Home

Læringsportalen ullevål

Velkommen til Læringsportalen! Logg inn med ditt brukernavn og passord, eller registrer deg som ny bruker. Trenger du hjelp? × Luk Slik kobler du deg på sykehusets nett hjemmefra via din jobb-PC (VPN): Brukerveiledning for VPN OUS (PDF). Brukerveiledning for VPN AHUS (PDF). Brukerveiledning for VPN alle andre helseforetak (PDF). Dersom du har problemer med å logge inn hjemmefra, vennligst se denne siden før du ringer Brukerservice. Slik kobler du deg på sykehusets nett hjemmefra via privat PC (ekstern arbeidsflate)

Velkommen til Læringsportalen! Ekstern bruker? Hvis du ikke har et arbeidsforhold i HSØ eller de private sykehusene, kan du registrere deg som en ekstern bruker på et sykehus. Dette vil gi deg tilgang til kurs det respektive sykehuset har publisert for ekstern bruk.. Ullevål skoles standard for skole-hjem samarbeid Bli med Elevstandard. IST Everyday (timeplan, fraværsoversikt o.l.) Andre tilbud til elevene. Ullevål skoles musikkorps. Marienlyst og Ullevål småstrykere. Marienlyst og Ullevål skoleorkeste Ullevål sykehus dekker et stort område og har både behandling innenfor somatikk, psykisk helse og rus/avhengighet. Det finnes oversiktskart ved hver inngang til sykehuset som viser hvilke bygg som ligger hvor og hvilke enheter som befinner seg i hvilke bygg Emballasjetjenesten, Ullevål Sykehus sender ut rekvisisjoner fra flere laboratorier og konvolutter. Primær- og kommunehelsetjenesten i Oslo kan bestille prøvetakingsutstyr når prøver sendes til Oslo universitetssykehus HF. Klinikk for laboratoriemedisin tar i bruk nytt elektronisk bestillingssystem, klikk her Telefon sentralbord: (+47) 91 50 27 70 Aker: 22 89 40 00 Radiumhospitalet: 22 93 40 00 Rikshospitalet: 23 07 00 00 Ullevål: 22 11 80 80 post@oslo-universitetssykehus.no Postadresse foretaksledelsen: Oslo universitetssykehus HF, Postboks 4950 Nydalen, 0424 OSL

Det er opprettet en separat kompetanseportal for LIS sin utplasseringsperiode i kommune. I tillegg skal du under registreringen knyttes opp mot din kommunale leder, veileder og supervisør Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, akuttsykehus for store deler av Oslo-området, regionsykehus for innbyggere i Helse Sør-Øst og har en rekke nasjonale oppgaver Læringsportalen; Alle innloggingstjenester. Nordens største tjenesteleverandør innen helse-IKT. Sykehuspartner kombinerer kunnskap om helsesektoren med teknologikompetanse. Vi leverer tjenester innen IKT, prosjekt, logistikk og HR til alle sykehusene i Helse Sør-Øst Kompetanseportalen Kompetanseportalen benyttes for dokumentasjon av spesialistutdanningen. Alle LIS som skal søke spesialistgodkjenning etter ny forskrift må bruke kompetanseportalen Adresse: OUS Simuleringssenteret, Ullevål Kurssted: OUS SimOslo Ledige plasser: 0 Informasjon. A-HLR LV- bilgruppe Dato/Tid: 05.11.2020 1600-2000 Adresse: Jens Wilhelmsensgate 1 Kurssted: 1676 Kråkerøy Ledige plasser: 0 Informasjon A-HLR. NRR DHLR instruktørkurs Kongsvinger Dato/Tid: 06.11.2020 9-1

eHåndboken for Oslo universitetssykehu Læringsportalen; Læringsportalen Helse Sør-Øst har etablert en felles e-læringsplattform som skal bidra til høyere kvalitet i pasientbehandlingen. E-læringsplattformen skal gjøre det mulig å gjennomføre nettbaserte kurs, sertifisering og annen kompetanseutvikling. Du kan gjennomføre. E-læringskurset Forebygging og mestring av aggresjon og vold er også i Læringsportalen. Back to Top. Besøksadresse: Søsterhjemmet, bygg 2, 3.etasje Oslo Universitetssykehus, Ullevål Kirkeveien 166, 0450 Oslo . Postadresse: Simuleringssenteret, Bygg 2, 3. etasje Oslo Universitetssykehus, Ullevål Sykehu Forsinkede prøvesvar for Sars-CoV-2 PCR. Det vil bli noe forlenget svartid på SARS-CoV2 PCR fra primærhelsetjenesten grunnet svært store prøvemengder Haukeland universitetssjukehus har om lag 12.000 tilsette som kvar dag har som mål å gje best mogleg beh andling og pleie til pasientane våre

Flere behandlinger på Senter for kreftbehandling. I mars 2020 ble Senter for kreftbehandling ved Diakonhjemmet Sykehus åpnet. Senteret er gradvis utvidet og har nå et fullverdig tilbud for medikamentell behandling ved de vanlige kreftformene Hei medisinstudenter UiO, Ullevål Med referanse til DIPS-visningen/kurset, mandag - semesteruke 2, kommer her linker til DIPS-kurs og DIPS-læringsdatabase, i Oslo universitetssykehus' læringsportal Slik tar du DIPS e-læring i Læringsportalen Vestre Viken er et av de største helseforetakene i Norge. Vi leverer spesialisthelsetjenester til rundt 500 000 mennesker i 22 kommuner

Koronaviruset. Sørlandet sykehus er i grønn beredskap og har ekstraordinære smitteverntiltak i forbindelse med koronaviruset. Vi legger fortløpende ut viktig informasjon til våre pasienter, besøkende, ansatte og til media på vår koronaside Koronavirus. Helse Sør-Øst RHF er i grønn beredskap og beredskapsledelse opprettholdes. Sykehusene er klare for å kunne ta imot flere koronasmittede pasienter hvis det igjen blir en økning i covid-19-pasienter som trenger sykehusinnleggelse

På denne siden har vi samlet informasjon rettet til helsepersonell på sykehuset. Her finner du blant annet åpningstider for avdelinger hos oss som betjener sykehuset. I tillegg finner du anbefalinger og veiledere og andre nyttig informasjon laeringsportalen.helse-sorost.no Hjelp til å velge Pasienter med henvisning til undersøkelse eller behandling på sykehus har rett til å velge behandlingssted Pasientrådgivere kan hjelpe båd

Læringsportalen

Kursene i Læringsportalen åpnes i nytt vindu når du starter de. For at dette skal skje må pop-ups være tillatt for Læringsportalen. Det er forskjellig fremgangsmåte avhengig av hvilken nettleser du bruker. Finn din nettleser i listen under for å se hvordan du tillater pop-ups for Læringsportalen. Internet Explorer Læringsportalen; Alle innloggingstjenester; Søk. Søk i alt innhold. Du står her: Forside; Kontakt oss; Kontakt oss Ring Oss Brukerservice . 32 23 53 30. Sentralbord . 32 23 53 00 Henvendelser vedrørende lønn, arbeidsforhold og IKT må rettes til brukerstøtte. Skriv til. Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer Akershus universitetssykehus HF (Ahus) er et av Europas mest moderne sykehus, og Norges største akuttsykehus. Vi er lokal og områdesykehus for ca 10 % av Norges befolkning. Ahus er et universitetssykehus som innehar de fleste spesialiteter,..

Koronavirus. Sykehuset Østfold har iverksatt en rekke tiltak for å redusere risikoen for smittespredning. Dersom vi forsinker spredningen mest mulig, vil færre få behov for hjelp samtidig Nærmeste leder sørger for at alle gjennomfører aktuelle web - kurs (e-læring) inne på læringsportalen. Seksjonens opplæringsplan omfatter alle oppgaver og områder som arbeidstaker skal gjennomføre i forhold til sitt ansvar og arbeidsfelt Sykehuset i Vestfold (SiV) er et områdesykehus for Vestfold fylke og har ansvar for å gi spesialisthelsetjenester til befolkningen i Vestfold Se mer av Etterutdanningskurs for spesialsykepleiere OUS, Ullevål på Facebook. Logg inn. elle De ansatte forteller om en ny hverdag med mer tid til pasientene og et raskere og mer pålitelig arbeidsverktøy. Oslo universitetssykehus består av Rikshospitalet, Radiumhospitalet, Ullevål sykehus og Aker sykehus

Digitalt innsyn i pasientjournal og logg er et delprosjekt under digitale innbyggertjenester i Helse Sør-Øst. Tjenesten gir pasientene økt innsyn og deltakelse i egen helse gjennom digital samhandling med helseforetakene, og understøtter strategi for digital kommunikasjon med innbygger E-læringskurset om medikamentell kreftbehandling (CMS) er nå klart i Læringsportalen. Det nye kurset retter seg først og fremst mot leger som skal rekvirere kjemoterapi og annen systemisk medikamentell kreftbehandling i CMS (Chemotherapy Management System). Kurset gir en innføring i rekvirering og rollefordeling mellom faggrupper. Bedre pasientsikkerhet Målet med innføringen av CMS, som.

Gjennomført kurs dokumenteres i læringsportalen. Forkunnskaper Pensum til kurset er traumemanualen Oslo Universitetssykehus Ullevål. Deltaker bør ha utført e-læring før kursets oppstart. Faglig kursansvarlig. Storvik, Jon Erik: Heggem, Else Karin: Thygesen, Kari-Anne Forsmo: Otterdal, Per Anders: Gaupset, Lisbet Rein: Røiseng, Sturla Velkommen til Lovisenberg Diakonale Sykehus portal for ansatte. Her vil du som ansatt og leverandør kunne koble deg opp mot forskjellige tjenester fra sykehuset Behandling av personopplysninger. Vinmonopolet vil behandle opplysninger om deg i samsvar med gjeldende regler for personvern. Med personopplysninger mener vi navn, adresse, fødselsdato, e-postadresse og telefonnummer Moved Permanently. The document has moved here Koronavirus. Sykehuset Innlandet er ikke lenger i grønn beredskap i forbindelse med utbruddet av koronavirus. Utviklingen følges nøye. Konkrete planer for ny opptrapping av covid-19-behandling kan raskt aktiviseres ved behov

SiO gjør studentlivet bedre for studenter i Oslo og Akershus. Vi har mange gode tilbud til deg som er student Finn telefonnummer og adresse til firmaer og personer. Søk etter tjenester, produkter, kontaktinformasjon, kart og veibeskrivelser og gatebilder

Gjennomføres i Læringsportalen før tiltredelse eller første arbeidsdag Link til siden Velkommen på laget #KLM_E-læringskurs - Taushetsplikt ved OUS. Ringerike sykehus er et lokalsykehus med akuttfunksjon, fødeavdeling og dialyse. Vi har spesialister i generell kirurgi, gastro-enterologisk kirurgi og urologi, ortopedi, indremedisin, kardiologi, onkologi, samt gynekologi og fødselshjelp De sykehustillitsvalgte på Ullevål /evt. kulltillitsvalgt organiserer lister over hvem som kommer når. Modul 3, termin 1 og modul 3, termin 2 må samarbeide om listene, slik at det maks er 4 studenter samtidig i mottaket. Google kalender . Journalopptak kan foregå hele døgnet. Ofte er det mindre folk og mer å lære om natten og i helgene Brystdiagnostisk senter (BDS) har sin virksomhet både ved Radiumhospitalet og Ullevål sykehus og er bemannet av de samme radiologene. Tidligere var det kun mulig for radiologene å sitte på Ullevål når de skulle granske bildene, og det ble sendt konsensusskjemaer fra Aker på papir som måtte sees i sammenheng med bildene som kom digitalt Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer

Logg inn - Sykehuspartne

Glemt passord. Fyll ut nødvendig informasjon for å motta et engangspassord. Engangspassordet vil bli sendt innen kort tid og vil utløpe etter 15 minutter See more of Etterutdanningskurs for spesialsykepleiere OUS, Ullevål on Facebook. Log In. o Drammen sykehus er det største av fire somatiske sykehus i Vestre Viken. Sykehuset er lokalsykehus for rundt 168 000 personer og har områdefunksjoner innenfor nevrologi, nefrologi (nyresykdom), barn (både nyfødtintensiv og større barn), habilitering, øre-nese-hals, øye, hematologi, patologi, klinisk brystutredning og brystkirurgi samt karkirurgi for omlag 491 500 innbyggere Læringsportalen - Kurs for operativt personell i ambulanseavdelingen Her finner du en oversikt på de aktuelle kursene i sykehusets læringsportal. Du finner det aktuelle kurset ved å logge deg inn på læringsportalen og skrive kursets tittel i søkefeltet

Oslo universitetssykehus HF, Ullevål sykehus. Flere arrangementer og frister. Relevante lenker. Spesialitetskomite . Allmennlegeforeningen . Allmennmedisinsk forskningsfond . Utposten . Utvalgte stillinger innen allmennmedisin. Legejobber tilbyr nye tjenester og kan bistå i å finne jobben som passer deg Adresse: OUS Simuleringssenteret, Ullevål Kurssted: OUS SimOslo Ledige plasser: 0 Informasjon. HHLR Instruktøroppdatering Dato/Tid: 17.09.2020 08:30-16:00 Adresse: Gravdal sykehus Kurssted: Gravdal Ledige plasser: 5 Informasjon Ta instruktørtest før kurset. nyfødt intensiv St oal Det er hovedsakelig utarbeidet av Lise Toubro Brattberg, donoransvarlig sykepleier på OUS Ullevål. Dette grunnkurset kan brukes av alle som jobber med organdonasjon på sykehus i Norge. Klikk på lenken over bildet, så får du en oversikt over alle 5 modulene. Fra PC-er tilhørende Helse Sør-Øst kan du også gå inn via læringsportalen

Systemeier OUS er kontaktet vedr relevante OUS DIPS-kurs i Læringsportalen https://laeringsportalen.helse-sorost.no/ Tilbake til forsiden praktisk veiledning OUS Ullevål Publisert 16. aug. 2015 14:52 - Sist endret 24. feb. 2016 13:5 I høst tilbyr avdeling for smertebehandling ved OUS for fjerde gang en kursrekke i smerte og smertebehandling. Kursene er gratis, og har som hensikt å øke kunnskap og ferdigheter i smerte og smertebehandling hos sykepleiere og andre helsearbeidere ved kirurgiske og medisinske sengeposter og poliklinikker i OUS. - Høstens tema er kartlegging og behandling av smert Hos oss er det gode moglegheiter for både fagleg og personleg utvikling. Kvart år rekrutterer vi om lag 1000 nye medarbeidarar. Vi er rundt 12 300 menneske frå alle verdsdelar og over 30 forskjellige nasjonar

Dersom du er i risikogruppen for å få influensa, eller er helsepersonell, anbefales det å ta årets influensavaksine. Influensavaksinen får du direkte på apoteket, uten resept Vi ønsker dine synspunkter og tilbakemeldinger på våre tjenester. Du kan sende oss en klage eller forbedringsforslag via et enkelt skjema, der du kan velge om du vil være anonym eller ikke Administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Cathrine M. Lofthus, har besluttet å etablere grønn beredskap. Bakgrunnen for dette er utviklingen av situasjonen rundt koronautbruddet. Helseforetakene i Helse Sør-Øst har også gått i grønn beredskap - E-læringsportalen finner du her https://ekurs.nif.no/, - Bruk samme brukernavn og passord som i MinIdrett. Dersom du ikke har vært innlogget i MinIdrett før må du opprette en bruker der - Når du er logget inn på E-læringsportalen velger du «Særforbund» i toppmenyen og deretter «Norges Skytterforbund Nedenfor er det oversikt over alle avdelingene på Akershus universitetssykehus. I oversikten finner du avdelinger som tilbyr pasientbehandling, men også administrative enheter og fag- og forskningsavdelinger

Ullevål skole - ulleval

For å førebyggje smitte av Covid 19 ber vi deg fylle ut eit skjema 2 virkedagar før timen din på sjukehuset. Innsending av skjema krevjer samtykke på helsenorge.no. Merk at dette gjeld ved fysisk oppmøte, ikkje videokonsultasjon. Dersom du ikkje har mogelegheit til å fylle ut skjema på førehand vil avdelinga ringe deg. Dersom situasjonen endrar seg etter du har sendt inn skjema må du. Et mer utadvendt sykehus. Stadig mer av behandlingen ved Sykehuset Telemark skjer hjemme hos pasienten eller i nærheten av der pasienten bor. - Det er viktig for sykehuset å legge til rette for behandling på pasientenes premisser, sier klinikksjef Per Urdahl

«Turid» (65) skal utredes for kreft - hvordan kan du sørge for at pasientforløpet hennes blir best mulig? Nå foreligger det en kortfattet presentasjon som følger kreftpasienten «Turid» gjennom pakkeforløpet. Presentasjonen viser hvilke oppgaver sykehuset har og hvilke roller som er involvert i arbeidet med å skape et godt og forutsigbart forløp for «Turid» Alle beskrivelser skal dobbeltgranskes av spesialist inntil det er dokumentert i læringsportalen at LIS behersker denne undersøkelsen eller prosedyren selvstendig og i henhold til læringsmålene. LIS skal rotere mellom seksjonene Elverum og Hamar i tilstrekkelig grad for å få den nødvendige faglige bredden som er definert av læringsmålene Ullevål tar i tillegg i bruk e-resept 1. september. Hele OUS vil være i gang i løpet av året. E-resept er en resept som ikke skrives ut på papir, men som legen sender elektronisk inn til en sentral reseptdatabase. Apotekeren søker fram resepten i databasen, ekspederer og leverer varen til pasienten Vi trenger din hjelp for å forbedre nettsidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer Ullevål Sykehus, brukt ved opplæring p å • Se læringsprogrammet på læringsportalen utarbeidet av Brit Hov Kenneth Lys, NSFLIS Oslo, 12.10.2011. Automatic model FRONT PANEL Inhale pressure.

Ullevål sykehus - Oslo universitetssykehu

HR direktør Ullevål Uansett hva som vedtas av gode mål, strategier og faglig omstilling, er vi avhengig av engasjerte medarbeidere, Prosjektet skal sikre riktig implementering og utnyttelse av Læringsportalen. Læringsportalen skal bidra til å oppnå høyere kvalitet i pasientbehandlingen gjennom å forenkle og effektivisere ko. 3.1 Oversikt over e-læringskurs i Læringsportalen. Læringsportalen finner du på OUS sin intranettside -Virksomhetsportal (forside). Pålogging med brukernavn og passord kreves. I Læringsportalen får du tilgang til en stor kurskatalog. Her kan du melde deg på kurs både i klasserom/ auditorium og forskjellige e-læringsprogrammer Helse sør øst kalnes Velkommen til Læringsportalen! - Helse Sør-Øst RH . Ekstern bruker? Hvis du ikke har et arbeidsforhold i HSØ eller de private sykehusene, kan du registrere deg som en ekstern bruker på et sykehu 18.11.2016 kl 08.00 - 12.00 rom 461, 4. etasje, inngang 2B, Søsterhjemmet, Ullevål. Målbeskrivelse Implementering generelt og implementering av faglige prosedyrer og retningslinjer spesielt. Målgruppe Ledere som har ansvar for implementering og ansatte som har implementeringsoppgaver delegert fra leder. Progra

Laboratorietjenester - Oslo universitetssykehu

 1. Helsenorge er etablert av helsemyndighetene for å levere tjenester og informasjon om helse og rettigheter til innbyggere i Norge
 2. g og tilgjengelighet
 3. utt for
 4. Ullevål sykehus, Prøvetakingsenhet bygg 3, tlf 22115946 Ullevål sykehus, Læringsportalen. Analysesvar Klinikk for diagnostikk og intervensjon Avdeling for medisinsk biokjemi Oslo universitetssykehus HF Rikshospitalet Postboks 4950 Nydalen 0424 Osl
 5. Oslo Universitetssykehus har lagt ut et e-læringskurs i læringsportalen for bruk av hostemaskin som alle skal ha tilgang til hvor enn man er i verden. (se NKH sine internettsider). Ettersom det er Cough Assist som har vunnet anbudet i Helse Sør Øst for sykehusbruk (gjelder ut år 2012) er Normed pålagt å bistå med sertifisering og.
 6. ved Ullevål, bl.a. innen multitraumatologi. Virksomheten har fagansvarlige overleger for 8 fagområder: Nyrekreft, prostatakreft, testikkelkreft, peniskreft, rekonstruktiv urologi og nevrourologi, nyrestein og generell urologi. Avdelingen driver med all urologisk kreftkirurgi, all stenkirurgi inkludert barn, nevro og rekonstruktiv urologi sam

Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer Helseforetaket omfatter Ullevål sykehus, Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Aker sykehus. Opplæringen omfatter gjennomgang av obligatoriske transfusjonsprosedyrer og fire e-læringskurs i Læringsportalen. Nyansatte må ha gjennomgått opplæring før de kan utføre transfusjon,.

Seksjon for hudsykdommer - Oslo universitetssykehu

LIS LIS i Kommun

 1. Sted: Store auditorium, Ullevål, Oslo universitetssykehus Den internasjonale Sykepleierdagen skal i år markeres på Oslo universitetssykehus med en presentasjon fra hver av klinikkene. Symposiet vil vise både forskning og utvikling av sykepleiefaget. Det vil være utstilling av postere og kåring av beste poster
 2. dre undervisning i de kliniske enhetene enn det har vært ved Ullevål. Teamet har utarbeidet en praktisk rettet veileder for antibiotikastyring ti
 3. E læring helse. Vi tilbyr en komplett tjeneste innen e-læring til helsetjenesten. Et totalkonsept som gir tilgang til e-læringsplattform basert på åpen kildekode, kompetanse på digitalisering av faginnhold og videokonferanse E-læring er den enkleste måten å holde seg faglig oppdatert på - fleksibelt, rimelig og effektivt
 4. Store auditorium, Ullevål, OUS. Presentasjon av sykepleiefaglig forskning og fagutvikling. Utstilling og kåring av beste poster. Norsk sykepleierforbund Oslo deler ut pris til Årets sykepleier og Årets sykepleieleder Påmelding for OUS ansatte i Læringsportalen
 5. istrerende direktør, OUS 08.45 Motivasjon, kvalitet og økonomi Matthias Baaske, sykepleier, Nytilsatt Fagdirektør for helsefag, OU
 6. Oslo universitetssykehus HF, Ullevål - Lege i spesialisering (Ref.nr: 1610907938). Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere
 7. E-læringsportalen Ren Utøver. Dopinglisten. WADA utgir dopinglista (Prohibited List). Lista angir hvilke stoffer og metoder som er forbudt å bruke og gir informasjon om fritaksbestemmelser. Dopinglisten. Legemiddellisten / legemiddelsø

Forside - Oslo universitetssykehu

 1. Oslo universitetssykehus HF, Ullevål - Overlege - onkologi (ref.nr. 2700764040). Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere
 2. Bruk av Læringsportalen - Oslo universitetssykehu . Ous & Emdal Bygg AS er en lokal entrepenør og har Stranda og Indre Sunnmøre som sitt satsningsområde. Vi har bygget et betydelig antall hus, leiligheter og hytter. Velferdstilbudene finner du på intranett under Medarbeiderfanen
 3. læringsportalen. Dette gjelder i første rekke filmer som er produsert, kvalitetssikret og distribuert gjennom Helsefilm.no. Det har ikke vært nødvendig å kjøpe rettigheter i forbindelse med at vi har pekt til filmer distibuert av andre i læringsportalen. Det tegner seg et mønster av at når f.eks
 4. eller Ullevål sykehus. I påvente av Læringsportalen har e-læringskursene blitt gjort tilgjengelige i Helse Midt-Norge via lenker på samtlige HF sine intranett. Da denne løsningen svekker kursenes funksjonalitet og dokumentasjon av gjennomført kurs, håper smittevernpersonell i Helse Midt
 5. Helse Sør-Øst, med åtte møter ved Ullevål sykehus. Gruppen har jobbet med revisjon av kursene basale smittevernrutiner, teknisk desinfeksjon og isoleringskurset som Helse Nord lager i nytt design. E-læringskursene er nå lagt i Læringsportalen ved samtlige helseforeta
 6. •MBK omfatter virksomhet på lokalisasjonene Ullevål, Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Aker. Avdelingen er inndelt i 10 seksjoner. • Medisinskfaglig seksjon, seksjon for fellesfunksjoner og seksjon for forskning er tverrgående. •ca 380 årsverk, en leder •vel 2/3 av de ansatte er bioingeniøre

Helse sør øst hpe. Helse Sør-Øst RHF har hovedkontoret sitt i Parkgata 36 i Hamar og har åpent fra 08.00 til 16.00 på hverdager Pasientreiser Helse Sør-Øst.I Helse Sør-Øst behandles alle søknader om dekning av reiseutgifter av ett regionalt kontor. De andre pasientreisekontorene har ansvar for bestilling og planlegging av tilrettelagte pasientreise personlighetspsykiatri, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål sykehus fra 1.1.2012. Klinisk leder for dagavdeling og spesialpoliklinikk for personlighetsforstyrrelser ved Oslo universitetssykehus HF, Ullevål sykehus fra 1991-2012. Lærer på Institutt for gruppeanalyse, IGA fra 2004-d.d Ullevål). I tillegg vil deler av enkelte læringsmål dekkes ved nasjonale kurs (transport av biologisk materiale, Molekylære metoder, Mykobakteriologi, Når det gjelder attestasjon av oppnådde læringsmål i læringsportalen (Dossier), er det lagt opp til en tillitsbasert modell, der læringsmålene i stor grad attesteres av LIS selv

Forside - Sykehuspartne

 1. lab.,Mass spektofotometri -obligatorisk metode kurs ved OUS,Ullevål,Diagnostik av hemoglobinopatier-tjeneste uner supervisjon. Ovennevnte læringsmål vil dekkes ved antalt rotasjon til OUS, Ullevål. Når det gjelder attestasjon av oppnådde læringsmål i læringsportalen (Dossier), er det lagt opp ti
 2. Palliative fagdagar er eit to dagars kurs i grunnleggande palliasjon. Fagdagane blir arrangert i samarbeid mellom Sunniva senter for lindrende behandling, Haraldsplass Diakonale Sykehus og Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest
 3. Mikael Abdelnoor, Forskerforbundet, Ullevål Arild Nesbakken, Universitetet Ny logo og grafisk profil Arbeidet med ny logo og grafisk profil for Oslo universitetssykehus har startet og skal være klar til dag 1 (1. januar 2010). Det legges opp til bred involvering i dette arbeidet, båd
 4. Bøter helse sør øst. postmottak@helse-sorost.no Helse Sør-Øst RHF, Parkgata 36, 2317 Hamar. Helse Sør-Øst RHF tildeler iht føringer fra Helse- og omsorgsdepartementet tilskudd til drift av incestsentra
 5. ESAS symptomregistrering Fire korte filmar om behandling av kronisk refraktær dyspné Tilsette ved føretak i Helse Vest vert anbefalt å sjå filmane/ta kurset via Læringsportalen, for å få det registrert i sin kompetanseportal. Bruk nettlesar Edge eller Chrome, ikkje Explorer. Individuell plan til bruk i palliasjo
 6. Læringsportalen Sjelden.no eies av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser, Mitt fokus er på ALS. I forkant av dette møtet har vi kontaktet personer som har ALS og ALS-teamet ved Ullevål sykehus. Til sammen er det grunnlag for våre innspill
 7. Søk etter Dips-jobber i Gjettum. Godkjente arbeidstakere. Her får du en rask, enkel og kostnadsfri metode på å finne en jobb blant 14.800+ jobbtilbud i Norge og utlandet

Kompetanseportalen - Helsedirektorate

Kurset er utarbeidet ved HSØ, hovedsaklig av Lise Tourbo Brattberg, donoransvarlig sykepleier på OUS Ullevål. Dette grunnkurset kan brukes av alle som jobber med organdonasjon på sykehus i Norge. For mer informasjon, se NOROD ( Norsk Resurssgruppe for Organdonasjon) sin hjemmeside KarriereStart.no - Ledige stillinger, bedriftspresentasjoner, traineeprogrammer og yrkesguide.Startsiden for jobb og karriere i Norge Ullevål/ Rikshospitalet Gastrokirurgisk avd Øsofagus/ventrikkel/du odenum, HPB 4-5 år Ahus Gastrokirurgisk avd Tynn, tykk og endetarm 5-6 år 6-7 år Utdanningsplan med tidslinje for rotasjon/spesialiseringsperiode eksternt for spesialiteten er diskutert i regionalt råd for spesialiteten Mottaker: Spesialist Wenche Syversen Sak: Privatpraktiserende spesialist - Wenche Syversen Dok.: Utgående internt produsert, 08/00062-16 Redusering av 100 % avtalehjemmel til 50 % for psykologspesialist Journaldato: 08.02.2018 Tilg. kode: universitetssykehus, Ullevål på OUS plattform •Løsningen er i bruk ved Sykehuset i Vestfold (2017), Sykehuset Østfold (2017), Vestre Viken (2018), læringskurs i Læringsportalen. Husk å trykke på alle bokser ellers ville det stoppe opp. Beregnet mest for lege og sykepleier som tidfeste i CMS. Bra intro for andre

Finn kurs - NR

universitetssykehus, Ullevål på OUS plattform •Løsningen er i bruk ved Sykehuset i Vestfold (2017), Sykehuset Østfold (2017), Vestre Viken (2018), Sørlandet Sykehus(2018), Radiumhospitalet (2018), Rikshospitalet (2018), Sykehuset Innlandet (2019), Sykehuset Telemark (2019) •Det er pt to plattformer hvor OUS er en egen og alle andr

Video: eHåndboken for Oslo universitetssykehu

 • Azzalure galderma.
 • Rennrad test bis 3000 euro.
 • Thule takstativ volvo v60.
 • Malaysia kart.
 • Kols underernæring.
 • Formelsamling statistikk med1100.
 • Syndrome de romberg traitement.
 • Kojote pelz tierschutz.
 • Wohnungen salzburg.
 • Cala mesquida beach.
 • Eagles nest film.
 • Rareste navn i norge.
 • Teori bil video.
 • Taxfree whiskey.
 • Titanium chess.
 • S east schweinfurt programm.
 • Reisepartner australien 2018.
 • Vasabyn lindvallen.
 • Åndelige verdier definisjon.
 • Meervoud genot.
 • Hms terror serie.
 • Stasjonær strøm.
 • Neo tastatur lernen.
 • Pax vifte bad.
 • Union theaterstück schauspieler.
 • Utvidet blodprøve alkohol.
 • Ethiopian a350 seat map.
 • Vigdals sva.
 • Sende legemidler til utlandet.
 • Lammekebab gilde.
 • Matt leblanc 2017.
 • Familotel feldberg.
 • Bucket hat norge.
 • Leilighet harstad.
 • Fachkraft für kurier express und postdienstleistungen dhl.
 • Håpet på kryssord.
 • Loipenbericht niederösterreich.
 • Tanie samochody z niemiec.
 • Hvorfor er katter kosete?.
 • Ultralyd uke 6 tvillinger.
 • Rykninger i kroppen sykdom.