Home

Skjenkekontrollen stavanger

Stavanger Strand Suldal Time Tysvær Utsira Vindafjord Filtrer. Troms og finnmark Alta Balsfjord Bardu Berlevåg Båtsfjord Deatnu-tana Dyrøy Gamvik Gratangen Guovdageaidnu-kautokeino Gáivuotna. Skjenkekontrollen fører kontroll med at steder som selger eller skjenker alkohol følger lovverkets krav. På serverings- og skjenkestedene blir det blant annet sjekket at det ikke serveres alkohol til mindreårige og overstadig berusede gjester Skjenkekontrollører angrepet av nattklubb-eier i Stavanger. Skjenkekontrollen hadde i utgangspunktet ingen merknader da de avla Hot Open Mind nattklubb et besøk i juni. Det var før de møtte daglig leder av nattklubben, som hadde en så truende oppførsel at kontrollørene så seg nødt til å tilkalle politiet Skjenkekontrollen i Stavanger gjør et viktig arbeid, og den kan ikke legge inn skjønn i sine vurderinger, mener ruslege Reidar Stokke. Foto: Fredrik Refvem. Reidar Stokke. Denne artikkelen er over fem år gammel. Reidar Stokke Postboks 8001 4068 Stavanger. Telefon: 51 50 70 90 E-post: bevilling@stavanger.kommune.no Fant du det du lette etter? Ja Nei. Har du kommentarer til nettstedet? Send inn tilbakemelding. Takk for tilbakemeldingen! Vi svarer ikke på henvendelser her, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre! Noe.

Skjenkekontrollen er Juventes litt hemmelige tjeneste. Gjennom Skjenkekontroll-kampanjen avslører Juvente dårlige rutiner og lovbrudd ved alkoholsalg til mindreårige i butikker over hele landet. Målet med kampanjen er å ansvarliggjøre kommunene gjennom å få de til å skjerpe kontrollene av alkoholsalg i dagligvarebutikker I Stavanger fortalte skjenkekontrollen at de hadde stort individuelt ansvar og deltok aktivt i risikovurderinger og valg av steder som skulle kontrolleres. Kontrollansvarlig sa han hadde god oversikt over avdekte brudd på alkoholloven og kjennskap til utelivet, og samarbeidet godt med de i kommunen som hadde ansvar for bevillinger

Skjenkekontrollen er et prosjekt under ungdomsorganisasjonen Juvente. Ønsker du å anmelde et brudd på alkoholloven eller forhøre deg om din kommunes praksis ved skjenkekontrollering må du ta kontakt med din respektive kommune Skjenkekontrollen i Stavanger drar den lenger enn de fleste... Close. 25. Posted by. u/larsga. 5 years ago. Archived. Skjenkekontrollen i Stavanger drar den lenger enn de fleste... aftenbladet.no/mening... 13 comments. share. save hide report. 88% Upvoted

Å røpe at skjenkekontrollen er til stede ved et utested kan føre til at kontrollørene ikke får gjort jobben sin. I et brev fra Stavanger kommune står det at: «Dette kan være et brudd på hindring av kommunal kontroll». LES MER: Utelivet i Stavanger og Sandnes går tilbake til normale åpningstider Stavanger har nemlig innført nulltoleranse. Men, så kommer det store spørsmålet. Hvilket regelverk forholder Stavanger kommune seg til når de har innført nulltoleransen. Eller ennå bedre, hvilke regler forholder skjenkekontrollen seg til, når de henviser til diverse regelverk? Problemet er at det ikke finnes et enhetlig regelverk

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Stavanger Sandnes Skøyteklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Stavanger Sandnes Skøyteklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett Skjenkekontrollen i Bergen er større, opererer mer i det skjulte og er bedre kurset enn i Stavanger. Nå vil skjenkeutvalget sende sine kontrollører til Bergen på treningsleir Stikkord: Skjenkekontrollen. Kategorier. ting & tang. ting & tang. Innleggsforfatter Av Brewolutionist; Publiseringsdato 05/03/2020; Ingen kommentarer til ting & tang; It takes two to Mango! Skjenkekontrollen, Stavanger; Categories. Categories RECOMMENDED. Øl til jul (24,718 views. Vi skal snakke med skjenkekontrollen i blant annet Bergen og Oslo for å se hvordan de håndhever dette regelmentet, og for å se om det er en forskjell fra Stavanger Smittevernet i Stavanger kommune er mer bekymret enn hva de var i juni. - Det er nettopp på grunn av det politiet og skjenkekontrollen forteller, sier smittevernoverlege i Stavanger kommune.

(*I Stavanger, Gjesdal, Klepp, Kvitsøy, Randaberg, Sandnes, Sola, Strand og Time er det Rogaland Brann og Redning IKS som drifter Skjenkekontrollen ved siden av å drive brannforebyggende arbeid. Om man søler med en Flaming Sambuca i overstadig beruset tilstand når Skjenkekontrollen dukker opp, får de benyttet all sin kjernekompetanse på en og samme tid. Under inspeksjonen ble representantene fra skjenkekontrollen oppmerksomme på et røykeområde. Her drakk flere av gjestene alkohol. Ifølge skjenkeretningslinjene til Stavanger kommune kan ikke gjester ta med alkohol utendørs etter klokka 01.00 Veileder IS-2038 Helsedirektoratet Pb. 7000 St Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 www.helsedirektoratet.no Veiledere fra Helsedirektoratet utarbeides innenfor helsefaglige temaområder der det er behov for utdypende beskrivelser av faglige spørsmål, Trykk: Andvord Grafisk Mnd/år: 12/2012 lovverk, administrative, organisatoriske og institusjonelle forhold

Skjenkekontrollen

Slik oppsummerer skjenkekontrollen Mods-konserten: Deler på denne siden. Hjelp for tilgjengelighe Vedtatt av Stavanger bystyre i møte 12.01.2015, sak nr. 16/15 § 1 Lovverk og saksbehandlingsreglerNår ikke annet er bestemt i medhold av lov, gjelder Komm

Miljørettet helsevern og skjenkekontroll - Rogaland brann

 1. dreårige, vold og uro. Utvalget har alt begynt sitt arbeid og skal ha møte med skjenkekontrollen i neste uke
 2. Skjenkekontroll, inndragning av bevillinger, tilsynsresultater. Tilsynsresultater Oversikt over steder som har fått avslag på søknad om bevilling og steder som har mistet bevillingen
 3. Skjenkekontrollen i Sør- Rogaland1 har ansvar for å kontrollere de fleste skjenkebevillingene i sør- fylket og har lang erfaring og tradisjon for interkommunalt samarbeid om kontrollarbeidet. Stavanger var kontaktleddet mellom kommune og Brannvesenet IKS- sør

Skjenkekontrollører angrepet av nattklubb-eier i Stavanger

STAVANGER (NRK): Sist laurdagsmorgon var det berre ei opptatt celle i fyllearresten i Stavanger. Over heile landet melder politiet det same: Færre bråkebøtter har mått overnatte i arresten dei. Vi elsker å hate skjenke­kontrollen. Nå har vi nettopp planlagt og gjennomført Stavangers første spesialøl-festival, What's Brewing. Dette gjorde vi, tro det eller ei, uten problemer med verken Bevillingseksjonen eller Skjenkekontrollen

Dette fikk skjenkekontrollen til å se rødt

Si din mening - VG Nett diskusjon: Av et brev som er sendt til skjenkekontrollen i Stavanger kommune, fremgår det at puben vurderer å fremme et økonomisk krav, skriver Stavanger Aftenblad Fylkesmannen opphevar Stavanger kommune sitt vedtak om mellombels inndraging av skjenkeløyvet til 2. etasjen på utestaden Hall Toll. Bakgrunnen er strengare beviskrav for slike vedtak. I denne saka hadde ikkje kommunen gode nok bevis Effekt av skjenkeregler - 7 - Stavanger kommune Hvis vi ser på hvilke skjenkesteder som har fått flest besøk av skjenkekontrollen i løpet av 2018, ser vi at langt de fleste av disse er lokalisert i området rundt Strandkaien og Skagen. Etter vår vurdering ser det dermed ut til å være et godt samsvar mellom skjen

Ifølge Sverre Skårland i skjenkekontrollen i Stavanger, har kontrollører vært på plass fire ganger i arenaen. Ingen bemerkninger er registrert. Foruten VIP-områdene, er det tre barer - to for folk flest, og én mingleplass for sponsorer - hvor Oilers skjenker alkohol Stavanger kommunes høringsuttalelse til endringer i tobakkskadeloven Høringsarbeidet Departementets forslag til endringer i tobakkskadeloven er drøftet i samfunnsmedisinsk fagstab og med miljørettet helsevern i Brannvesenet IKS. Sistnevnte har i dag ansvar for skjenkekontrollen o Brannvesenet Sør-Rogaland IKS er et interkommunalt selskap med felles brannvesen for ni kommuner i Sør-Rogaland.Brannvesenet ble stiftet 1. januar 2004, gjennom sammenslåing av brannvesenet i Sandnes, Stavanger og Rennesøy.Kommunene som eier og dekkes av brannvesenet er Gjesdal, Klepp, Kvitsøy, Sola, Randaberg, Rennesøy, Sandnes, Stavanger og Time

Frykten for skjenkekontrollen bidrar derfor til å holde en festglad bransje i ørene. En bedre opplyst bransje kan bidra til mindre konflikt mellom kommunen og utelivsbransjen. Måten å oppnå dette på vil være gjennom informasjon, opplæring og dialog. Det er viktig at bransjen vet hvordan skjenkekontrollen jobber og hva de ser etter VRIS STAVANGER STATUS Ved Kristian G. Johansen, seksjonsleder orden, Stavanger Politistasjon . Endres i topp -/bunntekst 19.11.2014 • Side 2 Hva er VRIS: • Møte med skjenkekontrollen med tanke på felles forståelse av utfordringer knyttet til skjenking av alkohol Fagrådet • Fagrådet består av seksjonsleder skjenkekontrollen, en sekretær og en saksbehandler fra hver kommune • Fagrådet møtes ca 3 ganger pr år 12. Kontrollørene • Fellesmøter 2-3 ganger pr år • Her deltar alle kontrollører + jurister fra eierkommunene • Her går en gjennom enkeltsaker og generelle fagsaker

Skjenkekontrollør, gjør din plikt! - Stavanger Aftenbla

Utelivsutvalget i Stavanger har kommet med et forslag som skal presenteres for formannskapet 30. august. Byen skal bli tryggere. I grove trekk er utvalget enige om at skjenkekontrollen må evalueres, at det opprettes en tipstelefon hvor man kan ringe skjenkekontrollen,. skjenkekontrollen ikke fanger opp den reelle situasjonen i serveringsbransjen Enkelte andre kommuner, f eks Stavanger, benytter et prikkbelastingssystem. FORHOLDET MELLOM KOMMUNE OG BRANSJE. Administrasjonen bestreber seg på å ha et åpent og konstruktivt forhold til bransjen

Skjenkekontrollen: - Minst ti burde mistet bevillingen, Stavanger Aftenblad, 13. februar 2008 Skjenkekontrollen i Stavanger kostet 55 prosent mer enn samme kontroll i Bergen i fjor. Likevel mistet bare to utesteder i Stavanger bevillingen mot 22 i Bergen. - Slappe regler i Stavanger har skylden, mener leder for skjenkekontrollen Høg smittevernberedskap på fadderuka i Stavanger - Fadderfestivalen er viktig. Vi jobbar grundig med smittevern og følgjer festivalen tett time for time. Vi har nyleg styrka vakthaldet, og vi har låg terskel for å avlyse arrangement dersom vi ser at det er naudsynt, seier rektor ved Universitetet i Stavanger Klaus Mohn Stavanger Original Poster 1 point · 4 years ago Interessant! Det var faktisk studenttorgets artikkel som gjorde at jeg laget tråden, for jeg nektet å tro at dette hadde gått skjenkekontrollen i Stavanger hus forbi

Skjenkebevilling Stavanger kommun

 1. Stavanger kommune er positiv til departementets forslag om innføring av sentrale regler. Allerede positive effekter ved det system som er innført i Stavanger blir viderført, og får Dette punktet har også vært forelagt skjenkekontrollen Sør-Rogaland for uttalelse til høringen
 2. Festivaløl: I Stavanger er det nå innført en omstridt regel som sier at det kun er lov til å kjøpe to øl om gangen på festival. Foto: NTB scanpix Vis mer Festivalskjenking Ut mot ølgrense.
 3. Securitas - Skjenkekontrollør (deltid). Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere

Skjenkekontrollen - Juvent

I fjor fikk arrangementet kritikk av skjenkekontrollen som mente at mindreårige enkelt kunne få tak i alkohol på arrangementet, noe arrangøren var sterkt uenig i. Juridisk sjef i Stavanger kommune, Anita Wirak, kunne da ikke si noe om dette ville få konsekvenser for et lignende arrangement i fremtiden Skriv til oss. SAUDA KOMMUNE. Postboks 44, 4201 SAUDA. Organisasjonsnr: 964 979 367 Bankkontonr: 3520.62.17705. Send e-post. Kontaktsskjem Av: Bergljot Baklien, pensjonert forsker og Kristin Buvik, seniorforsker, Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmidler og tobakk (02/2018) Kommunene har ansvaret for skjenkebevillingene, og for å kontrollere dem. Det enkle bildet av kommunebyråkraten som ivaretar disse oppgavene, har vært at de behandler bevillingssøknader, sørger for at skjenkekontrollen er ute så ofte som loven krever.

Skjenkekontrollen - får i ulveklær - PublicTemplate

Norges idrettsforbund er kritisk til alkoholserveringen En politioverbetjent i Stavanger beskrev situasjonen slik i 2016: men likevel skjer dette hele tiden. Sjelden blir overskjenking oppdaget av skjenkekontrollen. Dermed får det heller ingen konsekvenser for utestedene. Her må tiltak som virker bedre, settes inn snarest Det blir ingen servering av gratis vin for tilsette på julebord i nye Stavanger. Nå skal Finnøy-standard gjelda både i Stavanger og i Rennesøy

Skjenkekontrollen - Gjentakende lovbrudd blant norske

STAVANGER KOMMUNE 21. Utbygging Utfordring: Sikre areal til offentlige formål. 4 OK 23 4. STAVANGER KOMMUNE 22. Bevilling Behandler søknader om bevillinger for salg, servering og skjenking Følger opp skjenkekontrollen Behandler klagesaker Kurser bransjen i ansvarlig vertskap3 OK 23 4. STAVANGER KOMMUNE 23 Kontrollrapport 2008 - Skjenkekontrollen Til uka kan du for eksempel ta en swingom med UiSI dans for da starter nemlig Engasjertuken med Start UiS! Bli med!露‍♀️露‍♂ Direktør for bymiljø og utvikling, Leidulf Skjørestad i Stavanger kommune, bekrefter at den nye regelen er innført for å sikre at det ikke går over styr. - Primært er det politi, skjenkekontrollen- og bevillingsseksjonen som har drøftet tiltak for å redusere beruselsesnivået på festivaler

Dette fører til at stadig flere utesteder får irettesettelser fra skjenkekontrollen. Må skjerpe seg Bjarne B. Bastiansen er rådgiver i bevillingsseksjonen i Stavanger kommune. Han sier grunnen til at stadig flere får påpakninger for brudd på skjenkeloven,. Universitetet i Stavanger July 30 at 3:49 AM Faddersjef Una Ruzic ved Fadder UiS og resten av fadderstyret har ta tt flere forholdsregler som skal gjøre Fadderfestivalen trygg for nye og gamle studenter: Alle arrangementer kan maks ha 200 deltakere Stavanger har ingen kompensasjon i 2015 siden kommunen har vekst i rammetilskuddet som er over vekstgrensen. Storbytilskudd for Stavanger kommune i 2016 utgjør kr 49,0 mill. Økningen er på 3,8 % og skal dekke lønns- og prisjustering og innbyggervekst (nasjonale tall). Stavanger kommune mottar ikke veksttilskudd eller ordinære skjønnsmidler

Skjenkekontrollen i Stavanger drar den lenger enn de

 1. Formannskapets møte 18.1.2012 er i sin helhet satt av til orienteringer og folkevalgtopplæring. Det vil i møtet bla bli gitt orientering om flomproblematikk og skjenkekontroll
 2. KRG Vakthold AS har lang erfaring i arrangementsikring. Vi tilbyr vår kompetanse til: • Alle typer konserter • Alle typer festivaler og messer • Alle typer sportsarrangement • Banketter og private lukkede arrangement Av arrangement så kan vi nevne: • Quartfestivalen - Kristiansand • Hovefestivalen - Tromøya/Arendal • Tattoo Convention - Kristiansand • Eikerapen.
 3. Årets beste utgave Musikk, film, uteliv, kunst, litteratur, mat, mote, politik

Gjestene reagerte da to personer sneik i køen

 1. Det er behandlet 45 rapporter fra skjenkekontrollen og de har blitt fulgt opp med tildeling av prikker, etter Skjenkekontrollens totalt 644 kontroller ved skjenkestedene. Kommuneplan 2014-2029 for Stavanger ble vedtatt av bystyret i juni 2015
 2. dre tilbud, men kan derfor gi større variasjon i gjestene sine. På godt og vondt. Hvordan kan Stavanger bli en bedre by? - Et bra samarbeid med politiet og skjenkekontrollen. Hva er det folk flest ikke vet om det å drive utested
 3. •Skjenkekontrollen har høy terskel for rapportskriving, fokus på veiledning. •Enkelte politidistrikt har et tydelig fokus på utelivsarbeid, i andre er det mer tilfeldig. •Stort potensiale i samarbeidet, informasjonsutveksling og bedre kontroll. •Alle aktørene opplever en vanskelig balansegang mellom veileder og sanksjonsrollene

Å røpe at skjenkekontrollen er til stede ved et utested kan føre til at kontrollørene ikke får gjort jobben sin. I et brev fra Stavanger kommune står det at: «Dette kan være et brudd på hindring av kommunal kontroll» Oslo har stengt kranene, men skjenkingen fortsetter i Stavanger Stavanger Aftenblad 23.03.2020 - 16:00 Både skjenkekontrollen og kommunen er fornøyde med hvordan serveringsstedene håndterer situasjonen Stavanger Aftenblad 06.01.2020 - 19:00 . Skjenkekontrollen besøkte utestedet to ganger i løpet av en uke. Det kan ende med åtte prikker for Rabalder bar. Les mer om: Vågen; Været. Innenriks. Fanget kjempetunfisk med fiskestang: - Lotto ganger tre

Hvert fjerde år skal bystyret lage regler for skjenketider og -regler i Stavanger. Det er et omfattende og langt arbeid som vi har hatt mange møter og befaringer om. Det har vært en arbeidsgruppe ledet av varaordfører Bjørg Tysdal Moe (KrF) som har hatt 12 møter, og runder på byen med politiet, skjenkekontrollen og møter med bransjen I Stavanger har et skjenkested saksøkt en 16 åring som snek seg inn med falsk legitimasjon. De vil ha erstatning for den måneden de må stenge etter at dette ble oppdaget av skjenkekontrollen. Jeg skjønner godt at de vil reise sak. Det er nemlig ikke utestedet som bør straffes når legitimasjoner forfalskes Rogaland brann og redning IKS er et interkommunalt brannvesen for kommunene Gjesdal, Klepp, Kvitsøy, Rennesøy, Randaberg, Sandnes, Sola, Stavanger, Time og Finnøy. De dekker totalt et landområde på 1562 km² Med til sammen 303 375 innbyggere Det er 13 brannstasjoner i brannvesenet der tre er døgnbemannet, 10 deltidsbemannet og de har ett branndepot

Hvordan skjenkekontrollen, og så kommunen, skal forholde seg til dette er selvfølgelig uklart, og vi er antagelig de siste som får vite noe, 4006 Stavanger post@cardinal.no Kontaktskjema Telefon; 98204200 - Sentralbord 98204201 - Pub 98204202 - Bar Åpningstider 18.00 - 01.30 Mandag - Torsda Dette kan for eksempel være naturlig en tid etter oppstart, hvis salgs- og skjenkekontrollen har avdekket mangler ved systemet eller hvis gjentatte eller alvorlige overtredelser kan tyde på svikt i systemet. Praktiske råd knyttet til ulike kategorier salgs- og skjenkesteder

Lørdag åpner et nytt spisested i Stavanger sentrum

Hvilke regler forholder skjenkekontrollen seg til? - Godt

Stavanger arrangerer annethvert år Offshore Northern Seas, bedre kjent som ONS - verdens nest største utstilling og konferanse for energisektoren. I tillegg til å by på lang lokalradiohistorie, har Stavanger utviklet seg til en matby av internasjonal klasse og byr på restauranter fra alle verdens hjørner Salutt (av latin: salutare, å hilse) er avfyring av et bestemt antall løsskudd med kanoner eller håndvåpen, som honnør eller æresbevisning.Denne form for etikette har sin opprinnelse i sjømilitær tradisjon. Offentlig salutteres det i Norge fra saluttpliktige orlogsfartøy og fra festninger med saluttplikt, for eksempel ved statsbesøk og flåtebesøk og andre særlig høytidelige.

Stavanger Sandnes Skøyteklub

Hvordan skjenkekontrollen, og så kommunen, skal forholde seg til dette er selvfølgelig uklart, og vi er antagelig de siste som får vite noe, men som vi ser det, er verktøykassen deres rimelig skranten fram til nye nasjonale regler kommer på plass En pub i Stavanger serverte alkohol til en 16-åring. Puben er meldt til politiet og skjenkekontrollen etter at en mor natt til lørdag 16. oktober fant sønnen og en kamerat på skjenkestedet

Skjerper skjenkekontrollørene - Rogalands Avi

Stavanger utvikling KF, Skjenkekontrollen, 110-sentralen og feierseksjonen. Økningen i feierseksjonen finansieres med selvkostfond de to første årene i planperioden. Økt husleie knyttet til nye stasjoner i Stavanger (Schancheholen og Lervig) er innarbeidet i slutten av planperioden Mykletun har forsket på Gladmatfestivalen i Stavanger, Skjenkekontrollen, Mattilsynet og Havnevesenet. I tillegg har festivalen egen sikkerhetssjef og et kobbel av politivakter og festivalvakter, samt en ressursgruppe ved akutte hendelser. Kystvakten, en egen brannbåt og en vaktbåt er dessuten til stede i havneområdet

Skjenkekontrollen - BREWOLUTION ROGALAN

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) i Rogaland har hatt møte med dørvakter, vektere og innehavere av utesteder i Stavanger for å lære dem å se forskjellen på forskjellen på funksjonshemmede og fulle gjester. Det skriver nettavisen Byas.no som utgis av Stavanger Aftenblad. På møtet deltok over 60 personer fra bransjen. Bakgrunnen er at dørvakter ved flere tilfeller har nektet. Stavanger Parkeringsselskap KF, overføring til bykassen Miljørettet helsevern og Skjenkekontrollen. I basisbudsjett 2018 inngår økt leiekostnad på kr 2,5 mill. knyttet til ny hovedbrannstasjon, ombygging av stasjonen på Bryne for dagkasernering,. Drift av Miljørettet helsevern og skjenkekontrollen foreslås kompensert med kr 0,3 mill. for økte Utbytte SF Kino Stavanger/Sandnes AS Stavanger kommune har en eierandel på 33,15 % i. Alkoholloven tolket strengere i Stavanger. Lovlig? Av Glasscola2, 3. august 2014 i Juss. Svar i emnet; Start nytt emne; Anbefalte innlegg. Faddersjef Una Ruzic ved Fadder UiS og resten av fadderstyret har tatt flere forholdsregler som skal gjøre Fadderfestivalen trygg for nye og gamle studenter: Alle arrangementer kan maks ha 200..

Skjenkesystemet er for rigid - NRK Rogaland - Lokale

Stavanger kommune har over tid hatt en høy utgiftsvekst, men de økonomiske rammebetingelsene de siste to årene har blitt strammere. Miljørettet helsevern og skjenkekontrollen. I økonomiplanen inngår også investeringer i kjøretøy og utstyr på kr 9,4 mill. i 2017 Åpningstider telefon og chat er mandag-onsdag kl. 08-16, torsdag kl. 08-17 og fredag kl. 08-15. Ring telefon 32 04 00 00 Snakk med oss på nett - klikk på snakkebobla nederst til høyre på sida. Besøk oss Innbyggertorg og møteplass.

Her åpner Mano Pizza: – Vi har lyst til å lage den beste

Truer med strengere koronatiltak - Nyhete

Denne uken søker Oilers om ny skjenkebevilling for DNB Arena. — Vi har bare gode erfaringer, sier daglig leder Kjetil Bøe Økonomiske måltall. Stavanger kommune har i sin finansielle strategi innarbeidet tre viktige målsettinger. Målene skal være førende for de økonomiske prioriteringene for å bidra til å opprettholde en bærekraftig økonomi på lang sikt, ivareta handlefrihet, samt unngå at en over tid avsetter et for lavt beløp til formuesbevaring

2018 oppsummert: Disse sakene ble mest lest i juliForventer inntil 3000 deltakere til FadderfestivalenArrangementvakthold – KRG Vakthold AS

Amici stavanger. This page is discontinue Amici Miei er grunnlagt av de samme personene som står bak Pasta Sentral.Etter over 25 år med god mottakelse i Bergen åpner vi nå en mer eksklusiv, italiensk restaurant. Her får du både tradisjonelle italienske retter og kreative retter med en vri Beste restauranter i Stavanger, Norge: Se anmeldelser fra reisende og bilder av spisesteder i. På lørdag reiser Sjøstrand Juvente til Klatreparken Høyt og lavt i Kristiansand!! BLI MED DU OGSÅ!!! Følg oss gjerne på Facebook: @SjostrandJuvente Praktisk info Høyt og lavt er en klatrepark i Kristiansand hvor vi skal ha en hel dags aktivitet i gøye og utfordrende baner/ terrenger. Det er viktig at du som er med stiller... Read more Se til Stavanger. Mykletun mener Skjenkekontrollen, Mattilsynet og Havnevesenet. I tillegg har festivalen egen sikkerhetssjef og et kobbel av politivakter og festivalvakter, samt en ressursgruppe ved akutte hendelser. Kystvakten, en egen brannbåt og en vaktbåt er dessuten til stede i havneområdet Skjenkekontrollen i Stavanger har gjort seg mildt sagt bemerket i utøvelsen av sin ydmyke gjerning med å holde det lokale alkoholkonsumet nede. Serveringsstedet Sjokoladepikene fikk to prikker på rullebladet da intetanende gjester flyttet stolene..

 • Max comunio.
 • Tretinoin krem norge.
 • Hvordan pynte kaker.
 • Vesicula biliar dieta.
 • Meine stadt eisenach stellenangebote.
 • Isdannelse på vann.
 • Ba01 dokumentär.
 • Icloud priser norge.
 • Csp microsoft.
 • Intensiv deutschkurs wien.
 • Jpg in dxf umwandeln chip.
 • Deutsches haus hohenleipisch speisekarte.
 • Bluegrass jamboree dreieich.
 • Led strips kjøkken.
 • Student nsb.
 • Malteser welpen.
 • Cuvette steg.
 • Kikaninchen freunde.
 • Stereogramme mit lösung.
 • Coop poäng fritidsresor.
 • Finne tilbake til hverandre etter separasjon.
 • Maritim hotel kaiserhof heringsdorf heringsdorf.
 • Hummus ohne tahini.
 • Stiklinger av hekk.
 • Eksempler på fordommer.
 • Bitmoji ombre hår.
 • Modern family season 8 stream.
 • Kräftan och vågen vänskap.
 • Paramecium sp.
 • Bilder nord troms museum.
 • Gabrielle nattergal.
 • Svart slengbukse jeans.
 • Avviklingsregnskap revisjon.
 • Kraftig batterilader.
 • Happy nails lübeck.
 • Muttizettel selber schreiben.
 • Kissnofrog impressum.
 • Helle bard bestikk.
 • Selvforsvarskurs bergen 2017.
 • Ny i norge tekstbok pdf.
 • Buegangene funksjon.