Home

Den franske revolusjon powerpoint

Her kommer en presentasjon om Den franske revolusjon. Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website Den franske revolusjonen Resultatet av den franske revolusjoen Mål: Jeg kan forklare virkningene av den franske revolusjonen 1. økt: Samfunnsstrukturen i Frankrike før den franske revulosjonen Stendersamfunnet oppheves. Revolusjon Adelen sa fra seg sine rettigheter og privilegie Den franske revolusjonen I 1789 startet det som kalles den franske revolusjon. Da kjempet folk som bodde i Frankrike mot hverandre, samtidig som de kriget med andre land. Resultatet av denne revolusjonen var at kongen som styrte Frankrike ble styrtet og henrettet, og Frankrike ble en republikk

Den franske revolusjon betegner de store sosiale og politiske omveltningene i Frankrike i perioden 1789-1799. Året 1789 markerer det første viktige vendepunktet under revolusjonen. 14. juli dette året brøt det ut masseopprør i Paris og fengselet Bastillen ble stormet. Perioden 1787-1789 kalles gjerne førrevolusjonen, men langsiktige årsaker til revolusjonen strekker seg naturligvis. Den store franske revolusjon powerpoint. Ppt til dokumentet den store franske revolusjon Den store franske revolusjon powerpoint [5] Brukernes anmeldelser. 31.10.2015. Skrevet av Elev på Vg3. ok powerpoint for fremføring, de viktigste hendelsene er med. 16.05.2017. Meget bra. NÅR SLUTTET DEN FRANSKE REVOLUSJON? Noen sier 1795: Da var det slutt på alle henrettelsene i giljotinen, og det ble litt mindre kaos. Noen sier 1799: Da ble Frankrike styrt av 3 menn, 3 konsuler. Napoleon Bonaparte var en av dem. Noen sier 1805: Da fikk Napoleon makten alene, han ble keiser Den franske revolusjonen 14. Revolusjonen • En periode med radikale, sosiale, politiske og økonomiske omveltninger i Frankrike. • Ringvirkninger for hele Europa. • Resultatet: - det monarkiske franske eneveldets fall. - slutten på et tusenårig stendersamfunn. - føydale, aristokratiske og religiøse privilegier forsvant. 15

Tekst til muntlig presentasjon i Fransk II. Presentasjonen omhandler den franske revolusjonen Sensorveiledning: Hva var de viktigste årsakene til den franske revolusjonen i 1789? Erling Sandmo Pensumdekning: Palmer, Colton & Kramer, A History of Europe in the Modern World, kap. 8 «The Age of Enlightenment» og kap. 9, The French Revolutio Den franske revolusjon Frihet, likhet og brorskap! Friheten på barrikadene av Eugene Delacroix. Maleriet ble ferdigmalt i slutten av juli 1830, samme måneden som julirevolusjonen i Paris. På 1600-tallet opplevde Frankrike en sterk økonomisk vekst og modernisering. En. Den franske revolusjon (fransk Révolution française, 1789-1799), tidvis også framhevet som «Den store revolusjonen» (La Grande Révolution), var en periode med radikale sosiale, politiske og økonomiske omveltninger i Frankrike som fikk ringvirkninger for hele Europa. Resultatet ble det monarkiske franske eneveldets fall og slutten på et tusenårig stendersamfunn

Note Pad · To-Do Lists · Templates · Grocery List

Den franske revolusjonen. Dyptgående oppgave om den franske revolusjonen. Karakter: 5+ (8. klasse, hadde fått 6 hvis jeg ikke hadde glemt kilder) Sjanger Temaoppgave Språkform Bokmål Lastet opp 09.01.2011 Tema. Fransk historie. Den franske revolusjonen førte også til at Frankrike ble en republikk. Presidenten i Frankrike idag er François Hollande. Revolusjonen ble også en inspirasjon for bønder fra andre land. De kan tenke, hvis Bøndene i Frankrike kan skape forandring, så klarer vi det og. Ytringsfriheten ble også til p.g.a den Franske revolusjon Den franske revolusjonen hadde nesten alt vi forbinder med revolusjoner - glue kongelige, ambisiøse aristokrater, høye skatter, sviktende høst, matmangel, sultne bønder, sinte byfolk, sex, løgner, korrupsjon, mobbevold, radikaler og rare, rykter og konspirasjoner,. DEN FRANSKE REVOLUSJONEN. Stender- og privilegiesamfunnet. Fram til den franske revolusjon i 1789 var den franske befolkningen delt inn i tre stender. En stand er et sosialt lag av mennesker som er klart utskilt i samfunnet ved at alle som hører til den etter loven, har bestemte rettigheter og plikter Napoleon 1 Bonaparte var en fransk keiser og politisk og militær leder. Han var keiser av Frankrike fra 1804 til 1814. Napoleonskrigene og napoleonstiden er oppkalt etter ham. Bonaparte begynte som helt ung på krigsskolen. Etter utbruddet av den franske revolusjon i 1789 gjorde Bonaparte en lynrask karriere i det militære. I 1799 gjennomførte han et statskupp som satte sluttstrek for.

Etter den industrielle revolusjon økte verdens forbruk av energi, og mye av forbruket har i dag fossil opprinnelse. Norge ble fra 1970-tallet en oljenasjon. Ekofisk-feltet med reservoir av olje og gass var det første feltet på norsk sokkel som kom i produksjon. Foto: BoH/CC BY-SA 3.0 En kjønnsrevolusjon Artikler Den franske revolusjon og napoleonskrigene. Kilder og fordypning Kilde: Karikaturer fra revolusjonen. Industrialisering. Ett av de viktigste prinsippene fra den ærerike revolusjon i 1688-89 sa at det var folket som påla seg selv sine skatter og avgifter gjennom sine representanter i Parlamentet Undervisningsopplegg: Hvordan arbeide med kapitlet? Her finner du ulike forslag til hvordan du kan arbeide med kapitlet. Revolusjoner: Forklar begrepene Revolusjoner, Forklar begrepene, side 214 Undervisningsopplegg der elevene arbeider med å definere sentrale begreper fra perioden. Hjelpeskjema vedlagt. Omfang: ca. 45 minutter Den Franske Revolusjon Leksjonsplaner av John Gillis Tilrettelagt for opplyst tenking og den forferdelige volden på slutten av 1700-tallet, brakte den franske revolusjonen i 1789 store politiske og sosiale endringer til Frankrike Start studying Franske revolusjonen (Underveis Historie 8). Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Den franske revolusjon fikk avgjørende betydning ikke bare for Frankrike, men for hele Europa og europeernes selvforståelse. Uten den ville Europa ikke sett ut som det gjør i dag. Tekst — Natasja Broström Publisert den 21.10.19. Link kopieret til utklippsholderen De ville også ha et demokrati. Stadig flere franskmenn var uenige at kongen hadde fått makta si fra gud. Folk ble inspirert av opplysningsfilosofenees skrifter og av den amerikanske revlousjonen. Kongen var svak og lite egnet som konge, og dronningen var upoppelær. Etter revolusjonen: Den førte til rettferdighet

PPT - Den franske revolusjon PowerPoint Presentation - ID

Den franske revolusjon - SlideShar

 1. Den franske revolusjon (1789-1804) er en blodig, kaotisk og heroisk periode som fikk store konsekvenser for Frankrike og Europas utvikling. Men hva skjedde egentlig? I podkastserien Revolusjonen fra NRK Kultur og Radioteater får du den franske revolusjonen slik du aldri før har hørt den
 2. Den amerikanske revolusjon var da de tretten britiske koloniene i Nord Amerika erklærte seg uavhengige fra Storbritannia og kjempet seg til uavhengighet. Den Amerikanske revolusjon hendte fra 1765 til 1783. Bakgrunnen for den amerikanske revolusjon var at Storbritannia begynte å skattlegge koloniene, etter at Storbritannia hadde forsvart koloniene i den Fransk-Indianske krig
 3. den årsaker og konsekvenser av den franske revolusjonen De reflekterer tidens krevende samfunn. Blant hovedårsakene er økonomisk ustabilitet, og en av de viktigste konsekvensene var anerkjennelsen av menneskerettighetene. Den franske revolusjonen begynte i 1789 med Bastilles inntak

Jordal: Den franske revolusjonen by Mari Tvethau

 1. st måtte betale skatt • Voltaire og Rousseau var filosofer som talte om folkestyre og ytringsfrihet • Montesquieu ønsket folkevalgt lovgiver, en leder til å styre etter lovene og.
 2. Den franske revolusjonen Mål i følgje læreplanen: - drøfta idear og krefter som førte til den amerikanske fridomskampen og den franske revolusjonen, og følgjer som dette fekk for den demokratiske utviklinga i Noreg. Delmål: Du skal kunna fortelja om: Stendersamfunnet. Korleis Ludvig 16. og familien hans levde og døydde
 3. PowerPoint: Oppgaver: Ordgåter: Bondesjakk: Europakart: Andre lenker: Lokale kilder Vikingtid og rikssamling: Borgerkrig og storhetstid: Nedgangstider og unioner: Reformasjonen og Vis hvordan den franske revolusjonen kan deles inn i faser
 4. Den franske politiske tenkeren Charles Montesquieu omsatte mange av Lockes tanker til politiske styringsprinsipper. Han utfordret eneveldet med maktfordelingsprinsippet. Ideen bak dette prinsippet er at makten i en stat bør deles mellom tre statsmakter: den utøvende, den lovgivende og den dømmende makten
 5. Den 4. august 1789 ble de siste restene av privilegene fjernet. Den amerikanske revolusjonen må sees på som en av grunnene til den franske. På flere måter. For det første ble den franske økonomien svekket av at de franske hjalp separatistene i Amerika, og for det andre ble denne revolusjonen motiverende for de franske
 6. Finn meg på facebook.com/profnick Den franske revolusjonen i 1789 med etterfølgende politiske reformer og begivenheter som revolusjonskrigene og den første f..
 7. Kul retroserie om menneskets utvikling. Fransk animasjon 1978

Collaborate for free with an online version of Microsoft PowerPoint. Save presentations in OneDrive. Share them with others and work together at the same time Den franske revolusjonen kom overraskende på samtida. Frankrike, et solid enevelde og selve symbolet på stabilitet og tradisjon, var plutselig i fullstendig oppløsning. Hvordan var det mulig? Mange snakket om et komplott utenfra. Mer sannsynlig er det at kimene til revolusjon lå i det franske samfunnet selv Prestene har det alltid travelt med den første franske revolusjon. Fra den henter de beviser for hvorledes det går folk som fornekter sin Herre og Gud. All den blodsutgytelse, all den grusomhet som fant sted, var en følge av vantroen. Den første årsak til revolusjonen var det verdslige despoti som i Frankrike var utviklet til det mest. Blog. Sept. 22, 2020. 3 easy ways to prepare for video presentations; Sept. 17, 2020. Sales trends: 10 ways to prepare for the future of sales; Sept. 16, 202 Napoleon Bonaparte ble født 15. august 1769, på Korsika. Napoleons evne til å bruke våpen, teknologi og kamp taktikk passet ingen andre. Han var en stor militær leder og reiste seg gjennom rekkene for å bli general i den franske hæren i 25 år

PPT - Den franske revolusjonen PowerPoint Presentation

Den franske revolusjonen varte i perioden 1787-1799, og er i etterkant kjent som Den store revolusjonen. Revolusjonen skapte store omveltninger politisk, sosialt og økonomisk. Revolusjonen hadde i tillegg store ringvirkninger for store deler av Europa. Det var flere årsaker til revolusjonen. Det var harde kår økonomisk I Frankrike etter deltagelse i kriger, som den Amerikansk Hva var de amerikanske og franske revolusjonene? Oppgave 1. Hvorfor ville amerikanerne fri seg fra britisk styre? Oppgave 2. Hvordan har opplysningstidens tanker fått gjennomslag etter den franske revolusjonen

Den franske revolusjon - Store norske leksiko

Den store franske revolusjon powerpoint - Studienett

Den franske revolusjon satte fyr på verden. Den triste sannheten, skriver hun også, er at den franske revolusjon, som endte i en katastrofe, hadde skapt verdenshistorie, mens den amerikanske revolusjonen, så triumferende suksessfull, forble en begivenhet av en litt mindre og lokal hendelse Den amerikanske revolusjonen. Den amerikanske revolusjonen varte fra 1765 til 1783, og startskuddet gikk da de 13 britiske koloniene erklærte seg uavhengige av moderlandet. Denne uavhengigheten kom ikke gratis. Dagens USA har sine røtter i virksomheten svenske, spanske, franske, nederlandske og spesielt britiske kolonisatorer utførte Den franske revolusjon betegner de store sosiale og politiske omveltningene i Frankrike i perioden 1789-1799. Året 1789 markerer det første viktige vendepunktet under revolusjonen. 14. juli dette året brøt det ut masseopprør i Paris og fengselet Bastillen ble stormet Den franske revolusjonen. Den franske revolusjonen var en periode i fransk historie som varte fra 1789 til 1799. Det franske folket gjorde opprør mot kongen og eneveldet, og symbolet på revolusjonen var stormingen av Bastillen - et fengsel som ble sett på som symbol på den undertrykkende makten

Interaktive spill på den franske revolusjonen Interaktive franske revolusjon spill er perfekt for svingete ned en fransk revolusjon enhet i et klasserom eller å bruke for å oppsummere informasjon for en fransk revolusjon test. Franske revolusjonen quiz spill som setter studentene i lærerens set Den franske revolusjonen er en av de mest betydningsfulle og berømte hendelsene i verdenshistorien. Fra 1789 til 1799 resulterte det blant annet i å kaste monarkiet i Frankrike. Det var forskjellige grunner som førte til revolusjonen Opplysningstid og revolusjonar. Den internasjonale situasjonen på 1700-talet var avgjerande for mykje av det som hende på Eidsvoll i 1814. I tida før 1814 var Europa prega av store krigar, revolusjonar og nye idear om politisk fridom og universelle menneskerettar

Sider i kategorien «Filmer om den franske revolusjon» Under vises 4 av totalt 4 sider som befinner seg i denne kategorien Den industrielle revolusjon blir med det overgangen fra husholdningsøkonomi til industrisamfunn som fant sted i Europa fra tidlig på 1800-tallet. Vi må så vite hvilke betingelser som må være opptatt for at et land skal bli industrialisert. Ressurser Råvarer til produksjonen TV2 Skole - Quiz - Historie - Den franske revolusjonen #tv2skole #franskrevolusjon #historie #tv2skole #franskrevolusjon #historie. Created by: tv2skole Language: Norsk. Plays: 1432 Shares: 0 Players: 18524 Favorites: 0. Play. En temaside om den industrielle revolusjonen med lenker og bilder. Den industrielle revolusjon. Les artikkel; Bilde Den franske revolusjonen . I hvilket år fant den franske revolusjonen sted? Hva var bakgrunnen for revolusjonen? Hvilket inntrykk får du av den franske revolusjonen gjennom bildene i filmklippet fra NRK? Hvem var Napoleon Bonaparte? Hvilke følger fikk Napeoleons maktkamp og krigføring for Norge og Norden

Her finner du et utdrag fra den franske erklæringen om menneskets og borgerens rettigheter av 1789 Den russiske revolusjon i 1917 var ikke én revolusjon - det var fem revolusjoner. På det sosiale plan, kan vi si, var det snakk om tre revolusjoner: en arbeiderrevolusjon, en bonderevolusjon og en soldatrevolusjon. Disse tre revolusjonene var spesifikke, men filtret seg også sammen Den russiske revolusjon rystet verden 2017 markerer hundreåret for den russiske revolusjon, som ble gjennomført av Vladimir Lenin og hans kommunistiske kumpaner. 300 års eneveldig tsarstyre ble avløst av et kommunistisk diktatur som sendte Russland ut i en langvarig borgerkrig og innvarslet seks tiår med kald krig mellom Øst og Vest Den Amerikanske Revolusjonen Declaration of Indipendence Den Franske Revolusjonen Nasjonalforsamlingen Menneskenes rettigheter og grunnloven Den industrielle revolusjonen Sosiale følger av industrialiseringen Konklusjon Litteraturliste. Utdrag Opplysningstiden besto av mange betydningsfulle filosofer, en av de var britiske John Lock

dialogduker_kap8_b Den franske revolusjon dialogduker_kap8_c Den amerikanske revolusjon dialogduker_kap8_d Den industrielle revolusjon dialogduker_kap9 Nasjonsbygging og vekst dialogduker_kap9_b 1884-1905 dialogduker_kap10 Imperialismen dialogduker_kap11 Første verdenskrig dialogduker_kap12 Den russiske revolusjon dialogduker_kap14 Andre. Den franske revolusjon førte til at Norge i 1814 fikk en ganske demokratisk grunnlov. Uten den franske revolusjon - intet demokrati. Den russiske revolusjon førte til at Norge på 1950-tallet fikk en sosialdemokratisk styreform (med sosiale rettigheter for folket og det at stormaktene fryktet kommunisme i hele Europa) Den franske revolusjon. Bruk nettressursen under og svar på spørsmålene. Oppgave. Hvordan forklares bakgrunnen for utbruddet av revolusjonen i 1789 på nettstedet Skoletorget? Hvilke hendinger i året 1789 legger nettestedet vekt på Den franske revolusjon , tidvis også framhevet som «Den store revolusjonen» ,[1] var en periode med radikale sosiale, politiske og økonomiske omveltninger i Frankrike som fikk ringvirkninger for hele Europa. Resultatet ble det monarkiske franske eneveldets fall og slutten på et tusenårig stendersamfunn. Frankrike gikk i gjennom en voldsom forvandling da føydale, aristokratiske og.

Om denne boken: Den franske revolusjon var en periode med store sosiale og politiske omveltninger i Frankrike. Revolusjonen startet i 1789og varte i ti år og var svært voldlig. Nivå: Tema: Den franske revolusjon Problemstilling: Hvorfor startet den franske revolusjonen? Årsak: • Begrunnelse: Årsak: • Begrunnelse: Årsak: • Begrunnelse: Argumenter: ene er Argumenter: oblemer epet på Bastillen sningstiden og tankene om Argumenter: vlinger delin Effekter av den franske revolusjonen. Den franske revolusjonen, selv om det så ut som om en feil i 1799 og ble annullert innen 1815, hadde resultater over hele linjen. En av hovedvirkningene var at i Frankrike opplevde borgerlige og landingsklasser som den dominerende og kraftige klassen

Den franske revolusjon er vanskelig å få taket på. Det er mye som skjer og det er mange som er involvert. Hva betydde revolusjonen for de.. Sult: Den siste grunnen jeg legger fram er sulten som rumlet over Frankrike før den franske revolusjon. Mange av avlingene hadde dødd, noe som ble årsaken til stigende brødpriser over hele landet. Sammen med all undertrykkingen ble rett og slett det franske folk forbannet på kongen og hoffet Tinycards by Duolingo is a fun flashcard app that helps you memorize anything for free, forever Dette ga overtall til tredjestanden, noe som fulgte tett med de nye tankene og ideene som den franske revolusjonen står for. Uår 1788 - 1789. Da det ble u-år i jordbruket, førte det til tomme matlagre og det begynte å gå dårlig med jordbruket, noe som førte til at matprisene økte drastisk

Det var 1848-revolusjonene som er av størst viktighet for utviklingen av demokratisk styre i de ulike europeiske landene fremfor den franske revolusjonen. Selv om de fleste var slått ned, var ånden sluppet ut av flasken - og en gradvis demokratisk vekking som mere ble sluttført i første halvdel av 1900-tallet, grepet om seg - ved å satse på fredelig oppbygning innenfor legitime rammer Den franske revolusjon Stenderforsamlingen. Share 1789. 15. Mai møtes stenderforsamlingen. Frankrike var en stormakt i verden. Landet hadde brukt opp pengene sine i krigen mot Nord-Amerika. Kongen trengte derfor penger, og ville øke skattene til de fattige Om kvinner i den franske revolusjonen Kvinner kan ikke ha fått for mye under den franske revolusjon i form av sin egen frihet, men fra begynnelsen av konflikten, spilte de en betydelig rolle i kampen. Siden kvinner var sterkt bekymret for sine barns velferd, var de klare til å lage brå Under den franske revolusjonen oppstod det store sosiale, administrative og politiske omveltninger i Frankrike, dette markerte den starten på den moderne utviklingen og historien. Perioden 1787-1789 kalles førrevolusjonen, men årsakene til at selve revolusjonen startet har bygget seg opp fra flere år tidligere Med «mennesket» mente de i følge den Nye grunnloven fra 1791 franske menn over 25 år som betalte skatt. Kvinner, slaver, barn og utlendinger ble ansett som annenrangs statsborgere. Men selv om de ikke var likeverdige statsborgere, var kvinnene en viktig del av revolusjonen

Kng ludvig døde 21 Januar 1793. Han ble anklaget for landsforræderi. Han ble drept av at noen slodater kuttet av han hode. Soldatene viste hode av Ludvig som.. Den franske revolusjonen handlet om nye lover og grunnlover, ikke om fornuftig sparepolitikk. Den franske revolusjonen levde på lånte verdier. Derfor er det litt vanskelig å finne mynter fra perioden. Først og fremst er ikke «vanskelig» det samme som «umulig». Det finnes mynter fra hele perioden. Imidlertid er de beskjedne i omfang Den franske revolusjonen Den franske revolusjonen hadde store politiske og sosiale opprør i perioden 1787-1799. Inspirasjonen er hentet fra den engelske filosofen John Locke. Han skrev sine verker på 1600-tallet som handlet om ideer om samfunnskontrakt og folkesuverenitet Velferdskomiteen Komite som ledet den blodigste fasen av revolusjonen Kompetansemål drøfte hvordan opplysningstidens ideer påvirket og ble påvirket av samfunnsomveltninger på 1700- og 1800-talle

Opplysningstid og revolusjon - SlideShar

Grunnlovens internasjonale forbilder. Mot slutten av 1700-tallet og begynnelsen av 1800-tallet dukket det opp en rekke moderne, demokratiske konstitusjoner i den vestlige verden. Én av dem var den norske, som var sterkt inspirert av blant annet den amerikanske og den franske grunnloven Den amerikansle revolusjon startet i 1775 og sluttet i 1783. Amerikanerne måtte betale mye skatt til kongen i Storbritannia og de likte ikke det. De vill være et eget land og startet en revolusjon. Det var personer fra 13 britiske kolonier langs atlanterhavskysten som startet opprøret. Den som ledet amerikanerne var George Washington. 19 I et essay fra 1793 skrev den franske journalisten Jacques Mallet du Pan de berømte ordene revolusjonen spiser sine egne barn. Som monarkist var han motstander av den franske revolusjonen og mente den ville føre til barbari. Også filosofen Edmund Burke var dypt mistenksom til revolusjonen i Frankrike

Presentasjon: Den franske revolusjon - Studienett

At franske velgere valgte nettopp Macron som president er første paradoks, og fremstår som fullstendig sinnsforvirret i gjerningsøyeblikket: Sosialisten François Hollande satt som president fra 2012 til 2017 og oppnådde den tvilsomme ære av å bli historiens minst populære president, særlig fordi han var like innvandringsliberal som Angela Merkel, og fulgte henne til døra rent. 2. 2- Hvilke ideologier stod mot hverandre de første tiårene etter den franske revolusjonen? Radikalene (?) mot konservativismen 3. 3. Hva mente Edmund Burke om samfunnet? Bruke mente samfunnet burde forandre seg gradvis. Statsmakten burde være sterk nok til å holde orden i samfunnet 4. Hva gikk den økonomiske liberalismen ut på? 5

Den franske revolusjon - Studieweb

Denne tidslinjen er laget for å følge din lesing på den franske revolusjonen fra pre-1789 til 1802. Lesere som søker etter en tidslinje med større detalj rådes til å se på Colin Jones' 'The Longman Companion til den franske revolusjon', som inneholder en generell tidslinje og flere spesialiserte seg Den franske revolusjon: tekst og film - sentrale begrep - tankekart - podcast. Hva er makt? Se kart over imperialismen i verden og det britiske imperiet. Se dokumentarserie om slaveriet. Les og hør tekst på arabisk og russisk. Khan academy: den franske og amerikanske revolusjonen. Les om standssamfunnet i Nore Tidslinje for Den franske revolution. 1789. 5. maj: Stænderforsamling indkaldt af kong Ludvig 16. til drøftelse af landets problemer træder sammen. 17. juni: De borgerlige medlemmer af stænderforsamlingen erklærer sig for Nationalforsamling. 20. juni: Nationalforsamlingen aflægger Boldhuseden og nægter at skilles før en forfatning er sikret Den amerikanske revolusjonen viste at revolusjoner kunne lykkes og at vanlige mennesker kunne styre seg selv. Dets ideer og eksempler inspirerte den franske revolusjonen (1789) og senere nasjonalistiske og uavhengighetsbevegelser 2.3 Den amerikanske revolusjon. 2.3.1 Hvem assosieres med hva? 2.3.2 Kjenner du disse? 2.3.3 De forente stater; 2.3.4 Test deg selv; 2.4 Den franske revolusjon; 2.5 Napoleon; 2.6 Grunnloven 1814; 2.7 Den industrielle revolusjon; 2.8 Fra union til selvstendig nasjon; 2.9 Europa erobrer verden; 2.10 Den første verdenskrigen; 2.11 Mellomkrigstid

Den andre industrielle revolusjon Den andre industrielle revolusjonen er navnet på alle endringene som skjedde i perioden fra 1871 til 1914. Industri 4.0 - den fjerde industrielle revolusjon Industri 4.0 betegner den fjerde industrielle revolusjonen, hvor industri, produksjon, verdikjeden digitaliseres og integreres til en dynamisk enhet Veien til en industriell revolusjon var ikke kort og rask, men heller langsom og gradvis. Den industrielle revolusjonen fant sted i et samfunn hvor det var en rask folkevekst, som et resultat av lavere dødstall og en økt levealder. Når det ikke lenger er en stor sannsynlighet for at flertallet av et ektepars barn dør blir familiene større Hei! Jeg skal skrive om den franske revolusjon. Jeg har lett så utrolig mye på internett i flere timer for å finne god informasjon om hvordan revolusjonen startet men har ikke funnet noe aktuelt..! finner stort sett det samme overalt. Kunne dere være så snille å hjelpe meg med å finne gode kilder PowerPoint: Oppgaver: Ordgåter: Bondesjakk: Europakart: Andre lenker: Amerikansk / fransk revolusjon: Den industrielle revolusjonen: 1800-1850: Industrisamfunnet: Imperialismen: Når møttes de franske stendene for første gang (på nesten 200 år)? 16 : Hvem representerte den.

Den franske revolusjon - Wikipedi

Historisk fottur til steder fra den franske revolusjon. Engasjerende og interessante kommentarer fra en profesjonell guide. Innsikt i stormingen av Bastillen og terrorveldet. Severdigheter inkluderer nasjonalforsamlingen, Les Invalides og Dantons-statuen. Lær om hendelsene i 1789-revolusjone Den franske revolusjonen eller den store franske revolusjonen er ei nemning på hendingar i Frankrike i tida frå 1789-99. Revolusjonen var ein politisk og sosial kamp mot føydalismen og monarkiet.Det var au revolusjonar i Frankrike i 1830, 1848 og 1871 (Pariskommunen), men tiårsperioden frå 1789 til 1799, fram til da Napoleon Bonaparte tok makta, er ei av dei mest skilsetjande hendingane. 3. Betydningen av den franske revolusjonen a. for Frankrike I og med at det var her revolusjonen skjedde, er den selvfølgelig svært viktig for landet i senere tid. Frankrike har siden revolusjonen aldri hatt monarki, og har fortsatt sterke tanker om revolusjonens ideer om frihet, likhet og broskap

Den franske revolusjon og napoleonskrigen

Dessverre har den på mange måter blitt satt i skyggen av den store franske revolusjonen i 1789. Det mange imidlertid ikke tenker på i den sammenhengen, er at den nord-amerikanske frihetskrigen var et forbilde, og en inspirasjonskilde for de franske revolusjonære Forklar årsaker til at den industrielle revolusjon startet. Les s.22-29 og 110-111 og lag en oversikt over positive og negative virkninger av industrialiseringen. Ekstra for de som sikter mot minst en 5er: Les igjennom kildene på s. 91-92 KOSMOS 8 Geografi: Verdensrommet, solsystemet, globus og kart, jordas indre krefter, forvitring og erosjon, luftlaget rundt oss, vær, vind og vann, natur og samfunn på kollisjonskurs, klimasoner og planteliv, verdensdelene. Historie: Opplysningstida, den amerikanske revolusjonen, den franske revolusjonen, Napoleon og napoleonskrigene, grunnloven i 1814, den industrielle revolusjonen Den arabiske våren skapte også flere stort sett mislykkede forsøk på revolusjoner i land som Egypt, Syria, og Jemen. Et interessant trekk den britiske forskeren også mener å se, er at de revolusjonære ikke ønsker å lære av andre. De ønsker å finne opp sin egen revolusjon

PPT - Den franske revolusjon PowerPoint Presentation, free

PPT - Den kalde krigen PowerPoint presentation free to

- den som anser seg som ferdig utdannet, er ikke utdannet, men ferdi 2.7 Den industrielle revolusjon Sort Method: Default sort order Alphabetical (ascending) Alphabetical (descending) Number sort (ascending) Number sort (descending) Creation time (ascending) Creation time (descending) Update time (ascending) Update time (descending) Size (ascending) Size (descending) Vie Både den franske revolusjonen og den amerikanske revolusjonen lyktes i å omverve monarkiet. Men bare den amerikanske revolusjonen var i stand til å opprettholde demokratiet som ble oppnådd av en stor revolusjon. Mer om fransk revolusjon. Den franske revolusjonen fant sted mellom 1789 og 1799 e.Kr. Det kalles noen ganger som Stor fransk. Innlegg: Fransk eliteskole foran revolusjon Etter press fra «De gule vestene» vil president Macron gjennomføre omfattende endringer på eliteskolen ENA. «Liberté, égalité, fraternité» er de sentrale verdiene i den franske republikken, samtidig sørger utdannelsessystemet for at tilgangen til toppen er alt annen enn lik Søkeresultater for Den franske revolusjon - Haugenbok.no Gå ikke glipp av nyheter og gode tilbud. Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert

Den franske revolusjonen forandret alt. Franskmennenes liv ble drastisk påvirket, fra religiøs praksis til valuta. Den franske revolusjonen var rettet mot hvordan Frankrikes regjering eksisterte, i motsetning til USAs, som var et brudd på en utenlandsk makt for å videreføre ideen om sine egne regjeringer Sjekk den franske revolusjon oversettelser til Engelsk. Se gjennom eksempler på den franske revolusjon oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk

Opplysningstid og revolusjonPPT - Den franske revolusjonen PowerPoint PresentationRevolucao francesa ppt
 • Vannkraft fornybar energikilde.
 • Hypotese definisjon.
 • Debetkort bank norwegian.
 • Bar frauenfeld.
 • Passfoto naumburg.
 • Hvordan overlever edderkopper vinteren.
 • Sheldon cooper brother.
 • Liveticker österreich.
 • Wg in leverkusen über 40.
 • Kile satser.
 • Verben mit dativ übungen.
 • Polizeimeldungen meinerzhagen.
 • Gjennomsnittskarakter 8 klasse.
 • Russian revolution.
 • Spåra paket från ebay.
 • Hai angriff 2017.
 • Bydeler i oslo kart.
 • Auskunftsnummer.
 • Tangen kragerø buss.
 • Drambuie vinmonopolet.
 • Kiju atsv.
 • Redd barna sms.
 • U7 berlin bauarbeiten 2017.
 • Walter freiwald tot.
 • What is sat.
 • Selge dvd samling.
 • Finne tilbake til hverandre etter separasjon.
 • 230v 3 fas til 1 fas.
 • Hurum kommune telefon.
 • Hvor mye koster en kanin.
 • Individualreisen südafrika.
 • تصريف فعل aller في الامر.
 • Engelsk skriftlig eksamen tips.
 • Syria kart.
 • Søppelcontainer pris.
 • Meschede veranstaltungen.
 • Warlock 5e.
 • Personvern skjema.
 • Berlin guide flora.
 • Shane harper filmer og tv programmer.
 • Aeotec motion.