i første rekke til underernærte fanger i Ungdomsleiren og Leirsykehuset partsforklaringer og nærmere 40 vitneforklaringer i Sachsenhausen-saken. Et titalls norske og tyske fangeberetninger,. Hei Er det noe sted man kan finne en liste over fanger sendt til Hamburg området i 1941?Den personen jeg vil finne ut om fant jeg i Grini Arkivet - men jeg er ikke sikker på hvilken leir i Tyskland han ble sendt til etter Grini. Alt jeg vet er at det er i Hamburg området. Fangene i leiren ble oft..

KZ Sachsenhausen – Wikipedia

Sachsenhausen - lokalhistoriewiki

De hvite bussene var en aksjon ledet av den svenske greven Folke Bernadotte på slutten av andre verdenskrig for å redde skandinaver (dansker og nordmenn) som satt i tyske konsentrasjonsleirer.Navnet kom av at bussene som ble samlet til oppdraget, var malt helhvite. På taket, siden, foran og bak var det påmalt røde kors og svenske flagg, for at bussene ikke skulle bli tatt for militære. Norsk fangeleksikon : Grinifangen Sachsenhausen var en tysk og sovjetisk konsentrasjonsleir som var i drift fra 1936 til 1950. Sachsenhausen ligger i Oranienburg, ca. 35 km nord for Berlin. Sachsenhausen blev opkaldt efter et kvarter i byen Oranienburg, og fik senere navnet Sachsenhausen-Oranienburg. På portene, der danner indgang til lejren, står sloganet Arbeit macht frei (arbejde gør fri).. I sommeren 1936 blev der i den märkische fyrreskov ved Oranienburg, ca. 35 kilometer nord for Berlin, fældet nogle træer og bygget en beboelsesbarak

Alle fanger på Grini er registrert med navn og fangenummer. Navneregister på Grinifangene starter på side 732. (695) Den 24 april 1940 ble Grini tatt i bruk som fangeleir for ca 700 fanger og ble etter hvert den største fangeleieren i Norge. På det meste var det satt inn 5 400 fanger på Grini. Les på Nasjonalbiblioteket om Grinifangene Relatert Selv om 75-årsjubileet for frigjøringen 8. mai blir sterkt redusert av koronatiltakene, markerer Arkivverket dagen med å publisere unike dokumenter og bilder De fleste kom til Sachsenhausen, men mange satt også i Buchenwald, Mauthausen, Bergen-Belsen og i kvinneleiren Ravensbrück. En spesiell gruppe blant de norske politiske fangene var de som var kategorisert som «Nacht-und-Nebel»-fanger (NN-fanger)

114 nye norske fanger ankommer Sachsenhausen, blant dem flere av gislene fra Telavågaffæren. (27.05.1942 54 nye norske fanger ankommer Sachsenhausen, og antallet fanger i leiren har passert 10 000. Leiren har slitt med flekktyfus, som har tatt livet av mange fanger. Blant nordmennene som ankommer leiren, er Einar Gerhardsen og Arnulf Øverland. Gerhardsen ble arrestert i september 1941 etter å ha vært aktiv i motstandsbevegelsen, mens Øverland ble arrestert Fortsett å lese « Oranienburg (NTB): Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) hedret de 2.500 nordmennene som satt som fanger i konsentrasjonsleiren Sachsenhausen da hun talte under en markering i Tyskland I min sending var det 112 norske fanger som ble sendt til Sachsenhausen. Fra før var det ca. 80 der nede. Det samlede fangetallet var 12-13000. På slutten var det ca. 2100 norske i leiren

Nordmenn i fangenskap 1940-1945 - Norgeshistori

I den tiden faren satt på Grini, besøkte hun ham ofte. På Grini fikk hun vite at det var mange norske fanger som var blitt sendt til Sachsenhausen. Wanda ville gå dit med mat til fangene. Hun ante ikke hvor konsentrasjonsleiren lå, eller hva som foregikk der. Hun visste bare navnet på den, og at den lå i nærheten av Oranienburg 948.1.085 341.346 929 92(481):355 948.1 948.1.083:929 929:341.34 341.3 Norsk (Bokmål) ISBN: 8200223728 Emne: fanger Dewey: 940.547 940.547 Annen klassifikasjon: In 11(Jc 3) Id 45 L 6 UDK: 948.1.085 (031) 948.1.082(03) 940.53 948.1 92(481) Materialtype: Bøker Kilde for metadata: NO-OsNB (999507980964702202). På porten inn til Sachsenhausen står det skrive det seinare kjende sitatet Arbeit macht frei (arbeid frigjer).. Norske fangar i Sachsenhausen. Dei fleste norske fangane sat fanga i Sachsenhausen. 3 240 nordmenn kom til Sachsenhausen, men mange av dei vart sende vidare til andre konsentrasjonsleirar. 2 000 nordmenn sat her i lengre tid, mellom anna dei overlevande frå Telavåg og Kvarstad.

Nordmenn i fangenskap 1940-1945: Register - Jegersberg

Ble Kristian Mugaas og hans kommunistiske kamerater virkelig angitt av andre norske fanger med en borgerlig han hadde stått bak en medfange i Sachsenhausen, en eldre norsk grossist med. Familien hadde en viss bevegelsesfrihet, og snart reiste hun til Oranienburg og spurte seg frem til konsentrasjonsleiren Sachsenhausen, der hun visste det befant seg norske fanger. Hun og den yngste broren brakte med seg mat og pakker, og ved en språklig tilfeldighet startet et betydningsfullt kartleggingsarbeid av norske fanger i Det tredje rike Imorgen har jeg vært her i en uke. Dagene har blitt tilbrakt inne i Konsentrasjonsleiren Sachsenhausen som er 800 meter herfra. Jeg har hatt gleden av å komme inn på arkivet, og depotet. I depotet hvor personlige eiendeler oppbevares og samles, fikk jeg se (online) deres samling fra norske fanger. Det var imponerende og samtidig rørende Det var i Sachsenhausen flest nordmenn satt fanget. 2 000 nordmenn satt fanget her, blant annet de overlevene fra Telavåg og Kvarstad-båtene. Tilsammen døde ca. 200 nordmenn i Sachsenhausen. Liste over kjente norske fanger: *Einar Gerhardsen *Arnulf Øverland *Trygve Bratteli *Kristian Ottosen *Didrik Arup Sei

Det var ca 2 500 norske fanger innom leiren. Inngangen til selve leirområdet. Klokka i tårnet er stoppet på tidspunktet kl 11.07 - det var på det klokkeslettet leiren ble befridd 23. april 1945. Ved det norske minnesmerket i Sachsenhausen leste Ingemundt dikt,. Sachsenhausen-fanger inviteres til Tyskland :t.f'f' Konsentrasjonsleir - fanger inviteres til minnehøytidelighet. Flere hundre norske fanger fra Sachsen­ hausen etterlyses. ODD INGE SKJÆVESLAND Det er ministerpresident Manfred Stolpe i den tyske delstaten Brandenburg som inviterer norske og andre lands fanger som satt i. Koncentrationslägret Sachsenhausen (på tyska förkortat KZ Sachsenhausen) låg mellan 1936 och 1945 i orten Sachsenhausen, cirka 30 km norr om Berlin.Idag ligger lägerområdet i den norra delen av staden Oranienburg, i förbundslandet Brandenburg.Mellan 1936 och 1945 var KZ Sachsenhausen ett nazityskt koncentrationsläger.Lägret övertogs 1945 av den sovjetiska ockupationsmakten och. Norske innsatte sitter fordelt på 54 ulike fengselsinstitusjoner og 95 prosent av kapasiteten i institusjonene ble utnyttet i 2017, ifølge Justisdepartementet. Gjennomsnittstiden i fengsel i 2017 var 90 dager. Det bidrar til at hele 86 prosent av alle fanger ble løslatt innen ett år. Få dømte sitter altså fengslet i mange år Digital oversikt over norske fanger. I anledning frigjøringsjubileet, 8. mai 2020, lanserer ARKIVET og Falstadsenteret samarbeidsprosjektet fanger.no. Databasen skal gi oversikt over de 44 000 norske menn og kvinner som satt i fangenskap under andre verdenskrig

Video: konsentrasjonsleir - Store norske leksiko

Norsk digitalt fangearkiv 1940-1945 - Fanger

Og her snakker de om at Djelveløya var forbeholdt politiske fanger. Her kan man vel legge til de to senere norske statsministrene Einar Gerhardsen og Oscar Torp som begge satt fengslet på 1920-tallet for å ha oppfordret til militærstreik. under krigen sat han i Sachsenhausen,. Utforsk minnesmerket på Sachsenhausen i utkanten av Berlin på en halvdags omvisning til fots. Selv om leiren var enorm vil denne 5,5-timers ekskursjonen fokusere på den delen der det ble holdt fanger. Du får sett den eksterne SS-treningsleiren, der Kommandant Hoss fra Auschwitz ble lært opp, og kan utforske leirens indre område Mange av dem døde av mishandling, slavearbeid, sult og sykdom. Forfatteren tar for seg leirens historie, han lar SS-folkene fortelle med egne ord om sine grusomme metoder og han beretter om svensk redning av norske og danske fanger. Bakerst finnes en alfabetisk fortegnelse over norske Sachsenhausen-fanger

19. april 2015 kl. 17:38 Søreide hedret norske fanger. Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide hedret de 2.500 nordmennene som satt som fanger i konsentrasjonsleiren Sachsenhausen da hun talte. Avskrift av NRK-reportasjen fra Sachsenhausen, i Dagsrevyen lørdag 10.5.03: (Opptaket finnes på NRKs hjemmeside fra min/sek 12.41 til 17.33) Gry Blekastad -Først skal det handle om norske krigsfanger i den tyske konsentrasjonsleiren Sachsenhausen. Nå har de fått sitt minnesmerke. Christian Borch:

Sachsenhausen – Wikipedia

Norske fanger er blant Europas dyreste. Norge betaler nest mest per innsatt i året i Europa, viser en ny oversikt fra Europarådet. I snitt kostet hver fange over 2.700 kroner dagen i 2017 Sølvberget, 4. etasje: 1 av 1 ledig (sortering: 940.5317 OTT) Sølvberget, Magasin U2: 1 av 1 ledig (sortering: 940.5317 OTT Etter besøket i Sachsenhausen dro vi til Ravensbrück. Det var en konsentrasjonsleir for kvinner og barn fra de fleste europeiske land. I blandt disse var det 103 norske. Rundt 132 000 fanger ble sendt til leiren, og over 92 000 av disse døde av sykdom, sult og henrettelser norske mannlige fanger og kvinnelige fanger fra andre nasjoner. Noe av dette kan muligens forklares ut ifra at nordmenn og det norske passet inn i nazistenes ideologi om menneske og rase. Selv om ideologien også gjaldt norske menn, synes dette ikke å ha hatt tilsvarend Koncentrationslejren Sachsenhausen ved Oranienburg, 35 km nord for Berlin, Der var også ca 200 danske og ca 2.500 norske fanger i lejren. De overførtes til Neuengamme i sidste halvdel af marts 1945. Fangerne kom blandt andet på tvangsarbejde i virksomheder, der fremstillede flyvemaskiner,.

Oversikt over fange - slektsdata

Den norske Buchenwaldforeningen la ned krans på appellplassen i Buchenwald i anledning markeringen av 73 års dagen for frigjøringen av konsentrasjonsleiren Buchenwald den 11. april 1945. Foreningen var representert av Helga Arntzen, Martinus Hauglid, Tatjana Schpok og Bjørn Arntzen, samt to av Aktive Fredsreisers reiseledere, Erik Dokken og Halvor Rismyhr Fangeregister Leirene; Fanger med etternavn som begynner på A; Fanger med etternavn som begynner på B; Fanger med etternavn som begynner på C- Sachsenhausen oversettelse i ordboken engelsk - norsk bokmål på Glosbe, online ordbok, gratis. Bla milions ord og uttrykk på alle språk Du har nå tilgang på alt av fangeprotokoller, fangekort og andre registre om norske politiske fanger i Norge under andre verdenskrig - i tillegg til dokumenter og fotografier fra frigjøringen av Norge, som skjedde for 75 år siden, 8. mai 1945 Liv og død : historien om Sachsenhausen-fangene Kristian Ottosen. Inngår i serie: Aschehoug pocket Bok.

Norske fanger kan bli tvangssendt til Nederland. For få norske fanger har meldt seg frivillige til å sone i Nederland. Det kan ende med at innsatte trolig må overføres mot sin vilje De fleste og verste eksperimentene på mennesker ble utført i konsentrasjonsleirene Auschwitz, Natzweiler, Dachau, Buchenwald, Sachsenhausen og Ravensbrück. Dette er beskrevet og dokumentert i utallige bøker. I Buchenwald, nær byen Weimar, der både Schiller og Goethe virket - en høyborg i tysk kultur - var det mange norske fanger Frem til frigjøringen i mai 1945 satt tilsammen mer enn 4 200 personer fengslet på Falstad. Det nøyaktige antall fanger er ukjent. Den største fangegruppen var nordmenn som var mistenkte eller domfelte for politisk motstand. 50 av de norske fangene var jøder fra Midt- og Nord-Norge

Kjøp 'Stalins norske fanger' av Ane Ringheim Eriksen fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: E-bok, Heftet | 978823040137 Beskrivelse: jødiske mannlige fanger, motstandsfolk, 2. verdenskrig, Quislings hønsegård, eneste leir med kun norske vakter, frontkjempere og hirdmenn var vakter, 26. oktober 1942, 227 jødiske menn ble deportert fra Berg til utryddelsesleiren Auschwit Sachsenhausen blev opkaldt efter et kvarter i byen Oranienburg og blev anlagt i udkanten af byen. På indgangsporten står sloganet Arbeit macht frei (= Arbejde gør fri), også kendt fra andre lejre, såsom Auschwitz.. I sommeren 1936 blev der i fyrreskoven ved Oranienburg fældet træer og bygget en beboelsesbarak På den forblåste nederlandske landsbygda gjør Norgerhaven seg klar til å ta imot norske fanger. Justisminister Anders Anundsen (Frp) er svært fornøyd med avtalen til 215 millioner kroner i året - Slik behandler de ikke norske fanger, mener romfolk. Rumenere og romfolk forteller at de opplever rasisme og diskriminering i norske fengsler. Og de mener at de ikke får det tilbudet de har rettmessig krav på

Norske Maria (81) havnet i konsentrasjonsleir på grunn av sin egen mor. AUSCHWITZ, POLEN (TV 2) Maria skulle gasses dagen etter frigjøringsdagen 114 nye norske fanger ankommer Sachsenhausen, blant dem flere av gislene fra Telavågaffæren. (27.05.1942) #Okkupasjone Emnet vil høsten 2020 ha bokstavkarakter, A-F. Dette emnet handler om fengsler, både det som foregår inne i fengslene og fengsler i samfunnssammenheng, før i tiden og i dag. Fengsel beskrives på ulike måter av mennesker i ulike posisjoner med ulike erfaringer, og profesjoner med ulike.

NRK TV – Mitt liv – 2

Sachsenhausen Hvite Busse

 1. Ordføreren i Beni øst i Kongo sier at over 1.300 fanger har rømt fra et fengsel etter at en islamistisk opprørsgruppe med røtter i Uganda angrep fengselet
 2. 3240 nordmenn kom til Sachsenhausen, men mange av dem ble sendt videre til andre konsentrasjonsleirer. 2 000 nordmenn satt her i lengre tid. Fra sommeren 1943 fikk de norske fangene lov til å motta matpakker fra Røde Kors. Det var til stor hjelp
 3. Sachsenhausen var en tysk og sovjetisk konsentrasjonsleir som var i drift fra 1936 til 1950
 4. Lysende kors over Sachsenhausen i 1944 søndag 31. mai 2015. Det som skjedde 1. påskedag 1944. Egil Joel Eberson skriver: Vi norske bodde i en egen brakke, og som alle andre fanger, ble vi purret grytidlig (ja,.

sachsenhausen - dagbladet

 1. Norske fanger er blant Europas dyreste. Av. NTB - 2. april 2019 | 13:59. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix. annonse. Tweet. Share. Share. Norge betaler nest mest per innsatt i året i Europa, viser en ny oversikt fra Europarådet. I snitt kostet hver fange over 2.700 kroner dagen i 2017
 2. Sachsenhausen Gratis Film På Nett Med Norsk Tekst Sachsenhausen , Denne filmen, de fleste av detaljene ville sikkert bli enten ryddet opp eller utelates helt. Som du vet filmen ble laget, og det spart filmen gå offentlig absolutt ingenting i veien for detaljer
 3. ering og rasisme, samtidig mener de også at Norge er et veldig godt samfunn å være i» forteller forsker ved Institutt for kri
Tronds World: Reisebrev - 10Et oppgjør mellom nordmenn i Sachsenhausen - FortidÅtte «glemte» historier fra krigen - NRK Dokumentar

Sachsenhausen koncentrationslejr - Wikipedia, den frie

 1. nesmerket Sachsenhausen og lær om grusomhetene begått av nazistenes SS og Gestapo under 2. verdenskrig. Se stedet der så mange mistet livet på tragisk vis, og besøk blant annet straffecellene, henrettelseplassen og sykehuset
 2. istrative purposes as Sachsenhausen is generally considered an entity. Both city districts are part of the Ortsbezirk Süd.. As a whole, Sachsenhausen is the largest district by population and area in Frankfurt
 3. Norske fanger ikke sikret mot tortur og umenneskelig behandling. Sivilombudsmannen slår alarm om forholdene i nederlandsk fengsel - der norske fanger blir sendt for å få ned soningskøen her.
 4. Beholder norske fanger i Nederland ett år til. Regjeringne har besluttet å forlenge leieavtalen med Norgerhaven fengsel i Nederland, hvor norske fanger også soner (arkivfoto).

Kvinnelige norske fanger under krigen : Forskjeller og likheter i behandlingen av norske kvinnelige fanger i fangeleirene Falstad og Grini og konsentrasjonsleiren Ravensbrück. Fladmoe, Ida. Master thesis. View/ Open. Fladmoex-xMasteravhandlingx-xKriminologi.pdf (780.7Kb) Year 2011. Permanent lin Norske fanger i Natzweiler-Struthof. Natzweiler konsentrasjonsleir var en leir med flere typer innsatte. Alle nordmennene som ble deportert dit var politiske fanger, eller NN-fanger. Legene i konsentrasjonsleiren utførte medisinske eksperimenter på fanger Han mener norske domstoler er for lite prinsipielle, og at det er dekning for å si at norske fanger isoleres unødvendig. Les også: En informert guide til fengselsopphold - Det er rent psykologiske faktorer som kan påvirke dommerens avgjørelser Fanger som kom til Grini etter månedslange opphold i enecelle på Møllergaten 19, eller etter tortur og mishandling på Victoria Terrasse, ble forsøkt plassert i kommandoer som var gode og hvor de kunne ta seg igjen. Fallskjermen Fallskjermen var en spesialcelle for døds- og tukthusdømte fanger

Annemarie ble født i en konsentrasjonsleir og vokste opp

Hvordan har norske fanger det, egentlig? Kristian Mjåland vil finne ut om norske fanger synes de har det bedre enn fanger i England; altså om den «snille» måten vi straffer på i Norge slår ut i mindre misnøye hos fangene • Fanger og betjenter, makt og motstand • Norsk fengsels- og kriminalomsorgshistorie • Fengselets lidelsesproduksjon og fangenes tapsliste • Fengselet i kjønnsperspektiv • Hverdagslivet i fengsel • Fengselet, staten og det modern

Biblioteket73 år siden massearrestasjonen av jødiske menn - HL-senteret

Høyer & Dalgard kritiserer i en ny bok bruk av isolasjon i norske fengsler og viser til Europarådets komité for hindring av tortur og umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff. Komiteen var i Norge i 1993, 1997 og 1999 og har pekt på det uheldige med langvarig isolasjon av fanger her i landet - Norske myndigheter torturerer fanger. Det mener advokat Fridtjof Feydt. Feydt, som er forsvarer til en av de siktede i Lime-saken, reagerer kraftig på at hans klient snart har sittet seks uker fullstendig isolert Liste over fanger fra Sachsenhausen og Natzweiler som døde i Sverige, før freden. Tre av disse hadde vært i Natzweiler

 • Cara delevingne 2018.
 • Store norske leksikon elefant.
 • Hva betyr gul oljelampe.
 • Hvordan nappe cocker spaniel.
 • Flyplass algarve.
 • Utleiedel i garasje.
 • Galactus film.
 • Hvordan lage chips i stekeovn.
 • Etiske dilemmaer rle.
 • Springer spaniel svart.
 • Nasjonalrett frankrike.
 • Turnstevne drammen 2017.
 • Undertøy mot svette.
 • Sport1 live.
 • Anslag analyse.
 • Lyon severdigheter.
 • Den kalde krigen bodø.
 • Ida halvorsen.
 • Trojanischer krieg helena.
 • Fakta om universal studios hollywood.
 • Tanzen nürnberg.
 • Geführte mountainbike tour eifel.
 • Doggi.
 • Google finance amazon.
 • Lekebutikk kristiansand.
 • Billån forsvaret.
 • 26 january australia day.
 • Gothaer krankenversicherung.
 • Waldmannhalle baar parkplätze.
 • Agenda rådgivning.
 • Bada i vattenfall sverige.
 • Hvilke nudler til wok.
 • Grevinnen og hovmesteren sendetid 2017.
 • Allevo før og etter.
 • Tesla supercharger map 2017.
 • Philippine passport renewal in norway.
 • Kanelsnurren ledige stillinger.
 • City of leeds storbritannia.
 • Stanley tucci.
 • Milwaukee usa.
 • Nordisk design møbler.