Home

Transkjønnet diagnose

Diagnosen blir kalt for kjønnsidentitetsforstyrrelse eller GID (av engelsk: Gender Identity Disorder). GID er en forholdsvis sjelden lidelse. Kun en-to personer av 100 000 har en kjønnsidentitetsforstyrrelse. Hvert år blir rundt 50-70 nye personer henvist til GID-klinikken på Rikshospitalet. Gjennomsnittsalderen på disse er i dag rundt 20 år Kjønnsinkongruens (tidligere omtalt som transkjønnethet og transseksualisme) handler om at et individs kjønnsidentitet er annerledes enn individets somatiske kjønn.Dette kan for eksempel si at en person med kvinnelig anatomi har en mannlig kjønnsidentitet (transkjønnet mann), eller en person med mannlig anatomi kjønn har en kvinnelig kjønnsidentitet (transkjønnet kvinne)

TranskjønnethetTranskjønnethet - Seksualite

En transkvinne er en kvinne som ble registrert som gutt ved fødselen.. Transkvinner er kvinner med kjønnsinkongruens, det vil si at deres tildelt kjønn ved fødsel og kjønnsidentitet ikke samsvarer. Transkvinner får derfor tilbud om hormon-subsititusjonsbehandling for å gjøre kroppen mer i linje med sitt opplevde kjønn. En transkvinne trenger ikke å gå igjennom behandling for å. Folk som får andre kjønnsidentitetsrelaterte diagnoser for ikke noen form for behandling i Norge. Norge har ikke en Second option, noe FRI, International Amnesty og Skeiv Ungdom har kritisert. Når en transmann har fått diagnosen, kan han starte på hormonbehandling, hvis ikke noen helsemessige grunner står i veien

Kjønnsinkongruens - Wikipedi

Noen bruker også transseksuelle, transkjønnet, trans, transperson. Dette er begreper vi ikke bruker. Disse begrepene oppleves som identitetskapende. På lik linje med andre som får en diagnose, så er ikke vi vår egen diagnose. Men vi har en diagnose. Vi mener det er viktig at hver enkelt har en reel rett til egen definisjon Transkjønn og interkjønn/intersex i den vestlige verden. I den vestlige vitenskap, og da spesielt innen legevitenskapen, har det opp igjennom tiden vært mye fokuset på normalitet og grenser for kategorier

Transseksualisme beskriver en situasjon der en person oppfatter å ha en kjønnsidentitet som ikke samsvarer med det kjønn vedkommende er tilskrevet ved fødsel basert på ytre kjønnsorganer. Det vil for eksempel si at en person med kvinnelig kroppslig kjønn kan oppleve å ha en mannlig kjønnsidentitet. Tradisjonelt har transseksualisme beskrevet personer som går enten fra kvinne til mann. I Norge er det kun NBTS som har ansvar for å behandle personer for diagnosen transseksualisme. Årlig blir rundt 500 personene henvist dit - men kun 100 får diagnosen og tilbud om videre.

Transpersoner er personer som har en kjønnsidentitet som er forskjellig fra det kjønn som er tillagt dem ved fødsel basert på kroppslige kjennetegn - og som står i deres fødselsattest og i øvrige identitetspapirer. Ordene trans og transkjønnet handler altså om at en persons egenerfarte kjønnsidentitet eller kjønnstilhørighet er forskjellig fra hva kroppen angir I denne artikkelen beskrives diagnose og behandling av transseksualisme, med hovedvekt på kirurgi. Materiale og metode. Artikkelen er basert på ikke-systematisk litteraturgjennomgang og egne kliniske og vitenskapelige erfaringer. Resultater Diagnosen «transseksualisme» er ikke med i WHOs nye internasjonale diagnosesystem. Snart er det å være transkjønnet offisielt ikke lenger en sykdom. Hva skjer da? Får mennesker av alle kjønn den medisinske hjelpen de trenger når det nye systemet trer i kraft? Hvordan bestemmes det om du er syk eller frisk, og hva som telles som normal

Vi tilbyr et bredt utvalg verktøy til gjør-det-selv bildiagnose. Produktene er håndplukket og kommer fra Autel og iCarsoft. Vi og våre kunder vet at disse er to selskaper som leverer diagnoseverktøy av høyeste kvalitet Liste over ord og uttrykk relatert til transpersoner.. A. Akava'ine, er et tredje kjønn som er genuint for rarotongansk kultur.; Androgyn, («halvt og halvt», av andros = mann og gyne = kvinne), person med et kjønnsnøytralt utseende eller et utseende med både feminine og maskuline trekk kombinert.; B. Berdache, se Two-Spirit.; Bigender, forkortelse BG, (av bi = dobbel og gender = kjønn. Finn diagnose. Klikk på aktuell diagnose for å finne informasjon om diagnosen og oversikt over relevante kurs, nyheter og tema. Nederst på hver side finner du kontaktpersoner som jobber med diagnosen gruppe og omfatter bl.a. personer som selv beskriver seg som transperson og transkjønnet, personer med diagnosen transseksualisme og personer som har forskjellige kjønnsuttrykk og veksler mellom disse. De omfatter personer som har en av diagnosene i F 64 kategorien

Transkvinne - Wikipedi

AutoLink AL529 OBD2 / EOBD skanneren støtter alle 10 OBD2 test moduser for en fullstendig diagnose. iCarsoft i906 - Volvo & Saab. Pris NOK 1 590,00 inkl. mva. Kjøp . iCarsoft i906 er en bildiagnose som er tilpasset systemene til Volvo og Saab. Denne finner garantert feilene til de gitte modeller Rettskrivning. Språkrådet anbefaler formen transperson (i motsetning til transeperson med ekstra e).. Historie. Svensk og tysk benytter det engelske fremmedordet transgender, men i Norge ønsket man isteden å finne et norsk ord.Man oversatte derfor transgender til transkjønnet.. 23. april 2005 skiftet Landsforeningen for transseksuelle navn til Landsforeningen for transkjønnete og vedtok. - Transkjønnet betyr at det er manglende samsvar med det kjønnet man er tildelt ved fødselen og selvopplevd kjønn. Foreldre må vite at det å være trans er høyst forenlig med å ha gode liv, sier Esben Esther Pirelli Benestad

Transmann - Wikipedi

Vi leverer bildiagnose og diagnoseverktøy til både private og verksted/bedrifter i Norge. Vi har gratis frakt og rask leveringstid på våre bildiagnoser Hvordan vet man at et barn vil forbli transkjønnet som voksen? Finnes det medisinske tester som kan verifisere at et menneske er transkjønnet? Eller stilles diagnosen på bakgrunn av barnets egne følelser? Bare deppa? Jeg vet ikke fra hvilke kilder foreldre til påståtte transseksuelle barn finner informasjon Men transseksualitet behandles jo i henhold til diagnosen F.64.0., i tråd med retningslinjene i de internasjonale Standards of Care. Derfor har de fremmet begreper som «transkjønnet» eller «person med en transkjønnet historie» i den offentlige debatten i Norge De fleste sjeldne diagnoser er arvelige og har en genetisk årsak. Derfor er genetisk utredning på sykehus ofte en del av utredningen. I tillegg kan det være behov for at eksperter på ulike organer må undersøke deg. Det kan også være aktuelt med pedagogisk eller psykologisk utredning Er det fremdeles en diagnose i ICD 10? Tenker på de som vil skifte kjønn, de må vel ha den diagnosen for å få skifte kjønn

Diagnose er namn på sjukdomar eller tilstandar med felles kjenneteikn. Nokre diagnosar viser til tilstandar med same årsak. Til dømes er tuberkolose namnet på alle sjukdomar som tuberkelbakterien er årsak til. Andre diagnosar viser til dei kroppslege endringane som kjem av sjukdommen. Hjertekrampe er plagar som kjem av innsnevring av koronar-arteriane til hjartet Harry Benjamin ressurssenter (HBRS) er en pasientorganisasjon for mennesker som søker [klargjør] eller har diagnosen transseksualisme. Organisasjonen er oppkalt etter den tysk-amerikanske legen Harry Benjamin, som var en pionér i behandling av personer med transseksualisme.. HBRS arbeider for kvinner og menn med diagnosen transseksualisme Transseksuell: En betegnelse som Har siden 1979 vært eneste senter for utredning og diagnostisering av personer med kjønnsidentitetsproblemer, og for behandling av pasienter med diagnosen. DEBATT Transpersoner: Mann kan ikke bli kvinne Per er ikke «egentlig» jente fordi han liker kjoler og neglelakk. Å snekre, ha kort hår og være «butch» gjør ikke en pike til gut

Jeg valgte i min oppgave å benytte meg av begrepene transperson og transkjønnet og ikke transseksuell, selv om dette inntil nylig har vært navnet for diagnosen. Dette fordi jeg i min oppgave ønsket et hovedfokus på kjønnsidentitet heller enn seksualitet

Nasjonal behandlingstjeneste for transseksualisme (NBTS

 1. Diagnoser og medisinering skal aldri bygge på informasjon man finner på Internett. Vi garanterer ikke at noen opplysninger på denne nettsiden stemmer med medisinsk forskning. Oppsøk alltid lege når du har medisinske spørsmål
 2. I Norge henvises ca. 100-120 personer årlig til Rikshospitalet for utredning, og omtrent 20-25 av disse oppnår diagnosen F64.0, transseksualisme. Noen typiske kjennetegn på transseksualisme er, ifølge diagnosemanualen: a) særlig sterkt ubehag, b).
 3. Transkjønnethet (også omtalt som transseksualisme) handler om at et individs kjønnsidentitet er annerledes enn individets somatiske kjønn.Dette kan for eksempel si at en person med kvinnelig anatomi har en mannlig kjønnsidentitet (transkjønnet mann), eller en person med mannlig anatomi kjønn har en kvinnelig kjønnsidentitet (transkjønnet kvinne)
 4. Vil Tarald få diagnosen transkjønnet, noe han må ha for å få operasjonen? Det vanskeliggjøres både av at han er over 25 år og at han ikke tiltrekkes kvinner, men menn
 5. ner: - Jeg husker opplevelsen av aldri å få til ting. Jeg løp saktere enn alle andre
 6. Trans* er et samleuttrykk som benyttes når vi omtaler personer som opplever manglende samsvar mellom kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk og det juridiske kjønnet som personen fikk tildelt ved fødsel. Dette er ingen ensartet gruppe, og uttrykket omfatter personer som selv beskriver seg som transperson eller transkjønnet, personer med diagnosen transseksualisme og personer som har.

Transkjønn og interkjønn/intersex FRI Oslo og Vike

 1. Det som er spesielt med diagnosen transkjønnet, er at det ikke er noen objektive kriterier som kan fylles. Derfor kan det oppleves ekstra sårbart at noen få eksperter skal bestemme hvem som passer inn i definisjonen eller ikke. 3. Du får ikke endret personnummer ditt før du er ferdigkorrigert på Rikshospitalet
 2. Diagnose For å få behandling ved Rikshospitalet er det et krav å ha diagnosen transseksualisme, som i seg selv er svært utdatert. WHO har fastslått at det å være trans ikke er en lidelse, derfor er det feil å sykeliggjøre det ved å gi det en diagnose
 3. De omfatter personer som har en av diagnosene i F 64 kategorien i Verdens helseorganisasjon (WHO) sin diagnosemanual eller som mottar eller har mottatt helsehjelp på grunnlag av en slik diagnose. Ekspertgruppa har i sin rapport valgt å benytte begrepet kjønnsinkongruens som fellesbegrep for manglende samsvar mellom kjønnsidentitet og det juridiske kjønn som er tildelt ved fødsel
 4. Norske myndigheter må sikre at transkjønnet identitet blir fjernet fra den nasjonale klassifiseringen av psykiske lidelser, og at transpersoner som ønsker å endre juridisk kjønn kan gjøre det uten å måtte gå gjennom psykiatriske tester og uten å måtte ha en psykiatrisk diagnose
 5. egenopplevelse av diagnosen? Diagnosen transseksualisme/ transkjønnethet er følelsen av å være født feil kjønn og i feil kropp enn det selvopplevelsen tilsier.Dvs at man har en helt annen oppfattning av sin egen kjønnsidentitet enn det kjønnet man er født som. Man føler ofte avsky mot sitt eget somatiske (kroppslig) kjønn
 6. Jeg er transkjønnet selv, og skulle virkelig ønske det var noe jeg kunne gjøre for å hjelpe. Esben E. P. Benestad Det var etter at jeg kontaktet Benestad at vi fant riktig diagnose for meg, og etter hvert ble det til at jeg søkte kjønnsbekreftende operasjon. I mars 2006 var operasjonen gjennomført
 7. st like stor hjemme hos oss

transseksualisme - Store medisinske leksiko

 1. Hvordan jeg innså at jeg er transkjønnet (Del 1) september 17, 2018 Noen har skjønt det siden de var små, men ikke alle Jeg har ikke bestandig visst at jeg er transkjønnet. Ikke misforstå meg, jeg har bestandig visst hvem jeg er og det har vært tydelige tegn så lenge jeg kan huske
 2. < Hormonbehandling i Norge (Del 1) Nå har jeg startet hormonbehandling hos en norsk privatpraktiserende allmennlege. Målet er fremdeles Rikshospitalet, men på grunn av deres lange ventetid har jeg vært nødt til å finne andre måter å fortsette hormonbehandlingen som jeg påbegynte i USA
 3. Dette er en nettside som ønsker gi informasjon til personer som skal eller har gjennomgått en kjønnsbekreftende prosess. Nettsiden er også nyttig for pårørende, venner, kjærester og andre som ønsker å være støttespillere for oss som gjennomgår denne kjønnskorrigeringsprosessen
 4. ister Bent Høye. Aksjonen er nå avsluttet, men Amnesty fortsetter å kjempe for retten til endring av juridisk kjønn

Skeiv Ungdom: - Behandlingen av transpersoner er

transperson - Store medisinske leksiko

SVAR: Hei Takk for sterkt brev. Vondt å høre din historie om avvisning! Du er desverre ikke alene om å kjenne på disse følelsene. Vi får mange henvendelser fra ungdom med utfordringer ru.. Ikke sykt å være transkjønnet - Transseksualitet må normaliseres. Det bør betraktes på samme måte som et beinbrudd eller hjerteinfarkt, mener norsk ekspert

LILLESTRØM/OSLO (Nettavisen): Forrige fredag var transpersonen Eirik Elin Stillingen på kompistur i Sverige og ante fred og ingen fare. Etter hvert fikk han en rekke henvendelser fra andre. Noen mener at diagnosen transseksualisme bare er et onde, som sykeliggjør personer. Sara Mats er fornøyd med kroppen sin. Det er faktisk veldig bra. Det er ikke noe gledes tur å ta kjønnskorigerende operasjoner. Men for veldig mange så er det livsviktig å få nettopp disse operasjonene. Uten dem så hadde man ikke klart å leve Svært høy arbeidsledighet blant transpersoner. Europeiske studier viser at kun 40 prosent av transpersoner er i betalt arbeid. - Kvalifiserte mennesker diskrimineres, sier jurist Lene Løvdal Hvis man tar en titt på handlingsplanen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner fra regjeringen så ser man at ordet/begrepet transkjønnet har blitt tolket som en oversettelse fra transgenderd. Noe som blir noe helt annet. Det vi i LFTS jobber med nå, og noe som jeg brenner for er forståelsen for at vi ikke blir vår egen diagnose smp-stories-top-widget. Jeg er mor til en av «nasjonens døtre», som ønsker dypere stemme og hårvekst i ansiktet. Jeg kan derfor forsikre overlege Anne Wæhre og klinikksjef Kim Alexander Tønseth ved Rikshospitalets nasjonale behandlingssenter for transseksualisme (NBTS) om at frustrasjonen og bekymringen de gir uttrykk for i kronikken 21. mars 2018 er minst like stor hjemme hos oss

Kjønnskorrigerende kirurgi ved transseksualisme

Dette er vårt bidrag til å presentere hvordan vi opplever det å leve med diagnosen transseksualisme. Vi benytter oss ikke av begreper som transe, transseksuell, transkjønnet eller transperson for å beskrive oss selv. Grunnen til dette er at vi ikke kjenner oss igjen i disse begrepenn, de er ikke en del av vår identitet Designet diagnose. Da homofile entret scenen for verdidebatt, ble den fort gjort om til et laboratorium. De friske individene ble målt opp og ned av helsepersonell. Jeg er transkjønnet Transkjønnet De som er transkjønnet har derimot en identitet som ikke samsvarer med det kroppslige kjønnet de ble født med. Det er ikke begrenset til kvinner født som menn eller menn født som kvinner, men er et bredt paraplybegrep som rommer mange slags identiteter Når definisjonen på født i feil kropp og transkjønnet strengt tatt er den samme, hvorfor bruke så mye tid og energi på å ta avstand? Ofte anerkjenner ikke født i feil kropp leiren andre med mindre de ønsker full pakke, altså norsk diagnose F.64.0, hormonell behandling og kirurgi Transpersoner kan være kvinner som opplever seg som menn, eller omvendt. Flere av disse er så utilfreds med sin biologiske kropp at de har fått diagnosen kjønnsdysfori. Mange aktivister med bakgrunn i Skeiv teori benekter at kjønn er et biologisk begrep. De kjemper for at alle fritt skal kunne fastsette hvilket kjønn de har

Kjønnsmangfold og diagnosens mak

Diagnosen transseksualisme er følelsen av en permanent overbevisning om å være født i feil kropp, det er følelsen av å ikke passe inn sjelelig og sosialt. Man føler ofte avsky mot sitt eget somatiske, kroppslige kjønn, forklarer Hansen. Mangler kunnskap. Det er vanskelig å slå fast om antall personer med diagnosen transseksualisme er. Det å være transkjønnet, betyr å være født i feil kropp. Med det menes at selv om du har fysiske kjønnskarakteristika som jente, føler du på det psykiske planet at du egentlig er en gutt. Disse følelsene er sterke og intense, og har betydning for opplevelsen av å være et helt menneske på diagnosen knyttet til dette fenomenet. I International Classification of Diseases-11 (ICD-11), som er ventet i løpet av 2018, vil transseksualisme endre navn til kjønnsinkongruens. I denne studien benyttes begrepet kjønnsinkongruens for å vise til en tilstand der det oppleve Onsdag 24. oktober arrangerer Nasjonalt Medisinsk Museum / Norsk Teknisk Museum, det aller første av flere, Medisinske rom. Første samtale handler om kjønnsmangfold og diagnosens makt. I. Vi bruker nå begrepet «transkjønnet» eller «person med transkjønnet historie». Transseksualisme handler om kjønnsidentitet, og ikke om seksualitet. Hvert år henvises 100 - 120 personer til Seksjon for transseksualisme ved Rikshospitalet. 20 - 30 av disse får diagnosen transseksuell

Video: Bildiagnose Spesialisten - Diagnoseverktøy Testvinnerne

Etter lovendringen stilles det ikke lenger krav om en bestemt diagnose eller medisinsk behandling for å endre hvilket kjønn som står i passet. Fem fikk avslag. Fem personer ønsket å skifte kjønn, men fikk avslag Det finnes 25 000 transpersoner i Norge. Transseksualisme har ikke så mye med seksualitet å gjøre, men med kjønnsidentitet. Derfor brukes begrepet «transkjønnet» eller «person med transkjønnet historie» i den offentlige debatten i Norge. I norsk talemåte er kjønnsbenevnelsene «mann» og «kvinne» binært organisert. Du kjenner kanskje begrepet «binært» fra tallsystemet som.

Liste over transpersonbegreper - Wikipedi

En bekjent et transkjønnet. Så vidt jeg har forstått, er h*n begge kjønn i ett, dvs at h*n ikke bekjenner seg til noe spesielt kjønn. Tidligere var h*n en lesbisk kvinne. Nå kler h*n seg som mann og bruker et kjønnsnøytralt navn. Begrepet transkjønn er nytt for meg, og jeg finner svært lite om dette på nett En kvinne til mann, ktm (ftm), transkjønnet er en kvinne som er født med ett dypt ønske om å bekrefte sitt kjønn som mann. Jeg vet ikke like mye om denne kategorien, men det er også dokumenterte tilfeller også ned til 3-6 års alder Hei Håper du leser dette NHD og kanskje kan skrive noen av dine egne tanker om det jeg skriver. Jeg er åpen for alt, og jeg håper jeg ikke blir for såret, men jeg må tåle virkeligheten snart. Jeg har det ganske vondt, for tiden. Jeg er i behandling endelig nå, etter at jeg har over en lengre tid.

Diagnose - Framb

Psykisk diagnose og sterilisering Luca er en ung transkjønnet mann som ble henvist til Rikshospitalets seksjon for transseksualisme i 2010. Luca ønsker ikke å gjennomgå genital kirurgi slik det i dag stilles krav om. - Jeg ønsker at mitt juridiske kjønn skal være mann,. Harry Benjamin ressurssenter (HBRS) er en pasientorganisasjon for mennesker som søker [klargjør] eller har diagnosen transseksualisme.Organisasjonen er oppkalt etter den tysk-amerikanske legen Harry Benjamin, som var en pionér i behandling av personer med transseksualisme.. HBRS arbeider for kvinner og menn med diagnosen transseksualisme Identifiserer seg som transkjønnet. Bruker pronomenet «hun/henne». - Fra jeg var liten har jeg lånt mammas klær. Jeg er alltid redd for at noen vil skade meg, de fleste stirrer når jeg kler meg som kvinne. Hvis de ikke stirret som om jeg var en fremmed fra ytre rom, ville jeg vært mye mer komfortabel med å kle meg som kvinne

I samme slengen fikk han diagnosen «uspesifisert personlighetsforstyrrelse». - Da jeg fikk avslaget følte jeg at jeg hadde kastet bort enormt mye tid. Det eneste jeg hadde oppnådd var å få en diagnose. Jeg fikk lyst til å ta et forbrukslån å operere meg i utlandet. Og nettopp det er det mange som gjør Norske myndigheter må sikre at transkjønnet identitet blir fjernet fra den nasjonale klassifiseringen av psykiske lidelser, og at transkjønnede personer som ønsker å endre juridisk kjønn kan gjøre det uten å måtte gå gjennom psykiatriske tester og uten å måtte ha en psykiatrisk diagnose. Det DU kan gjøre: Signér aksjonen Transseksualisme er ikke min identitet, ergo så er jeg ikke transseksuell. Det jeg er, er en mann som fikk diagnosen transseksualisme, og som korrigerte kroppen min til å stemme overens med min kjønnsidentitet. Ser også at det er mange som bruker transkjønnet som et alternativ for transseksuell 28 Likes, 1 Comments - Tuva (@tuvasj) on Instagram: @natashaferrante, jeg er så stolt av deg ️ #artist #photography #artphoto #fotokunst #transkjønnet Å være trans handler om å være seg selv, og og sin rett til å eksistere. Øvind Hasting krangler med Therese Utgård på Verdidebatt 21.10 og i sin iver etter å ta henne tillegger han en gruppe individer ,og de som bryr seg om oss, en ideologi, og ser helt bort i fra at det er levende mennesker o En transkjønnet kvinne jeg kjenner ble nylig anmeldt for blotting i damegarderoben, fordi hun var naken og hadde en kropp «fornærmede» mente ikke hører hjemme der. Dette er så enormt drøyt og trist. Altså, jeg mener, dessverre helt oppriktig, at transpersoner må ta høyde for at folk ikke er vandt med deres eksistens i garderoben

 • Canon pixma mg5350 bruksanvisning.
 • Lego batman 3 space suits you sir.
 • Aztekerriket erobres.
 • Romeriksbunad herre.
 • 2014 world cup.
 • Jem og fix brønderslev flytter.
 • Teknologiske nyvinninger globalisering?.
 • Inga berit lein alder.
 • Shirley maclaine kinder.
 • Nat1001.
 • Manchester united fixtures 17/18.
 • Klimatabelle siem reap.
 • Spraglet kryssord.
 • Gravering kryssord.
 • Medievold.
 • Menigheter i drammen.
 • Far betaler ikke barnebidrag.
 • Normal fødselslengde.
 • Classic db wow.
 • Beratungsstelle für frauen des kreisdiakonieverband heilbronn.
 • 2015 esc.
 • Heidelberg bücherei uni.
 • Alloc laminat.
 • Laborant jobb.
 • Carlos santana tour 2018.
 • Schöne bilder von frankfurt am main.
 • Språkvitenskap kryssord.
 • Maranja yoga.
 • Søppelkassestativ maxbo.
 • Deutscher bildhauer.
 • Fahrradgeschäft dresden.
 • Stadt pasewalk stellenangebote.
 • La cena degli sconosciuti film.
 • Svd sudoku.
 • Molsheim bugatti museum.
 • Sør korea shopping.
 • Panduro gulskogen.
 • Lemurenarten liste.
 • Plastisk kirurgi forskning.
 • Fallskjermrakett.
 • Impala bil.