Home

Elevundersøkelsen 2022 resultater

Elevundersøkelsen - Udi

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre Elevundersøkelsen 2017 Resultater. 16. april 2018 Per Jarle Marsli. Elevene gir også i år generelt positive tilbakemeldinger på sin hverdag på Grødem skole. De trives med lærerne og medelever, er motivert og opplever læring som nyttig Elevundersøkelsen 2017. Gå direkte til. Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Skolene og skoleeierne, dvs. Vestfold fylkeskommune har oversikt over sine egne resultater. I januar publiserer Utdanningsdirektoratet nasjonale og fylkesvise resultater på udir.no

Elevundersøkelsen 2017 Resultater - Grødem skol

Resultater fra elevundersøkelsen. 16.03.2017. Elevundersøkelsen gjennomføres hvert år ved Flesberg skole. Observasjoner, elevsamtaler og utviklingssamtaler med foresatte og elever gjennomført høsten 2016 og januar/februar 2017 avdekker ikke slike forhold som kommer fram i undersøkelsen - Elevundersøkelsen ble gjennomført samme høst som den nye mobbeloven trådte i kraft, så den har nok ikke fanget opp endringene. Det tar også tid å bygge opp kompetansen og endre rutinene i barnehagene og skolene. Samtidig ser vi at det nye lovverket som ble innført fra skolestart 2017, blir brukt aktivt Skoleporten er Utdanningsdirektoratets nettjeneste der skoler og skoleeiere finner relevante og pålitelige data om grunnopplæringen Resultater fra 2017 og tidligere år kan du lese om her. I februar publiserer vi resultater for skoler og kommuner i Skoleporten.no. Dette er Elevundersøkelsen. En nettbasert spørreundersøkelse hvor elever fra 5. trinn til siste år på videregående skole får si sin mening om forhold som er viktige for læring og trivsel i skolen Det er altså ikke mulig å gjennomføre Elevundersøkelsen i januar. Konsekvenser av kommune- og regionreformen. Skolene vil kunne se sine resultater uavhengig av endret kommunestruktur, men visningen i rapportportalen blir endret for sammenslåtte kommuner og fylkeskommuner

Velkommen til Skoleporten. Skoleporten er et verktøy for vurdering av kvalitet i grunnopplæringen. Målet med Skoleporten er at skoler, skoleeiere, foresatte, elever og andre interesserte skal få tilgang til relevante og pålitelige nøkkeltall for grunnopplæringen Resultater fra Elevundersøkelsen. Elevundersøkelsen. Elevundersøkelsen Uranienborg 2017.pdf; Elevundersøkelsen_2015_hele skolen.pdf; Elevundersøkelsen2014_heleskolen_antall og prosent.pdf; Nytt fra Osloskolen Forslag til nye inntaksområder på høring 5.10. Elevundersøkelsen 2017. Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elevene får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, fylkeskommunen og staten for å gjøre skolen bedre. Nasjonale - og fylkeskommunale resultater vil samtidig bli publisert på www.udir.no

Brukerundersøkelser. Her kan du bestille og se resultatene fra Elevundersøkelsen, Lærerundersøkelsen, Foreldreundersøkelsen og Voksenopplæringsundersøkelsen Oversikt over publikasjoner basert på data fra Ungdata-undersøkelsene: Bøker, forskningsartikler, nasjonale og lokale rapporter i tillegg til master- og doktorgradsoppgaver Resultatene fra Elevundersøkelsen 2017, som ble publisert i januar, viste at 6,6 prosent av elevene har blitt mobbet 2-3 ganger i måneden eller oftere mot 6,3 prosent året før. - Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø, og ingen barn skal oppleve mobbing. Det er uakseptabelt at så mange barn og unge mobbes Skolens resultater Elevundersøkelsen 2017-2018 Foreldreundersøkelsen høst 2017 Kartleggingsprøver 1.-3.trinn vår 2018 Resultater på nasjonale prøver 2017 Elevundersøkelsen 2016 Elevundersøkelsen 2018-2019 Kartleggingsprøver 1.-3.trinn vår 2017 Foreldereundersøkelsen 2016 Resultater på nasjonale prøver 2019 Resultater på nasjonale prøver 2016 Resultater på nasjonale prøver 201

resultater av tiltakene som de setter inn. Skolene vektlegger at Elevundersøkelsen spiller en viktig rolle i det nasjonale kunnskapsgrunnlaget og viktigheten av at man har et godt grunnlag for å forstå elevenes situasjon i den norske skole. Elevundersøkelsen oppleves dermed å ha både en lokal, regional og nasjonal relevans Vi har i dag publisert resultatene fra Elevundersøkelsen høsten 2019 i Skoleporten. Dette er Elevundersøkelsen. En nettbasert spørreundersøkelse hvor elever fra 5. trinn til siste år på videregående skole får si sin mening om forhold som er viktige for læring og trivsel i skolen

Elevundersøkelsen 2017 - Vestfold fylkeskommun

Endringer i Elevundersøkelsen. I Elevundersøkelsen 2016 har vi endret og lagt til spørsmål om mobbing, og fjernet spørsmålene om krenkelser. Resultatene om mobbing kan derfor ikke direkte sammenliknes med resultatene fra tidligere år. Les mer om hva vi har endret og hvorfor. Resultater fra 2015 og tidligere år kan du lese om her Elevundersøkelsen 2017 legges ut under Våre resultater i venstremenye Elevundersøkelsen gjennomføres på 7. trinn. Fra og med 2017 gjennomføres den på 5.-7.trinn. Elevundersøkelsen ble revidert før gjennomføringen høsten 2013. Resultatene fra 2007-2012 kan derfor ikke sammenlignes med resultatene fra skoleåret 2013-2014 og seinere. Resultatene presenteres derfor hver for seg

Analyse av Elevundersøkelsen 2016 Rapport 2017 Mangfold og inkludering. Christian Wendelborg, Melina Røe, Britt Karin Utvær, Joakim Caspersen Elevundersøkelsen 2016 Analyse av Elevundersøkelsen 2016 Rapport 2017 Mangfold og inkludering. Postadresse: NTNU Dragvoll, 7491 Trondhei I elevundersøkelsen blir det sammenlignet resultater fra undersøkelser i 2008, 2009, 2010 og 2011. Vi minner om at elevundersøkelsen fra og med 2010 er annerledes enn foregående år. Derfor bør en være forsiktig når en sammenligner med tidligere år. Vi gjør også oppmerkso Elevundersøkelsen 2017 oppgir 6,6 prosent av elevene at de har blitt mobbet flere ganger i måneden eller oftere. Det tilsvarer 29.000 elever. Det er en svak økning fra 2016, da andelen var 6,3.

Resultater fra elevundersøkelsen - Flesberg kommun

Madlamark Skole - Kunst- og håndverk i naturen

Elevundersøkelsen 2017: Mobbingen øke

 1. Resultater - Rikstot
 2. Elevundersøkelsen 2017 - Hovedrapporten Rapporten er en analyse av Elevundersøkelsen og ser på hvordan skolene jobber med, og elevene opplever elevmedvirkning. Rapporten ser også på utvikling av mobbing på skolenivå, og hvilke bakgrunnsvariabler som påvirker elevens opplevelse av læremiljøet
 3. Elevundersøkelsen 2017; Elevundersøkelsen 2017. Informasjon til elever, lærere og foresatte. Formål. Den som svarer oppgir ikke navn, og det er lagt opp til svært strenge regler for visning av resultater fra undersøkelsene både til skolene selv, skoleeierne og de statlige utdanningsmyndighetene
 4. Elevundersøkelsen 2017. Publisert: 13.10.2017 Endret: 1.11.2017. Pålogging for å svare på elevundersøkelsen 2017. Her kan du logge deg på undersøkelsen. Nytt fra Osloskolen Høyeste karaktersnitt i Oslo noensinne 25.8.2020 Klasselister i Skolemelding og.
 5. Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen for å gjøre skolen bedre. Undersøkelsen er anonym. Hverken skolen, kommunen eller staten kan se hva elevene har svart på individnivå. Utdanningsdirektoratet har ansvaret for at svarene elevene gir blir lagret og brukt på riktig måte
 6. resultater sesongen 2016/2017: 30.mars - 02.april, NM senior og juniorfinaler, Gål.
 7. Også denne vinteren vil jeg prøve å få med så mange og så fullstendige resultatlister som mulig fra jaktprøvene i landet. For å få alle resultatene er jeg avhengig av fra Dere som deltakere og arrangører. Send meg resultater på e-post på postmaster@royalura.com Jeg blir selv en del ute å reiser på jaktprøver i løpet a

Skoleporten - Elevundersøkelsen - Nasjonal

 1. ELEVUNDERSØKELSEN 2017 Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen for å gjøre skolen bedre. Undersøkelsen er anonym. Hverken skolen, kommunen eller staten kan se hva elevene har svart på individnivå
 2. Resultater Elevundersøkelsen 5. - 7.trinn. 17.02.2017. Resultatene fra Elevundersøkelsen på 5. - 7.trinn her på Midtbygda er publisert. Dere finner den under svarene på undersøkelsen her. Resultatene på 7.trinn vil bli publisert på Skoleporten.no den 9. mars
 3. UngdomsBirken Sykkel 2017 - Resultater alle klasser. 2017-08-26 . Resultater Birken - Birkebeinerrittet 2017 - Menn Elite Junior. 2017-08-26 . Resultater Birken - Birkebeinerrittet 2017 - Menn Elite. 2017-08-26 . Resultater UltraBirken Sykkel 2017 - Kvinner 20-29 år. 2017-08-26
 4. Når vi sammenligner med hvordan resultater var i 2013 ser vi imidlertid en klar tendens til at elevene i Elevundersøkelsen 2017 (samt i 2014 til 2017) svarer mer positivt. Deler av endringen kan skyldes at svarkategoriene ble presentert i motsatt rekkefølge i 2014 og i senere undersøkelser
 5. 2017 Elevundersøkelsen viser at elevene ved Jordal skole er fornøyde og trives på skolen. Resultatet ligger på eller over nasjonalt snitt, når det gjelder ro i timene, hvorda
 6. Resultater på elevundersøkelsen 2016 Elevundersøkelsen 2018 Resultater på elevundersøkelsen 2015 Grunnskolepoeng 2014-2015 Eksamensresultater 2014-2015 Resultatene på Ungdata 2016 Resultater nasjonale prøver 2017 Ståstedsanalysen 2016 Resultater nasjonale prøver 201
 7. 2) fantastisk resultat på elevundersøkelsen- 7. klassetrinn. Høye score på alt utenom fysisk miljø. 3)Foreløpig resultat i regning Nasjonale prøver ligger langt over både nasjonale og Stavangerskolenes resultater. Engelsk resultatet er også svært bra, mens leseresultatet ikke er så godt som det bør være

Det setter spor i elevundersøkelsen som viser at læringsmiljøet er veldig godt. Poenget med elevundersøkelsen er å bruke funnene til å utvikle kvaliteten på den opplæringen elevene får. Da er det viktig å involvere elever og lærere. Alle klasser vil få sine resultater Conexus drifter portal for bestilling, innhenting og visning av resultater fra Elevundersøkelsen, herunder grunnlagsdata. Portalen krever pålogging. Resultatene fra Elevundersøkelsen kan ikke direkte knyttes til personer som har svart. Elevene som svarer oppgir ikke navn, og det er ikke knyttet personnummer til besvarelsene 4 Resultater på skolenivå I det følgende vil vi presentere en kort oppsummering av hver enkelt skoles resultater i Elevundersøkelsen 2012. 4.1 Eiker videregående skole Styrker: Elevene sier de viser interesse for å lære og legger ned innsats i skolearbeidet

Elevundersøkelsen 2018: Mobbing og arbeidsr

Administrere brukerundersøkelser i skole og voksenopplærin

Elevundersøkelsen 2018-19. Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre (Udir.no) Mandag 3. oktober åpner vi årets elevundersøkelse - med endringer i spørsmålene om mobbing og krenkelser. Hvis du tenker at dette høres kjent ut, har du rett. For tre år siden gjorde vi endringer i de samme spørsmålene. For å forklare hvorfor vi endrer igjen, må vi først spole litt tilbake: Nedgang i mobbing etter [

Skoleporte

Resultater fra Elevundersøkelsen - Uranienborg skol

Elevundersøkelsen 2017 - Nyheter - Romsdal VG

 1. Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse i regi av Utdanningsdirektoratet (Udir) der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre
 2. Elevundersøkelsen 2017 - Om mobbing og arbeidsro Forsker Christian Wendelborg ved NTNU Samfunnsforskning har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet laget en rapport om mobbing og arbeidsro i skolen, med bakgrunn i Elevundersøkelsen 2017. 22.01.2018 15:30.
 3. Elevundersøkelsen 2017. Det er straks tid for den årlige elevundersøkelsen. Her finner du informasjon om og lenke til undersøkelsen. Lenke til informasjon om elevundersøkelsen. Klikk her for å ta undersøkelsen. Du trenger passord. Emneord: Utdanning Melsom videregående skole. Publisert.
 4. Informasjon til forelder og foresatte om Elevundersøkelsen høst 2017. Formålet med elevundersøkelsen er at elever skal få si sin mening om læring og trivsel på skolen
 5. Elevundersøkelsen høst 2017. Av: Anne Stine Midtgarden / Publisert: 27.10.2017 / Oppdatert: 08.11.2017 Elevundersøkelsen skal gjennomføres ved vår skole i tidsrommet 09. - 17. november. Alle elevene skal svare på undersøkelsen, og.
 6. Mai 2017 Evaluering av pilotprosjektet «Digital skolehverdag» i Bærum kommune . KVANTITATIVE RESULTATER 9 3.1 Resultater fra spørreundersøkelsen 9 3.2.6 Resultater av Elevundersøkelsen 31 3.2.7 Oppsummering av statistiske effektanalyser 32 4
 7. Resultater fra Elevundersøkelsen 2015-16 om skolemiljø i grunnskolen . Skala 1-5 (1 er mest negativt, 5 mest positivt). 7. trinn og 10. trinn

På denne siden kan du svare på: Elevundersøkelsen; Foreldreundersøkelsen for skole; Lærerundersøkelsen; Voksenopplæringsundersøkelse

ELFU Administrasjo

 1. Ungdata er lokale barn- og ungdomsundersøkelser der skoleelever over hele landet svarer på spørsmål om hvordan de har det, og hva de driver med på fritiden. Undersøkelsene er tilpasset barn og ungdom på mellomtrinnet (5.-7.-trinn), ungdomstrinnet og i videregående opplæring. På ungdata.no kan du enkelt finne resultater fra din kommune
 2. Veidekkelekene 2017 Arrangert av: Lillehammer IF, Moelven IL og FIK Orion : Resultater: Dag 4: Klasse: Øvelse: Tid: Gutter 10: 600_m: 01:04 : Gutter 1
 3. Resultater på nasjonale prøver og Elevundersøkelsen skal ikke benyttes som grunnlag for bonuser og lønnstillegg til lærere og skoleledere, 16.11.2017. Vi trenger nasjonale prøver

Dette er en veiledning til hvordan du kan finne resultatene fra elevundersøkelsen Her finner du de siste resultatene på trav og galoppspill. Resultater V75, Resultater V65, Resultater V64, Resultater V5, Resultater V4, Resultater hestespil Resultatvurdering-Høyland-ungdomsskole-2017 Last ned. resultater fra Elevundersøkelsen, foreldreundersøkelsen og elevresultater. Skolen kan også legge til resultater fra andre undersøkelser Verktøyet gir ikke resultater som kan brukes til å sammenligne ulike skoler i kommunen. Abonner på epost. Få varsel om det som legges ut. Elevundersøkelsen 2017 Elevundersøkelsen skal gjennomføres i alle klasser før utgangen av dette året. Informasjon til foresatte om årets undersøkelse..

Lotto resultater. Har du spilt på lotto og bevöver de riktige vinnertallene? Da har du kommet til rett side. Nedenfor finner du de siste resultatene for lotto. Har du spilt på noen andre kan du finne flere resultater på høyre side. Resultat fra 2020-11-07 Vinnertall 2 4 11 30 31 33 3 Skolens hovedsatsing gir tydelige resultater i høstens elevundersøkelse. Utviklingen i elevundersøkelsen har vært entydig positiv i flere år. Også høsten 2014 har Åssiden vgs en større andel elever som både trives og er motivert for skolearbeidet enn hva gjennomsnittet for Buskerud og for landet for øvrig viser Elevundersøkelsen 2017 Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre. I høstsemesteret er det er obligatorisk for skolene å gjennomføre Elevundersøkelsen på 7. og 10. trinn og på Vg1 Elevundersøkelsen 2016 - 2017 . Skrevet av Audun Vatland Haugen. Den årlige elevundersøkelsen gjennomføres tirsdag 8/11 og onsdag 9/11. Undersøkelsen gjennomføres på 6. og 7. trinn, og er en del av elevens stemme i arbeidet med skolevurdering og skoleutvikling. Det er anledning for. Elevene melder om mindre mobbing enn tidligere år, viser Elevundersøkelsen 2018. - Alle barn har rett til et trygt og godt læringsmiljø. Jeg er veldig glad for at færre barn og ungdommer blir mobbet. Ifølge Elevundersøkelsen er vi nå på et historisk la..

Resultater - Grødem skol

Keno - spill og resultater. Daglig trekning med mulighet for å bli millionæ Resultater Rakt Upp 2017. 2017-10-07 . Resultater Vierli Opp Rauland motbakkeløp 2017. 2017-10-07 . Resultater Trysil 1132 Motbakkeløp 2017 - Avlyst. 2017-10-07 . Resultater Skeikampen Opp 2017. 2017-10-07 . Resultater Østremsetra Opp 2017. 2017-10-03 . Resultater Skjennungstua Opp 2017. 2017-10-01 Elevundersøkelsen høsten 2017. Publisert: 27.11.2017 / Sist endret: 15.12.2017 I uke 49 og 50, 4.-15. desember 2017 gjennomfører vi Elevundersøkelsen på Bleiker vgs Vi har i hele personalet tolket elevundersøkelsen, både innen hver klasse og for skolen som helhet, og vi har selvsagt sett på elevenes resultater både på nasjonale prøver og eksamen. Men det var en meningsfull dialog-samtale jeg hadde med sjefen min. Da vi så på resultatene for nasjonale prøver, sa jeg: «Vi har langt flere elever på de øverste mestringsnivåene på 9. trinn enn.

2017.08.27 Resultater Konica Minolta Midtstuen søndag. 2017.08.26 Resultater Konica Minolta Midtstuen lørdag. 2017.08.21 Rankingliste med utøvers utviklingsnivå etter helgas SGP-L, COC-L og COC-M og utøvere med FIS poeng fra foregående sesong også i utviklingsnivå Elite . 2017.08.10 Rankingliste med utviklingsnivå ved start sommeren 2017 Vikinglotto - spill og resultater. Vikinglotto består i å finne fram til seks vinnertall av 48 mulige og 1 av 8 vikingtall. Det kan spilles enkle rekker eller system. Minste innsatsbeløp per kupong er tolv kroner, dvs. to rekker

22. februar 2020 kl. 15:38 Stavanger-gutt sikret VM-gull. Peder Kongshaug (18) fra Stavanger sikret junior-VM-gull på 1000 meter skøyter i Polen lørdag. Tiden 1.10,814 holdt til både gull og. GRENSERITTET . 2018 - 20 år! Resultater Grenserittet Strömstad - Halden. inkl Eliteklasser, Midt /Ung /Familie /Elrittet . 2017. Resultater Grenserittet Strömstad - Halden Elevundersøkelsen 2017: flere elever sier de blir mobbet. I 2017 svarer 6,6 prosent av elevene at de blir mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere. Dette er en liten økning på 0,3 prosent fra 2016

Madlamark Skole - Flotte isbjørner

Debatten rundt Elevundersøkelsen for 2017 fortsetter. Arnt Erik Gangås fra Askøy FrP svarer på kritikken fra Arbeiderpartiets Sean Davies. Det er med.. Nasjonale - og fylkeskommunale resultater vil samtidig bli publisert på www.udir.no. I mars 2017 vil noen av skoleresultatene bli publisert på www.skoleporten.no; dette gjelder 7. trinn og 10. trinn i grunnskolen og Vg1 i videregående skole. Når elevene svarer på spørsmålene i Elevundersøkelsen, skriver de ikke inn navnet sitt Lotto er et sjansespill som arrangeres av Norsk Tipping hver lørdag i Norge. Lotto kom til Norge i 1986. Da hadde det vært det mest populære spill i de fleste land i Europa gjennom mange år. Fra 1987 har Lotto-trekningen vært fast på NRK med resultater Resultater fra elevundersøkelsen i Skoleporten! av Berit Wahl - Tuesday, 13 May 2014, 10:41 . UDIR har nå publisert resultatene fra elevundersøkelsen 2013 i skoleportalen. På Frydenlund svarte elevene på 5.-7.trinn på undersøkelsen, men her blir bare resultatet fra 7. trinn vist

Premier League 2020/2021 live - følg Premier League liveresultater, resultater, tabeller, statistikker og kampdetaljer på Scoreboard.com I disse dager har elevene våre fra 5. til 7. trinn en viktig undersøkelse. Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre Resultater. På denne siden finner du de fritt tilgjengelige resultatlistene for årets Femundløp. Femundløpet 2017. Resultater F600 Resultater F400 Resultater FJr. Femundløpet 2016. Resultater for F600 Resultater for F400 Resultater for FJr. DUO. Femundløpet 2015 Vikinglotto-resultater for 2017. Denne siden viser alle Vikinglotto-resultatene for 2017. Velg en av de grønne pilene nedenfor for å se videre detaljer fra trekningen, inkludert landsspesifikk premiegjennomgang og det totale antallet vinnere fra alle deltakerlandene

Video: Publikasjoner - Ungdat

Skoler ser ofte på elevenes medvirkning som en tidstyv

Resultater. Resultater 2020; Resultater 2019; Resultater 2018; Resultater 2017; Tidligere resultater; Adelskalender; Filmer NSM; Bilder NSM. Bilder NSM 2020. Vinnere NSM 2020; Arena NSM 2020; Start NMS 2020; Fra løypa_JS_ NSM 2020; Fra Løypa NSM 2020; Løpere NSM 2020; Gode funksjonærer NSM 2020; Viktige hjelpere! NSM 2020; Mål NSM 2020. RESULTATER 2019 Resultater fra finaler i NCL Norwegian Cheer League, Åpen klasse og Norgesmesterskapet:Resultatlister NCL Finaler og NM 2019 Resultater 2018 Resultater fra Norgesmesterskapet og Performance Cheer Challenge 2018: Resultater 2018_NM og PCC Resultater fra Norwegian Cheer League og Åpen Klasse 2018: Resultater 2018_NCL og Åpen Klasse RESULTATER 2017 Resultater fra Norwegian. Resultater Her finner du resultater fra alle rennene tilbake til 2006. Resultater 2020. Resultater 2019. Resultater 2018. Resultater 2017. Resultater 2016. Resultater 2015. Resultater 2014. Resultater 2013. Resultater 2012. Resultater 2011. Resultater 2010. Resultater 2009. Resultater 2019. Resultater 2018. Resultater 2017. Resultater 2016 Resultater 2015 (Fredag 18. september) Resultater 2015 (Lørdag 19. september) Resultater 2014. Resultater 2014 (3 km) Resultater 2013. Resultater 2012. Resultater 2011. Resultater 2010. Resultater 2009. Resultater 2008 (Excel-format) Resultater 2007 (Excel-format) Resultater.

Eiganes Skole - Øvetog til TrollskogenEiganes Skole - MedborgerskapJåtten Skole - 17Skiglade førsteklassinger på Uranienborg skole
 • Laperm katt.
 • 11.22.63 stream.
 • Was mögen autisten.
 • Svarte flekker poteter.
 • Lage animasjon av bilder.
 • Pop oratorium leipzig anmeldung.
 • Fotos de san salvador de noche.
 • Topographische karte hessen kostenlos.
 • Frauenarzt bad kreuznach badeallee.
 • Conny koppers questico.
 • Ais norge kystverket no ais /#.
 • 47 meters down watch online free.
 • Leuchtturm von alexandria minecraft.
 • Nike fotballsko hypervenom.
 • 23. seebrückenfest zinnowitz.
 • Sv büttenberg homepage.
 • Insl kyritz speisekarte.
 • Hifi klubben julekalender 2017.
 • Limousin porsgrunn.
 • Hodepine uke 39.
 • Pj biblioteket uit.
 • Jenter i forsvaret 2016.
 • Drømmekjøkken tønsberg.
 • Kjæresten til søsteren.
 • Brugt kajakudstyr.
 • Hör mal wer da hämmert darsteller.
 • Flohmarkt paderborn sb.
 • Semperoper spielplan märz 2018.
 • Cewe fotobuch beispiele hochzeit.
 • Verkaufsoffener sonntag kreis warendorf.
 • Tache mongoloide bebe europeen.
 • Week from date.
 • Verket leiligheter.
 • Buddhistiske tegn.
 • Forsikringer gjennom jobb.
 • Disneyland rucksack mitnehmen.
 • Bruksanvisning whirlpool oppvaskmaskin.
 • Stuttgart feg de.
 • Love story film.
 • Learn the american states.
 • Lystgass haukeland.