Home

Kontaktlærertillegg 2022

Kontaktlærertillegg - Utdanningsforbunde

LDO - 16/2322 Manglende kontaktlærertillegg ved

 1. Alt du trenger å vite om årets lønnsoppgjør. Du kan også teste vår lønnskalkulator for ulike stillinger i ulike tariffområder, og lære mer om hvordan et tariffoppgjør fungerer
 2. Med over 180.000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges nest største fagorganisasjon og den desidert største i utdanningssystemet
 3. [Januar 2014] Hei!Vil kontaktlærere få mer i pensjon grunnet kontaktlærertillegg i sitt siste arbeidsår? Tillitsvalgt. SVAR: Ja, kontaktlærertillegget er pensjonsgivende, så det regnes med i sluttlønna til en lærer når hun går av med pensjon. Så nå ser jeg for meg at alle på din skole vil være kontaktlærer det siste året før de går av med pensjon
 4. I Akershuskommunene får lærere som er kontaktlærere lokale tillegg som varierer fra 10.000 til over 30.000 kroner. Det viser ei kartlegging Utdanningsforbundet Akershus har gjennomført
 5. imum 10000 kroner til
 6. imum, kontaktlærertillegg og slikt kommer i tillegg. Lønn som lektor ligger cirka kroner 15.000 lavere. Gunnvor Se
 7. Hovedtariffavtalen. Hovedtariffavtalen (HTA) er den viktigste tariffavtalen i KS-området med bestemmelser blant annet om lønn og godtgjøringer, lokale forhandlinger, arbeidstid og pensjon

Premisser for kontaktlærer; ansvar og arbeidsoppgaver Formålet med denne informasjonen er at kontaktlærerne skal ha god oversikt over ansvar og oppgaver de har Dette rundskrivet erstatter B-rundskriv nr. 200/2017. Rundskrivet angår personal- og lønningskontor og alle som er ansvarlig for vedlikehold av opplysninger som skal innrapporteres til PAI-registeret. I dette rundskrivet finner en blant annet hvordan endringer som følger av sist Tariff 2020. KS og Akademikerne kommune ble 15. oktober enige i mekling og Akademikerne kommune har nå akseptert samme resultat som for LO kommune, Unio og YS Etter at tiltaka ble innført i 2017, har lønnsmassen til lærerne i Bodø økt med drøyt to millioner. - Det er omtrent like mye som vi hadde til fordeling i de lokale forhandlingene i 2017, reflekterer Trond Are Fjordtun. - Å skape lønnsforskjeller er et gammelt fagforeningsknep for å få lønnsøkning for mange MELLOMOPPGJØRET . 1. MAI 2019 . KS . VEDLEGG TIL PROTOKOLL . 1. mai 2019 kl. 00.15 . Øvrige krav er ikke tatt til følge

Det er påvist totalt 51 smittede i Nesodden kommune. 40 av disse ble registrert i mars, 8 i april, ingen i mai, tre i juni og ingen i juli. Det er registrert ett dødsfall. Ingen er nå syke. Det er utført 2017 koronatester. Etter de nye nasjonale retningslinjene om hjemmekarantene, har vi ikke nøyaktige tall for hvor mange som er i karantene Sånn får vi god skole, mener skoleforskeren. Mange spør om hvordan vi kan få god skole. En skoleforsker på Hamar har svar

Kontaktlærertillegg - hva ligger det på? - Jobb og

 1. I flere år har lokalt kontaktlærertillegg i Bergen kommune blitt justert i samsvar med stillingsstørrelsen kontaktlæreren har, i motsetning til det sentrale tillegget som gis i sin helthet. I år fikk vi endelig gjennomslag for at også det lokale kontaktlærertillegget skal gis i sin helthet, uavhengig av stillingsstørrelsen til kontaktlæreren
 2. Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen, praksisbrevkandidaten og lærekandidaten. 0 Føyd til med lov 20 juni 2008 nr. 48 (ikr. 1 aug 2008 iflg. res. 20 juni 2008 nr. 621), tidlegare § 1-3 vart ny § 1-5, endra med lover 19 juni 2009 nr. 94 (ikr. 1 aug 2009 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 675), 17 juni 2016 nr. 67 (ikr. 1 aug 2016 iflg. res. 17.
 3. [April 2017] Jeg ble ansatt som assistent i skolen i oktober. Jeg går som ufaglært assistent i 60 prosent. Jeg har nå trådt inn som vikar i 1. og 2. klasse for faglæreren, og jeg har hatt vanlige skoletimer i denne klassen

Er ikke kontaktlærertillegget lenger et funksjonstillegg

Koronainformasjon. Porsgrunn kommune forholder seg til de rådene som kommer fra Folkehelseinstituttet og nasjonale myndigheter. Les mer om kommunens tiltak i forbindelse med koronaviruset, og finn lenker til god informasjon A søkte i desember 2015 om 60 prosent stilling for skoleåret 2016/2017 for å være mer hjemme med barnet, og fikk innvilget dette. Partenes syn på saken A: Hun hadde kontaktlærertillegg da hun gikk ut i permisjon. Tillegget ble fjernet mens hun var i permisjon. Da hun kom tilbake etter permisjonen, fikk hun endrede arbeidsoppgaver Du må være ansatt. Siden inneholder kun lenker til ulike påloggingsløsninger som krever at du er ansatt i Porsgunn kommune og har brukernavn/passord Finn frem i Sandefjord. Bruk nedtrekksmenyen for å vise for eksempel alle kommunens sykehjem eller barneskoler i kartet

Mange tar oppdrag som lærervikar i grunnskolen. Lærervikaren stiller ofte opp for å ta vikartimer på kort varsel, og skal lønnes med timelønn for undervisning Brutto besparelsesamletved færre klasser er basert på vedtatt 2017-budsjett for skolene. Det legges til 4,69% kontaktlærerressurs pluss kontaktlærertillegg kr 20.000,- og sosiale utgifter pr 20 elevers klasse; 58.870,- kr pr klasse. Det legges til redusert leseplikt i fellesfag anslått til 1 undervisningstime pr uke Noen som vet hva kontaktlærertillegg ligger på? Har hørt mye forskjellig, basert på kommune og klassestørrelse, men jeg finner lite på nett.. 24. mai 2017 Skrevet Februar 22, 2017 Jobber i tolletaten på kontor, har ca 370 000, mannen min er elektriker og har 650 000 i året. Ikke jeg som drar lasset her hjemme for å si det slik.. Jf. lov 4 juli 2003 nr. 84.Jf. tidlegare forordning 23 jan 1739, plakat 5 mai 1741, lover 1 juli 1816 §§ 1 og 2, 14 juli 1827, 26 aug 1854, 16 mai 1860, 22 mai 1869, 22 mai 1869, 31 mai 1873, 19 juni 1878 nr. 2, 8 juni 1881 nr. 2 og 26 juni 1889 nr. 1 med tilleggslover 21 mars 1891, 6 juli 1892 nr. 1, 21 juli 1894 nr. 3, 9 mai 1896 nr. 1, 11 juni 1898 nr. 2, 31 mai 1900 nr. 1, 27 mars 1905.

Nøtterøy var en kommune i tidligere Vestfold fylke. Kommunen besto hovedsakelig av øyene Nøtterøy, Veierland og Føynland, i tillegg til ca. 175 mindre øyer.Hoveddelen av befolkningen er bosatt på Teie og resten av den nordlige delen av øya. Kommunen grenset mot Tønsberg kommune i nord, Oslofjorden i øst, Tjøme kommune i sør og Sandefjord kommune og Tønsbergfjorden i vest Tirsdagsøkter skoleåret 2017-18. Etter avtale med rektorene er det satt av fire tirsdager dette skoleåret til ulike typer kurs, nettv.. Kommuneplan 2022-33 - fastestting planprogram, Stortingsvalg og sametingsvalget 2021- en eller to dager, Adgang til å gjennomføre fjernmøter, 2. tertialrapport, Finansiering av ny familiebarnehage, Samarbeidsavtale for Osloregionens interkommunalt politisk råd, Barnevernreformen 2022, Forvaltningsrevisjonsprosjket - Mobbing i skolen, Kompetanseplan grunnskole 2020-2021 og Krav til. Ring 71 26 81 00. Skriv til oss Send sikker post til kommunen. Post og besøksadresse: Tingplassen 1, 6440 Elnesvågen. Kommunenummer: 1579 Orgnr: 92113364

Færder er en øykommune i Vestfold og Telemark fylke. Kommunen er kjent for sin vakre skjærgård, og en stor del av skjærgården mot Oslofjorden ligger innenfor Færder nasjonalpark. Omtrent 650 øyer og holmer hører til kommunen; de fleste av disse er ubebodde Ansatt Skien. Her finner du lenke til Ansatt Skien som er Intranettet til Skien kommunes medarbeidere. Klikk her for å gå til Ansatt Skien. Hjemmekonto

Kommuneoppgjøret: Løsning i Unio kommun

 1. Januar 2017 innførte regjeringa nye regler hva gjelder boliglån: Vi fikk beskjed om at kun faste tillegg telles med (f.eks. kontaktlærertillegg hvis man jobber som lærer, kveldstillegg hvis man jobber en fast turnus med kveldsvakter også videre)
 2. Oppvekst og kultur i Alta kommune har over tid hatt et særlig fokus på tidlig og tverrfaglig innsats. Hele tjenesteområdet har vært aktive i arbeidet med å samle alt det gode arbeidet som er gjort under én paraply: «Se meg tidlig»
 3. Kompetanse i skolen Elever fortjener lærere med faglig fordypning i fagene de underviser i. Arbeidstid Arbeidstidsavtalen må skjerme tid til undervisning og for- og etterarbei
 4. For ansatte. Her finner ansatte i Færder kommune verktøy som kan brukes hjemmefra, eller utenfor ordinært arbeidssted. På HRM Web (lønnsslipper m.m.) vil du kunne endre opplysninger som navn, adresse, kontonummer, privat e-postadresse, telefonnummer m.m
 5. imum! Utsmykking/kunst i offentlig rom - invitasjon til Nesoddens. Nye covid-19 tiltak fra regjeringen - oppdatert informasjon .

Utdanningsforbundet - Lønnsoppgjøret - Alt du trenger å

Det er arbeidsgiver som bestemmer lønn til ledere. Hvis den er så høy at den ligger over den best betalte lærer, (som vil være en lektor på topp med kontaktlærertillegg, pluss eventuelle andre lokale tillegg), så er det bare slik. Det har med andre ord ingen betydning hvilken lærerutdanning som ligger i bunn for lederen Skole og barnehage. Nyhet i Min Skole app - SFO tilstedeværelse. Foresatte til elever i Porsgrunnskolen som har barn i SFO, har fra 26.mai mulighet til å registrere tilstedeværelse i Min Skole appen Her finner du en oversikt over tjenester og service som ytes av Haugesund kommune og noen andre offentlige etater. Du vil finne informasjon om hva tjenesten omfatter, kontaktinformasjon og tilhørende skjema og blanketter Porselenseminar: Fra kopp til skår Porselensmuseet, Kunsthall Grenland og Porsgrunn kommune inviterer til porselenseminar 12. november i Sliperiet på Porsgrunds Porselænsfabrik AS Skriv eller send melding Kontakt oss; Postadresse Asker kommune (+ eventuelt virksomhet) Katrineåsveien 20, 3440 Røyken. E-post: Husk: all post til kommunen er offentlig Meld fr

Utdanningsforbundet - En god lærer er en god star

Pensjonsgivende kontaktlærertillegg? - S

 1. Kontakt oss. Det er mange måter å komme i kontakt med Haugesund kommune på, men den enkleste måten er å ringe sentralbordet på telefon 52 74 30 00 fra klokken 08.00 - 15.30.. Send oss en e-post
 2. Nesodden kommune publiserer offentlig postliste på nett. Dette er en journal over alle dokumenter til og fra kommunen. Fordi vi må kvalitetssikre postlisten før vi publiserer, vil det normalt gå tre virkedager fra dokumentene er mottatt/ferdigstilt til de er tilgjengelige på nett
 3. istrasjonens svar Her kan du se oversikten over budsjettprosessen 2020, med viktige datoer og hendelser frem mot vedtak i kommunestyret 9. desember

Vi utvikler et fylke som er godt å leve, arbeide og bo i for alle Videregående skoler. Samlet driver Viken fylkeskommune 58 videregående skoler, 4 folkehøyskoler og fagskoler. Utdanningsprogram. Du kan få oversikt over hvilke studieretninger som tilbys ved de ulike skolenene på vilbli.no eller sjekke det på hver enkelt skole.. Videregående skoler i Akershu

På 15.11.2017 den 9.09, AnonymBruker skrev: 460K i året. Årslønn er 510 000 inkl. kontaktlærertillegg. Elsker jobben min!! - Men det blir mye overtid, en god del mer enn alle feriene (avspaseringene) dekker. Anonymkode: 116de...563. 1. Del dette innlegget. Lenke til innleg Gode kontaktlærertillegg Muligheter for relevant etter- og videreutdanning innenfor prioriterte områder God tilrettelegging for bruk av IKT i undervisningen Ved manglende utdanning/kvalifikasjoner kan det tilsettes i midlertidig stilling for skoleåret 2017/2018 Rælingsskolen har gode kontaktlærertillegg og andre funksjonstillegg. Vi har ledige lærerstillinger fra 1.8.2017. Det kan være aktuelt å legge kontaktlæreransvar til stillingene. For mer informasjon om skolen, se hjemmesiden www.rud.skole.no. Fjerdingby skol Politisk og administrativ styring. Organisasjonskart, ledige stillinger og annen organisasjonsinfo om Asker kommune Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 24.02.2020 - 01.03.2020, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: PERSONAL - Personalarkiv Rapport generert: 03.03.202

Ulike tillegg for å være kontaktlære

Chat med oss! Finn telefonnummer og e-postadresse til Veiledningstorget. Kontakt oss, sms, e-post, brev, telefon. Finn telefonnummer, adresse og e-postadress Nyutdannede lærere starter med 4 års ansiennitet. Kontaktlærertillegg fra kr 25.000 til kr 30.000 per år. Tiltredelse: 01.08.2017 Arbeidsoppgaver Lese-, skrive og regneopplæring Planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning Bidra til elevenes faglige og sosiale utvikling Tydelig klasseledelse Bidra til godt skole/hjem samarbei

Steinerskolen i Vestfold - 2. klasselærer. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere Velkommen til Ullensaker kommune. Her finner du oversikt over kommunens tjenester på nett

Hvilken lærerlønn får jeg? - S

Fjellstrand skole - Allmennlærer (ref.nr. 3444520529). Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere - Jeg tjener ca. 450.000,- (netto) i fastlønn. I tillegg får du tillegg for ekstra undervisningstimer, kontaktlærertillegg, osv. Det er forskjell fra hvor du bor, hva slags stilling, ansiennitet og utdanning du har. Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket NES: Lærer, 100% vikariat for skoleåret 2020-21 Nes kommune: Neskollen skole ligger vest i Nes kommune, landlig men sentralt. 8,6 km fra Årnes og 30 km fra Oslo Lufthavn Gardermoen. Neskollen er et lokalsamfunn i vekst, med stor tilflytting og byggeaktivitet. Skolen ligger i naturskjønne omgivelser som gir gode muligheter for aktive og utforsken.. Velkommen til Karmøy kommunes offentlige postliste Postlistene gir oversikt over inn- og utgående sakspost, men inneholder ikke selve dokumentene. Karmøy kommune publiserer felles postliste tilhørende følgende arkiv: saksarkiv, byggesaksarkiv, planarkiv og ansettelsesarkiv. Opplysninger unntatt offentlighet er skjermet. Personalarkiv, elevmapper, barnemapper og kommunale utlånssaker. Nes kommune har skole i fokus, og satser spesielt på sosial kompetanse og livsmestring, samt grunnleggende ferdigheter med vekt på digitale ferdigheter og regning. Alle elever og lærere tok i bruk iPad som verktøy i læringen høsten 2017. Vi har ledig 100% vikariat fram til 31.07.21. Snarlig tiltredelse. Arbeidsoppgave

Hovedtariffavtalen - K

(F olketrygdens grunnbeløp utgjør per 1. mai 2017 kr 93 634) Norsk Lektorlag har i tillegg fått laget beregninger for lønnskarriere 5G - 7G, da lønnskarrierene for adjunkt med tillegg, lektor og lektor med tillegg etter garantilønnstabellen for KS-området ligger i spennet 5-6,6 G før eventuelle kontaktlærertillegg eller andre tillegg Kontaktlærertillegg: 40. A 40. B Kontaktlærere Spesialavdelingene: Minstelønn ,- pr. år, pr.elev over 5 = 1 300,- PPT minstelønn ,- pr. år Voksenopplæringa ,- pr. år 1. Systemet har en grunnsum som følger minimum summen i SFS 2213 (nå kr ) Tariff 2017,. Samboeren min fikk vel 18000 i kontaktlærertillegg i sin forrige jobb. Datter - Mai 2015 En liten skatt ventes i desember 2017 . Disneymamma, 18 Nov 2014 #18 (Du må logge inn eller registrere deg for å svare på innlegg her.) Del denne siden. Tweet. Logg inn med. Her vil du få mulighet til å være med å utvikle skolen som i 2017 fikk «nye», romslige lokaler på Finstad. Lønn i henhold til skolen lønnssystem og pensjonsordning i Statens pensjonskasse. Søknadsfrist: 5. juni 2019. Søknad sendes til eidsvoll@steinerskolen.no. Ringevikar Lønns- og stillingsregulativ kap. 4B gjeldende fra 01.05.15 Stillingskode 6014 6014 6014 6014 6671 Hovedbenevnelse Rapporteringsbenevnelse Lønnsrammer HRM A1 A2 A2 A1 B1 Arbeider Arbeider Arbeider Arbeider Arbeidsterapeut Arbeider Arbeider I Badebetjent Badebetjent Arbeidsterapeut 6572 6572 Assistent Assistent Assistent Assistent I A1 A2 6709 Barnehagelærer Barnehagelærer C2 6709 7024.

Lavere lønn blant innvandrere Publisert 16. november 2017. Elektriker er det som frister mest, men med utgifter og boliglån justert etter 100% stilling med ansiennitet og kontaktlærertillegg (ikke at det er fet lønn, Firmaet betalte han hjelpearbeider-lønn (80% av fagarbeider) Kontaktlærertillegg antall elever. World cup 2022 qatar. Rother bräu pils. Hautärzte osnabrück. Viagogo trust. Hva er best practice. Rosemaling gudbrandsdalen. Hoppe strikk norge. Rathaus galerie leverkusen verkaufsoffener sonntag 2017. Gratis ijs mcdonalds. Barnas trygghet ebbe. Fargerike fredrikstad. Apa standard 2018

Lektor med opprykk. Det må ikke være en årsenhet i et tredje fag, selv om det selvsagt kan være fint med tanke på allsidigheten når man søker jobb Hvordan laver man mælk? Af Ole E. Hansen, mejerichef, Slagelse Mejeri 30. oktober 2017. Vi bruger Cookies, inklusiv tredjeparts, på vores website for a sikre at det fungerer efter hensigten, forbedre og.. Aktivitetslisten indeholder dine påbegyndte afspilninger af film og serier og husker, hvor langt du [] Hvordan fungerer privatleasing. (Kontaktlærertillegg) from 01.082015. This replaces the Productivity Benefit pay from the same date for the teachers who have contact teacher responsibilities. The Productivity Benefit will be phased out for all the remaining teaching staff effective from 01.05.2016. The BOD has approved the following meeting times for spring 2016; Tuesday 15 Du kan kjøpe periodebillett for 7, 30 eller 180 dager. Har du periodebillett med AtB Mobillett er. Periodebillett - 7 dager Ubegrenset antall reiser i begge retninger for en periode på

Budsjettrammen til kontaktlærertillegg er på 25,5 millioner kroner - tiltaket utgjør 2,2 mill. Det ble først på slutten av 2017 innført vedtak for tildeling av rustjenester Hadde 139kr timen før jul, men nå har jeg blitt forfremmet og steg i lønn fra januar av. Vet ikke helt hvor mye mer jeg får ennå, men det kommer visst tillegg oppå timelønnen igjen, så det kan ikke være så ille :) Jeg er ufaglært og har kun jobbet der i 6 mnd. så syns ikke det er så værst Beregning av Offentlig finansiering pr barn Ørland kommune 2017. Beregning av Offentlig finansiering pr barn Ørland kommune 2017 Offentlig finansiering pr barn Sum 0-2 år 3-6 år Sum Brutto driftsutgifter 2015 (fratrukket pensjon) 20 651 821 Grunnlag pensjon * 13 % 19 . Detalje 16/2322 Manglende kontaktlærertillegg ved tilbakekomst etter permisjon var ikke diskriminerende 14/73 Diskriminering å nekte vaktoppdrag på grunn av kjønn 14/2498 Arbeidsgiver skulle forlenget vikariatet til gravid medarbeide

Kontaktlærertillegg. Økes fra minimum kroner til minimum kroner fra Denne økningen får ingen betydning for kontaktlærere som allerede har et høyere kontaktlærertillegg. VEDLEGG 1 SFS 2213 for perioden 1.8.2015-31.12.2017 SFS 2213 - Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring 1 DESCRIPTION. Lønn og arbeidstid pr mai 2011. Utdanningsforbundet Bergen. Lønnsforhold. Her tas opp følgende: Kompetanseforhandlinger pr 1.1.11 Mellomoppgjør pr 1.5.11 Lokalt kontaktlærertillegg har atter blitt funksjon Vitiligo möte 2017. Äppeltavla 2017. Skolmaten västra göteborg. Ipad laddar inte. Retail innovation cleancash. Restaurang slussen. 10 years imdb. Lägenhet uthyres omgående norrtälje. Stadtfest oranienburg 2017. Doctor john nash. Ordnöten 47. Bräddavlopp till handfat. Gasthaus vilsbiburg

 • Hotel hubertus brixen im thale.
 • Bomullsplante norge.
 • Dennis maglic norge.
 • Ralph macchio größe.
 • Cervinia to zermatt.
 • Vhs esslingen portugiesisch.
 • Biltema bilstol.
 • Extraterrestrial norsk.
 • Virkninger av en tariffavtale.
 • Doble nyreanlegg.
 • Lysbrytning nrk.
 • Afis fullmektig intervju.
 • Musling kryssord.
 • Golf 4 starter ikke.
 • Dagen i dag wiki.
 • Limousin porsgrunn.
 • Appelsinris.
 • God natt sang chords.
 • Spreewald kahnfahrt winter.
 • Empire salzburg fotos halloween.
 • Lån fra foreldre selvangivelse.
 • Sesong kreta.
 • Mountainbike damen 16 zoll.
 • Hundeutstillinger 2018.
 • Det beste i livet er gratis lyrics.
 • Pergola kaufbeuren.
 • Tanztraum wissen.
 • Dyrehode barnerom.
 • Russisk borscht suppe.
 • Hva skal man gjøre hvis man blir mobbet.
 • Wandern im zittauer gebirge.
 • Wohnungen bonn endenich privat.
 • Pepper wiki.
 • Day spa schwarzwald.
 • Veggdekorasjon barnerom.
 • Tracks pro.
 • Hvorfor har en gjenstand farge.
 • 9 mm haarlänge.
 • Hund underbitt.
 • Cern.
 • Fish to eat.