Home

Dødsulykker i trafikken

Statens vegvesen startet i 2005 et arbeid med dybdeanalyser av samtlige dødsulykker, for å få mer informasjon om årsakssammenhenger ved ulykker enn det vi hittil har hatt tilgjengelig Dødsulykker Disse rammes oftest Nesten ingen kvinner omkommer i trafikken i Norge. Første halvår mistet seks kvinner og 45 menn livet. Mange av dem godt voksne på motorsykkel. MANGE PÅ MOTORSYKKEL: På norske veier omkom 45 menn og «bare» seks kvinner første halvår. Mange av mennene var over 40 år og kjørte motorsykkel Trygg Trafikk har oppsummert ulykkesstatistikken fra norske veier i 2018. Den viser at 108 mennesker omkom i trafikken i 2018, mot 106 i 2017. Det er fortsatt langt flere menn enn kvinner som. Dødsulykker i trafikken Råkjørte på omkjøringsvei etter dødsulykke - tre mistet lappen På omkjøringsveien etter dødsulykken på E6 i Nordland i forrige uke, beslagla politiet hele tre. vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker.

Dårlige dekk bak flere dødsulykker India er farligst . 14 omkom i trafikken i april: - Utviklingen går i feil retning. Reklame Her får du munnbind med 8-lags beskyttelse 09006: Drepte eller skadde i trafikkulykker, etter politidistrikt (F) Ulykker, Dødsulykker, Drepte, Skadde i alt, Hardt skadde, Lettere skadde, Uoppgitt skadegrad Hele landet Statistikkbanken; 03444: Drepte eller skadde i trafikkulykker, etter trafikantgruppe (avslutta serie Flest dødsulykker i 2018 har det vært i Trøndelag (10), Telemark (9), Hordaland (8), Rogaland (8) og Hedmark (8). Vestfold (3) og Finnmark (2) hadde færrest dødsulykker. Vegvesenets foreløpige tall viser at 83 menn og 25 kvinner omkom i trafikken i 2018. - Årsakene til dødsulykkene er flere og sammensatte Dødsulykker som følge av at kjøretøy beveger seg mot kjøreretningen er vanlig. WHO anslår at 2350 mennesker omkommer i trafikken årlig i et land med bare i overkant av 60.000. Flest dødsulykker i 2019 har det vært i Nordland. Som har gått fra fem dødsulykker i 2018 til 16 i 2019. Bak følger Akershus (14), Trøndelag (11) og Møre og Romsdal (10). Finnmark, Oslo og Aust-Agder hadde færrest dødsulykker med en drept. Vegvesenets foreløpige tall viser at 80 menn og 30 kvinner omkom i trafikken i 2019

Dybdeanalyser av dødsulykker - UAG Statens vegvese

Stadig flere ulykker skyldes feil ved kjøretøy - Tu

Dødsulykker - Disse rammes oftes

TRAFIKKSIKKERHET: 107 mennesker mistet livet i trafikken i 2017. Veier som er møtefrie er viktige for å få ned tallet på dødsulykker. Foto: Knut Opeide / Statens vegvese Dødsulykker skjer på riksveier, ikke motorvei KJØP SIKRE BILER: - Mennesker vil alltid gjøre feil, også i trafikken. Vi råder folk til å kjøpe bil med antiskrenssystem

Dødsulykker i trafikken 2018: En aldersgruppe er kraftig

Så langt i juni i år er fem av syv dødsulykker i trafikken MC-ulykker. Alle ulykkene skyldes utforkjøringer. Den mest vanlige ulykken er at motorsyklister kjører av veien på høyre side i venstresving. Er dette en bil - eller en motorsykkel? Motorsyklistene er svært sårbare ute i trafikken, hvis ulykken først er ute. Foto: NTB Scanpi Romania har den aller farligste trafikken i EU. Men nordmenns feriefavoritter Polen, Bulgaria og Kroatia er ikke langt etter. Dette er de farligste og tryggeste EU-landene

Antallet af dræbte i trafikken stiger: 'Man får et chok

I oktober var det ti dødsulykker i trafikken. Ingen skjedde i Rogaland. Ulykkestallene så langt i år er de laveste siden de første årene etter andre verdenskrig, melder Statens vegvesen Aldri før har det blitt registrert færre omkomne i trafikken i september enn i forrige måned. I 2010 ble det for første gang registrert under 1.000 hardt skadde og drepte i den norske trafikken, og siden har Norge blitt verdens mest trafikksikre land. Den gang var det 208 som omkom og 719 som ble alvorlig [

Dødsulykker i trafikken - Alle artikler - NR

Så langt i år har 36 personer mistet livet i trafikken her i landet. Det er en nedgang fra i samme periode i fjor, da 47 personer døde i trafikken. Samtidig blir flere tatt i fartskontroller Det er slik mange omkommer i trafikken, viser en fersk ulykkesrapport fra Statens vegvesen. Mandag 16. juni ble rapporten om fjorårets dødsulykker i veitrafikken presentert av veidirektør Terje Moe Gustavsen. Til sammen 187 personer døde i 170 ulykker. - Det er en ganske kraftig økning fra 145 omkomne i 2012 DØDSULYKKER I TRAFIKKEN Trygg Trafikk vil ha fartssperrer i bilene. For å få ned veksten i antall dødsulykker. Fartssperre i biler vil kunne gi færre dødsulykker, mener Trygg Trafikk. (Bilde: Scanpix) For å få ned veksten i antall dødsulykker. NTB Samferdsel; 2. jan. 2014 - 14:11. Halvdelen af alle dødsulykker i trafikken skyldes for høj fart. Få mere viden om fartens betydning for trafikulykker her Kriminelle forårsaker oftere dødsulykker i trafikken. 35 prosent av dem som forårsaker dødsulykker på veien, er personer som er tidligere straffet

81 personer har så langt mistet livet i forbindelse med trafikken i 2020, noe som er et historisk lavt tall. Oktober var også en mørk måned når det kommer til dødsulykker i trafikken. Ifølge Trygg Trafikk omkom tre kvinner og åtte menn, og mange har dermed fått en svært trist inngang på årets vinter. Men [ Rekordlavt antall dødsulykker i trafikken 109 personer omkom i trafikken i 2017, 26 færre enn året før. I tiårsperioden 2007-2016 har det i gjennomsnitt omkommet 181 personer. Over 70 prosent av de omkomne er menn, og møteulykker utgjør en stadig stigende andel av dødsulykkene Rapporten oppsummerer dødsulykker som inntraff i trafikken i Region midt i løpet av 2017. Rapporten sier blant annet noe om hvilke typer ulykker som har skjedd, på hvilket vegnett og hva som har vært årsakene til ulykkene INGEN DØDSULYKKER SIDEN 2013: Julemåneden har mange alvorlige bilulykker, men ingen har omkommet i juletrafikken siden 2013. Foto: Berit Roald / NTB scanpix. Ntb. 20. desember 2016 - Jeg ønsker meg en jul uten omkomne i trafikken, sier veidirektør Terje Moe Gustavsen til NTB. Selv etter to år uten omkomne i juletrafikken er han litt urolig

Fire dødsulykker i trafikken onsdag. Onsdag ble en tragisk dag på norske veier. Fire personer omkom i fire forskjellige ulykker, deriblant en 16 år gammel jente og en traktorfører Flere dødsulykker på europeiske veier. For første gang siden 2001 steg dødstallene for trafikken i Europa i 2015. Mobilbruk får en del av skylden. GÅR FEIL VEI: Etter år med nedgang i fatale ulykker i trafikken, stiger tallene over hele Europa. Foto: Tom Schandy/Samfot

Trafikkulykker med personskade - årlig - SS

I Europa som helhet er det nå ca. ti dødsfall i trafikken pr. 100.000 innbygger. Men det er fortsatt store forskjeller mellom landene. Færrest dødsulykker er det i Storbritannia og de skandinaviske landene - hvor tallet er en tredjedel av det europeiske gjennomsnittet Bare to land i Europa har færre trafikkdrepte Litauen er farligst. Se hvor det er tryggest å kjøre. NESTEN PÅ TOPP: Norge kommer nest best ut i en undersøkelse av antall trafikkdrepte per. Det er mer informasjon i rapporten Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2016. Selv om det er flest bilførere som blir drept eller skadet i trafikken, er skaderisikoen målt i forhold til antall personkilometer høyest for førere av lett motorsykkel, etterfulgt av moped, tung motorsykkel og syklister (TØI, 2015). Høy risiko for sykliste

Trafikkulykker: Flere dødsulykker enn i fjor Syv omkom i trafikken i mars måned. FLERE DØDSULYKKER: Spesielt i mars måned var tallene dystre kontra fjoråret, men Norge er landet i Europa med færrest ulykker per innbygger og kjørte kilometer. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix Vis me En erfaren livredder sier at 80 prosent av dødsulykkene han opplever i trafikken skyldes alkohol. Nyttårsutfarten er rett rundt hjørnet, og politiet står klare med promilletestene. Straffene er blitt strenge. Det blir som vanlig reportasjer i mediene og telling av ofre - selv om risikoen langs vegene faktisk er nesten..

Trafikken tar flest liv i Hordaland Publisert 9. desember 2015. Det er forskjeller fra fylke til fylke når det gjelder dødsulykker i trafikken. I 2010-2014 var det rundt 6 trafikkdødsfall per år i Oslo, 16 i Hordaland og 9 som landsgjennomsnitt. Hordaland har hatt svakest nedgang i dødstallene de siste 30 årene. Les me Fra januar og ut juni måned har 61 personer omkommet i trafikken. Statistisk er det flere dødsulykker i trafikken om sommeren enn om vinteren i Norge. Dødstallene har holdt seg likevel holdt seg lave i flere år, men trenden er i ferd med å snu, ifølge Trygg Trafikk Nedgang i antall dødsulykker i Oslo-trafikken i 2013. Syklister og gående er involvert i halvparten av dødsulykkene i hovedstaden. Seks personer mistet livet i trafikken i Oslo i 2013. Det er to færre enn i 2012. Bildet er fra den tragiske ulykken på Carl Berners plass søndag 15. desember,. Flest dødsulykker har det vært i Nordland. Som har gått fra fem dødsulykker i 2018 til 16 i 2019. - Årsakene til dødsulykkene er flere og sammensatte. krever det fortsatt bred innsats for å nå målet om at ingen skal bli drept eller alvorlig skadet i trafikken,. Økning i dødsulykker i trafikken i årets første tre måneder 24 personer døde i trafikkulykker på norske veier mellom januar og mars. Det er åtte flere enn i samme periode i 2019

Et gledelig faktum er at ingen barn i alderen 0-15 år omkom i trafikken i Norge i 2019, ifølge ferske tall fra Statens vegvesen. Tallene for 2019 skiller seg også ut for hovedstaden: I 2018 døde fem personer i trafikkulykker i Oslo I 2017 omkom 106 mennesker i trafikken. Drøyt 15 prosent var under 25 år. Det er en betydelig nedgang av ungdom som mister livet i trafikkulykker

Trafikkulykker, Dødsulykker Dette er verdens farligste

Aldri før har det blitt registrert færre omkomne i trafikken i september enn i forrige måned. I 2010 ble det for første gang registrert under 1.000 hardt skadde og drepte i den norske. Av de 11 omkomne i mai, var 10 menn. 11 omkomne i mai er en liten økning fra de ti personene som mistet livet i trafikken i mai i fjor. Totalt for året er antall omkomne høyere enn i fjor - på tross av vesentlig mindre bilkjøring og trafikk. Spesielt pinsehelga ble dramatisk med hele 5 dødsulykker Hittil i år har 65 personer mistet livet i trafikken, mot 62 i samme periode i fjor. Nordland har vært spesielt hardt rammet så langt i år med tolv omkomne. Det er en dobling i antall omkomne i fylket fra i fjor. Analyser: Dårlig sideterreng langs veiene gjør utforkjøringer til dødsulykker

Fakta om uoppmerksomhet i trafikken: Uoppmerksomhet var medvirkende årsak i tre av ti dødsulykker i perioden 2011-2015. Totalt er det snakk om 160 ulykker. Internasjonale studier viser en tilsvarende andel, og fastslår at uoppmerksomhet er en årsaksfaktor i 20-30 prosent av alle ulykker Dødsfall i trafikken øker mest i aldersgruppen 25-44, mens det er størst nedgang i gruppen 45-64 år. I 2019 var det dobbelt så mange bilpassasjerer som omkom enn året før. Det er likevel fortsatt flest bilførere som dør i trafikken. Det har ikke vært noen dødsulykker på moped i 2019, og det har ikke skjedd siden 2010 Alkoholrelaterte dødsulykker i trafikken i Europa: For dårlige data, også for Norge Publisert 06.02.2009 Norge var blant de land i Europa som hadde høyest andel alkoholrelaterte dødsulykker i trafikken, viste en oversikt fra EU-prosjektet SafetyNet Uoppmerksomhet i trafikken kan trolig forebygges gjennom en systematisk satsing på flere typer tiltak. Viktige tiltak er bl.a. førerstøttesystemer, tydelig vegutforming, skilting og oppmerking, og dessuten trafikantrettede tiltak som opplæring og informasjon, samt politikontroll av distraherende aktiviteter som bruk av mobiltelefon og andre IKT-systemer som ikke er en del av kjøreoppgaven Møteulykker dominerer årets dødsulykker med ni stykker, men også utforkjøringsulykker og fotgjengerulykker går igjen. Det er tre utforkjøringsulykker og tre fotgjengerulykker. Tre av fire omkommer i en personbil. I 2017 omkom 107 i trafikken, som er det laveste tallet på over 70 år

Derfor er din stenalderhjerne farlig i trafikken - TV 2

Omkomne i trafikken har hatt en positiv trend siden 1970, da 560 ble drept på veiene. Tar man med at dagens trafikkmengde er 3,4 ganger høyere, skulle hele 1.920 ha omkommet i trafikken dersom vi skulle ha hatt samme risikoen som i 1970. Statens vegvesen lover fortsatt storsatsing mot trafikkdøden. ‒ Vårt viktigste våpen er kunnskap Tre tenåringer har mistet livet i trafikken de siste dagene. En 18-åring ligger i koma og flere andre tenåringer er sendt til sykehus etter alvorlige ulykker Etter flere år med nedgang i antall dødsulykker i trafikken, så fikk vi i vår en tydelig økning i tapstallene. Det viser at det fortsatt et stort behov for trafikksikkerhetstiltak, sier seniorrådgiver i Trygg Trafikk, Bård Morten Johansen, i en pressemelding

108 mennesker omkom i trafikken i 2018, mot 106 i 2017. Det er fortsatt langt flere menn enn kvinner som mister livet i trafikken - og mest utsatt er voksne menn mellom 45 og 64 år Flere syklister dør i trafikken. Antallet dødsulykker i Norge har sunket jevnt og trutt de siste årene. I fjor omkom 40 færre enn i 2010, og tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at antallet hardt skadde sank med fem prosent i forhold til året før Dette er de vanligste dødsårsakene i trafikken Statens vegvesen melder i en pressemelding at utforkjøringer og møteulykker står for mer enn 70 prosent av alle dødsulykker i trafikken. nyhete 43 prosent sjekker mobilen i trafikken. - Distraksjon knyttet til mobiltelefon eller annet utstyr antas å ha vært medvirkende årsak til tolv dødsulykker i 2018

Søk - SS

 1. To personer omkom i trafikken i fylket i løpet av de første fem månedene i fjor mot 8 i samme periode i år. Denne måneden hadde Vestfold og Telemark to dødsulykker. Viken er likevel det fylket med flest dødsulykker så langt i år, 12 personer bosatt i fylket har mistet livet i trafikken så langt i 2020
 2. Antallet dødsulykker på norske veier har gått ned i mange år. Men den trenden fortsetter ikke så langt i 2020. Så langt i år har 69 personer mistet livet i trafikken, det er fire mer enn i.
 3. 71 prosent av de som omkom i trafikken fjor, var menn, og til nå i år er 43 av 49 omkomne i trafikken menn. 90 prosent av de som anmeldes i trafikken er menn og 77 prosent av alle forenklede forelegg er det menn som mottar. Det er flest menn i alderen 45-54 som mottar forenklede forelegg, mens det er flest 25-34-åringer som anmeldes
 4. Medvirker til dødsulykker - Distraksjon knyttet til mobiltelefon eller annet utstyr antas å ha vært medvirkende årsak til 12 dødsulykker i 2018. Det er dessverre for mange som bruker telefonen under kjøring, sier sjefen for Utrykningspolitiet (UP). Undersøkelser fra UP viser at mobilbruken i snitt ligger på 3,6 prosent

To dødsulykker i trafikken. Det har vært to dødsulykker i trafikken i natt. Av Merete Vikre Mandag 18.05 2015. Del. På E39 i Romarheimsdalen i Hordaland mistet en person livet. Det er ennå uklart hva som faktisk skjedde, men to biler var involvert - og det er funnet en død hjort i området I Agder-fylkene ble 10 mennesker drept i trafikken i 2018. I 2017 var tallet 4. - Tallene lå jevnt på 13-14 i noen år, og de siste årene har vi vært ned i 5-6 drepte i trafikken per år. Det er trist og uheldig at tallet igjen er høyt, sier Ole Rath, distriktsleder for Trygg Trafikk i Vest-Agder Andelen av trafikken som overholder fartsgrensen har økt med rundt 16 prosentpoeng siden 2006. Samlet sett overholdt 61,5 % av trafikken fartsgrensen i 2018, hvorav høyest andel med 73,2 % i 90-sone tofelts, deretter 66,8 % i 70-sone, 66,1 % i 110-sone, 63,5 % i 80-sone, 57,1 % i 50-sone, 56,9 % i 60-sone og lavest andel med 50,3 % i 100-sone To personer omkom i trafikken i fylket i løpet av de første fem månedene i fjor mot 8 i samme periode i år. Denne måneden hadde Vestfold og Telemark to dødsulykker. Viken Viken er likevel det fylket med flest dødsulykker så langt i år, 12 personer bosatt i fylket har mistet livet i trafikken så langt i 2020 Rus er årsaken til minst 22 prosent av dødsulykkene i trafikken. I slutten av juni offentliggjorde Avdeling for rettsmedisinske fag, Oslo universitetssykehus (OUS), en temaanalyse av rusrelaterte dødsulykker i vegtrafikken for perioden 2005 - 2018. I disse ulykkene ble 546 personer drept. Analysen inneholder mange interessante fakta

108 omkom i trafikken Statens vegvese

 1. Teamet for denne oppgaven er trafikksikkerhet, med spesielt fokus på dødsulykker blant ungdommer. Antall personer som blir drept i trafikken i Norge i dag er på et svært lavt nivå, sett i forhold til antall innbyggere og antall kjøretøy på veien/antall kjørte km pr enhet. Talle
 2. Det har vært flest dødsulykker i Akershus hvor sju mennesker har mistet livet i trafikken. I Nordland og Møre og Romsdal har seks omkommet, mens det i Hordaland, Østfold og Hedmark er fire.
 3. Trygg Trafikk jobber for at færrest mulig skal omkomme eller bli hardt skadet i trafikken. Vi er tilstede i alle landets fylker. Trygg Trafikk er både samarbeidspartner og pådriver overfor myndigheter og bedrifter. Vi er også et bindeledd mellom frivillige aktører og myndigheter
 4. Manglende førerdyktighet, høy fart og rus var de tre vanligste medvirkende årsakene til dødsulykker i trafikken i 2018
 5. Trenden har vært tydelig i flere år: Det har blitt stadig færre dødsulykker på norske veier. Sikrere biler og bedre veistandard er regnet som de viktigste faktorene bak dette. Men 2020 har ikke startet bra. Tall fra Trygg Trafikk viser nemlig at hele ni personer omkom i trafikken denne måneden
 6. Flest dødsulykker har det vært i Nordland. For første gang i moderne tid omkom ingen barn i trafikken. - Ingen barn under 16 år omkom i 2019. I 1970 omkom 101 barn under 16 i trafikken. Utviklingen har gått rette veien i mange år. Vi er flinke til å sikre våre barn i bil

dødsulykker, 13 tilfeller av selvvalgt død i trafikken, 37 saker med betydelig personskade registrert som overtredelse av straffeloven § 238, og et tilsvarende antall ulykker registrert som alvorlig skadd og overtredelse av vegtrafikkloven § 3 og (42), tilsammen 231 ulykker Kriminelle forårsaker oftere dødsulykker i trafikken. Oslo (NTB): 35 prosent av dem som forårsaker dødsulykker på veien, er personer som er tidligere straffet. Publisert: Oppdatert 19. september 2009. Utrykningspolitiet har i samarbeid med SINTEF gransket alle de 425 dødsulykkene som skjedde på veiene i 2004 og 2005

Veitrafikkulykker med personskade, endelige årstall - SSB

Færre dødsulykker i trafikken i Norden. Antall omkomne i trafikken var i fjor på sitt laveste på mange tiår i de nordiske landene Elleve personer har mistet livet i trafikken hvor tunge kjøretøy var involvert i år. Det er over halvparten av de omkomne. - Det er for tidlig å si noe om årsaken til disse ulykkene, men det er oppsiktsvekkende at tunge kjøretøy er involvert i såpass mange dødsulykker

20 prosent færre dødsulykker i trafikken 20 prosent færre dødsulykker i trafikken Ulykkesstatistikken er på 1964-nivå. Se video. Spaniaavisen. Publisert 2. januar 2009 17:01. ALICANTE. Ikke siden 1964, da det var bare rundt en million kjøretøy (nå er det nærmere 30 ganger så mange), har det vært færre dødsulykker på spanske veier Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2011 Ulykkesanalysegruppe, dybdeanalyser, dødsulykker 1. januar 2005 startet de regionale ul-ykkesanalysegruppene sitt arbeid med dybdeanalyser av alle dødsulykker i vegtrafikken i Norge. Denne rapporten oppsummerer resultatene i Region midt 2011 The regional Accident Analysis Group UP-sjef Runar Karlsen lover fortsatt fokus på fart, ruskjøring og bruk av sikkerhetsbelte, i arbeidet med å forebygge dødsulykker i trafikken. Alle må blås

Her er verdens farligste trafikk - NRK Urix

 1. Til sammenligning døde det over 100 barn i trafikken hvert år på 1970-tallet. I 2019 var altså dette tallet null. Dette til tross for at den norske bilparken og trafikken i seg selv har økt kraftig siden den gang. - Veldig mange av barna som omkom på 70 tallet, døde fordi de lekte langs veien
 2. Flest dødsulykker i Trøndelag. Flest dødsulykker i 2018 har det vært i Trøndelag (10), Telemark (9), Hordaland (8), Rogaland (8) og Hedmark (8). Vestfold (3) og Finnmark (2) hadde færrest dødsulykker. Vegvesenets foreløpige tall viser at 83 menn og 25 kvinner omkom i trafikken i 2018
 3. Men i trafikken er marginene så små at selv en liten - Dette er en oppsiktsvekkende god utvikling og det er direkte avgjørende for at antall dødsulykker har gått ned fra 242 til.

Dødsulykker i 2019-trafikken - Veier24

 1. Ingen dødsulykker i juletrafikken siden 2013. Halve befolkningen er på farten i julen. Mye stress og tungt lastede kjøretøy øker risiko for ulykker. De siste årene har det likevel ikke vært noen dødsulykker
 2. I 2019 var det 16 dødsulykker, det er 11 flere enn i 2018. Det laveste ulykkestallet i nord var i Finnmark med én omkommet i trafikken i fjor. Flest menn dør i trafikken. I 2019 var det 80 menn, og 30 kvinner som omkom i trafikken i Norge. I løpet av seks år har 679 menn, og 231 kvinner mistet livet i trafikken
 3. Sådan siger Marianne Foldberg Steffensen, leder af Vejdirektoratets trafiksikkerhedsafdeling, om direktoratets seneste opgørelse over dødsulykker i trafikken. De foreløbige opgørelser viser, at 205 personer blev dræbt i trafikken i 2019
 4. erer årets dødsulykker. Illustrasjonsfoto: Heiko Junge / NTB scanpi
Østlandets Blad - Syv av 17 fotgjengere drept uten refleks

Ti dødsulykker i februar gir en dyster start på 2020. På landsbasis mistet ti personer livet i trafikken. Det er en femdobling fra samme måned i 2019, og den verste starten på trafikkåret siden 2016. Så langt i år er antall omkomne doblet sammenlignet med samme tid i fjor Dødsulykker på norske veier i 2019. 110 personer ble drept på norske veier i 2019, en økning på to drepte fra 2018. Nordland var fylket med flest trafikkdrepte (16), Vi vet at fart og rus dreper i trafikken, og derfor kjører vi på med så mange kontroller vi kan

Video: Veitrafikkulykker med personskade, endelige årstall - SS

Neste uke står de klare med kikkert overalt

Det går den forkerte vej i trafikken, når det gælder antallet af trafikdrab. Det viser Vejdirektoratets rapport om ulykkestal fordelt på politikredse. Rapporten viser, at 199 personer blev dræbt i trafikken i 2019. Det er hele 28 flere end året før. Og det næsthøjeste antal af dræbte siden 2011 Vegdirektør Terje Moe Gustavsen er bekymret for den dramatiske økningen i antall dødsulykker i trafikken. På nyåret kommer en nasjonal tiltaksplan med målrettede kontroller og kampanjer Etter flere år med nedgang i antall dødsulykker i trafikken er Trygg Trafikk bekymret for at nedgangen nå stopper opp. Halvveis ut i 2018 har det i Norge omkommet 47 personer mot 45 i samme periode som i fjor. I juni i fjor omkom 10 personer i trafikken. - Dersom vi skal få ned ulykkestallene ytterligere må det gjennomføres flere tiltak 70-åringer oftere involvert i dødsulykker i trafikken. Trafikanter i alderen 70 år eller mer var innblandet i 35 dødsulykker i fjor, noe som tilsvarer 21 prosent av alle dødsulykkene. Det viser tall fra Statens vegvesen

Minister sætter fokus på dansk trafiksikkerhed under FNFortsatt reduksjon i antall ulykker i Trøndelag | StatensTrafikksikkerhet: Gjør du disse setetabbene?Kraftig nedgang i tallet på unge trafikkdrepte | Resett

I 2019 var det ingen barn eller mopedister som omkom i trafikken i Norge. Totalt døde 108 personer i trafikken i fjor, mens flere byer hadde ingen dødsfall FÆRRE DØDSULYKKER: Politiet måtte rykke ut til færre dødsulykker i 2017. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix Vis mer Færre mistet livet i trafikken i 2017 106 personer mistet livet på norske. 18 omkom i trafikken i september Etter en bekmørk september måned der 18 mennesker omkom i trafikken i Norge, oppfordrer Trygg Trafikk bilistene til å ta det med ro i ferieutfarten. TREDOBLING: Antall dødsulykker i septembertrafikken var nesten tr dødsulykker som er analysert av Statens vegvesens ulykkesanalysegrupper (UAG), 2) oversikt over informasjon om uoppmerksomhet i ulykkesdatabaser fra andre land, 3) gjennomgang av internasjonal forskningslitteratur, og 4) drøfting av mulige tiltak mot uoppmerksomhet i trafikken Dette er årsakene til dødsulykker i trafikken Statens vegvesen har undersøkt over 100 dødsulykker. Av Norsk Telegrambyrå (NTB) 6051 innlegg . Av Karin Flølo 2700 innlegg . Norge Publisert: 28. juni 2018 Stadig. Det betyr at 77 prosent av de omkomne i trafikken er menn, og nesten halvparten av de er i aldersgruppen 35-64 år. Godt voksne menn. I desember omkom det 6 personer i trafikken, mens det i desember i 2017 omkom 13 personer. Johansen ønsker større oppmerksomhet rundt den store risikogruppen i trafikken voksne menn representerer

 • Eldorado as.
 • Beverly hills houses for sale.
 • Odysseus aiolos.
 • Regne ut blandingsforhold.
 • What is new on iphone 8.
 • Willys jeep club schweiz.
 • Vergiss niemals wer du bist tattoo.
 • Stihl ms 250 c service manual.
 • Irina isasia.
 • Dave pelzer sie nannten mich es film.
 • Jaybird bluetooth.
 • Kantar tns gallup.
 • Sympatia pl kontakt.
 • Ungdomspress.
 • Busfahrplan ilmenau.
 • Clip on hair.
 • Shirley maclaine kinder.
 • Sonne lifestyle resort bregenzerwald mellau, österreich.
 • Einwohnermeldeamt wetzlar.
 • Familotel feldberg.
 • Wg in leverkusen über 40.
 • Jugl in euro.
 • Schizophrenie wikipedia.
 • Plants vs zombies garden warfare 2 ps4 online.
 • Semperoper spielplan märz 2018.
 • Frau sucht mann südtirol.
 • Gåsbu langrennsenter adresse.
 • Nupper i huden gluten.
 • Cycle planner.
 • Venčanje sa stranim državljaninom.
 • Vannpipe cafe oslo.
 • Hermine granger kostüm.
 • Ubåt tegning.
 • Flexit baderomsvifte fuktstyrt.
 • Trend design.
 • Barista kurs.
 • Cewe fotos dm.
 • Rykninger i kroppen sykdom.
 • Elbike münchen kickstarter.
 • Rensespray varmepumpe.
 • Skumle halloween masker.