Home

Hvitryggspett vs flaggspett

Siste bilder; Fugler i Norge. Alkefugl. Alkekonge; Teist; Alke; Polarlomvi; Lomvi; Lunde; Duer, gjøk og hærfugl. Ringdue; Skogdue; Tyrkerdue; Turteldue; Mongolturteldu Flaggspetter (Dendrocopos) er ei slekt spetter fra Europa, Asia og Nord-Afrika.Gruppe består av 21 arter og er en meget utbredt gruppe som finnes fra Filippinene i øst til De britiske øyer i vest. I Europa er det fire arter, og to av disse er også i Norge; flaggspett og hvitryggspett. Disse fuglene er fargerike små til mellomstore spetter, med en kroppsbygning som er tilpasset et liv til.

Utseende. Hvitryggspett er den største av de svarthvittbrokede hakkespettene (brokspettene), med lengde 24 - 26 cm. Den gir et tyngre og grovere inntrykk enn hos flaggspett, og har en noe mer kantete hodeprofil og lengre nebb enn denne.Arten har hvite tverrbånd over ryggen, men mengden varierer Hvor mange hakkespetter finnes det i Norge? Vi har 7 ekte spettearter i Norge, i tillegg til vendehals. De syv spettene er flaggspett, dvergspett, hvitryggspett, grønnspett, gråspett, svartspett og tretåspett Foruten flaggspett, finnes vendehals, svartspett, grønnspett, gråspett, hvitryggspett, dvergspett og tretåspett. Spettefuglene hakker stort sett av tre grunner: 1) Hevding av territorium, foregår helst etterjulsvinter og vår Flaggspett, Dendrocopos major, er en art i spettefamilien. Den er den mest tallrike og videst utbredte av alle spetter i Europa, og mangler bare nord i Fennoskandia, Irland og Island. I alt finnes 15 europeiske underarter. Flaggspetten er trostestor, lett kjennelig på sin «spraglete» drakt i svart, hvitt og rødt, og på to store avlange, hvite skulderfelt på den svarte oversiden Spettene, Picinae, er en underfamilie av spettefamilien. Spettene omfatter 216 arter fordelt på 28 slekter. De finnes i skog fra havnivå til høye fjellområder, og er utbredt på alle kontinenter unntatt Australia, oseaniske øyer og Antarktis. Våre moderne spetter antas å ha blitt dannet for omtrent fem millioner år siden, og er blant våre eldste fuglegrupper

Eksterne lenker (en) flaggspett i Global Biodiversity Information Facility (sv) flaggspett hos Dyntaxa (en) flaggspett hos Fauna Europaea (en) flaggspett hos ITIS (en) flaggspett hos NCBI (en) Kategori:Dendrocopos major - bilder, video eller lyd på Wikimedia Commons (en) Dendrocopos major - galleri av bilder, video eller lyd på Wikimedia Commons. Vi har i Norge en rekke ulike hakkespetter, den vanligste å få besøk av i hagene er nok flaggspetten som jeg viser på bildet her. Jeg kom nylig over en absolutt fantastisk side hos miljøfag om hakkespetter, her er litt av det jeg lærte: Hakkespetter kalles egentlig spetter. Det er syv spetter i Norge, og [ Flaggspett! 9. september 2017. Flaggspetten er mange barns favoritt, med grunn :) En freidig liten fugl som gjerne kommer på besøk på foringsplassen, med underholdende oppførsel og lett gjenkjennelig utseende. Vi har 7 hakkespetter (spetter) i Norge, og flaggspetten er den vanligste Voksen flaggspett har to tydelige hvite skulderflekker, mens hvitryggspettens kjennes på hvit rygg/overgump. Dessuten er voksen flaggspett hann rød i nakken, hunnen mangler rødt mens hvitryggspett hann er rød over hel issen, hunnen er svart. Flaggspett har dypt rød undergump mens hvitryggspetten er rosa. Morten Ree (06.07.2011 15:41

Hvitryggspett x Flaggspett - fuglefoto

 1. Flaggspett x Hvitryggspett, Great Spotted Woodpecker x Hvite-backed Woodpecker (Tautra, Frosta) Coolbird.no. Velkommen til coolbird.no! Her finner du hovedsaklig bilder av fugler og dyr i Norge. Siste bilder Fugler i Norge Dyr Sommerfugler Kryss Kontakt Innhold. Modified 2020-10-04 10:27
 2. or) er en liten spette som lever i den palearktiske regionen.Det fins flere underarter av dvergspetten. I Norge ble dvergspetten satt på Norsk rødliste for arter i kategorien sårbar (VU), men er senere kategorisert som livskraftig (LC)
 3. Lyssna till Flaggspett på fuglelyder.net, som er en omfattende samling av norske fuglestemmer. Fungerer også på din mobiltelefon
 4. dre av her til lands enn for eksempel flaggspett, som klarer seg svært mange steder. Dagens intensive skogbruk gjør at tilgangen på passende reirtrær og mengden død ved med mat i blir
 5. Flaggspett Art: Flaggspett (Dendrocopos major) Alle aktiviteter Amfibium og krypdyr BEKKIS Bilder og video av dyr Dafniejakten Dyreobservasjoner Fenologi Fisk i ferskvatn Fisk og fangst i saltvatn Fremmede arter Fuglene våre Fugler og fuglekasser Fugler ved foringsplassen Følg et tre gjennom årstidene Har du sett piggsvin
 6. Flaggspett, hann, kjønn gjenkjennes bla på den røde flekken i nakken som hunnfuglen mangler, Bærum, 2017: Flaggspetten er også den spetten som er tettest på oss mennesker. Den kan dukke opp på foringsplassen om vinteren, hakke hull i uthusveggen, ha en spettesmie rett bak skolen osv

Flaggspetter - Wikipedi

Hvitryggspett - Wikipedi

Hvitryggspett er den største av de svarthvittbrokede hakkespettene (brokspettene), med lengde 24 - 26 cm. Den gir et tyngre og grovere inntrykk enn hos flaggspett, og har en noe mer kantete hodeprofil og lengre nebb enn denne. Arten har hvite tverrbånd over ryggen, men mengden varierer Hvitryggspett er nå kritisk truet (CR) i Sverige (Gärdenfors 2000), der den er på randen av å forvinne som hekkefugl (ArtDatabanken). Hvitryggspett hekker ikke i Danmark. Arten har vist en sterk tilbakegang i de tre nordiske land, men lavest i Norge (Asbirk m.fl. op.cit.). Til forskjell fra flaggspett, er hvitryggspett Angelstam 2004). Hvitryggspett er ofte angitt som en paraplyart for løvskog med en høy andel døde og døende trær. Fig. 1. Hvitryggspett fotografert i Nordens Ark, Bohuslän. Her drives et avlsprosjekt for arten, unger hentes fra reir i Vest-Norge og avles opp for utsetting. Foto: Øivind Lågbu

Hakkespetter i Norge - Birdingbe

 1. Hvitryggspett Art: Hvitryggspett (Dendrocopos leucotos) Alle aktiviteter Amfibium og krypdyr BEKKIS Bilder og video av dyr Dafniejakten Dyreobservasjoner Fenologi Fisk i ferskvatn Fisk og fangst i saltvatn Fremmede arter Fuglene våre Fugler og fuglekasser Fugler ved foringsplassen Følg et tre gjennom årstidene Har du sett piggsvin
 2. GRÅSPETT, HVITRYGGSPETT, DVERGSPETT, FLAGGSPETT, TRETÅSPETT OG VENDEHALS . AV DISSE ER FLAGGSPETT VANLIGST. Les om bestandene i NOFs rapport fra 2015. Konfliktpotensial ; Spetters konfliktpotensial består i deres «uvane» med å gjøre skade på bygninger. Slike skade
 3. Kjennetegn: Flaggspetten er broket svart og hvit på ryggsiden, hvit på buken og rød på undergumpen med meiselformet nebb. Hannen har også en firkantet rød flekk i nakken. Unge flaggspetter har rød isse. Den kan skilles fra hvitryggspetten på at den mangler mørke spetter på buksiden av kroppen, og at den har en tydelig hvit skulderstripe
 4. April- Flaggspett x Hvitryggspett Denne hybriden har hatt tilhold i lebeltet ved Lista fyr siden i høst, litt spesielt. Hvitrygg-x Flaggspett Denrocopos leucotos x major, lebeltet Lista fyr: Hvitrygg-x Flaggspett Denrocopos leucotos x major, lebeltet Lista fyr: Polarmåke Larus hyperboreus, 2k Lista fyr: Lagt inn a
 5. Hvitryggspett er den største av de svarthvite hakkespettene (brokspettene). Den gir et tyngre og grovere inntrykk enn hos flaggspett, og har et noe mer kantete hodeprofil og lengre nebb enn denne. Arten har hvite tverrbånd over ryggen, men antall varierer
 6. dre rød og overgump og bakrygg er hvite. Hunnen med svart isse, og hannen med hele issen rød . Finnes spredt i Mellom- og Øst-Europa og hele Sentral-Asia til Stillehavet

Norsk Ornitologisk Forening - Spetteskader på bygninge

Dette er hybrid hannen som hekker på Grødem sammen med hvitryggspett , Jørn såg at dette ikkje var ein rein flaggspett men ein krysning med hvitrygg spett og første funn registrert i Rogaland. Her er Kvitryggspett hunnen utføre reirhullet ,ca 8 meter oppe i ei morken Osp. Posted by Nils Reinert Grødem a Hvitryggspett Sårbar Direkte truet Direkte truet - Dvergspett Hensynskrevende Hensynskrevende Hensynskrevende Sjelden Gråspett Hensynskrevende Sjelden Sjelden - Tabell 1: Truethetskategorier for spetteartene som er rødlistet i Norden. De norske kategoriene er hentet fra Direktoratet for naturforvaltning 1999, de øvrige fra Höjer 1995 18 photos are tagged with blomster; 20 photos are tagged with blå blomster; 4 photos are tagged with eller; 3 photos are tagged with Eng-; 75 photos are tagged with Eng- og grøfteplanter; 1 photos are tagged with ERLE; 1 photos are tagged with ERLER; 39 photos are tagged with Fjellplanter; 1 photos are tagged with FUGL; 1 photos are tagged with FUGLER; 3 photos are tagged with grøfteplante Spor og sportegn er merker som dyr etterlater seg. Spor er fotmerker etter dyr, mens sportegn er alle andre typer av merker som dyr lager. Spor og sportegn kan fortelle mye om dyrs levevis og tilstedeværelse, og brukes både i fritid og forskning. Det er imidlertid ikke alltid like lett å finne ut hvem som har laget dem. Noen spor og sportegn kan ha kort levetid Art: Flaggspett (Dendrocopos major) Kjennetegn: Flaggspetten er broket svart og hvit på ryggsiden, hvit på buken og rød på undergumpen med meiselformet nebb. Hvitryggspett (Dendrocopos leucotos) Kontakt oss Hjelp Kunngjøringer RSS Følg oss på Twitter

flaggspett - Store norske leksiko

 1. Flaggspett hekker i alle typer skog, men foretrekker skoger med mye gran og furu siden frø fra bartrær er en viktig føde om vinteren. Fuglen er svært årvåken og forsiktig, men kan om vinteren ofte ses på fuglebrettet, og kan da henge opp ned som en meisefugl
 2. or I tillegg finnes en art som heter Tretåspett, Picoides tridactylus, men fant ingen bilder
 3. g og vars-ling. Hekkehull fun-net, usikkert om det er i bruk. Hvitryggspett 29.04.2010 Mælslia Tinn MM 877 437 ? Mange ferske hak-kemerker, trolig hekketerritorie. Flaggspett 30.04.2010 Flathus V Sauherad NL 179 859 Par Varsling av et par, trolig hekketerritori-um

Dendrocopos major (Flaggspett). Piciformes (Spettefugler) » Picidae (Spettefamilien) » Dendrocopos Så langt jeg har klart å finne ut ved hjelp av min fuglebok fra 1970, er bildene under av arten Hvitryggspett Tenker på hvitryggspett Anonym (22.12.2017 18:13) Dette ER en ung flaggspett, og det er en gjenganger at den blir tatt for å være hvitryggspett på grunn av svake lengdestreker på siden av brystet, og svak rosa rødfarge under stjerten Flaggspett reir flaggspett - Store norske leksiko . Flaggspett, Dendrocopos major, er en art i spettefamilien. Den er den mest tallrike og videst utbredte av alle spetter i Europa, og mangler bare nord i Fennoskandia, Irland og Island. I alt finnes 15 europeiske underarter

spetter - Store norske leksiko

Art: Hvitryggspett (Dendrocopos leucotos) Engelsk navn: White-backed Woodpecker. Forvekslingsarter: Dvergspett (Dendrocopos minor), Flaggspett (Dendrocopos major) Kontakt oss Hjelp Kunngjøringer RSS Følg oss på Twitter! Lepidoptera.no er en del av miljolare.no. Hvitryggspett finner du langs kysten fra oslofjord til nordland. Er regnet som en truet fuglart grunnet lite gammel skog og hard skogsdrift i disse områdene. Måtte ha hjelp av ornitolog for å bestemme arten sikkert, da den ligner en del på ungfugl av flaggspett Hvitryggspett hakker ofte ut reirhull høyt i tynne osper, høyere enn det en vanligvis ser hos flaggspett. Den kan også hakke i tørrgran og tørr furu, men levende osp er mest vanlig. Flaggspettreir ligger helst lavere, fra 1 til 4-5 m over bakken. Roar Solheim (20.05.2020 11:15

Flaggspett - Wikipedi

 1. Hvitryggspett (Dendrocopos leucotos) 1: En høydare under hagefugltellingen. Kjøttmeis (Parus major) 12 : Fuglen på bildet er offisielt Norges eldste ringmerkede flaggspett. Ble merket som 1K 12.09. 2010, samme sted som den her er fotografert søndag 2. februar 2020
 2. ne om maskingevær-salver
 3. De finnes syv ulike hakkespetter i Norge: flaggspett, svartspett, dvergspett, grønnspett, gråspett, tretåspett og hvitryggspett. Lag en sang, et dikt eller et lite skuespill om spettene basert på navnene og informasjon dere finner om de på internett
 4. Den gamle Norges fugleliv som Det Bestega ut i 1971 blir som vanlig funnet fram. Der leser jeg at den eneste hakkespetten som ikke har røde fjær er tretåspetten, men jeg får det liksom ikke helt til å stemme. Da er ID og fugl på facebook god å ha. Jeg legger ut et bilde og får raskt tilbakemelding. Dette er en hvitryggspett
 5. Vi har i alt syv spettearter i Norge. Foruten flaggspett, finnes svartspett, grønnspett, gråspett, hvitryggspett, dvergspett og tretåspett. Hakkespettene hakker stort sett av tre grunner: 1) Hevding av territorium, foregår helst etterjulsvinter og vår. 2) For å søke etter næring/overnattingsplass

Store medisinske leksikon. Logg inn eller registrer deg ☞. Søk. Siste aktivitet i leksikone Hvitryggspett (Dendrocopos leucotos) 18.01.2015: 17.01.2015 : Hytte i valldal (Fjord, Møre og Romsdal) Hvitryggspett (Dendrocopos leucotos).

Først og fremst flaggspett, men jeg har også både sett og fotografert hvitryggspett her. Da jeg hørte de karakteristiske hakkelydene var jeg sikker på at det var flaggspetten som var på ferde, likeså da jeg en stund senere hørte de hese skrikene Optometrics usa inc åpningstider · Jezioro skarp zezwolenie øl · Sarpsborg 08 tv2 ørn horten · Hvitryggspett flaggspett clas ohlson østfold · Bryston 2b vs 4b. Ole henriksen truth serum 50ml. 18:56. Noe. Dette serumet inneholder True-C-kompleks og er som en multivitaminpille som fukter hele dagen, lysner huden og gjør den mer spenstig I midten av april hørte han en spett som trommet intenst på en stolpe. Han reagerte på lyden, da den virket mye kraftigere enn det han normalt hører (hvitryggspett og flaggspett). Fuglen ble først ikke sett, bare hørt. Kjell tenkte sitt, og spilte av svartspett på mobiltelefonen. Og jammen reagerte fuglen Norsk biografisk leksikon. Logg inn eller registrer deg ☞. Søk. Siste aktivitet i leksikone

lom hvitryggspett og flaggspett. Dette kan skyldes at hvitryggspetten stedvis har så svak bestand at fuglene har problemer med å finne hekkepartner (Aulén & Haavisto 1993). Trekkforhold Stort sett er hekkefuglene stasjonære og beveger seg sjelden over 15 km. Ungfuglene kan spre seg opptil 120 km fra klekkestedet (Virkkala m.fl. 1993). www.coolbird.n Bestandsutvikling og forvaltning av hvitryggspett i Østfol

I dag fikk jeg omsider et bilde av Kjernebiteren på annet sted enn matfatet Coolbird.no. Velkommen til coolbird.no!Her finner du hovedsaklig bilder av fugler og dyr i Norge Stenberg er doktor scient på hvitryggspett, men har også god greie på svartspetten. Han tror herjingene er et resultat av en misforståelse. - På denne årstida kan det tenkes at de leter. Artig at du både har Hvitryggspett og Flaggspett rundt huset :) Hadde besøk av de samme i hele vår. Syntes det var rart at de kom sammen til foringa men når egglegginga startet så dro de til vært sitt :)<br /><br />Ha en fin nyttårsfeiring og ett godt nyttår Store norske leksikon. Logg inn eller registrer deg ☞. Søk. Olav Hogstad Har forfattet følgende artikler

Hakkespetter/ spetter - Moseplasse

Hvitryggspett (Dendrocopos leucotos) Flaggspett (Dendrocopos major) Svartspett (Dryocopus martius) Gråspett (Picus canus) Grønnspett (Picus viridis) Vendehalser (Jynx) Vendehals (Jynx torquilla) Stormfugler (Procellariiformes) Egentlige stormfugler (Procellariidae) Havhest (Fulmarus glacialis Nedgangen i hvitryggspett-bestanden synes i hovedsak å være forårsaket av endrete habitatforhold. Omleggingen fra plukkhogst til moderne flateskogbruk synes å ha hatt mindre betydning. Økt konkurranse/predasjon fra flaggspett kan ha forsterket effekten av de endrete habitatforholdene Flaggspett og en Spissmus! 24 kommentarer. Posted on 23.08.2017 kl. 19:06 . Ja i dag føltes det som Flaggspetten fulgte etter ossDen dukket opp på en luktestolpe og der hadde den vist gjemt litt godsakerEn kongle..Eller er det ekornet som har gjemt den der.

Har gjennom vinteren og våren hatt gjevnlig besøk av flaggspett, gråspett og noen få besøk av hvitryggspett på foringsplassen. Flaggspetten kom for en uker siden med 2 unger. Det er ikke det største behovet for kosttilskudd på denne årstiden men det er morsomt å få besøk av flaggspetten sammen med ungene å få observere matingen Flaggspett hann Flaggspett ungfugl Hvitryggspett hann Hvitryggspett hunn Taksvale Låvesvale Låvesvale Sandsvale Sandsvale Skjærpiplerke Skjærpiplerke Heipiplerke Tartarpiplerke Linerle Linerle ungfugl Svartryggerle (Linerle underart) Vintererle hunn Vintererle hunn Nattergal Leirvågen 2017 Munk hann Sivsanger Gulsanger Løvsanger Syngende.

Flaggspett! - Moseplasse

Flaggspett J Fossekall E Fuglekonge A(B°) Furukorsnebb E Gjerdesmett B Gjøk K Gluttsnipe K Grankorsnebb E Granmeis B Gransanger B Gravand O Hvitryggspett J Hærfugl J Hønsehauk O,P Isfugl H(E*) Ismåke M Jaktfalk P Jernspurv C Jerpe M Jordugle N Kaie M Kalanderlerke D Kanadagås T Kattugle. Flaggspett (Dendrocopos major, Great Spotted Woodpecker) Flaggspetten er en trivelig fugl og er et ganske vanlig syn på våre kanter. Et par har daglig besøkt foringa igjennom hele vinteren, så nå synes jeg de fortjener å bli omtalt på bloggen Flaggspett og Spettmeis Som nikoser seg med meise-boller og nøtter. Og like ved sitter jeg klar med kamera. Flaggspetten med sine fine farger og tegninger. Spettmeisen er bestandig på vakt og det med god grunn, Åse pusen tar gjerne vegen bortom fuglebrettet. Ha en fin dag. Linker

(Håvard Husebø) 01.05 Hovedfokus idag var å lete etter hvitryggspett i den store løvskogen på Landsvik for slik å bekrefte eller avkrefte hekking i kommunen, men denne arten fant jeg heller ikke idag. Jeg fant riktignok den truede dvergspett! Jeg fikk også en melding om flaggspett på Kårbø som er nabobygda Norsk Fugleatlas som er grunnlaget for disse sidene kom ut i 1994 og var sluttproduktet av atlasprosjektet til NOF. Boka viser de norske artenes utbredelse i hekkesesongen, basert på innsatsen til hele 1400 personer i perioden fra 1970 til 1989 Flaggspett. Skip navigation Sign in. Search. Loading... Close. This video is unavailable. Watch Queue Queue. Watch Queue Queue. Remove all; Disconnect; The next video is starting stop @brittarnhild I den sørvendte lia på nordvestlandet, hvor hytta vår ligger, er vi vant til å se hakkespett. Først og fremst flaggspett, men jeg har også både sett og fotografert hvitryggspett her. Da jeg hørte de karakteristiske hakkelydene var jeg sikker på at det var flaggspetten som var på ferde,.. Lyssna till Grønnspett på fuglelyder.net, som er en omfattende samling av norske fuglestemmer. Fungerer også på din mobiltelefon

Fuglevennen - Din naturkontakt - Spør en ornitolo

Flaggspett og Hvitryggspett. Hvitryggspett og Flaggspett. Nøtteskrike. Hvitryggspett og Kjernebiter. Rødstrupe. Trekryper . Nå i disse kalde tider er det foringsplassen som får mest oppmerksomhet fra min side og her er noen av dagens gjester Spettefamilien eller spetter (Picidae) er en familie med små til ganske store trelevende spettefugler (Piciformes). Spettene er trelevende fugler Familien består av cirka 237-254 arter. Spettenes nærmeste slektninger er vokseterne (Indicatoridae), som regnes som ei søstergruppe. Åtte arter hekker i Norge; svartspett, grønnspett, gråspett, dvergspett, flaggspett, hvitryggspett. Sunday, November 03, 2019. Konglebit invasjon. 29 oktober i Arboreet Flaggspett. Flaggspetten (Dendrocopos major) er en mellomstor spette og den mest tallrike av spettene i Europa. Ny!!: Flaggspetter og Flaggspett · Se mer » Frukt. Hjelpefrukt Samfrukt Fruktstandsfrukt Spaltefrukt Bær Frukt er i vid forstand en struktur hos blomsterplanter som inneholder frøene. Ny!!: Flaggspetter og Frukt · Se mer » Fugleeg 1 Spor og sportegn ©Halvor Aarnes 2003. Sist oppdatert 28-01-2005 S.E.&O. Observasjon og iaktagelser Det eneste man som regel ser etter pattedyr er spor og sportegn, siden mange a

Flaggspett. Flaggspetten (Dendrocopos major) er en mellomstor spette og den mest tallrike av spettene i Europa. Ny!!: Dvergspett og Flaggspett · Se mer » Fugleegg. Fugleegg legges av alle fuglearter. Ny!!: Dvergspett og Fugleegg · Se mer » Hvitryggspett. Hvitryggspetten (vitenskapelig navn Dendrocopos leucotos) er en spettefugl. Ny!! Fylkesmannen har ansvaret for de fire sjeldne artene gråspett (fåtallig), hvitryggspett (hvitspett), tretåspett (fåtallig) og dvergspett (fåtallig). Hitra kommune har ansvaret for de vanlige artene svartspett, grønnspett og flaggspett. Må vite hva slags spett det er. Begge instanser har meldt tilbake til hytteeieren at de må vite. I dag fikk jeg besøk av en flaggspett på foringsplassen jeg etablerte for en uke siden nær Jonsvatnet i Trondheim. Den røde flekken i bakhodet forteller at vi her snakker om en mann. Besøket var svært kort, men noen bilder fikk jeg tatt. 600mm, 1/640sec at f/7.1, ISO 4000: 600mm, 1/640sec at f/7.1, ISO 1250

Dette tror vi er en Hvitryggspett - ganske ung; men,en Flaggspett var også inn i bildet. Grunnen jeg tror på den første er den er større enn en Flaggspett. Her har vi ei Sothøne fra Østesjøvannet Simon Davis slo til i ettermiddag, med noe så sjeldent som ett vår funn av myrpiplerke, noe som er meget bra i europeisk sammenheng. For øvrig tredje funnet av denne mega bomba på Lista, og første gang på Lista Fuglestasjon Flaggspett: Den 5. vanligste spetten. Den er mest knytt til barskog men finnes i løvskoger også. Reiret hakker den gjerne ut i en osp. Den lever helst av innsekter men spiser også konglefrø. Svartspett: Den 6. vanligste spetten. Hekker tidligst av alle spettene og reirbygging starter ofte første uka i mars. Finnes i løvskog me Norske fugler Arvid Bredesen Naturfoto. HJEM; FUGLER ETTER FAMILIE. Lommer/dykkere. Lommer. Smålom; Storlom; Islom; Gulnebblo Som oftest hakkes det nytt hull hvert år. Med tromming menes at spetten finner et tre eller grein som bærer lyd godt, på dette stedet hakker den sju i Norge; svartspett, grønnspett, gråspett, dvergspett, flaggspett, hvitryggspett og tretåspett

Art Hvitryggspett Dendrocopos leucotos (Bechstein, 1802) Populærnavn. Bokmål. hvitryggspett; Nynorsk. kvitryggspett; Vitenskapelig navn ID. 4574; Les mer om taksonet . Synonymer Navnetre Rike Bakterier Bacteria. Rike Det gule riket. Nå skal også dette hogges Elg, rådyr, grevling, hare og rev taper mot hogstmaskinene. Nærmest rutinemessig gis det tillatelse til hogst i området som skal være beskyttet av markaloven Hvitryggspett i Hemne. Lørdag ble benyttet til en tur til Kyrksæterøra sammen med en annen ivrig fuglefotograf. I en periode har en foringsplass rett øst for Kyrksæterøra daglig hatt besøk av to hvitryggspetter. Etter en tids tålmodig venting,. NSKF-arter er uthevet. © 2009 Feltornitologene | e-post: kontakt feltornitologene.no feltornitologene.n

Forklaringer Biotopdata Fugledata ART Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt.3 Pkt.4 Pkt.5 Pkt. 6 Pkt .7 Pkt. 8 Pkt. 9 Pkt. 10 ART. NR SMÅLOM ISLOM DVERGDYKKER HORNDYKKER GRÅSTRUPEDYKKE En flaggspett trommet på ny lokalitet ved vestsiden av Vikavatnet. Dette var et av de få gjenværende områdene i Lindås som IKKE er kartlagt og hvor jeg hadde stort håp om hvitryggspetten. Dette er den 19de lokaliteten for flaggspett. Den foreløpige fordelingen av leveområdene mellom artene hvitryggspett og flaggspett i Lindås kommune @brittarnhild. Jeg tror dette er en spettmeisunge, den virker litt for liten og pjuskete til å være en voksen fugl. Det hadde regnet mye og lenge, men da regnet endelig ga seg kom både denne om minst en unge til på fuglebrettet for å kose seg med solsikkefrø Hakkespetter eller egentlige spetter (Picinae) er én av tre underfamilier i spettefamilien (Picidae), og i særklasse den med tallrike av dem. Gruppen teller omkring 206 arter eller mer. Artene har tilnærmet kosmopolitisk utbredelse, unntatt i Australia og på New Zealand, Papua Ny-Guinea, Madagaskar, Island, og øyene i Stillehavet.. Ni hakkespetter hekker i Europa, hvorav sju i Norge.

Flaggspett x Hvitryggspett Coolbird bird photo

Bergen Lokallag (50 år) arrangerte Jubileumstur fra Kaland til Hedno. Turen repeterte en tur fra 16 april 1966. Et artig element var at Ottar Magne Osaland også førte loggen på denne turen, det står det respekt av. 10 aktive medlemmer møtte opp i fugletårnet og gikk deretter opp til Hedno og Gymmeland NSKF-art: Dato: Sted: 1: Amerikakrikkand: 06.05.2012: Håtangen, Hå, Rogaland: 2: Balearlire: 13.09.2004: Brentetangen, Rygge: 3: Silkehegre: 28.05.2002: Grudavannet. 13.10.2016—24.04.2018. 24.04.2018 Dvergspett. 13.10.2016—23.03.2018 Flaggspett

Hvitryggspett x Flaggspett

Edelkryss av NSKF-arter og vanligere arter med dato og lokalitet spesifisert. NSKF-art: Dato: Sted: 1: Brunsanger: 14.10.2017: Utsira, RO: 2: Brunkinnskogtrost: 10.10. Vedtekter for. Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus (NOF OA) Vedtatte vedtekter på foreningens årsmøte 8. februar 1989. Kortnavn vedtatt på styremøte 29. juni 2006 Naturarkivet er et internettbasert og brukervennlig bildearkiv med et bredt utvalg naturrelaterte bilder for norske forhold

 • Pursuit of happyness trailer.
 • Hotel und gasthaus zur henne naumburg (saale).
 • Område i afrika kryssord.
 • Samhain feiern.
 • Panduro gulskogen.
 • Ups jobb.
 • Yogaferie italia.
 • Buy digital movies.
 • Renesmee cullen schauspielerin.
 • Golden tree snake.
 • Sdo file viewer.
 • Mehrere dateien umbenennen.
 • Neste istid.
 • Learn to speak russian.
 • Norges sportskytterforbund.
 • Soyasmør med chili.
 • Prinz alte hauszwetschke.
 • Selected vestkanten.
 • Flyttebil arendal.
 • Kleintiermarkt hessen 2017.
 • Bergfex bayrischzell langlauf.
 • Alte teestube norderney wohnung 62.
 • Phd kurs uit.
 • Knitpro strømpepinnesett.
 • Prowise display.
 • Basiron wash erfaring.
 • Absurdgalleriet heilo.
 • Segmentering företag.
 • Avatar profilbilder.
 • Matfløte kremfløte forskjell.
 • Hva er en oppstartsbedrift.
 • Tauchen ägypten märz wassertemperatur.
 • 2 zimmer wohnung berlin spandau staaken.
 • Fiskekaker hellstrøm.
 • Fiskekaker hellstrøm.
 • Uenighet kryssord.
 • Førsteklassing uten venner.
 • Nfoto julekort.
 • Sketchup trial free download.
 • Semperoper spielplan märz 2018.
 • Åpningstider roseby jul 2017.