Home

Jehovas vitner gud

Hva tror Jehovas vitner? Jehovas vitner - hvem er de

Jehovas vitner - Wikipedi

Gud er en nøyeregnende Gud. Liv for liv. Jehovas vitner vektlegger Det gamle testamentet når de skal fremstille Gud. Bibelsk vurdering av Jehovas vitners syn på Gud (Jehova) Jehovas vitne fremhever at Jehova er en person på en slik måte at de bryter med Bibelens tale om Gud. Gud sees i likhet med oss mennesker Jehovas vitner i et nøtteskall. Jehovas vitner tror at Gud snart vil opprette et Paradis på jord der alle vil leve i fullkommen lykke, fred og fordragelighet. Dette er et sentralt tema i Jehovas vitners forkynnelse. Jehovas vitner tror at Bibelen er Guds ord. De tror at Gud ledet bibelskribentene til å skrive det han ville de skulle skrive Jehovas Vitner mener ordet «Jehova» eller «Elohiym» på hebraisk, er et entallsord, uten mulighet for å romme mangfold. Tvert imot, så kan ordet «JHVH» eller «Elohiym» enkelte steder bli flertall (1. Mos 1:26, 3:22, 11:7) Punkt 6: Jehovas Vitner tror ikke at Gud er treenig. De mener at Satan står bak treenighetslæren Jehovas Vitner er helt udugelige som vitner, for de har jo ingen tro på Gud og hans allmakt. De mener tydeligvis at Gud ikke var i stand til å ta Jesus (levende) med legeme ut av graven - så de koker opp en vill og fantasifull røverhistorie om at Jesus gikk til himmelen som en ånd

Jehovas vitner-tro - Hjelpekilde

Jehovas vitner regner ikke Jesus som sann Gud. Dåpen blir sett på som et symbol på at den døpte har viet sitt liv til Gud for å gjøre hans vilje. Den som blir døpt, må først ha studert Bibelen grundig. Vitnene feirer én høytid, det er høytiden til minne om Jesu død Jehovas vitner tror på skapelse, men mener Gud skapte jorda og universet før de seks skapelsesdagene som er beskrevet i Bibelen, og at de varte i flere tusen år Jehovas vitner er mer aktive på gatene og dørklokkene enn før. Det har sine grunner, og de er ikke spesielt hyggelige. Du trenger ikke være ekspert på Jehovas vitner for å kjenne til deres vanlige former for forkynnelse: å ringe på døren din, eller å stoppe deg på gaten Jehovas vitner mener at Gud vil komme og ta over verden. Armageddon-krigen vil bli utkjempet mellom Gud og djevelen. Når Gud vinner, noe de er sikre på at han gjør, vil Guds regler tre i kraft. Alle disse reglene er bestemt av Guds regjering, som består av 144.000 regjeringsmedlemmer, som er utplukket av Gud Jehovas vitner mener de forfekter den eneste rette kristendommen ved å leve og tro slik de første kristne trossamfunnene gjorde. Andre organisasjoner igjen, ser ikke på Jehovas vitner som kristne, fordi de ikke deler synet på den treenige Gud. De ber til Jesus, men de mener at Jesus er Guds sønn, og ikke Gud selv

Jehovas vitner anser Adam og Eva bokstavelig talt for å være de første menneskene som har eksistert, nærmere bestemt skapt av Jehova fra år 4026 f.Kr. De andre livsformene regnes også for å være skapt direkte av Gud, «hvert etter sitt slag», selv om vitnenes litteratur åpner for at det over tid har funnet sted en differensiering innenfor hvert «slag», som ved mikroevolusjon Jehovas Vitner tror ikke frelsen er en gave fra Gud, men at man må jobbe for å fortjene den. Hvis man ikke banker på en dør når Armageddon kommer, kan man miste den. Det finnes ingen frelsesvisshet i Jehovas Vitner. Selv under tusenårsriket kan det hende de fortsatt svikter Gud og ender opp i Ildsjøen Jehovas vitner avviser blodtransfusjoner, som de betrakter som et brudd på Guds lover, basert på deres forståelse av Apostlenes gjerninger 15: 28, 29 og andre skriftsteder. Den hellige ånd og vi har besluttet ikke å legge noen annen byrde på dere enn disse helt nødvendige tingene, at dere holder dere borte frablod (Apg 15:28-29 Jehovas vitner. Definisjon: Det verdensomfattende kristne samfunn av mennesker som aktivt vitner om Jehova Gud og hans hensikter med menneskene.De baserer sin tro utelukkende på Bibelen. Hva er det Jehovas vitner tror som skiller dem ut fra andre religioner? 1) Bibelen: Jehovas vitner tror at hele Bibelen er Guds inspirerte Ord, og i stedet for å følge en trosbekjennelse som er basert på. Jehovas Vitner og Vakttårnet er dannet (inspirert) av djevelen med det formål å herje med og forstyrre kristenheten og skape vanry over Jesu navn og kristente sin tapte 'markeds-andel', skapte Roma en elite paramilitær gestapo-avdeling, som ville få Himmlers SS til å se ut som en søndagsskole i sammenligningog fyrte opp under det historikere kalte en mot-reformasjon

Jehovas vitner - et blikk på deres lær

  1. Jehovas vitner sammenlignes på mange måter med kristendommen, også fordi de er kristen, men de har noen forskjellige syn på ting. Jehovas vitner har bare en Gud, og det er Jehova. Han er den eneste som skal tilbes. De kristne tror på den hellige treenigheten av Guds nærvær, Gud som faren, sønnen og den hellig
  2. Jehovas vitner er et kristent trossamfunn. De lærer at Bibelen er skrevet av Gud (Jehova), ved hjelp av forfattere som var under Guds ledelse. Derfor forstås Bibelen som Guds ufeilbarlige og pålitelige ord og den eneste nødvendige veilederen i alle livets spørsmål. Jehovas vitner ble etablert i USA i 1870-årene, den første tiden som en.
  3. Gud vil snart bringe Harmageddon over oss - Dommedagsfrykten har brent seg fast - Jehovas vitner har et eget, hemmelig overgrepsarkiv - også i Norge - Magi er farlig
  4. Jehovas vitner er kjent med GPDR, og har ingenting nedskrevet uten samtykke fra personen det gjelder. De skrev opp før, men med en gang regelverket ble strengere, endret de praksis. De lagrer ingen opplysninger som er direkte knyttet til en adresse, navn, telefonnr. osv uten samtykke
  5. Jehovas vitner tror at Satan er en virkelig åndeperson, altså en av Jehovas engler som misbrukte sin frie vilje og gjorde opprør mot Gud. For rundt 6000 år siden ble Eva og Adam skapt av Jehova, som fullkomne mennesker og gav dem i oppdrag å befolke jorden med like fullkomne etterkommere som de var. Satan klarte imidlertid å få menneskeparet til å bryte Guds lov
  6. Jehovas vitner ser på livet som en gave fra Gud, representert ved blodet. De har tolket en rekke bibelvers dit hen at de ikke kan akseptere noen form for blodoverføring
  7. Ba om reform i Jehovas vitner - ble eksklu­dert etter 56 år som eldste - Organisasjonen har blitt et diktatur i dag, og det er leit, sier Rolf J. Furuli. Han ble ekskludert fra Jehovas vitner i sommer, etter å ha advart mot ekskludering og utdanningsnekt

I likhet med Jehovas vitner mener han, og jeg, at verden er skapt av Gud , men så har Gud, ifølge Davidsen, begrenset seg til å skape via sekundære årsaker (naturlover og andre naturlige prosesser) Jehovas Vitner har et anstrengt forhold til den tradisjonelle historisk kristne kirke som kan spores tilbake til oldkirken og urkirken, og sekten avviser et hvert samarbeid med evangeliske kristne som fastholder troen på at Jesus Kristus er sann Gud, født av Faderen før alle tider Jehovas vitner oppstod i kristne miljøer i USA mot slutten av 1800-tallet. Sekten tror KUN på det som står i bibelen. Bibelen er den eneste hellige teksten for dem og ingen andre tekster er viktige. De mener at de er de eneste sanne kristne men troen deres blir vanligvis ikke regnet som en del av kristendommen Jehovas vittnen (uttalas [jehová:s] [2]) är ett millenaristiskt och restorationistiskt samfund med antitrinitaristiska läror som distinkt skiljer sig från generellt kristna trossatser. [3] Samfundet blev i svensk lagstiftning omnämnt som en sekt 1995 [4], men är idag ett registrerat trossamfund i Sverige. [5] Rörelsen har sitt ursprung i USA under 1870-talet

Fakta om Jehovas vitner has 679 members. Fakta om Jehovas vitner. Det som er viktig å få med seg er at min agenda er mot Jehovas vitners lære, spesiellt.. Ifølge Jehovas vitner selv var de i 2016 aktive i 240 land og hadde over 8,3 millioner aktive forkynnere fordelt på 119.485 menigheter. Barn og andre som ikke er aktive kommer i tillegg. Den. Jehovas vitner (De siste dagers heldige) har siden det så lyset utbredt seg til en internasjonalt og dermed verdensomfattende trossamfunn.Ut av egen definisjon vil de kalle seg kristne ettersom de baserer troen sin på Bibelens tekster - andre vil si seg svært uenig Jehovas Vitner har en del fellestrekk med Adventistene. Det blir for omfattende å skrive om alle fellestrekkene, men ett er typisk for bevegelser som grenser til kultisme: Oppfatningen av at alle andre kristne kirkesamfunn tilhører skjøgen. Man kan derfor ikke på noe plan ha samarbeid med disse

Kristen Tro og Tanke: Når Jehovas Vitner banker på døren

Jehovas vitner Side 2 av 9 Ingen treenighet, Gud er én Jehovas vitner forstår Bibelen slik at det finnes bare én Allmektig Gud, Skaperen, og at han har navnet Jehova (Salme 83,19). Jesus er Guds Sønn, og underordnet sin Far. Den Hellige Ånd er Guds aktive, virksomme kraft. Jehovas Vitner tror altså på både Faderen, Sønnen og Den. Men den største forskjellen mellom Jehovas vitner og andre kirkesamfunn handler om synet på Jesus. De aller fleste kirkesamfunn står sammen om å bekjenne at Jesus både er Gud og menneske. Det kjente kirkemøtet i Nikea i 325 - som hverken vedtok at kvinnen hadde sjel (!) eller brant en haug alternative evangelier - uttalte at Jesus Kristus var «av samme vesen som Faderen» BjørnRav: Jehovas vitner tror ikke at Gud er treenig. Og dermed tror de heller ikke at Jesus er en inkarnasjon av Gud selv. De mener at treenighetslæren er av hedensk opprinnelse. Riktignok er det flere hedenske religioner som har tre guder, men her er det ikke snakk om treenigheter, men heller triader Sekta Jehovas Vitner feirer IKKE julehøytiden, påske og pinse og gebursdager og cupfinaler og Gud vet hva! Men feirer eller markerer norske medlemmer av Jehovas Vitner Arbeiderenes frihetsdag: 1. mai . Jehovas vitne banket på døra mi i dag, æ ba ho inn, ho setta sæ ned Jehovas vitner har tidligere gått fra dør til dør for å forkynne. Med en pandemi å ta hensyn til er ikke det lenger mulig. Siden Norge stengte ned 12. mars er det ingen som har fått besøk av Jehovas vitner. Nå har menigheten begynt å ringe folk, og bruker ifølge NRK Rogaland 1881 for å finne og ringe til tilfeldige personer

Jehovas vitner samler også inn informasjon om ekskluderte personer, samt kartlegger tilbakemeldinger de får når de går fra dør til dør og misjonerer. Er du en av dem som har gitt dem klar beskjed om at du ikke er interessert når de har ringt på hos deg, er det altså en god mulighet for at de har notert seg dette Gud har overlatt det å ta ledelsen i menigheten kun til menn. Jehovas vitner er det trossamfunnet i verden som vokser fortest prosentmessig. I fjor ble 304000 døpt. Det er også et av de kjennetegnene som skulle vise at de var de sanne kristne. Endret September 14 av Rottenikken1. 0 Jehovas Vitner likner noe på den vranglærte som Arius i oldtiden hadde når han lærer at Jesus er den første og høyeste skapning. [5] Rutherford skriver f. eks. i Verdensbefrielsen slik: Hvem var nu denne, som her ble født i krybben i Betlehem, og hvorfra er han kommet? Gud sier i sin beretning, at i begynnelsen var han logos Meldte seg ut av Jehovas vitner i protest. Oppdatert 25. februar 2019 - Det er jo mest organisasjonen jeg har mistet troen på. Jeg tror Gud forstår mye mer enn de som står på talerstolen, sier Ingrid Mjøs Lorentzen. Hun meldte seg ut av Jehovas vitner etter å ha lest Fædrelandsvennens artikler. Foto: Bjelland, Kjartan

Jehovas vitner dømt i forliksrådet: Må betale erstatning etter eksklusjon . Forliksrådet har avgjort at Jehovas vitners' eksklusjon av et medlem er ugyldig Eks-vitne: Jehovas vitner hvitmaler. Jan Frode Nilsen ble så opprørt at han fikk vansker med å puste, da han leste hva Jehovas vitner-ledelsen skrev til Fylkesmannen. av Xueqi Pang (TEKST OG FOTO) «Hvis det ikke var for måten Gud brukte deg på, hadde ikke jeg vært her» Jehovas vitner ble startet i 1872 av Charles Taze Russell. Han var født 16. Februar 1852 som sønn av Joseph L. og Anna Eliza Russell. Han hadde store vanskeligheter med å akseptere helvetesilden og fornektet etter hvert også Treenigheten, Jesu guddommelighet og Den hellige ånd

Skoletorget/Hva tror Jehovas vitner på

Jehovas Vitner offisielle side www.jw.org Domenet riketssal.no eies og driftes av Kent Haug Ønsker din menighet egen e-post adresse tilknyttet riketssal.no ta kontakt med Webmaste Jehovas vitner forholder seg til én Gud og forkaster treenighetslæren. De tar avstand fra alle former for religion og okkultisme som innebærer reinkarnasjon eller spiritisme. Jehovas vitner unngår inntak av blod, både som mat og ved blodoverføring (SNL 2019). 2.1 Forkynnere og eldste Jehovas vitner kalles ikke medlemmer, men forkynnere Enhver som leser Vakttårnet regelmessig og tenker over det som står der, vil snart legge merke til hva som er blant det viktigste for all Jehovas vitner. Ja, some er viktigere enn både Gud og Kristus. Man sparer intet for å banke inn i det enkelte Vitne hva den allmektige Organisasjonen betyr

Jehovas Vitner har slik ikke noen endelig trosbekjennelse fordi ting endres over tid. Det er likevel en del lærepunkt som står fast. Når Gud stadig kommer med nytt stoff, og dette alltid blir publisert i Vakttårnet, så må jo alle vitner hele tiden følge med i Vakttårnet for å få med seg evt. endringe Jehovas Vitner Hvorfor har vi fått disse nyreligiøse religionene? For å vite hva som kjennetegner Nyreligiøsitet kan vi dele den i to typer: Historien Hva tror Jehovas vitner på? medlemmene Hvem er Gud, Jesus og djevelen? Den nye tid! Bibelen Jehovas vitners moral og etikk. Hvorfor kan Jehovas vitner bli sett som Nyreligiøsitet Jehovas vitner mener at Jesus Kristus var guddommelig, og guds sønn, men at han ikke var en del av treenigheten og at han var underordnet Gud. Dette er ulikt andre kristne gruppers kristologi, som mener at Faderen og Sønnen er den samme Gud Jehovas-vitner. Håndskrevet brev fra Jehovas vitner provoserer Rita. «Et uttrykk for nestekjærlighet», svarer vitnene. Korona-utfordring: Trond byttet ut dørbanking med SMS-forkynnelse. Til toppen Tips oss. Send inn videotips. Ansvarlig redaktør: Sigvald Sveinbjørnsson JEHOVAS VITNER. Innledning. Jehovas vitner oppstod i kristne miljøer mot slutten av 1800-tallet i USA. Dommedagsforventninger knyttet til tolkinger av særlig Johannes' åpenbaring førte til at. Carles T Russell fra 1879 utga tidsskriftet Vakttårnet, som både argumenterte for og. gjennomførte en fundamentalistisk bibeltolking

Jehovas vitner er overbeviste om at er man død så er man helt uten noe bevissthet. Man er ikke-eksisterende, men tatt vare på i Guds minne. Så den dagen Jesus kommer tilbake, skal de døde vekkes opp igjen til live, og da skal de døde våkne opp og leve evig på en paradisisk jord Jehovas Vitner - Jeg trodde at Jehova ville drepe meg fordi jeg var forelsket i feil gutt Laila er fjerde generasjons Jehovas vitne. 34 år gammel fikk hun nok. Nå har hun levd ni gode år på utsiden, men det slutter aldri å gjøre vondt; det å bli behandlet som «luft» av foreldrene og lillesøsteren Vi har i det siste kunne lese at statsråd Kjell Ingolf Ropstad vurderer å trekke statsstøtten til Jehovas Vitner fordi trossamfunnet ikke lar sine medlemmer stemme ved valg uten å bli ekskludert fra organisasjonen. - «Vi har allerede stemt på Gud», forteller en anonym kilde til Vårt Land (07.08.19) Jehovas vitner er et trossamfunn med omtrent 8,6 millioner aktive medlemmer . Trossamfunnet er ledet av Jehovas vitners styrende råd, som er en gruppe eldste i Warwick i New York som etablerer og reviderer trossamfunnets læresetninger.. Jehovas vitner beskrives innen religionsvitenskap som et millenaristisk, kristent trossamfunn med antitrinitaristiske oppfatninger som skiller dem ut fra.

Tidenes største Jehovas vitner-stevne i Telenor Arena. Det er ikke hver dag 18.000 festkledde mennesker stemmer i salmen «Han skal rope» i Telenor Arena. Aldri før har så mange vært samlet til bibelundervisning i Oslo-området, ifølge arrangøren Jehovas vitner leser og tror på bibelen, men har sin egen oversettelse, som de mener ligger nærmere de originale bibelskriftene enn andre oversettelser. Jehova er Gud, og det er kun han som skal tilbes Jesus er ikke noen GUd, i bibelen står det jo at han er Guds Sønn, så sånn sett tror jo Jehovas vitner som alle andre kristne. JEg er faktisk enig med JV at Gud, Jesus og DHÅ er tre forskjellige ting liksom Og det med at de ikke feirer jul visste jeg. MEn det med bursdag og 17 mai blir for dumt synes jeg

Lojalitet - uten håp om evig liv? - Hjelpekilden

Vranglære - Jehovas Vitner - fjorten små punkter - bibelogtr

Jehovas vitne ser sin religion som den einaste sanne. Jehovas vitne er vidkjende i Noreg og store delar av verda for omfattande misjonsverksemd ovanfor alle som ikkje høyrer til trussamfunnet. Dei kallar seg Jehovas vitne fordi dei meiner at Jehova er det rette namnet på Gud. Jehovas vitne har om lag 8,6 millionar medlemer Jehovas Vitner legger meg bekjent ikke særlig stor vekt på det seremonielle / liturgiske og er slik sett heller ikke spesielt kultisk i sin form. Derimot kan de sies å ha sekteriske trekk, i betydningen at det er bare innenfor bevegelsen at sannheten finnes Jehovas Vitner vil nå satse på å anke saken sin inn for menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg og andre internasjonale fora for å forsøke å stanse det russiske forbudet. Vakttårn organisasjonen vil ventelig vinne en sak i Strasbourg, og spørsmålet da vil bli om Russland vil anerkjenne en slik internasjonal domsstols kjennelse I 2018 fikk Jehovas vitner 14,5 millioner kroner i statsstøtte. En organisasjon som krever at man ikke skal benytte seg av sine demokratiske rettigheter. Stemmer du ved valg, må du bryte med Gud, din familie og dine venner

Jehovas Vitner - Studienett

Ny bok 2018 - JEHOVAS VITNER: HELVETE PÅ JORD - Grace Panoram

Jehovas Vitner sier til Aftenbladet.no at det hender at forkynnere sender brev hvis de gjentatte ganger har forsøkt å treffe en person hjemme uten å lykkes. — Det er riktig at vi da ikke kan vite om personen som får brevet er dement eller på en annen måte har svekket vurderingsevne, sier pressekontakt John A. Viste i Jehovas Vitner - Vi bruker Gud sitt personlige navn - derav navnet vårt. Et typisk trekk med Jehovas vitner er at vi tror på hele Bibelen og bruker den som en rettesnor i våre forskjellige livssituasjoner Dommedagen, Harmageddon, skulle komme i oktober 1975. Bare de som ga seg selv til Jehovas vitner, Gud og Bibelen skulle få plass i Paradiset. Heidi betegner det i dag som en fanget familie, men hun så det ikke i sin barndom, ungdom og gryende, voksne liv. Hun visste ikke om annet. Oppveksten ble tøff og brutal, sett i ettertid Se den omstridte barnefilmen Jehovas Vitner lanserte på Hamar i helgen. Hopp til hovedinnhold men får høre fra moren at han må velge den bort fordi dette er noe Gud vil hate

Hvem er Jehova? Bibelske spørsmål - JW

  1. Publisert: 14.10.20 — 14.24 Oppdatert: 22 dager siden. Mørket kan senke seg.
  2. Jehovas Vitner tror at Jesus er erkeengelen Mikael, det høyeste skapte vesenet. Dette motsier mange skriftsteder som tydelig erklærer Jesus for å være Gud (1:1,14 John, 08:58, 10:30). Jehovas vitner mener frelse oppnås ved en kombinasjon av tro, gode gjerninger og lydighet
  3. Gud Faderen vil på ingen måte ære eller akseptere dette falske trossystemet som et av hans egne på grunn av noen viktige hovedforskjeller mellom deres tolkning av Bibelen og det jeg føler bare er grunnleggende av sann kristendom. Her er noen av de viktigste forskjellene. Hovedforskjeller mellom Jehovas vitner og kristendom. 1. Treenighete
  4. ; Dei unge må gje intime detaljar til eldre menn. Den interne domstolen er nådelaus. Gjer du feil, kan du miste alt

- Ville drepe kona med øks - Dagblade

Men i mellomtiden trengte Gud en organisasjon på jorden som var synlig og teokratisk og som kunne representere ham. Opp igjennom historien har denne sanne organisasjonen hatt en rekke sanne Jehovas vitner (Noah, Abraham, Moses, David osv.) JEHOVAS VITNER. Jehovas vitner er en kristen gruppe, et internasjonalt kristent tros-samfunn. Ordet «Jehova» betyr gud. Amerikaneren Charles T. Russel stiftet (startet) dette trossamfunnet i 1884. Cirka 6,5 millioner mennesker er Jehovas vitner i dag - i 235 forskjellige land i verden. Det er cirka 15 000 medlemmer i Jehovas vitner i Norge Før de ble Jehovas vitner, brukte de alle tid på nøye å undersøke hva Bibelen lærer. De kom til at det de lærte, var riktig, og traff så et personlig valg om å tjene Jehova Gud. Når de går inn for å følge Bibelens prinsipper i hverdagen, erfarer de at det øker deres livskvalitet Ingvald André Kårbø svarer på denne ukens spørsmål: Er Jehovas vitner løgnere? Hvorfor har de en egen Bibel? Og er deres Bibel mer nøyaktig enn vår tradisjonelle 2. Jehovas vitner; Aldersgrense 9 år; 39 min; Dei unge må gje intime detaljar til eldre menn. Den interne domstolen er nådelaus. Gjer du feil, kan du miste alt

Video: Jehovas vitner - NRK Kultur og underholdnin

Jehovas vitner og utdannelse. 1995, side 15. Julen blir feiret over hele verden Ettersom denne høytiden har en viktig plass i de fleste av kristenhetens trossamfunn, kan det virke nokså overraskende at Jehovas vitner VELGER ikke å feire jul. Jehovas vitner og utdannelse. 1995, side 17 Larvik by inntas av Jehovas vitner på stevne denne helgen. Det lokker kristne gateevangelister til byen for å vitne. - Vi gjør dette fordi Jesus har gitt mi­sjons­opp­dra­get om å gå ut til alle - og da mener han også ate­is­ter og Je­ho­vas vit­ner, sier dag­lig leder Hart­vig Klos­ter i Open Air Cam­paig­ners (OAC) til Dagen

Jehovas vitner - BIBELSK TR

Ifølge JV så er Jesus og Gud altså ikke den samme. Jesus er skapt av Gud. Jesus kan ikke frelse. Tro på Jesus som Messias og frelser der vi tilber han som Gud blir derfor for Jehovas Vitner avgudsdyrkelse. Det første budet sier at du ikke skal tilbe andre enn den ene sanne Bibelske Guden Jehovas vitner tror at universet er milliarder av år gammelt, men regner med at det første mennesket ble skapt av Gud for cirka 6000 år siden. Dette har de regnet ut ved hjelp av slektstavler og andre opplysninger i Det gamle testamente. Et slikt synspunkt er selvsag Jehovas Vitner tror bare Bibelen er inspirert fra Gud og selv ikke de som skriver Vakttårnet og Våkn Opp! er inspirert av Gud. Vi tror ikke at noen i menigheten er profeter eller styrt av engler. Skulle noen uten å angre påstå at de fikk budskap fra engler ville de blitt ekskludert Hvem stod der, andre enn den blide Jehovas vitner-damen, med nye utgaver av Vakttårnet og Våkn opp!? Hun smilte bredt da jeg åpnet og fikk husjet de ville hundene inn døra igjen (jeg er sikker på at hun ba et par ord til Gud om ikke å bli spist opp), og hun lurte på om jeg hadde fått sett på de forrige bladene hun ga meg. Det har jeg jo

Meldte seg ut av Jehovas vitner i protestSpørsmålet som Jehovas Vitner ikke klarer å svare på

RLE-nett: Religiøst mangfold - Jehovas vitner

John Petter Mørk brøt med Jehovas vitner da han oppdaget

Sv: Jehovas Vitner Ja, Mygel, tror ikke det hadde vært 100% fred eller noe. Menneskeheten har det nok i seg å krangle, men en kunne spart seg for VELDIG mye av det hvis alle hadde hatt respekt for at ikke alle er like JEHOVAS VITNER Vi fikk jammen to av dem på døra i går vi også. De hadde jammen fått med seg feil materiell fra hovedkontoret i farta Den kristne læren om at Gud er ett vesen som består av tre væremåter: Faderen, Sønnen og Den hellige ånd. Jehovas vitner godtar ikke treeningheten, og de tilber ikke jesus som både sann gud og sant menneske. De mener at jesus ikke skal tilbes, bare jehova (gud)

Jehovas vitner strammer skruen - Humanis

Jehovas vitner går nye veier for å nå ut: - Jeg syns det er veldig irriterend Jehovas Vitner » 170 unike treff Jehovas Vitner. Eidarengveien 10, 1812 Askim. Mer info · Kart. Jehovas Vitner Skien Menighet. Kjørbekkdalen 12 B, 3735 Skien. gud bibelen menighet kirke Jehovas vitner ekteskap kristen vakt vitner tegnspråk åndelig bibel kristne tårn trossamfunn . Livesøk er av Jehovas vitner går nye veier for å nå ut: - Jeg syns det er veldig irriterende Artikkeltags. Religion; Mobiltelefon; Tro og livssyn; Av Siren Gunnarshaug. Publisert: 27. oktober 2020, kl. 09:12 Sist oppdatert: 27. oktober 2020, kl. 09:12. Har du fått en telefon. Bidrag blir brukt til å støtte Jehovas vitners religiøse og humanitære virksomhet rundt om i verden. Lær mer om hvilke måter du kan gi bidrag på Jehovas vitner går nye veier for å nå ut: - Jeg syns det er veldig irriterende Artikkeltags. Jehovas vitner; Landet Rundt; Trossamfunn; Nyheter; Av Siren Gunnarshaug. Publisert: 26. oktober 2020, kl. 20:56 Sist oppdatert: 26. oktober 2020, kl. 20:56. Har du fått en.

Jehovas vitner - Daria

Jehovas vitner - Mæla ungdomsskole - Mæla ungdomsskol

- Du kan se hvorfor Jehovas vitner sees på som en trussel mot staten. De stemmer ikke i valg, de vil ikke utføre militærtjeneste og de synger ikke nasjonalsangen, sier forfatter Emily Baran til The Moscow Times, som har skrevet en bok om Jehovas vitner i Russland. Les også: Én av fire journalister tror på Gud Ti spørsmål Jehovas Vitner bør tenke over. og at «Slaget på Gud den Allmektiges store dag» (Åp. kap.16, vers14), vil kulminere i det herrens år 1914, da alle de nåværende riker på jorden må underkaste seg Guds styre, og som betyr at endetiden allerede har begynt Jehovas Vitner - Finn firmaer, adresser, telefonnumre. Søkeresultatene fortsetter under annonse Husk meg Anbefales ikke for PC/nettbrett/mobil ol. som brukes av mang Jehovas vitner? Diskusjon. Du må være registrert og logget inn for å kunne legge ut innlegg på freak.n

Jehovas vitner har tydeligvis forstått at dette har tatt av i helt feil retning. De har sent ut en beskjed til nettstedet CafePress om at alle Sparlock-produkter må trekkes fra markedet på grunn av brudd på opphavsrettighetene, ifølge den Jehovas vitne-kritiske Facebook-gruppa Watchtower Uncensored

Jehovas vitners offisielle nettsted: jw

Jehovas vitners lære og tjenesteliv - Wikipedi

  1. Jehovas vitner-blod - Hjelpekilde
  2. Jehovas vitner — Watchtower ONLINE LIBRAR
  3. JEHOVAS VITNER: Deres okkulte røtter - Grace Panoram
  4. Forskjellen mellom Jehvoas vitner og kristne - Jehovas vitner
  5. Mangeårig medlem: - Jehovas vitner har ført Fylkesmannen
  6. jehovas vitner - dagbladet
Jehovas vitne fyller opp Blåbyhallen -Vesterålen Onlinejehovas vitner - dagbladetViser drap og vold i barnebok - NRK – NorgeArild Djupvik (53) preker for ungdommene i Jehovas Vitne
  • Sas bad bentheim.
  • Vip dinner fernsehturm.
  • 3d design og animasjon.
  • Kalaydo wohnungen geilenkirchen.
  • Matthew rhys.
  • Sherpaer bygger tursti.
  • Championship kamper.
  • Cuzco.
  • Norske skipsverft.
  • Linkin park one more light anmeldelse.
  • De tre musketerer 1993.
  • Afis fullmektig intervju.
  • Sjalu hund trening.
  • Paris tennis masters 2017.
  • Ebay kleinanzeigen stadtlohn.
  • Aboriginal deutsch.
  • Makaroner portioner dl.
  • Moholt hybel med eget bad.
  • Thüringer landesverwaltungsamt weimar kontakt.
  • Vampire diaries season 9 episode 1.
  • Canon eos60.
  • Jumperfabriken outlet.
  • Jessie james decker.
  • Grafisk blad.
  • Årsaker til den russiske revolusjon 1917.
  • Canadian dollar.
  • Kwh formel.
  • Pursuit of happyness trailer.
  • Den nye hværdan.
  • Gambe.
  • Banana pancakes song.
  • Roastbiff smørbrød.
  • Samhain feiern.
  • Ikea stekeovn.
  • Trene hjemme.
  • Norsk varmblods.
  • Selvforakt betydning.
  • Delta samfunnsfag kapittel 4.
  • Bæreposer i papir.
  • Immer wenn er pillen nahm techno.
  • Våland skole skolerute 2017.