Home

Slaktevekt lam

Hvordan og hvorfor vi driver med avl på sau | Klostergarden

Vurdere slaktetidspunkt - Medlemsportal for Nortura S

Lam av lette raser avleirar feitt ved lågare vekt enn lam av tunge raser; Vurdering av slakteprosent Slakteprosenten (andel slaktevekt av levandevekt) på lam vil også variere ein del, men ligg ofte rundt 40%. Her er dei viktigaste faktorane som påverkar slakteprosenten: Søyelam og godt kjøttsette lam har høg slakteprosen Gjennomsnittlig slaktevekt på lam er ca 20 kg. I 2017 ble det slaktet 1.134.000 lam, og 172.000 sau. I gresslandet Norge er sauen viktig for å få utnyttet ressursgrunnlaget optimalt til matproduksjon. Med drøvtyggernes hjelp vil vi kunne produsere mat med utgangspunkt i lokale ressurser,. - Lam med slaktevekt på fire kilo er ikke greit Veterinær i Mattilsynet, Marie Nøkling, mener også saueprodusenter i Rogaland har forbedringspotensial. Forbedringspotensial: Veterinær Marie Nøkling har jobbet som inspektør i Mattilsynet siden 2004

Tall og fakta om lammekjøtt Artikkel - MatPra

 1. dre enn 100 sauer over 1 år og 20% har mer enn 100 sauer over 1 år - 2)
 2. Gjennomsnittlig slaktevekt pr. lam er ca. 18,5 kg, og totalproduksjonen i Norge er ca. 25,5 mill. kg lammekjøtt i året (2004). Det produseres ca. 5000 tonn ull. Ca. 2,1 mill. sauer og lam beiter i utmarka hvert år, og ca. 30 000 blir tatt av rovdyr (de som får erstatning)
 3. Klassifisering av lam. 03 mai, 2017. Bildeeksempler - klassifisering av lam - EUROP (ppt) Klassifisering. Klassifisering av lam. Se ogs.

Halvt Lam m/lammelår og pinnekjøtt ** 1 side pinnekjøtt m/rygg, 1 lammelår . 1 bog i skiver, 1/2 kam i skiver, fårikålkjøtt, svange ** Du kan bytte ut lammelåret med fenalår, mot tillegg se pris nedenfor. Slaktevekt ca 10-12 k Norsk lam er en delikatesse som norske og utenlandske kokker bruker med stolthet og respekt som den delikatessen det er. Norsk lam beholder lammepreget til langt ut på høsten, selv om de veier godt over 20 kg. Det som er unikt med det norske lammet er den gode kjøttfylden, det lyse kjøttet og den milde smaken Figuren viser gjennomsnittet av indeksen for alle avkomsgranska værer, per rase og per årgang. Du kan slå opp på samlet avlsverdi, O-indeksen, eller indeksen for hver av de 10 egenskapene som inngår i O-indeksen Sauekontrollen er åpen for alle norske saueprodusenter. Du kan velge om du vil registrere selv eller la en slakterirådgiver registrere for deg. Det er bare lamming, høstvekter på lam og utmelding av dyr som dør utenom slakt som må registreres. Det er en rekke andre registreringer tilgjengelig, men disse er frivillige Konklusjonen min, basert på årets tal, er at ein kan vente 40,5 % slaktevekt av levandevekta av søyelam, medan det for vêrlam startar på rundt 37% og aukar opp mot 40,5 % for dei største lamma. Eg vart litt overaska over at søyelamma låg jamt høgre enn vêrlamma, og at dei minste søyelamma held like høg prosentvis slaktevekt som dei større dyra, sjølv dei aller største vêrlamma

Lamma er svarte, men etter som dyrene blir eldre får de et brunt, eller noen ganger grått skjær. Rasen regnes for å være resistent mot alveld. Eksteriørmessig er rasen ganske lik rygjasauen, med en middels god crossbredull. Rasen ble godkjent som egen rase i 2004. Blæset sau har rasekode 19 i Sauekontrolle For lam var tallet 17,88 kilo. Da blir regnestykket slik: For en sau med gjennomsnittlig slaktevekt i 2017 var slakteprisen 30 x 11,15 kroner = 334,50 kroner. For et lam med gjennomsnittlig slaktevekt i 2017 var slakteprisen 17,88 x 46,04 kroner = 823,20 kroner

Pris- og grunntilskotsendring på sau, lam og vêr etter nyttår (Oppdatert 06.03.20) Konsernstyret har gjort vedtak om uendra engrospris på lam i fyrste halvår 2020. På grunn av prisnedtrappinga gjennom sesongen, kan ein justere opp engrosprisen etter nyttår for å koma ut med uendra gjennomsnittleg engrospris HAR DU MANGE LAM, LØNNER DET SEG Å SLAKTE. Avdem har satt opp følgende regnestykker. Har du flere enn 183 sauer og lam i fjøset 1.mars vil det lønne seg å slakte lam før 1.mars, så sant dyret får kategorien lam og oppnår klasse O+ eller bedre. Gevinst: 256 kroner per lam

Norsk lam beholder lammepreget til langt ut på høsten, selv om de veier godt over 20 kg. Gjennomsnittlig slaktevekt på lam er cirka 20 kg. Det som er unikt med det norske lammet er den gode kjøttfylden, det lyse kjøttet og den milde smaken. Norsk lam er også passe fettmarmorert mellom høstvekt som lam og voksenvekt som søye. Materiale og metode I begynnelsen av 2010 ble det oppfordret til å veie alle søyer og påsettlam i avlsbesetningene, for å framskaffe et tallmateriale til utredning av egenskapen. Oppfordringen til å veie søyer førte til innrapportering av 12 400 vekter Ring 72 50 50 50. Ofte stilte spørsmål; Kontakt oss; Følg oss på Facebook; Følg oss på Instagram ; Org. nr.: 911608103. Postadresse: Postboks 469 Sentrum, 0105. Mange opplever at de må sanke saueflokken tidligere i år pga den vanskelige fôrsituasjonen. Da er det ekstra viktig å sørge for god tilgang på kraftfôr for å oppnå bedre slaktevekt. Med DRØV Lam gir du lammene det de trenger

Lam med slaktevekt på fire kilo er ikke greit - Norsk Landbru

Slaktevekt levendevekt lam. Lam av lette raser avleirar feitt ved lågare vekt enn lam av tunge raser; Vurdering av slakteprosent Slakteprosenten (andel slaktevekt av levandevekt) på lam vil også variere ein del, men ligg ofte rundt 40% Slakt av Sau v/ jeger Borø - endeli Jaktlaug: 1. Man tager en sau 2. Sauen avlives: Dette gjøres lettest ved at en person står med et bein på hver side av sauen, tar tak i sauens forbein Animalias statistikk for totalmarkedet viser at det var slaktet 1 046 000 lam før 10. november. Det er 11 500 færre enn til samme tid året før. Gjennomsnittlig slaktevekt i år er 18,6 kilo, en økning på 0,6 kilo fra 2017. I volum ligger årets produksjon på 19 510 tonn lammekjøtt

Brunst er spesialist på jaktklær og kamuflasje. Vi er kanskje landets største på Härkila,Pinewoood,Sitka. Godt utvalg for Jakt,fiske og friluftsli Slaktevekten på lammene er lavere enn 70 % av gjennomsnittet fra Sauekontrollen for den aktuelle rasen. Vi har gått igjennom de aktuelle tabellene i Sauekontrollens årsmelding for 2019 og laget en oversikt over reproduksjonsgrad og slaktevekt for rasene som er representert der Slaktevekt er vekten av en dyrekropp når blodet er tappet av, innvollene tatt bort, og (unntatt for svin) hud, hode og lemmene nedenfor knær og haser er skilt fra.

Hva er mest optimal slaktevekt? Optimal slaktevekt vil være forskjellig for hvert tilfelle. Normalt er den et sted mellom 75-85 kilo, sier Arild Eriksen, rådgiver i Felleskjøpet RA. Hva er den mest optimale vekta på slaktegrisen? Det er et komplisert spørsmål som avhenger av mange faktorer. Temaet ble belyst på et fagmøte i Rogaland nylig Lam av GNS-rasen legger på seg fett ved lavere levendevekt enn andre saueraser, dvs. de er slaktemodne ved lavere vekt. Lam til slakt bør være over 23 kg levendevekt, og ønsket slaktevekt er 11-12 kg. Det viktigste avlsmålet er at sauen skal være tilpasset beitegrunnlaget og det miljøet den lever i Familie: Hjortedyr, Cervidae Rådyret er vårt minste hjortevilt og regnes som en nykommer i norsk fauna. For vel hundre år siden fantes bare en liten bestand noen steder i Østfold. I løpet av 1900-tallet økte bestanden sterkt, og i dag finnes rådyret mer eller mindre over hele landet, men nord for Saltfjellet er forekomstene ganske Les mer av Fakta om rådy Mindre lam bør kanskje koste noe mindre, og ekstra store og flotte noe mer. Når det gjelder pris på sau, så må denne variere mye alt etter om Skal du flytte, kjøpe eller selge småfe? I felleskap må vi alle ta eit ansvar for å sørge for at vi fortsatt kan ha dyrehelse i verdenstoppen : Her har vi klippet nye og eldre reglar og forskrifter frå Mattilsynet

Tid for lam: Prisløypa er laga slik at det skal løne seg å sanke og levere slaktemogne lam frå månadsskiftet august/september. Siktar ein seg inn på 20 kg slaktevekt for vêrlam og 18,5 kg slaktevekt på søyelam, må altså vêrlamma vega ca. 50 kg og søyelamma ca. 44 kg 90-190 dager. Slaktede lam må være slakta seinest ved 210 dagers alder og innen utgangen av november for å bli med i beregningene. Det er også andre krav, blant annet er kopplam ikke med i beregningene. Materialet består av mer enn 200.000 lam med høstvekt og mer enn 140.000 lam med slaktevekt hvert år i perioden. Høstvekt Kvalitetstilleggene og prisingen i Nortura stimulerer til å levere slaktemodne lam, det vil si lam med fettgruppe rundt 2+/3-, med en slaktevekt på minimum 15,1 kg. Da kan lammene som regel brukes til for eksempel pinnekjøttråstoff. God kvalitet fremmer salget og det blir mindre lam til regulering For å bruke betegnelsen Lofotlam stilles det bl.a. krav til at lammene skal være på utmarksbeite i minimum 8 uker. Lam som ikke er slaktemodne om høsten skal settes på svak innefôring, men skal ikke ha fri adgang til kraftfôr. Det stilles også krav til slaktevekt, kjøttklasse og fettgruppe serien vist at lam, økonomisk sett, er slaktemodne når de har passert ei slaktevekt på 16 kg og oppnår klasse O+. Med flatere fall i prisløypene har det også vært god økonomi i å fôre videre på lette lam fra sommerbeitet. Det økonomiske utbyttet av tilveksten utover høsten har med god margin kompensert fallet i kiloprisen

og slaktevekt hos lammene, favoriserer dette de store høstlammene. Levende vekt er også et svært viktig kriterium ved utvalg av nye prøveværer. Mye tyder på at dette også medfører større voksenvekter hos søyene. Siden voksenvektene ikke blir systematisk registrert og tatt hensyn ti Lam fra Finnmark har nå landets høyeste snittvekt, og veier over en kilo mer enn på gårdene ellers i Norge

Ł Slaktevekt lam: uendret fra forventede vekter for høsten 2020 Ł Totale tilførsler: uendret fra prognosert for 2020; om lag 24 000 tonn Forutsetninger engrossalg: Ł Planlagt gjennomsnittlig engrospris på kr 66,40 Ł Om lag uendrede priser for året 2021 Ł Engrossalg lam: nedgang på 2,5 prosent fra forventet godt salg i 2020 som følg Heilt og halvt lam; Eit halvt lam: (ca 10-12 kg med bein) 1 lårsteik, fårikålkjøt av bog og nakke, 1 flatbiff, 1 ytrefilet med fettkappe på, 1 indrefilet, 1 ribbe utan rygg, 1 skank og kjøttdeig. (To av kvart for heilt lam) Steikene er surra, biffar og filetar reinskorne og alt er vacumpakka, også kjøttdeigen i ca. 500g 2 Syt for tilstrekkelig med mikromineralnæring. I mange distrikt frå Statt til Austevoll er det koboltfattige beiter. Då treng dyra ekstra kobolt for å vekse normalt. Tilskot av kobolt har vist seg å kunne gje høgare snitt slaktevekt på lamma, og slik betre klassing. Hos oss legg vi ned bolus på alle dyr seinhaustes og før lamming

(02.10.20) Da er siste heile veka i september i slaktestatistikken. I veke 39 slakta Nortura 66 000 lam med medel slaktevekt 19,8 kg medel klasse R (8,2) og medel feittgruppe 2+ (5,8). 91,5 % av lamma heldt Stjernelam-kvalitet, så Nortura-sauebonden leverer imponerande slaktekvalitet også utover i slaktesesongen Slaktevekt pr. lam er 0,12 kg høyere enn den gang, skriver organisasjonen, og presiserer at det ikke finnes god statistikk fra før 1996. Skjærer av skanken - få en middag til. Rundt Dale ligger det som var et helt halvt lam i store stykker. Det ser lekende lett ut, for en som kan Prognose sau/lam 2019 -sept 18 Forutsetninger - tilførsler: • Prognosert bestand av sau og lam ved beiteslipp (1/6): nedgang på 4,5 % fra 2018 • Forutsetter i prognosen uendret antall lam pr. søye. • Slaktevekt lam: en økning på 7 hektogram fra forventede vekter for høsten 201 økologisk tillegg, alle økologiske lam 409 40 Tilskudd til kjeslakt; slaktet kje med slaktevekt over 3,5 kg, 300 . Author: Risopatron, Patricia Hofmo Created Date

Med unntak av lam under 13 Kg slaktevekt, hvor vi ser at interessen fra markedet for disse små lammene er mer eller mindre borte. Lam under 13 kg er dessverre ett dårlig utgangspunkt for å få produsert bl.a pinnekjøtt og fenalår. Derfor innføres det fra 1. Oktober ett trekk på 3 kr pr kg på lam under 13 kg Bondebladet er bondens egen ukeavis. - Det er Mattilsynet som har den fulle oversikten. Thomas Glengs dyrehold bærer alle kjennetegn på å kunne bli kronisk dårlig, sier seksjonssjef for dyrevelferd i Mattilsynet, Torunn Knævelsrud Lam som er utrivelige og har laus avføring veks ikkje. Innefôring med fri appetitt av kraftfôr, grovfôr og friskt vatn gir fart på tilveksten. Bruk gjerne kraftfôr tilpassa lam - for eksempel Formel Lam Haust (FK) eller tilsvarande. Trapp opp fôringa stegvis. I teorien kan lamma ha ein tilvekst på 10-12 kg i månaden ved slik fòring Jeg har aldri opplevd så god appetitt på kopplamma, og ble nokså overrasket, sier Byberg, som kunne slakte ut alle kopplamma i slutten av mai, med en gjennomsnittlig slaktevekt på 15,5 kilo. Lam Beite er et nytt, fiberrikt kraftfôr, ideelt til kopplam og som støttefôr til lam på vårbeite Slaktevekt Svartfjes. 2012 - 20.-21. juni - Norsk Sau og Geit. Hvordan lever sau og lam? - MatPrat. Rasebeskrivelse - Norsk Sau og Geit. Rasebeskrivelse - Norsk Sau og Geit. Slaktevekt Svartfjes. Tamsau - Wikipedia

Verdisatser - Norsk Sau og Gei

Lam Slaktevekt Lår Skank Bog Annet i kg Nr. 1 19 Helt lår: 3,5 kg 430 g 1,9 kg Utbeinet rent kjøtt: 2 230 g Bein fra lår: Slagside (brukes til kjøttrull): 550 g 350 g Nr. 2 Steik uten skank (ikke utbeinet): 2.6 kg 500 www.no.fag.landbruk.narkive.co

På utmarksbeite lever lam og sau frem til august/september. I denne perioden skal de ha tilsyn minst én gang i uka. Etter perioden på utmarksbeite henter bøndene dem hjem til innmarksbeite igjen. Etter hvert som sau og lam oppnår ønsket slaktevekt, transporteres de til slakteriet Gjennomsnittstall for fødte lam, tapte lam, slaktevekt og kilopris. Rådgivning småfe. Fatland har svært konkurransedyktige priser og leveringsvilkår også for småfe. Ta kontakt med våre gode rådgivere på sau for bedre produksjon og resultater Slaktevekt utgjør ca 68 % av levendevekt. Det vil si at for å treffe slaktevekten som gir best betalt må grisen ved innmelding være mellom 107 - 128 kg levendevekt. Ta utgangspunkt i at grisen vokser ca 1 kg levendevekt om dag, slik at grisen da bør være 114-135 kg levende ved levering slaktevekt på lam Bedre Gardsdrif . st 13 kg slaktevekt for å få grunntilskotet på kr 4,80 pr kg,. Norsk lam i verdensklasse. Norsk lam er helt klart en av verdens beste råvarer. Lam er «krydret av naturen», og det er ikke rart at norsk lam er i verdenstoppen. (31.05.19) Ingen endring i avregningspriser fra mandag 3. jun

sau - Store norske leksiko

Lammene har stort vekstpotensial og med rett fôringsstrategi kan de oppnå riktig slaktevekt raskt. Slakteriene benytter seg av prisstimuli for å dekke den økte etterspørselen av lammekjøtt som alltid kommer på høsten Når slakting nærmer seg blir mange av lammene sluttfôret for å nå riktig slaktevekt. Da forskerne sammenlignet kjøttet fra lam som var sluttforet på kraftfôr og lam som kun gikk på beite, fant de at lammene som hadde spist utmarksfôr hadde en mer gunstig sammensetning av omega-3 i kjøttet Slaktevekt og dato for slakting kan planlegges når kalven blir født. Gitt at andre forhold er bra, vil ungdyra normalt vokse etter den fôrstyrken de får. Andre forhold kan være oppstalling, drikkevannskvalitet, luftkvalitet, stress, smittepress og reell tilgang på grovfôr Lammene skal gå på utmarksbeite i minimum 10 uker. Lam som er slaktemodne ved sanking sendes direkte til slakting. Lam som ikke er slaktemodne settes på innmarksbeite eller innefôring til riktig slaktevekt er oppnådd. Bare lam slaktet t.o.m. uke 45 kan benytte betegnelsen Lyngenlam. Alle forhold rundt beiting og fôring skal dokumenteres Lam og sauer sendes på slakteriet på høsten og bonden får betalt etter vekt og kjøttkvalitet. Det er derfor viktig at lammene har god tilvekst fra våren av og utover sommeren. Selv godartet munnskurv og parasitter som sauen kan leve med kan gi lavere slaktevekt og dermed økonomisk tap

Klassifisering av lam - Animali

Sauer og lam som får gå ein månad lenger på vårbeite har langt høgare slaktevekt enn sauer som blir sendt rett på fjellbeite 125 kr/kg slaktevekt er nok litt høy pris for elgkjøtt, men det er opp til hver enkelt å vurdere det. I forhold til å kjøpe på butikken, så er det ikke dårlig. Trolig får du finere kjøttstykker også. Men når du får det ferdig mørnet og pakket og en del jobb med dette så trenger du ikke klage så veldig Kjøttprodusenters leveringsbetingelser Horns Slakteri AS betaler Norsk kjøtts noteringspris på alle typer dyreslag.Ut over denne grunnpris betaler vi følgende tillegg: Storfe Småfe Gris Storfe Gjelder fra 01.02.2019: Kvalitets tillegg på ung okse / kvige over 250 kg: Klasse O Kr 1,00 pr. kg Klasse O+ Kr 1,50 pr. kg Klasse R Gruppe Kr 2,00 pr. kg Klasse U & E Gruppe Kr 3,00 pr. kg Tillegg.

Salg av Økologisk kjøtt NordlandGar

Fakta om sau og lam Artikkel - MatPra

Snitt Lam 9,0 kg Generelt blir dyra større og tyngere jo lengere nord en kommer. 28 kg slaktevekt på Hurumlandet er utopisk, men lengerer nord og med ei litt snill vekt , kanskje, kanskje. Lammet veier mellom 18-23 kilo. Lammet koster 120,- kiloen og faktureres ved slakting. Følgetjenesten koster 1499,- Kun sporlogg (ikke følgetjeneste) koster 500,- Priseksempel for lam med slaktevekt på ca 20 kilo inkludert følgetjeneste: Kjøtt: 2.400,- Følgetjeneste 1499,- Totalt: 3.899,- inkl. mva. Eventuell frakt kommer i tillegg. Kjøttet kommer fryst og pakket, men om du ønsker [ Gardbrukarekteparet Lars Kristian og Svanhild Kvernberg på Rød leverte nyleg ein sau med ei slaktevekt på 43 kilo. Avrekninga viser at dei fekk like mange øre for sauen. Eitt øre per kilo Våre lam har en gjennomsnittlig slaktevekt på 19 kilo. En lammeandel består av et halvt lam, slik at en andel tilsvarer omtrent 9,5 kilo. Da får du: Et lammelår, som kan bli en festmiddag, en lammebog, som er en god søndagsmiddag, en slagside som kan brukes til å lage lammerull, eller du kan bruke det som fårikålkjøtt og fårikål - eller lammefrikassekjøtt, til ca 3 middager

Tippe slaktevekt lam : Mikal Krossøy, tips : 19,60 kg. Fasit : 19,65 kg. Tippe tal snop i snopeglaset: Ellen Mosland, tips 136. Fasit 136. 217 born trødde på trøtraktorane og 3 av desse vann kvar sin traktor Valtra frå Storebø Bil og Traktor: Henrik Heggertveit Fendt frå Eiksenteret Bergen : Leonard Tefr I Skottland er det et vanlig tiltak å plassere et par Gallowaykyr med kalv sammen med sauene hvis det er problem med rev som tar lam. Vannfaste kyr. Når det gjelder Gallowayenes hardførhet og evner til å overleve vanskelige forhold vil jeg låne ordet til den amerikanske bonden Fred Ciaburry som eier en besetning Belties i Kentuky

NSG - Norsk Sau og Geit - Saueav

Et lam av gammelnorsk spælsau har vanligvis en slaktevekt på 8-kg. Gammalnorsk spæl- sau og moderne spælsau har same opphav, men etter ca. Dei skal ha kort hale (spæl) utan ullhår, kronelokk og tydeleg pannelugg, små øyrer og livlige auge Hvordan lever sau og lam? - MatPrat. Sauer rensker juletrefeltet - Norsk Landbruk. sau - Store norske leksikon. Slaktevekt Svartfjes. Rasebeskrivelse - Norsk Sau og Geit. 2012 - 20.-21. juni - Norsk Sau og Geit. Rasebeskrivelse - Norsk Sau og Geit. Rasebeskrivelse - Norsk Sau og Geit Lam i besetningen pr. voksen søye 374 288 277 117 Lam i besetningen pr. gimmer 362 276 263 116 Lammetap Dødfødt Død inne /d.f.m På vårbeite På sommer-/høstbeite Sum Antall 16 1 41 58 Prosent 3 0.2 7.9 10.8 Snitt i kontrollen% 4.2 3.2 0.9 11.4 18.6 Lamming Pr. voksen søye Pr. gimmer Pr. para søye Sum Fødte lam 2.4 1.74 2.25 539. Hvilket lam skal du velge? Nå står snart lammesesongen for dør, og vi har fått et par spørsmål fra lesere om hvilket lam de bør velge, og hvorfor det kun finnes frossent lam i butikkene. For å svare på det siste; slaktingen er ikke satt i gang riktig enda, så du må nok vente et par uker før du får tak i ferskvare

Dette plasserer norske lam helt i verdenstoppen når det gjelder slaktevekt. Norsk institutt for skog og landskap har kartlagt utmarksbeiter i ulike deler av landet. Det viser seg at det er store lokale og regionale forskjeller i kvaliteten på beitene, det vil si i mengde og sammensetning av gunstige beiteplanter Etter hvert som snøen smelter, trekker dyrene etter og slik får de tilgang på proteinrik nygroe gjennom hele beitesesongen, noe som bl.a. gir lam med høy slaktevekt og slakteklasse. Hvordan blir de produsert: Høgfjellslam fra Nord-Gudbrandsdal er lam som har beitet i minimum 11 uker i beiteområder som ligger over 800 moh

Sauekontrollen - Animali

På verdensbasis produseres det mer melk fra sau enn fra geit, men sauemelk er uvanlig i Norge. De fleste lam i Norge slaktes om høsten når de er 4-6 måneder gamle. Ved 5 måneders alder har lamma en gjennomsnittlig levendevekt på ca. 44 kg, og en slaktevekt på ca. 19 kg Slaktevekt pr. lam er 0,12 kg høyere enn den gang, skriver organisasjonen, og presiserer at det ikke finnes god statistikk fra før 1996. Skjærer av skanken - får en middag til Fra lam til fat Hele lammehoder blir Hodene skal være av seks måneders lam med en slaktevekt på 17 kilo. SMALAHOVE: Smiler påskelammet til deg fra tallerkenen, da har du fått smalahove

GårdsbutikkGodt salg også etter fårikålens festdag - MedlemsportalLofotlam – Med smak av Lofotens unike natur - REMA 1000Lofotlam, lam, Lofoten - Beskyttede BetegnelserHel gris til salg – Komfyr bruksanvisningNorsk Landbruk

Krav til Prima lam: Slaktevekt fra og med 16,1 kg klasse O+ eller bedre, første fettrekk fra 3+, da med kr 4 (gjelder kun lam). Lam under 13 kg og dårligere enn O trekkes med 7 kr/kg. Krav til Jæren Smak lam: Lam fra 18-25 kg, 2+, 3- og 3 i fett og R eller bedre i klasse Den nye prognosen for 2020 viser overskudd av lam. Dette kommer i tillegg til et større reguleringslager ved inngangen til året enn ønskelig. For egg viser prognosen fortsatt overskudd og det er ikke rom for nyetableringer. Prognosen for salget av gris er noe nedjustert, men markedsbalansen viser fortsatt underdekning i 2020 som følge av reduserte [ Krav til Prima lam: Slaktevekt fra og med 16,1 kg klasse o+ eller bedre, første fetttrekk fra 3+, da med kr 4 (gjelder kun lam). Lam under 13 kg og dårligere enn O trekkes med 7 kr pr kg. Primalam: 2,50 kr pr kg Puljetillegg Visste du at i dei siste 10 åra har Nortura-sauebonden levert lam med snitt slaktevekt på 18,7 kg, og klasse R. Dette er 0,7 kg høgare slaktevekt og 0,5 høgare klasse enn snittet hjå sauebøndene som leverer til ein konkurrent av Nortura

 • Chelsea fixtures.
 • Galeria krakowska parking.
 • Galeasen loyal as.
 • Overnatting hytter hamar.
 • Norwegian faktura.
 • Grønt belegg kryssord.
 • Bikarbonat mot svamp i underlivet.
 • Familotel feldberg.
 • Klaus evensen antikk & auksjon.
 • Kjerringråd mot herpes genitalis.
 • Stiklinger av hekk.
 • 6325 balanse ncs.
 • Kompresjonstights med høyt liv.
 • Jeep finansiering.
 • Vipps nettbutikk.
 • Stadt aue.
 • Camilla collett dikt.
 • Jørgen festervoll kjæreste.
 • Wesco kildesortering 3 bøtter.
 • 2xu black.
 • Buy snus.
 • Isbre svalbard.
 • Ikea stekespade.
 • Derby premier league 2007.
 • Wandern im zittauer gebirge.
 • Teddy sprüche englisch.
 • Vedstabler glass.
 • Captain man on vacation henry danger.
 • Popkoret.
 • Iphone 7 plus telia.
 • Flytende boliger horten.
 • Visa kredittkort sparebanken sør.
 • Habanero kaufen supermarkt.
 • Topographische karte hessen kostenlos.
 • Power supply calculator pc.
 • Partyschiff düsseldorf jga.
 • Deprimert alenemor.
 • Loipenbericht niederösterreich.
 • Bål vinter.
 • Napier turbocharger.
 • Mickey mouse nachthemd damen.